Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
Bài 12:
THỰC HÀNH
TẬP SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ CHO NGƯỜI GÃY XƯƠNG
I-Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết nguyên nhân gây gãy xương.
- Kể được một số thao tác cần thực hiện khi nạn nhân bị gãy xương.
2. Kĩ năng
- Biết sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu phương
pháp sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương.
- Kỹ năng ứng phó với các tình huống để bảo vệ bản thân hay tự sơ cứu băng bó khi bị gãy
xương.
- Kĩ năng hợp tác trong thực hành
3. Thái độ
- Có ý thức giúp đỡ sơ cứu người bị gãy xương.
II-Phương pháp
- Đóng vai
- Trực quan.
- Dạy học nhóm

III-Phương tiện
- Tranh Sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay.
- Tranh Bắng bó cẳng tay.
- Tranh Đeo cẳng tay vào cổ.
- Tranh Băng bó xương chân bị gãy.

TaiLieu.VN

Page 1


- Mỗi tổ học sinh: 2 thanh nẹp bào nhẵn dài 30-40 cm, rộng 4-5 cm, dày 0,6-1 cm; 4 cuộn
băng y tế (vải sạch rộng 4-5 cm) dài 2 m/ cuộn; bốn miếng vải sạch (gạc y tế) 20x40 cm.
IV-Tiến trình dạy – học
1. Ổn định: 1’
- Kiểm tra sỉ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Bộ xương và hệ cơ người thích nghi như thế nào với dáng đứng thẳng và lao động?
- Để chống cong vẹo cột sống, học sinh cần làm gì?
3. Bài mới: 30’
a. Mở bài: 2’
GV có thể giới thiệu 1 vài số liệu về tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động làm gãy xương
ở địa phương, dẫn dắt tới yêu cầu bài thực hành đối với học sinh.
b. Phát triển bài: 28’
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân gây gãy xương
Mục tiêu: Biết các nguyên nhân gây gãy xương
TG
8’

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

- Yêu cầu HS thảo luận - HS trao đổi nhóm và I-Nguyên nhân gây
nhóm trả lời câu hỏi :
nêu được :
gãy xương
- Nguyên nhân nào dẫn + Do va đập mạnh xảy ra - Gãy xương do


đến gãy xương ?
khi bị ngã, tai nạn giao nhiều nguyên nhân.
thông...
- Khi bị gãy xương
- Vì sao nói khả năng gãy + Tuổi càng cao, nguy cơ phải sơ cứu tại chỗ,
xương liên quan đến lứa gãy xương càng tăng vì không được nắn bóp
tỉ lệ chất cốt giao (đảm bừa bãi và chuyển
tuổi ?
bảo tính đàn hồi) và chất ngay nạn nhân vào
vô cơ (đảm bảo tính rắn cơ sở y tế.
chắc) thay đổi theo
hướng tăng dần chất vô
cơ. Tuy vậy trẻ em cũng
rất hay bị gãy xương

TaiLieu.VN

Page 2


do...
+ Thực hiện đúng luật
- Để bảo vệ xương khi giao thông.
tham gia giao thông, em
cần chú ý đến điểm gì ?
+ Không, vì có thể làm
- Gặp người bị tai nạn giao
thông chúng ta có nên nắn
chỗ xương gãy không ? Vì
sao ?

cho đầu xương gãy đụng
chạm vào mạch máu và
dây thần kinh, có thể làm
rách cơ và da.
- HS tự rút ra kết luận.

- GV nhận xét và giúp HS
rút ra kết luận.

Hoạt động 2: Phương pháp sơ cứu và băng cố định cho người bị gãy xương
Mục tiêu: Nêu được phương pháp sơ cứu và băng cố định

TG
8’

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV có thể sử dụng - Các nhóm HS theo
băng hình hoặc nhóm dõi để nắm được
HS làm mẫu hoặc các thao tác.
cũng có thể dùng
tranh H 12.1 => h
12.4
giới
thiệu
phương pháp sơ cứu
và phương pháp băng
cố định.
- Em cần làm gì khi
tham gia giao thông,
lao động, vui chơi để
tránh cho mình và
người khác không bị
gãy xương ?

TaiLieu.VN

Nội dung
II-Phương pháp sơ cứu
- Đặt nẹp tre, gỗ vào chỗ
xương gãy.
- Lót vải mềm, gấp dày vào
chỗ đầu xương.
- Buộc định vị 2 chỗ đầu nẹp
và 2 bên chỗ xương gãy.
III-Băng bó cố định

- Các nhóm phải - Với xương cẳng tay: dùng
băng quấn chặt từ trong ra cổ
trình bày được:
tay, sau dây đeo vòng tay vào
+ Thao tác băng bó. cổ.
+ Sản phẩm làm - Với xương chân: băng từ cổ
được.
chân vào. Nếu là xương đùi

Page 3


- Đảm bảo an toàn thì dùng nẹp tre dài từ sườn
giao thông, tránh đến gót chân và buộc cố định
đùa nghịch vật nhau ở phần thân.
dẫm chân lên nhau.

Hoạt động 3: Thực hành và thu hoạch
Mục tiêu: Biết sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương.

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

12’ - Yêu cầu học sinh thực - Từng nhóm tiến hành IV-Thực hành
hành theo nhóm:
làm:
- Sơ cứu.
+ Sơ cứu.
Mỗi em tập băng bó cho - Băng cố định.
bạn (giả định gãy xương
+ Băng cố định.
V-Thu hoạch
cẳng tay, cẳng chân).
- GV quan sát các nhóm
Viết báo cáo tường
tiến hành tập băng bó.
trình cách sơ cứu và
- GV quan sát, uốn nắn,
băng bó khi gặp
giúp đỡ nhất là nhóm yếu.
người bị gãy xương
cẳng tay
- Viết bài thu hoạch vào - Viết thu hoạch.
giấy rời theo yêu cầu SGK.

4. Kiểm tra đánh giá: 8’
- Gọi 1 nhóm HS thực hành sơ cứu và băng bó xương cẳng tay trước lớp.
- Thu bài thu hoạch.
5. Nhận xét, dặn dò: 1’
- Nhận xét buổi thực hành.
- Xem trước bài 13.
V-Rút kinh nghiệm tiết dạy
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TaiLieu.VN

Page 4


________________________________________________________________________

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×