Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 11: TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG
VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

A.MỤC TIÊU:
- Học sinh chứng minh được sự tiến hóa của người so với động vật thể hiện ở hệ cơ
xương.
- Học sinh vận dụng được những hiểu biết về hệ vận động để giữ vệ sinh, rèn luyện thân
thể chống các bệnh tật về cơ xương thường xuyên xảy ra ở tuổi thiếu niên.
B.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo.
C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ:
- GV chuẩn bị tranh phóng to hình 11.1-5 SGK trang 37.
- Bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bảng 11 SGK.
- HS kẻ bảng 11 trang 38 SGK.
D.TIẾN TRÌNH:
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh , tác phong
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào?
2. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ và biện pháp chống mỏi cơ?
III.GIẢNG BÀI MỚI:
1. GIỚI THIỆU BÀI:

-Con người có nguồn gốc từ động vật, nhưng đã tiến hóa cao nhất trên thang tiến hóa.
Vậy những đặc điểm tiến hóa ở hệ cơ xương của người được thể hiện như thế nào? Cần phải
làm gì để bảo vệ hệ vận động? Đó là những nội dung chúng ta sẽ nghiên cứu ở bài hôm nay.
2.CÁC HOẠT ĐỘNG:

TaiLieu.VN

Page 1


T
G

Hoạt động của GV
* Hoạt động 1: Tìm hiểu
sự tiến hóa của bộ
xương người so với bộ
xương thú:

Hoạt động của HS

Nội dung bài ghi

I. Sự tiến hóa của bộ I. Sự tiến hóa của bộ xương
xương người so với bộ người so với bộ xương thú:
xương thú:

Một số em lên bảng điền
- GV treo tranh phóng to vào bảng phụ.
hình 11.1-3 SGK, HS Cả lớp theo dõi phát biểu ý
quan sát và yêu cầu các kiến, chỉnh lý, bổ sung
em tìm các từ, cụm từ
phù hợp điền vào các ô
trống để hoàn chỉnh bảng Đáp án:
11 SGK (ghi vào phiếu
Sự khác nhau giữa bộ
học tập).
xương người với bộ xương
GV theo dõi, gợi ý và thú là:
hướng dẫn để HS nêu lên


đáp án đúng.
Các phần so sánh
Tỉ lệ sọ não/ mặt
Lồi cằm
mặt

Ở người
Lớn

xương Phát triển

Ở thú
Nhỏ
Không có

Cột sống

Cong ở 4 chỗ

Cong hình cung

Lồng ngực

Nở sang 2 bên

Nở theo chiều lưng-bụng.

Xương chậu

Nở rộng

Hẹp

Xương đùi

Phát triển, khỏe

Bình thường

Xương bàn chân

Xương ngón ngắn, bàn Xương ngón dài, bàn chân phẳng
chân hình vòm
Nhỏ.
Lớn, phát triển về sau.

Xương gót

TaiLieu.VN

Page 2


* Hoạt động 2: Tìm hiểu II.Sự tiến hóa của hệ cơ người
sự tiến hóa của hệ cơ so với hệ cơ thú:
người so với hệ cơ thú.
HS thảo luận nhóm, cử đại
GV hướng dẫn HS đọc diện trình bày sự tiến hóa của
thông tin SGK, lưu ý các hệ cơ người, các em khác bổ
em về sự phân hóa của cơ sung.
để đáp ứng những hoạt Đáp án:
động phức tạp.
- Cơ chi trên và cơ chi dưới ở
GV nhận xét, phân tích người phân hóa khác động vật.
giúp các em nêu đáp án Tay có nhiều cơ phân hóa
đúng.
thành nhóm nhỏ phụ trách các
phần khác nhau giúp tay cử
động linh hoạt hơn chân, thực
hiện nhiều động tác lao động
thích hợp. Riêng ngón cái có 8
cơ phụ trách trong tổng số 18
cơ vận động bàn tay. Cơ chân
lớn, khỏe, cử động chủ yếu là
gấp, duỗi.

II.Sự tiến hóa của hệ cơ
người so với hệ cơ thú:

- Ở người có cơ nét mặt , biểu
hiện trạng thái khác nhau.
- Cơ vận động lưỡi phát triển
- Cơ tay phân hoá làm nhiều
nhóm nhỏ như: cơ gập dũi tay,
cơ co duỗi ngón tay… Đặc
biệt có cơ ngón cái phát triển
- Cơ chân lớn khỏe
Có cơ gập ngữa thân

- Người có tiếng nói phong
phú nên cơ vận động lưỡi phát III. Vệ sinh hệ vận động:
triển, cơ mặt phân hóa giúp
người biểu lộ tình cảm
III. Vệ sinh hệ vận động:
Hoạt động 3: Tìm hiểu HS thực hiện lệnh của GV,
vệ sinh hệ vận động:
trao đổi nhóm, cử đại diện trả
GV cho HS quan sát tranh lời từng câu hỏi, các nhóm
phóng to hình 11.5 SGK khác nghe, nhận xét, bổ sung.
để trả lời 2 câu hỏi:
Đáp án:
? Để xương và cơ phát - Để hệ cơ phát triển cân đối,
triển cân đối chúng ta cần bộ xương chắc chắn khỏe
phải làm gì?
mạnh cần phải:
? Để chống cong vẹo cột - Có chế độ ăn uống hợp lý.
sống trong lao động và

TaiLieu.VN

- Để hệ cơ phát triển cân đối,
bộ xương chắc chắn khỏe
mạnh cần phải:
- Có chế độ ăn uống hợp lý.
-Rèn luyện cơ thể đúng cách
khoa học (tắm nắng, lao động
vừa sức, tham gia thể dục, thể
thao).
* Để chống cong vẹo cột sống

Page 3


trong học tập phải chú ý -Rèn luyện cơ thể đúng cách
những điểm gì?
khoa học (tắm nắng, lao động
GV nhận xét chỉnh sửa và vừa sức, tham gia thể dục, thể
thao).
nêu ra đáp án.

cần phải:
-Không mang vác quá sức
hoặc bố trí không đều giữa 2
bên của cơ thể.

* Để chống cong vẹo cột sống -Khi ngồi vào bàn học (làm
cần phải:
việc) cần ngồi ngay ngắn.
-Không mang vác quá sức
hoặc bố trí không đều giữa 2
bên của cơ thể.
-Khi ngồi vào bàn học (làm
việc) cần ngồi ngay ngắn.
3.Tổng kết: GV cho HS đọc chậm phần tóm tắt ghi nhớ ở cuối bài.
- Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2
chân.
- Trình bày đặc điểm tiến hóa ở hệ cơ người.
- Chúng ta cần phải làm gì để cơ thể khỏe mạnh và phát triển cân đối.
V.Hướng dẫn học ở nhà:
Về nhà học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài.
Học bài và trả lời 3 câu hỏi cuối bài.
Tự tìm cho mình một phương pháp rèn luyện cơ xương phù hợp.

PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

TaiLieu.VN

Page 4


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×