Tải bản đầy đủ

Dải Hội Tụ Nhiệt Đới Áp Thấp Nhiệt Đới và Bão

Dải Hội Tụ Nhiệt Đới
Áp Thấp Nhiệt Đới và Bão

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
Khoa Môi trường
Lớp 10CMT – Nhóm 1B
GVHD: Nguyễn Thị Thu Vân


Mục Lục
Định nghĩa -Cấu trúc
Dãy hội tụ

Yếu tố ảnh hưởng

nhiệt đới

Sự dịch chuyển
Thời tiết
Thang gió Beaufort
Lực Criolis


Áp thấp
nhiệt đới

Hình thái áp thấp
Giai đoạn phát triển
Thời gian hoạt động

Bão

Cấu trúc
Hướng di chuyển
Yếu tố ảnh hưởng
Tác hại


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới

1.

a)

Định Nghĩa Và Cấu Trúc

Định Nghĩa

Dải hội tụ nhiệt đới (The Intertropical Convergence Zone-viết tắt là ITCZ hay ICZ) là dải
thời tiết xấu, hình thành bởi sự hội tụ của Tín phong 2 bán cầu.


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới

Phân loại

Gần Sát Xích Đạo
Sự hội tụ của tín phong 2 bán cầu
gần sát xích đạo

Xa Xích Đạo
Sự hội tụ của tín phong 1 bán cầu


với tín phong bán cầu kia vượt xích
đạo và chuyển hướng

Dải Hội Tụ Kép
Tín phong mỗi bán cầu với đới gió
tây xích đạo mở rộng


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới


Dải Hội Tụ Nhiệt ĐớiMô hình thứ nhất


Dải Hội Tụ Nhiệt ĐớiMô hình thứ 2


Dải Hội Tụ Nhiệt ĐớiMô hình thứ 3


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới

2.Những yếu tố ảnh hưởng

Dải hội tụ nhiệt đới cũng là một dải thấp nên có sự tương tác
với vùng thấp ngoài biển. Thực tế theo thống kê có 80% bão
và áp thấp nhiệt đới được hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới.Khu vực xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới thường có nhiều mây,
gây mưa lớn, xuất hiện dông và gió xoáy rất nguy hiểm.


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới
3.

Sự dịch chuyển trong từng đợt và theo mùa của dải hội tụ
nhiệt đới


Dải Hội Tụ Nhiệt Đới

4.

Thời tiết trong dải hội tụ nhiệt đới


II.
1.Áp thấp nhiệt đới - Bão

Áp thấp nhiệt đới

Hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất
liền.Xảy ra khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp
nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão.Gây mưa và gió mạnh trong khu vực hình thành


Áp thấp nhiệt đới – Bão
Hình thành trên vùng có khí hậu nóng, vùng biển nóng.
Không khí nóng bay lên cao, hút gió từ các nơi có khí áp cao hơn. Do
ảnh hưởng của lực Coriolis nên hướng gió hút vào tâm áp thấp sẽ bị
lệch hướng tạo thành hình thế gió xoáy.Gió cấp 6 – cấp 7 (theo thang gió Beaufort).


Áp thấp nhiệt đới – Bão
Thang gió Beaufort


Áp thấp nhiệt đới – Bão
Lực Coriolis


Áp thấp nhiệt đới – Bão
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Áp thấp nhiệt đới – Bão

2.


Bão

Tính chất giống như áp thấp nhiệt đới nhưng có tầm ảnh hưởng, sức gió
lớn hơn.Sức gió gần vùng tâm bão từ cấp 8 trở lên.Áp thấp nhiệt đới – Bão

a.

Các giai đoạn phát triển của bão

Vùng áp thấp

Áp thấp nhiệt đới

BãoÁp thấp nhiệt đới – Bão

b.

Thời gian hoạt động của bão

Thời gian bão hoạt động chính trong năm:
vào mùa hè và mùa thu.
* tháng 6 – tháng 10 - Bắc bán cầu
* tháng 12 – tháng 3 năm sau - Nam bán cầu.


Áp thấp nhiệt đới – Bão

c.Cấu trúc của bão

Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt
bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão.


Áp thấp nhiệt đới – Bão
d. Hướng di chuyển của bão
Bão di chuyển rất có quy luật trên Trái ĐấtÁp thấp nhiệt đới – Bão

e.

Các yếu tố ảnh hưởngNhiệt độ: nóng ẩm, trên 26 – 27 độ CĐộ ẩm: cao ( lượng hơi nước nhiều )Hướng gió: quyết định hướng đi của bão


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×