Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

BÀI 12:

GIÁO ÁN SINH HỌC 8
THỰC HÀNH: TẬP SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ
CHO NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :
 HS sinh biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương.
 Biết băng cố định xương bị gãy, cụ thể là xương căng tay.
2. Kỹ năng:
 Rèn thao tác sơ cứu khi gặp người gãy xương.
3. Thái độ:
 Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ thân thể .
Trọng tâm: biết cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Chuẩn bị nẹp băng y tế dây, vải.
- HS : Chuẩn bị theo nhóm đã phân công .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra: Phần chuẩn bị của HS

3. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

 Hoạt động 1 :

I. Nguyên nhân gãy xương:

- Nguyên nhân nào dẫn đến - HS trao đổi nhóm thống nhấtcâu trả lời, yêu cầu phân biệt
gãy xương ?
các trường hợp gãy xương : tainạn, trèo cây, chạy ngã….

Gãy xương do nhiều nguyên
nhân.
Khi bị gãy xương phải sơ cứu
tại chỗ.

- Đại diện nhóm trình bày, - Không được nắm bóp bừa

TaiLieu.VN

Page 1


- Khi gặp người bị gãy xương nhóm khác bổ sung.
chúng ta cần phải làm gì ?

bãi.

 Hoạt động 2:

II. Tập sơ cứu và băng bó:

- Nếu có điều kiện cho cả lớp - Các nhóm theo dõi băng
xem băng hình các thao tác hình, trình bày các bước thao
tác.


băng bó cố định.
- Không có băng hình thì GV - Các nhóm nghiên cứu SGK
trang 40, 41 tiến hành tập băng
dùng 1 nhóm làm mẫu.
bó.
- GV đi quan sát các nhóm
uốn nắn, giúp đỡ, nhất là các
nhóm yếu.
- Nhóm được kiểm tra phải
- GV gọi đại diện 1 – 4 nhóm trình bày:
để kiểm tra .
+ Các thao tác băng bó.

* Sơ cứu

- GV cho các nhóm nhận xét + Sản phẩm làm được.
đánh giá kết quả lẫn nhau.
+ Lưu ý băng bó.
- GV chọn 3 nhóm làm đúng
và đẹp nhất đánh giá, rút kinh - Nhóm khác nx bổ sung.
nghiệm cho các nhóm khác.
- HS tự hoàn thiện các thao tác
- Em cần làm gì khi tham gia và ghi vào vỡ.
giao thông, lao động, vui chơi
tránh cho mình và người khác
bị gãy xương ?

- Đặt 2 nẹp gỗ, tre vào 2 bên
chỗ xương gãy.
- Lót vải mềm gấp dày vào các
chỗ đầu xương.
- Buộc định vị 2 chỗ đầu nẹp
và 2 bên chỗ xương gãy.
* Băng bó cố định.
- Với xương ở tay : dùng băng
y tế quấn chặt từ trong ra cổ
tay, làm dây đeo cẳng tay vào
cổ.
- Với xương ở chân: Băng từ
cổ chân vào, nếu là xương đùi
thì dùng nẹp dài từ sườn đến
gót chân và buộc cố định ở
phần thân.

- Đảm bảo an toàn giao thông.
- Tránh đùa nghịch, vật nhau.
- Tránh dẫm chân tay bạn.

4. Nhận xét đánh giá
- GV đánh giá chung giờ thực hành về ưu, nhược điểm.
- Cho điểm nhóm làm tốt. Nhắc nhở nhóm làm chưa đạt yêu cầu (nếu có).
1. Hướng dẫn về nhà:
- Yêu cầu : mỗi nhóm làm một bản thu hoạch

TaiLieu.VN

Page 2


- Tìm hiểu về máu : máu có ở đâu trong cơ thể, gồm những thành phần nào ?

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×