Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn TỔNG hợp và dẫn LINK THỰC HIỆN báo cáo CHẤM điểm THI ĐUA THÁNG

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP VÀ DẪN LINK THỰC HIỆN BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THÁNG
Link vào thư mục: https://goo.gl/fdiHzd

Bước 1 Vào thư mục của đơn vị mình

Bước 2 Chọn tháng


Bước 3 chọn tại tệp

Bước 4 tìm đến chỗ ảnh


Bước 5 up ảnh lên mạng

Bước 6 Lấy link


Bước 7 vào báo cáo, đặt tên nội dung tương ứng với ảnh

Bước 8 chọn hyperlink để chèn link ảnh vàoBước 9 Paste link ảnh vào

Bước 10 Hoàn thành, bây giờ bạn chỉ cần bấm vào dòng chữ là ảnh sẽ hiện lênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×