Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 11: TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG - VỆ SINH HỆ
VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :
 HS chứng minh được sự tiến hóa của người so với động vật thể hiện ở hệ cơ xương.


vận dụng được những hiểu biết về hệ vận động để giữ vệ sinh, rèn luyện thân thể,
chống các tật bệnh về cơ xương thường xảy ra ở tuổi thiếu niên.

2. Kỹ năng : Rèn cho HS một số kỹ năng:
 Phân tích tổng hợp, tư duy logic.
 Nhận biết kiến thức qua kênh hình và kênh chữ .
 Vận dụng lý thuyết vào thực tế .
3. Thái độ : GD ý thức giữ gìn, bảo vệ hệ vận động để có thân hình cân đối .
Trọng tâm : Phân tích được những đặc điểm tiến hoá của bộ xương và hệ cơ người so với thú.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh phóng to hình 11.3, 11.4, 11.5 .
- Phiếu trắc nghiệm như SGV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :


Công của cơ là gì ? công của cơ được sử dụng vào mục đích nào?Mỏi cơ là gì ? Nguyên nhân mỏi cơ và biện pháp chống mỏi cơ ?

3. Bài mới :
Chúng ta đã biết con người có nguồn gốc từ động vật đặc biệt là lớp thú, trong quá trình tiến hóa con người đã thoát
khỏi thế giới động vật. Cơ thể người có nhiều biến đổi , trong đó đặc biệt là sự biến đổi của cơ, xương

Hoạt động của giáo viên

TaiLieu.VN

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Page 1


 Hoạt động 1:

I. Sự tiến hóa của bộ
xương người so với bộ
- Gv yêu cầu HS hoàn thành - HS quan sát các hình 11.1,
11.2, 11.3 trang 37 SGK  xương thú :
bài tập ở bảng 11 .
+ Gọi đại diện nhóm lên điền hoàn thành bài tập
vào các cột ở bảng 11
- Đại diện nhóm viết ý kiến - Bảng 11 SGK
- GV nhận xét đánh giá, hoàn của mình vào bảng 11, nhóm
khác nhận xét và bổ sung .
thiện bảng 11.
- Trao đổi nhóm trả lời câu
hỏi, yêu cầu nêu được:+ Đặc điểm nào của bộ
xương người thích nghi với + Đặc điểm cột sống .
tư thế đứng thẳng, đi bằng 2 + Lồng ngực
chân và lao động ?
+ Xương tay, chân phân hóa .

- Bộ xương người có cấu tạo
hoàn toàn phù hợp với tư
thế đứng thẳng và lao động .

+ Khớp ở tay và chân
 Hoạt động 2 :

II. Sự tiến hóa của hệ cơ
người so với hệ cơ thú:
+ Sự tiến hóa của hệ cơ ở - Cá nhân tự nghiên cứu
người so với hệ cơ ở thú thể thông tin trong quan sát hình - Cơ nét mặt phân hóa giúp
11.4 và một số tranh cơ ở biểu hiện trạng thái tình cảm
hiện như thế nào ?
người, trả lời câu hỏi
khác nhau .
- GV nhận xét và hướng dẫn
- Cơ vận động lưỡi phát
HS phân biệt từng nhóm cơ.
triển.
- Trong quá trình tiến hóa, do
- Cơ tay phân hóa nhiều
ăn thức ăn chín, sử dụng các
nhóm nhỏ.
công cụ ngày càng tinh xảo,
do phải đi xa để tìm kiếm
- Cơ chân: lớn, khỏe .
thức ăn nên hệ cơ xương ở
- Cơ gập ngửa thân
người đã tiến hóa đến mức
hoàn thiện phù hợp với hoạt
động ngày càng phức tạp, kết
hợp với tiếng nói và tư duy,
con người đã khác xa so với
động vật .
 Hoạt động 3 :

TaiLieu.VN

III. Vệ sinh hệ vận động:

Page 2


+ Để cơ xương phát triển - HS quan sát các hình 11.5 Để cơ xương phát triển khoẻ
khoẻ mạnh, cân đối chúng ta SGK trang 39, trao đổi nhóm mạnh, cân đối phải:
cần làm gì ?
thống nhất câu trả lời .
- Có chế độ dinh dưỡng hợp
+ Hiện nay có nhiều em bị - Đại diện nhóm trình bày, lí
cong vẹo cột sống, em nghĩ nhóm khác bổ sung
- Thường xuyên tập TDTT .
đó là do nguyên nhân nào ?
- HS rút ra kết luận .
- Thường xuyên tiếp xúc với
+ Để chống cong vẹo cột
ánh nắng .
sống, khi lao động và học tập
- Lao động vừa sức, mang
phải chú ý điều gì ?
- HS thấy được sự cần thiết vác đều ở 2 vai
của rèn luyện TDTT và lao - Ngồi học đúng tư thế.
- Sau bài học hôm nay em sẽ động vừa sức
làm gì ?

4. Củng cố:
 Gọi 1 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
 Đánh dấu “X” vào các đặc điểm chỉ có ở người không có ở động vật
- Xương sọ lớn hơn mặt
- Cột sống cong hình cung
- Lồng ngực nở theo chiều lưng - bụng
- Cơ nét mặt phân hóa
- Cơ nhai phát triển
- Khớp cổ tay kém linh động
- Khớp chậu – đùi có cấu tạo hình cầu, hố khớp sâu
- Xương bàn chân xếp trên 1 mặt phẳng
- Ngón chân cái đối diện với 4 ngón kia
5 . Hướng dẫn về nhà
Học bài , trả lời câu hỏi SGK .
Chuẩn bị cho bài thực hành theo nhóm như mục II SGK trang 40.

TaiLieu.VN

Page 3


TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×