Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 12: THỰC HÀNH:
TẬP SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ CHO NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG

A.MỤC TIÊU:
-Học sinh biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương.
-HS biết băng bó cố định xương cẳng tay khi bị gãy.
B.PHƯƠNG PHÁP: Thực hành kết hợp với đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo.
C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ:
-GV chuẩn bị như SGK
-Tranh phóng to H 12.1-4 SGK trang 40-41.
-HS chuẩn bị nẹp tre như ở SGK.
D.TIẾN TRÌNH:
I.ỔN ĐỊNH LỚP:
II.KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi
bằng 2 chân?
2. Chúng ta cần phải làm gì để cơ thể khỏe mạnh và phát triển cân đối?
Đáp án:
III.GIẢNG BÀI MỚI:
1.GIỚI THIỆU BÀI:

- Gãy xương là hiện tượng thường xuyên xảy ra trong lao động và trong đời sống. Cần sơ
cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Bài hôm nay giúp ta biết những cách sơ cứu
đó.
2.CÁC HOẠT ĐỘNG:

TaiLieu.VN

Page 1


T
G

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Hoạt động 1: Tìm hiểu 1.Phương pháp sơ cứu:
phương pháp sơ cứu:
HS thảo luận nhóm, cử đại
GV yêu cầu HS trao đổi diện nhóm trình bày câu
nhóm trả lời các câu hỏi trả lời của nhóm, các
trong SGK.
nhóm khác góp ý, bổ sung.

Nôi dung bài ghi
* Kết luận
- Gãy xương do nhiều
nguyên nhân
- Khi gãy xương phải sơ cứu
tại chỗ.

GV gợi ý, phân tích và Hs tập sơ cứu người gãy - Không được nắn bóp bừa
hướng dẫn HS tự nêu lên xương cẳng tay theo bãi
đáp án.
hướng dẫn trong SGK.
GV yêu cầu từng nhóm
HS đọc nội dung SGK.
Quan sát hình 12.1 SGK
và tiến hành tập sơ cứu


cho người bị gãy xương
cẳng tay.

Các nhóm cử đại diện báo
cáo kết quả, nhận xét đánh
giá lẫn nhau và rút kinh
nghiệm về cách đặt nẹp,
lót vải sạch, buộc dây
định vị 2 chỗ đầu nẹp và 2
GV theo dõi, nhắc nhở bên chỗ gãy.
những nhóm chưa làm
được đồng thời đánh giá 2.Băng bó cố định:
nhận xét, động viên những
Các nhóm HS đều tập
nhóm làm tốt.
băng bó cố định xương
cẳng tay, một nhóm do GV
* Hoạt động 2: Tìm hiểu chỉ định băng bó xương
băng bó cố định:
chân, sau đó cử đại diện
GV yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm
HS đọc SGK, quan sát mình.
tranh phóng to hình 12.2-3
SGK và tập băng bó cố
định xương cẳng tay,
xương chân bị gãy.

-> Sơ cứu :
- Đặt 2 nẹp gỗ vào 2bên chỗ
xương gãy.
- Lót vải mềm gấp dày vào
các chỗ đầu xương - buột
định vị hai chỗ đầu nẹp và
hai bên chỗ xương bị gãy.
-> Băng bó cố định
- Với xương ở tay dùng băng
y tế quấn chặt từ trong cổ tay
ra , làm dây đeo cẳng tay vào
cổ tay
- Vơi xương ở chân băng từ
cổ chân vào nếu là xương đùi
thì dùng nẹp dài từ sườn đến
gót chân và buộc cố định ở
phần thân

GV theo dõi, nhận xét,
đánh giá và chỉ ra những
cái đúng, sai trong khi

TaiLieu.VN

Page 2


băng bó. Đặc biệt lưu ý:
cách đặt nẹp và quấn băng
vào xương cẳng tay,
xương chân.
3.Tổng kết:
GV cho HS trình bày tóm tắt cách sơ cứu và băng bó cố định xương cẳng tay, băng bó cố
định xương chân. Viết tường trình phương pháp sơ cứu, băng bó cố định xương cẳng tay.
V.Hướng dẫn học ở nhà:
-Ôn và nắm vững cấu tạo và tính chất của cơ xương. Sự hoạt động của cơ, sự tiến hóa của
hệ vận động.

PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………..

TaiLieu.VN

Page 3


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×