Tải bản đầy đủ

Giáo án phương pháp bàn tay nặn bột bài gió lớp 1

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

GV: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Lớp: 1/5

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
MÔN:Tự nhiên và xã hội
Bài 32: GIÓ
I. MỤC TIÊU
a)Kiến thức:
- Học sinh biết:
+ Nhận xét trời có gió hay không có gió; gió nhẹ hay gió mạnh bằng quan sát và cảm giác.
+ Dùng vốn từ riêng để miêu tả cây cối khi có gió thổi và cảm giác.
b) Kĩ năng:
+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về gió.
+ Phát triển kĩ năng giao tiếp ( trình bày, lắng nghe, phản hồi tích cực,...)
+ Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, năng lực quan sát, tư duy và năng lực tự học.
c) Thái độ:
+ Bồi dưỡng cho HS lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.
+ Bồi dưỡng óc tò mò, ham thích khám phá, yêu thích khoa học.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

+ Giáo viên: Một số hình ảnh về gió; chong chóng, quạt máy; bảng nhóm; bút lông; sách giáo
khoa.
+ Học sinh: Quạt giấy; Sổ tay cá nhân; Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

NỘI DUNG
1/ KHỞI ĐỘNG:
(2 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
- Ổn định trật tự - Hát đầu giờ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS làm theo hiệu lệnh của GV.

2/ BÀI CŨ:
(4 phút)
PP: Đàm thoại

- Mục tiêu: Ôn kiến thức bài “ Trời
nắng, trời mưa ”
+ Khi trời nắng bầu trời như thế nào?

- HS tham gia trả lời:

+ Nêu các dấu hiệu nhận biết trời mưa?

+ Khi nắng bầu trời trong xanh có
mây trắng, có ánh nắng mặt trời sáng
chói,..
+ Khi trời mưa bầu trời u ám, mây
đen xám xịt phủ kín, không có mặt
trời,...

- GV nhận xét.
3/ BÀI MỚI:
a, Giới thiệu bài
mới:
b, Bài mới:
1.Hoạt động 1: Các


dấu hiệu nhận biết
trời đang có gió:
(12 phút)
PP: Bàn tay nặn
bột.

- Hôm nay lớp chúng mình cùng nhau
tìm hiểu về gió nhé.
Mục tiêu: HS biết và nêu dược các bộ
phận chính của một cây hoa.
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát
và nêu vấn đề.
- Theo em các dấu hiệu để cho biết trời
đang có gió?
Bước 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban

- HS lắng nghe.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

đầu của HS qua vật thật hoặc hình
ảnh về gió
- Dựa vào hình ảnh mà các em đã chuẩn
bị trước. Yêu cầu HS mô tả bằng lời
hoặc hình vẽ những hiểu biết ban đầu
của mình vào sổ tay khoa học về các
dấu hiệu nhận biết trời đang có gió. Sau
đó ghi những ý kiến thống nhất vào
bảng nhóm ( Nhóm 4)
+ Không có gió thì cây đứng im.
+ Gió nhẹ thì cây lay nhẹ.
+ Gió mạnh gây ra bão nguy hiểm.
+ Gió thổi đến cảm thấy mát.
+ Gió làm cánh diều bay.
+ Cây cối lung lay.
+ Diều bay, lá cờ bay.
+ Chong chóng quay.
+ Cánh buồm căng, đẩy thuyền buồm
chạy.
- Giáo viên ghi nhận kết quả của HS
nhưng không nhận xét đúng sai.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi ( giả thuyết,
dự đoán) và phương án tìm tòi:
- Các em đã trình bày những hiểu biết
của mình về gió. Ngoài ra các em còn
có những thắc mắc gì về gió nữa
không?
- Tổng hợp các câu hỏi của HS: GV
chốt lại những câu hỏi liên quan đến
nội dung bài học.
- Để tìm tòi các dấu hiệu nhận biết trời
đang có gió và trả lời những thắc mắc
trên thì theo các em lớp chúng ta nên
làm gì?
- GV cho cả lớp biểu quyết chọn ra
phương án tìm tòi: xem phim
Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi.
- HS xem phim về gió rồi ghi vào sổ tay
kết quả quan sát được. Sau đó thảo luận
nhóm 4.
- Tổ chức các nhóm trình bày kết quả
thảo luận.
- So sánh với ý kiến ban đầu, nếu sai
sửa vào sổ tay học tập.
Bước 5: Kết luận kiến thức
- GV cho HS tự chốt ý: Trời lặng gió thì
cây đứng im, có gió nhẹ làm cho lá cây

- HS quan sát và suy nghĩ để chuẩn
bị tìm tòi , khám phá .
- HS làm việc cá nhân thông qua ghi
lại những hiểu biết của mình về các
dấu hiệu nhận biết trời đang có gió
vào sổ tay học tập.
- HS trình bày kết quả thảo luận vào
bảng nhóm.

- HS đặt câu hỏi:
+ Gió có nguy hiểm không?
+ Gió bắt đầu từ đâu?
+ Vì sao có gió?
- HS thảo luận nhóm đôi và đề xuất
phương án.
- Một vài HS nêu: thảo luận nhóm,
quan sát tranh , xem phim ảnh, hỏi ba
mẹ.
- HS chú ý xem phim.

- Trình bày kết luận sau khi quan sát.
- HS tự so sánh lại hình tượng ban
đầu và đưa ra kết luận suy nghĩ ban
đầu có đúng không.
- 3 -4 HS lặp lại.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

ngọn cỏ lay động nhẹ. Gió mạnh thì
nguy hiểm nhất là bão.
2.Hoạt động 2:
Tạo gió: ( 5 phút)

3.Hoạt động 3:
Quan sát ngoài
trời : ( 7 phút)

4/ CỦNG CỐ
DẶN DÒ:

Mục tiêu: HS mô tả được cảm giác
khi có gió thổi vào mình
- Cho HS cầm quạt giấy của mình tiến
hành quạt và trả lời câu hỏi: Em cảm
giác như thế nào?
- Gọi 1 số HS trả lời: mát và lạnh.
Mục tiêu: Giúp HS nhận biết trời có
gió hay không, gió mạnh hay gió nhẹ
- Cho HS ra sân trường và giao nhiệm
vụ cho HS:
+ Quan sát xem lá cây, ngọn cỏ, lá
cờ,...có lay động không?
+ Từ đó rút ra kết luận gì?
- Tổ chức HS làm việc và theo dõi các
em thực hành.
- Tập trung vào lớp và chỉ định một số
học sinh nêu nhận xét.
- Gv kết luận: Nhờ quan sát cây cối
cảnh vật xung quanh và cảm nhận của
mỗi người mà ta biết trời lặng gió hay
có gió, gió nhẹ hay mạnh.
- Tổ chức cho HS khắc sâu kiến thức:
+ Làm sao ta biết trời có gió hay không
có gió?

- HS làm việc cá nhân, thực hành và
trả lời câu hỏi.

- HS tham gia trò chơi thì đứng thành
hàng ngang trước lớp.
- HS tham gia.

- HS trả lời:
+ Cây cối cảnh vật lay động là có
gió, cây cối cảnh vật đứng yên là
không có gió.
+ Gió nhẹ thì cây cối cảnh vật như thế
+ Gió nhẹ cây cối lay động nhẹ, gió
nào? Gió mạnh thì cây cối cảnh vật như mạnh cây cối lay động mạnh.
thế nào?
- Dạn dò các em học bài và xem bài
mới.

RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×