Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 12: THỰC HÀNH: TẬP SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ CHO
NGƯỜI GÃY XƯƠNG.
A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, HS cần:
 Kiến thức:
- Biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương
- Biết băng cố định khi xương bị gãy, cụ thể là xương cánh tay
 Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng băng bó khi bị gãy xương
 Thái độ:
- Giáo dục ý thức giữ gìn, rèn luyện và bảo xương.
B. Phương pháp:
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
C. Chuẩn bị:
* GV và HS:
- Chuẩn bị theo nhóm 6 - 8 em
+ 4 thanh nẹp dài 20 - 25 cm, rộng 4 - 5 cm, dày 0,6 - 1cm
+ 6 cuộn băng y tế
+ 4 miếng vải sạch kích thước 20 x 40
D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn đinh: Vắng(1')
II. Kiểm tra bài cũ(Không)
III. Bài mới(38')
1. Đặt vấn đề(1').GV: Giới thiệu một số tranh, ảnh gãy xương tay, xương chân
HS: Quan sát

TaiLieu.VN

Page 1


GV: Vậy để sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương ta tiến hành như thế nào?
2. Triển khai bài(37').
a. Hoạt động 1.(10') Nguyên nhân gãy xương

GV: ? Nguyên nhân nào dẫn đến gãy xương
? Khi gặp người bị gãy xương chúng ta cần
phải làm gì
Y/cPhân biệt các trường hợp gãy xương: Tai
nạn, trèo cây, chạy ngã... GV: Gọi đại diện học
sinh trình bày,học sinh khác nhận xét, bổ
sung.
GV: Đánh giá, rút ra KL.

* Nguyên nhân: Do nhiều nguyên nhân
- Tai nạn, trèo cây, ngã...
- Khi bị gãy xương cần sơ cứu tại chổ
- Không được nắn bóp bừa bãi
b. Hoạt động 2.(27') Tập sơ cứu và băng bó

TaiLieu.VN

Page 2


GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin
về phương pháp sơ cứu

1. Phương pháp sơ cứu.


HS: Tiến hành theo nhóm tập băng bó dưới
sự hướng dẫn của giáo viên

- Lót vải dày, mềm vào các chổ đầu xương

GV: Đi từng nhóm kiểm tra - Gọi đại diện
nhóm trình bày
? Phương pháp sơ cứu, băng bó cố định

- Đặt 2 nẹp vào 2 bên chỗ gãy
- Buộc định vị 2 chỗ đầu nẹp và 2 bên chỗ
xương gãy
2. Băng bó cố định

- Xương ở tay: Dùng băng ytế quấn chặt từ
? Em cần làm gì khi tham gia giao thông, lao trong ra cổ tay. Làm dây đeo cổ tay vào cổ
động, vui chơi tránh cho mình và người khác
- Xương ở chân: Băng từ cổ chân vào
không bị gãy xương
Nếu là xương đùi thì dùng nẹp dài từ sườn đến
gót chân và buộc cố định ở phần thân
IV. Củng cố(4')
GV: Nhận xét ưu, nhược điểm của buổi thực hành
Đánh giá cho điểm từng nhóm
? Nêu các bước sơ cứu khi bị gãy xương
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà(2').
 Bài cũ: + Học bài cũ
+ Viết bản thu hoạch
 Bài mới: -? Tìm hiểu thành phần cấu tạo và chức năng của máu.
- ? Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào. Chức
môi trường trong.

năng của

E. Bổ sung:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×