Tải bản đầy đủ

Tận dụng tự nhiên: văn hóa ăn

VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG
TỰ NHIÊN

TẬN DỤNG MÔI
TRƯỜNG
TỰ NHIÊN: ĂN
Lớp ĐH THB K8
Nhóm 2


1.Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp
trong cơ cấu bữa ăn

Người Việt Nam nông nghiệp nói rằng
ăn quan trọng lắm:
- Thể hiện trong các câu ca dao, tục
ngữ
- Mọi hành động của người Việt Nam
đều lấy ăn làm đầu
- Khi tính thời gian cũng lấy ăn uống

và cấy trồng làm đơn vị


Phương Tây


Việt Nam


1.Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp
trong cơ cấu bữa ăn
- Văn hóa nông nghiệp lúa nước
- Là tiêu chuẩn cái đẹp
- Một thời lương, thuế, học
phí…. đều quy ra lúa gạo
- Rau quả mùa nào thức ấy.
- Vô cùng phong phú.
- Hai món đặc thù là rau
muống và dưa cà.


1.Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong
cơ cấu bữa ăn

- Giáp biển => Ngư
trường lớn
- Chế tạo ra nước
mắm và mắm
- Thiếu nước mắm
thì chưa thành
bữa cơm Việt
Nam


- Từ xưa đặc sản bình dân là thịt chó
- Phổ biến thì như thịt gà, heo, trâu,…


1.Quan niệm về ăn và dấu ấn nông
nghiệp trong cơ cấu bữa ăn


 ĐỒ UỐNG – HÚT:
 Truyền thống thì có: thuốc lào, rượu gạo, nước chè, nước

vối,….
 Rượu Việt Nam thì được làm từ gạo nếp - thứ gạo đặc sản
của vùng Đông Nam Á: được đem đồ xôi, ủ cho lên men
rồi cất ra.
 Cây chè và tục uống chè có nguồn gốc từ vùng Nam
Trung Hoa và Bắc Đông Dương.


2. Tính tổng hợp trong nghệ
thuật ẩm thực của người Việt
Tính
tổng
hợp

Trong cách chế biến

Trong cách ăn


2. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực
của người Việt

2.1. Trong cách chế biến


Đủ ngũ chất

Đủ ngũ vị
Pha chế tổng hợp

Đủ ngũ sắc


2. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực
của người Việt

2.2. Trong cách ăn


• Mâm cơm có đồng thời nhiều món ăn:


Tác động vào đủ mọi giác quan:

Mũi ngửi mùi

Mắt nhìn màu sắc

Lưỡi nếm vị ngon


Tác động vào đủ mọi giác quan:

Tai nghe tiếng

Tay cầm đồ ăn


Tổng hợp cái ngon của mọi yếu tố, phụ
thuộc vào yếu tố:


Thời tiếtChỗ ăn ngonBạn bèKhông khí bữa ăn


3. Tính cộng đồng và tính mực
thước trong nghệ thuật ẩm
thực của người Việt:


Bữa cơm của người Việt

Bữa cơm của người NhậtTính cộng đồng và tính mực thước

Cơm trắng

Nước mắm


Tính biện chứng, linh hoạt trong
nghệ thuật ẩm thực của người Việt


Tính linh hoạt

Trong cách ăn: “Có bao nhiêu người ăn thì có
bấy nhiêu cách tổng hợp các món ăn khác
nhau.”


Tính linh hoạt
Trong dụng cụ ăn: dùng đôi đũa ( mô phỏng động
tác của con chim nhặt hạt)

Phương Tây


Tính biện chứng


Sự hài hòa âm – dương của thức ăn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×