Tải bản đầy đủ

Đề môn Điện toán di động có đáp án

REM A
Cau 1
HA(1) = "Công ty nào xây dựng và phát triển hệ điều hành Android ?"
TA(1, 1) = "Android Inc."
TA(1, 2) = "Apple"
TA(1, 3) = "Nokia"
TA(1, 4) = "Google"
DA(1) = 1
SA (1) = 4
DiemA (1) = 1
REM Cau 2
HA(2) = "Android là gì?"
TA(2, 1) = "Hệ điều hành máy tính"
TA(2, 2) = "Ngôn ngữ lập trình"
TA(2, 3) = "Cơ sở dữ liệu"
TA(2, 4) = "Hệ điều hành mobile"
DA(2) = 1
SA (2) = 4
DiemA (2) = 1
REM Cau 3
HA(3) = "Công ty nào đã mua lại Android?"

TA(3, 1) = "Google"
TA(3, 2) = "Apple"
TA(3, 3) = "Nokia"
TA(3, 4) = "Samsung"
DA(3) = 1
SA (3) = 4
DiemA (3) = 1
REM Cau 4
HA(4) = "Những đặc trưng nào là của Android support?"
TA(4, 1) = "Tất cả các đáp án đều đúng"
TA(4, 2) = "Đa tác vụ"
TA(4, 3) = "Bluetooth"
TA(4, 4) = "Video Calling"
DA(4) = 1
SA (4) = 4
DiemA (4) = 1
REM Cau 5
HA(5) = "Android được phát triển dựa trên nền tảng là ngôn ngữ nào sau đây?"


TA(5, 1) = "Java"
TA(5, 2) = "C#"
TA(5, 3) = "VC++"
TA(5, 4) = "C++"
DA(5) = 1
SA (5) = 4
DiemA (5) = 1
REM Cau 6
HA(6) = "Nhân của Android xây dựng dựa trên nền tảng của:"
TA(6, 1) = "Linux kernel"
TA(6, 2) = "Window kernel"
TA(6, 3) = "Mac kernel"
TA(6, 4) = "Hybrid kernel"
DA(6) = 1
SA (6) = 4
DiemA (6) = 1
REM Cau 7
HA(7) = "Để xây dựng ứng dụng android người ta cần:"
TA(7, 1) = "SDK"
TA(7, 2) = "ADK"


TA(7, 3) = "APK"
TA(7, 4) = "MDK"
DA(7) = 1
SA (7) = 4
DiemA (7) = 1
REM Cau 8
HA(8) = "Eclipse là cái gì?"
TA(8, 1) = "IDE"
TA(8, 2) = "Công cụ của Android"
TA(8, 3) = "Giao diện của android"
TA(8, 4) = "Chẳng là cái gì cả"
DA(8) = 1
SA (8) = 4
DiemA (8) = 1
REM Cau 9
HA(9) = "Tổ hợp công nghiệp nào đã mua lại bản quyền android."
TA(9, 1) = "google"
TA(9, 2) = "microsoft"
TA(9, 3) = "samsung"


TA(9, 4) = "nokia"
DA(9) = 1
SA (9) = 4
DiemA (9) = 1
REM Cau 10
HA(10) = "Công cụ nào là yêu cầu bắt buộc phải có khi phát triển ứng dụng android?"
TA(10, 1) = "SDK"
TA(10, 2) = "JDK"
TA(10, 3) = "Java"
TA(10, 4) = "C/C++"
DA(10) = 1
SA (10) = 4
DiemA (10) = 1
REM Cau 11
HA(11) = "AVD có nghĩa là gì?"
TA(11, 1) = "Android Virutal Device"
TA(11, 2) = "Application Virtual Device"
TA(11, 3) = "Android Video Device"
TA(11, 4) = "Application Video Device"
DA(11) = 1
SA (11) = 4
DiemA (11) = 1
REM Cau 12
HA(12) = "Android là một hệ thống:"
TA(12, 1) = "hệ thống mở"
TA(12, 2) = "hệ thống đóng"
TA(12, 3) = "hệ thống mở giới hạn"
TA(12, 4) = "hệ thống miễn phí"
DA(12) = 1
SA (12) = 4
DiemA (12) = 1
REM Cau 13
HA(13) = "ADT trong android có nghĩa là gì?"
TA(13, 1) = "Android Development Tools"
TA(13, 2) = "Android Dynamic Tools"
TA(13, 3) = "Android Document Tools"
TA(13, 4) = "Appication Development Tools"
DA(13) = 1
SA (13) = 4


DiemA (13) = 1
REM Cau 14
HA(14) = "Google mua lại Android năm nào?"
TA(14, 1) = "2005"
TA(14, 2) = "2007"
TA(14, 3) = "2008"
TA(14, 4) = "2010"
DA(14) = 1
SA (14) = 4
DiemA (14) = 1
REM Cau 15
HA(15) = "Chọn nickname đúng là một phiên bản của hệ điều hành android?"
TA(15, 1) = "Gingerbread"
TA(15, 2) = "BlackBerry"
TA(15, 3) = "Nokia Lumia"
TA(15, 4) = "Samsung Galaxy"
DA(15) = 1
SA (15) = 4
DiemA (15) = 1
REM Cau 16
HA(16) = "Hãng điện thoại di động nào không sử dụng hệ điều hành android cho máy?"
TA(16, 1) = "Nokia"
TA(16, 2) = "Samsung"
TA(16, 3) = "HKPhone"
TA(16, 4) = "BlackBerry"
DA(16) = 1
SA (16) = 4
DiemA (16) = 1
REM Cau 17
HA(17) = "Hệ điều hành Android được xây dựng trên nền tảng Linux bởi các lý do nào?"
TA(17, 1) = "Tất cả các đáp án khác đều đúng"
TA(17, 2) = "Sercurity (Bảo mật)"
TA(17, 3) = "Portability(Di động)"
TA(17, 4) = "Networking(mạng)"
DA(17) = 1
SA (17) = 4
DiemA (17) = 1
REM Cau 18


HA(18) = "Theo Cisco, lưu lượng truy cập dữ liệu di động 6 tháng đầu năm 2012 khoảng
bao nhiêu?"
TA(18, 1) = "5400 petabyte"
TA(18, 2) = "2000 petabyte"
TA(18, 3) = "6000 petabyte"
TA(18, 4) = "4500 petabyte"
DA(18) = 1
SA (18) = 4
DiemA (18) = 1
REM Cau 19
HA(19) = "Nêu 3 chuẩn wifi thông thường hiện nay?"
TA(19, 1) = "Chuẩn b, g, n"
TA(19, 2) = "Chuẩn a, b, c"
TA(19, 3) = "Chuẩn b, g, ac"
TA(19, 4) = "Chuẩn 802.11, 802.12, 802.13"
DA(19) = 1
SA (19) = 4
DiemA (19) = 1
REM Cau 20
HA(20) = "Wifi 802.11 ac được trang bị trên máy nào đầu tiên?"
TA(20, 1) = "HTC one"
TA(20, 2) = "Nokia 1200"
TA(20, 3) = "Samsung galaxy s1"
TA(20, 4) = "Sony xperia z1"
DA(20) = 1
SA (20) = 4
DiemA (20) = 1
REM Cau 21
HA(21) = "Công nghệ 3G thua kém wifi ở điểm quan trọng gì?"
TA(21, 1) = "Tốc độ băng thông"
TA(21, 2) = "Phạm vi phủ sóng"
TA(21, 3) = "Không thua kém gì"
TA(21, 4) = "Thua kém mọi mặt"
DA(21) = 1
SA (21) = 4
DiemA (21) = 1
REM Cau 22
HA(22) = "Công nghệ 3G hơn wifi ở điểm quan trọng gì?"
TA(22, 1) = "Phạm vi phủ sóng"


TA(22, 2) = "Tốc độ băng thông"
TA(22, 3) = "Không thua kém gì"
TA(22, 4) = "Thua kém mọi mặt"
DA(22) = 1
SA (22) = 4
DiemA (22) = 1
REM Cau 23
HA(23) = "Dịch vụ 4G LTE lần đầu được triển khai ở nhà mạng nào?"
TA(23, 1) = "TeliaSonera, Thụy Điển"
TA(23, 2) = "VinaPhone"
TA(23, 3) = "Viettel"
TA(23, 4) = "Mạng nội bộ trường đại học Kinh Doanh Công Nghệ"
DA(23) = 1
SA (23) = 4
DiemA (23) = 1
REM Cau 24
HA(24) = "Chuẩn 2G còn có tên nào nữa?"
TA(24, 1) = "EDGE"
TA(24, 2) = "3G"
TA(24, 3) = "EDDM"
TA(24, 4) = "CDMA"
DA(24) = 1
SA (24) = 4
DiemA (24) = 1
REM Cau 25
HA(25) = "Chuẩn 3G còn có tên nào khác nữa?"
TA(25, 1) = "HSPA+"
TA(25, 2) = "EDGE"
TA(25, 3) = "CDMA"
TA(25, 4) = "THsoft"
DA(25) = 1
SA (25) = 4
DiemA (25) = 1
REM Cau 26
HA(26) = "Nhược điểm của NFC?"
TA(26, 1) = "Khoảng cách gần"
TA(26, 2) = "Kích thước quá to"
TA(26, 3) = "Đắt tiền"
TA(26, 4) = "Không có nhược điểm"


DA(26) = 1
SA (26) = 4
DiemA (26) = 1
REM Cau 27
HA(27) = "Với công nghệ điện dung thì dùng bút chì thường có điều khiển được thoải
mái không?"
TA(27, 1) = "Không điều khiển được"
TA(27, 2) = "Có điều khiển được"
TA(27, 3) = "Điều khiển được nhưng chậm"
TA(27, 4) = "Lúc điều khiển được, lúc không được"
DA(27) = 1
SA (27) = 4
DiemA (27) = 1
REM Cau 28
HA(28) = "Với công nghệ điện trở thì dùng bút chì thường có điều khiển được thoái mái
không?"
TA(28, 1) = "Có điều khiển được"
TA(28, 2) = "Không điều khiển được"
TA(28, 3) = "Lúc điều khiển được, lúc không"
TA(28, 4) = "Điều khiển được nhưng rất chậm."
DA(28) = 1
SA (28) = 4
DiemA (28) = 1
REM Cau 29
HA(29) = "Ưu điểm của công nghệ in-cell và on-cell so với 3 lớp là gì?"
TA(29, 1) = "Giảm độ dày màn hình"
TA(29, 2) = "ảnh đẹp hơn"
TA(29, 3) = "Rẻ hơn"
TA(29, 4) = "Sang trọng hơn"
DA(29) = 1
SA (29) = 4
DiemA (29) = 1
REM Cau 30
HA(30) = "Ưu điểm của công nghệ điện dung so với công nghệ khác?"
TA(30, 1) = "Độ nhạy"
TA(30, 2) = "Rẻ hơn"
TA(30, 3) = "Bền hơn"
TA(30, 4) = "Tiết kiệm điện"
DA(30) = 1


SA (30) = 4
DiemA (30) = 1
REM Cau 31
HA(31) = "Công nghệ nào cho hiển thị màn hình ngoài sáng tốt nhất?"
TA(31, 1) = "Điện dung"
TA(31, 2) = "Hồng ngoại"
TA(31, 3) = "Điện trở"
TA(31, 4) = "Đều như nhau"
DA(31) = 1
SA (31) = 4
DiemA (31) = 1
REM Cau 32
HA(32) = "Trong dịch vụ định vị, LBS viết tắt từ câu nào tiếng anh?"
TA(32, 1) = "Location Based Service"
TA(32, 2) = "Location Based Server"
TA(32, 3) = "Local Based Service"
TA(32, 4) = "Không có đáp án đúng"
DA(32) = 1
SA (32) = 4
DiemA (32) = 1
REM Cau 33
HA(33) = "GPS cho phép người dân sử dụng từ năm nào?"
TA(33, 1) = "1980"
TA(33, 2) = "1981"
TA(33, 3) = "2000"
TA(33, 4) = "1990"
DA(33) = 1
SA (33) = 4
DiemA (33) = 1
REM Cau 34
HA(34) = "Đứng trong nhà có bắt được các vệ tinh GPS trực tiếp không?"
TA(34, 1) = "Không"
TA(34, 2) = "Có"
TA(34, 3) = "Lúc có, lúc không"
TA(34, 4) = "Có, nhưng tín hiệu yếu"
DA(34) = 1
SA (34) = 4
DiemA (34) = 1


REM Cau 35
HA(35) = "Năm 2013, công ty nào đang đứng đầu về dịch vụ bản đồ số?"
TA(35, 1) = "Google"
TA(35, 2) = "Nokia"
TA(35, 3) = "Apple"
TA(35, 4) = "THsoft"
DA(35) = 1
SA (35) = 4
DiemA (35) = 1
REM Cau 36
HA(36) = "Giới hạn tin nhắn SMS là 160 kí tự, Được tạo bởi kỹ sư người nước nào ?"
TA(36, 1) = "Người Đức"
TA(36, 2) = "Người Pháp"
TA(36, 3) = "Người Anh"
TA(36, 4) = "Người Nga"
DA(36) = 1
SA (36) = 4
DiemA (36) = 1
REM Cau 37
HA(37) = "Chiếc điện thoại được bán nhiều nhất trong lịch sử là?"
TA(37, 1) = "Nokia1100"
TA(37, 2) = "Nokia1101"
TA(37, 3) = "Nokia1111"
TA(37, 4) = "Nokia2012"
DA(37) = 1
SA (37) = 4
DiemA (37) = 1
REM Cau 38
HA(38) = "Tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đi vào năm?"
TA(38, 1) = "1992"
TA(38, 2) = "1993"
TA(38, 3) = "1994"
TA(38, 4) = "1995"
DA(38) = 1
SA (38) = 4
DiemA (38) = 1
REM Cau 39
HA(39) = "Tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đi bởi ai?"
TA(39, 1) = "Neil Papworth"


TA(39, 2) = "Obi grom"
TA(39, 3) = "High"
TA(39, 4) = "Huge"
DA(39) = 1
SA (39) = 4
DiemA (39) = 1
REM Cau 40
HA(40) = "Giới hạn tin nhắn SMS là 160 kí tự, được tạo bởi kỹ sư nào?"
TA(40, 1) = "Friedhelm Hillebrand"
TA(40, 2) = "Meme suporin"
TA(40, 3) = "Taylo miston"
TA(40, 4) = "Lipholai sachsovoi"
DA(40) = 1
SA (40) = 4
DiemA (40) = 1
REM Cau 41
HA(41) = "Điện thoại ra đời cách năm 2013 khoảng bao nhiêu năm?"
TA(41, 1) = "40"
TA(41, 2) = "50"
TA(41, 3) = "60"
TA(41, 4) = "70"
DA(41) = 1
SA (41) = 4
DiemA (41) = 1
REM Cau 42
HA(42) = "Tính đến năm 2012, năm 2013 có khoảng bao nhiêu người sử dụng điện thoại
di động?"
TA(42, 1) = "7 tỷ"
TA(42, 2) = "5 tỷ"
TA(42, 3) = "3 tỷ"
TA(42, 4) = "11 tỷ"
DA(42) = 1
SA (42) = 4
DiemA (42) = 1
REM Cau 43
HA(43) = "Điện thoại di động sử dụng nhờ khả năng gì?"
TA(43, 1) = "Thu phát sóng"
TA(43, 2) = "Thu sóng"
TA(43, 3) = "Phát sóng"


TA(43, 4) = "Không cần có sóng"
DA(43) = 1
SA (43) = 4
DiemA (43) = 1
REM Cau 44
HA(44) = "Ngày nay chức năng của điện thoại di dộng là gì? chọn câu trả lời đúng nhất."
TA(44, 1) = "Cả A và B đều đúng"
TA(44, 2) = "Thực hiện và nhận cuộc gọi."
TA(44, 3) = "Nhắn tin, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, lướt web, xem truyền hình, ..."
TA(44, 4) = "Chỉ nghe và gọi."
DA(44) = 1
SA (44) = 4
DiemA (44) = 1
REM Cau 45
HA(45) = "Cuộc gọi đầu tiên trên chiếc điện thoại di động được thực hiện bởi ai ?"
TA(45, 1) = "Martin Cooper"
TA(45, 2) = "Jock Kend"
TA(45, 3) = "Coperty"
TA(45, 4) = "Alech"
DA(45) = 1
SA (45) = 4
DiemA (45) = 1
REM B
Cau 1
HB(1) = "Năm 2013, chuẩn mạng wi-fi nào mới nhất ?"
TB(1, 1) = "802.11ac"
TB(1, 2) = "802.11a"
TB(1, 3) = "802.11b"
TB(1, 4) = "802.11g"
DB(1) = 1
SB (1) = 4
DiemB (1) = 1
REM Cau 2
HB(2) = "Năm 2013, chuẩn mạng wi-fi nào có tốc độ xử lý nhanh nhất ?"
TB(2, 1) = "802.11ac"
TB(2, 2) = "802.11n"
TB(2, 3) = "802.11b"
TB(2, 4) = "802.11g"
DB(2) = 1


SB (2) = 4
DiemB (2) = 1
REM Cau 3
HB(3) = "Phát biểu nào sau đây đúng về chuẩn 802.11n ?"
TB(3, 1) = "Phát ở tầng số 2.4 GHz, tốc độ xử lý đạt 300 megabit/giây"
TB(3, 2) = "Phát ở tầng số 5 GHz, tốc độ xử lý đạt 54 megabit/giây"
TB(3, 3) = "Phát ở tầng số 2.4 GHz, tốc độ xử lý đạt 54 megabit/giây"
TB(3, 4) = "Phát ở tầng số 2.4 GHz, tốc độ xử lý đạt 11 megabit/giây"
DB(3) = 1
SB (3) = 4
DiemB (3) = 1
REM Cau 4
HB(4) = "Phát biểu nào sau đúng nhất về công nghệ Bluetooth ?"
TB(4, 1) = "Truyền dữ liệu không dây, có công suất thấp, tầm ngắn, giá thành thấp"
TB(4, 2) = "Truyền dữ liệu không dây, có công suất thấp, tầm ngắn, giá thành cao"
TB(4, 3) = "Truyền dữ liệu không dây, có công suất thấp, tầm xa, giá thành thấp"
TB(4, 4) = "Truyền dữ liệu qua dây, có công suất thấp, tầm ngắn, giá thành thấp"
DB(4) = 1
SB (4) = 4
DiemB (4) = 1
REM Cau 5
HB(5) = "Phát biểu nào sau đúng nhất về mạng 1G, 2G, 3G, 4G ?"
TB(5, 1) = "1G là hệ thống sử dụng tín hiệu analog, còn 2G 3G 4G sử dụng tín hiệu số"
TB(5, 2) = "Là hệ thống sử dụng tín hiệu analog"
TB(5, 3) = "Là hệ thống sử dụng tín hiệu số"
TB(5, 4) = "1G 2G là hệ thống sử dụng tín hiệu analog, còn 3G 4G sử dụng tín hiệu số"
DB(5) = 1
SB (5) = 4
DiemB (5) = 1
REM Cau 6
HB(6) = "Mạng nào sau đây đầu tiên xuất hiện tin nhắn dạng văn bản đơn giản - SMS ?"
TB(6, 1) = "2G"
TB(6, 2) = "1G"
TB(6, 3) = "3G"
TB(6, 4) = "4G"
DB(6) = 1
SB (6) = 4
DiemB (6) = 1


REM Cau 7
HB(7) = "Thế nào là mạng di động 2.5G ?"
TB(7, 1) = "Là mạng 2G trang bị hệ thống chuyển mạch gói bên cạnh chuyển mạch theo
kênh. Có GPRS"
TB(7, 2) = "Là mạng 2G trang bị hệ thống chuyển mạch gói bên cạnh chuyển mạch theo
kênh. Không có GPRS"
TB(7, 3) = "Là tên gọi khác của mạng 3G.Có GPRS"
TB(7, 4) = "Không có đáp án đúng"
DB(7) = 1
SB (7) = 4
DiemB (7) = 1
REM Cau 8
HB(8) = "Để sử dụng dịch vụ điện thoại kèm video thì phải dùng một trong những mạng
nào ?"
TB(8, 1) = "3G hoặc 4G"
TB(8, 2) = "1G hoặc 2G hoặc 3G hoặc 4G"
TB(8, 3) = "2G hoặc 3G hoặc 4G"
TB(8, 4) = "Chỉ 4G"
DB(8) = 1
SB (8) = 4
DiemB (8) = 1
REM Cau 9
HB(9) = "Phát biểu đúng nhất về android ?"
TB(9, 1) = "Là hệ điềuhành dựa trên linux, thiết kế cho thiết bị di động như smartphone
và máy tính bảng"
TB(9, 2) = "Là chương trình dựa trên linux, thiết kế cho thiết bị di động như smartphone
và máy tính bảng"
TB(9, 3) = "Là hệ điều hành dựa trên windows, thiết kế cho thiết bị di động như
smartphone, máy tính bảng"
TB(9, 4) = "Là hệ điều hành dựa trên linux, thiết kế dành cho tất cả các thiết bị di động"
DB(9) = 1
SB (9) = 4
DiemB (9) = 1
REM Cau 10
HB(10) = "Năm ra đời của hệ điều hành android, và thành lập liên minh thiết bị cầm tay
mở ?"
TB(10, 1) = "2007"
TB(10, 2) = "2008"
TB(10, 3) = "2009"
TB(10, 4) = "2005"


DB(10) = 1
SB (10) = 4
DiemB (10) = 1
REM Cau 11
HB(11) = "Thời điểm qúy 3 năm 2012, hệ điều hành android chiếm bao nhiêu thị phần
điện thoại thông minh trên toàn thế giới ?"
TB(11, 1) = "75%"
TB(11, 2) = "65%"
TB(11, 3) = "50%"
TB(11, 4) = "90%"
DB(11) = 1
SB (11) = 4
DiemB (11) = 1
REM Cau 12
HB(12) = "Phiên bản 1.6 của hệ điềuhành Android tên là gì ? Phát hành vào năm nào?"
TB(12, 1) = "Donut, năm 2009"
TB(12, 2) = "Froyo, năm 2010"
TB(12, 3) = "HoneyComb, năm 2011"
TB(12, 4) = "Gingerbread, năm 2010"
DB(12) = 1
SB (12) = 4
DiemB (12) = 1
REM Cau 13
HB(13) = "Phiên bản 4.4 của hệ điều hành Android tên là gì ? Phát hành vào năm nào?"
TB(13, 1) = "KitKat, năm 2013"
TB(13, 2) = "Jelly Been, năm 2013"
TB(13, 3) = "Jelly Been, năm 2012"
TB(13, 4) = "Ice Cream Sandwich, năm 2011"
DB(13) = 1
SB (13) = 4
DiemB (13) = 1
REM Cau 14
HB(14) = "Android là gì?"
TB(14, 1) = "Là hệ điều hành mã nguồn mở"
TB(14, 2) = "Là hệ điều hành có bản quyền tương tự windows"
TB(14, 3) = "Là chương trình ứng dụng chạy trên windows"
TB(14, 4) = "Là chương trình ứng dụng chạy trên các hệ điềuhành Linux"
DB(14) = 1
SB (14) = 4


DiemB (14) = 1
REM Cau 15
HB(15) = "Android SDK là gì?"
TB(15, 1) = "Là bộ công cụ hỗ trợ lập trình"
TB(15, 2) = "Là ngôn ngữ lập trình"
TB(15, 3) = "Là phần cứng gắn ngoài điện thoại"
TB(15, 4) = "Là phần mềm gắn trong điện thoại"
DB(15) = 1
SB (15) = 4
DiemB (15) = 1
REM Cau 16
HB(16) = "The Android Development Tools (ADT) plugin để làm gì?"
TB(16, 1) = "Giúp tạo ra hoặc gỡ lỗi các ứng dụng Android dễ dàng hơn, nhanh hơn"
TB(16, 2) = "Giúp cài đặt nhanh chương trình esclipse"
TB(16, 3) = "Giúp cài đặt nhanh hệ điềuhành Android"
TB(16, 4) = "Chuyên lập trình hệ điềuhành Android"
DB(16) = 1
SB (16) = 4
DiemB (16) = 1
REM Cau 17
HB(17) = "Trong một dự án, file chưng trình có đuôi APK đặt trong thư mục nào?"
TB(17, 1) = "BIN"
TB(17, 2) = "SRC"
TB(17, 3) = "RES"
TB(17, 4) = "LIBS"
DB(17) = 1
SB (17) = 4
DiemB (17) = 1
REM Cau 18
HB(18) = "Từ tiếng anh viết tắt nào có nghĩa: Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa ?"
TB(18, 1) = "RISC"
TB(18, 2) = "ARM"
TB(18, 3) = "GPU"
TB(18, 4) = "SoC"
DB(18) = 1
SB (18) = 4
DiemB (18) = 1
REM Cau 19


HB(19) = " Từ tiếng anh viết tắt nào có nghĩa: Hệ thống tất cả trên một chíp ?"
TB(19, 1) = "SoC"
TB(19, 2) = "ARM"
TB(19, 3) = "GPU"
TB(19, 4) = "RISC"
DB(19) = 1
SB (19) = 4
DiemB (19) = 1
REM Cau 20
HB(20) = "Nvidia bắt đầu ra mắt SoC từ năm bao nhiêu ?"
TB(20, 1) = "2008"
TB(20, 2) = "2009"
TB(20, 3) = "2007"
TB(20, 4) = "2010"
DB(20) = 1
SB (20) = 4
DiemB (20) = 1
REM Cau 21
HB(21) = " Từ tiếng anh viết tắt nào có nghĩa: Đơn vị xử lý đồ họa ?"
TB(21, 1) = "GPU"
TB(21, 2) = "ARM"
TB(21, 3) = "SoC"
TB(21, 4) = "RISC"
DB(21) = 1
SB (21) = 4
DiemB (21) = 1
REM Cau 22
HB(22) = "Chíp dòng Snapdragon của hãng nào ?"
TB(22, 1) = "Qualcomm"
TB(22, 2) = "Nvidia"
TB(22, 3) = "Samsung"
TB(22, 4) = "Apple"
DB(22) = 1
SB (22) = 4
DiemB (22) = 1
REM Cau 23
HB(23) = "Chíp dòng Exynos của hãng nào ?"
TB(23, 1) = "Samsung"
TB(23, 2) = "Nvidia"


TB(23, 3) = "Qualcomm"
TB(23, 4) = "Apple"
DB(23) = 1
SB (23) = 4
DiemB (23) = 1
REM Cau 24
HB(24) = "Chíp dòng OMAP của hãng nào ?"
TB(24, 1) = "TI"
TB(24, 2) = "Nvidia"
TB(24, 3) = "Qualcomm"
TB(24, 4) = "Samsung"
DB(24) = 1
SB (24) = 4
DiemB (24) = 1
REM Cau 25
HB(25) = "Công nghệ màn hình cảm ứng nào có chi phí sản xuất đắt nhất ?"
TB(25, 1) = "Hồng ngoại"
TB(25, 2) = "Điện trở"
TB(25, 3) = "Điện dung"
TB(25, 4) = "Chi phí ngang nhau"
DB(25) = 1
SB (25) = 4
DiemB (25) = 1
REM Cau 26
HB(26) = "Công nghệ màn hình cảm ứng nào có số lượng công cụ dùng chạm vào màn
hình để điều khiển ít nhất ?"
TB(26, 1) = "Điện dung"
TB(26, 2) = "Điện trở"
TB(26, 3) = "Hồng ngoại"
TB(26, 4) = "Số lượng ngang nhau"
DB(26) = 1
SB (26) = 4
DiemB (26) = 1
REM Cau 27
HB(27) = "Công nghệ màn hình cảm ứng nào có độ ánh sáng truyền qua màn hình với tỷ
lệ cao nhất ?"
TB(27, 1) = "Hồng ngoại"
TB(27, 2) = "Điện trở"
TB(27, 3) = "Điện dung"


TB(27, 4) = "Tỷ lệ ngang nhau"
DB(27) = 1
SB (27) = 4
DiemB (27) = 1
REM Cau 28
HB(28) = "Màn hình cảm ứng dùng công nghệ nào được phát triển mà có thêm 2 loại incell và on-cell ?"
TB(28, 1) = "Điện dung"
TB(28, 2) = "Điện trở"
TB(28, 3) = "Hồng ngoại"
TB(28, 4) = "Không có đáp án đúng"
DB(28) = 1
SB (28) = 4
DiemB (28) = 1
REM Cau 29
HB(29) = "Công nghệ màn hình cảm ứng nào có chi phí sản xuất rẻ nhất ?"
TB(29, 1) = "Điện trở"
TB(29, 2) = "Hồng ngoại"
TB(29, 3) = "Điện dung"
TB(29, 4) = "Chi phí ngang nhau"
DB(29) = 1
SB (29) = 4
DiemB (29) = 1
REM Cau 30
HB(30) = "Trong công nghệ 3 lớp của màn hình cảm ứng điện dung, có thứ tự từ ngoài
vào thế nào?"
TB(30, 1) = "Lớp kính, lớp cảm ứng, lớp màn hình LCD"
TB(30, 2) = "Lớp màn hình LCD, lớp kính, lớp cảm ứng"
TB(30, 3) = "Lớp kính, lớp màn hình LCD, lớp cảm ứng"
TB(30, 4) = "Lớp cảm ứng, lớp kính, lớp màn hình LCD"
DB(30) = 1
SB (30) = 4
DiemB (30) = 1
REM Cau 31
HB(31) = "Trong công nghệ in-cell thì phần cảm ứng được để ở đâu?"
TB(31, 1) = "ở lớp kính bên trong màn hình LCD"
TB(31, 2) = "ở lớp kính bảo vệ"
TB(31, 3) = "ở một lớp riêng thứ 3"
TB(31, 4) = "Không đặt tại màn hình"


DB(31) = 1
SB (31) = 4
DiemB (31) = 1
REM Cau 32
HB(32) = "Trong công nghệ on-cell thì phần cảm ứng được để ở đâu?"
TB(32, 1) = "ở lớp kính bảo vệ"
TB(32, 2) = "ở lớp kính bên trong màn hình LCD"
TB(32, 3) = "ở một lớp riêng thứ 3"
TB(32, 4) = "Không đặt tại màn hình"
DB(32) = 1
SB (32) = 4
DiemB (32) = 1
REM Cau 33
HB(33) = "Trong công nghệ màn hình cảm ứng điện dung, loại nào bị lỗi cảm ứng thì
khó sửa nhất?"
TB(33, 1) = "In-cell"
TB(33, 2) = "On-cell"
TB(33, 3) = "3 lớp"
TB(33, 4) = "Đều khó như nhau"
DB(33) = 1
SB (33) = 4
DiemB (33) = 1
REM Cau 34
HB(34) = "Trong công nghệ màn hình cảm ứng điện dung, loại nào bị lỗi cảm ứng thì dễ
sửa nhất?"
TB(34, 1) = "3 lớp"
TB(34, 2) = "On-cell"
TB(34, 3) = "In-cell"
TB(34, 4) = "Đều khó như nhau"
DB(34) = 1
SB (34) = 4
DiemB (34) = 1
REM Cau 35
HB(35) = "NearBytes là công nghệ làm gì?"
TB(35, 1) = "Kết nối không dây, sử dụng âm thanh, tầm ngắn"
TB(35, 2) = "Kết nối không dây, sử dụng âm thanh, tầm xa"
TB(35, 3) = "Kết nối không dây, sử dụng sang vô tuyến, tầm ngắn"
TB(35, 4) = "Kết nối không dây, sử dụng âm thanh, tầm xa"
DB(35) = 1


SB (35) = 4
DiemB (35) = 1
REM Cau 36
HB(36) = "Tốc độ truyền tải trong công nghệ NearBytes là bao nhiêu?"
TB(36, 1) = "12.5 KB/s"
TB(36, 2) = "12.5 MB/s"
TB(36, 3) = "12.5 GB/s"
TB(36, 4) = "12.5 B/s"
DB(36) = 1
SB (36) = 4
DiemB (36) = 1
REM Cau 37
HB(37) = "2.5 TB bằng bao nhiêu GB?"
TB(37, 1) = "2.5*103"
TB(37, 2) = "2.5*1036"
TB(37, 3) = "2.5*109"
TB(37, 4) = "2.5*1012"
DB(37) = 1
SB (37) = 4
DiemB (37) = 1
REM Cau 38
HB(38) = "1.5 EB bằng bao nhiêu TB?"
TB(38, 1) = "1.5*106"
TB(38, 2) = "1.5*103"
TB(38, 3) = "1.5*109"
TB(38, 4) = "1.5*1012"
DB(38) = 1
SB (38) = 4
DiemB (38) = 1
REM Cau 39
HB(39) = "YB bằng bao nhiêu ZB?"
TB(39, 1) = "3*103"
TB(39, 2) = "3*106"
TB(39, 3) = "3*109"
TB(39, 4) = "3*1012"
DB(39) = 1
SB (39) = 4
DiemB (39) = 1


REM Cau 40
HB(40) = "2.5 TiB bằng bao nhiêu GiB?"
TB(40, 1) = "2.5*210"
TB(40, 2) = "2.5*2-10"
TB(40, 3) = "2.5*103"
TB(40, 4) = "2.5*10-3"
DB(40) = 1
SB (40) = 4
DiemB (40) = 1
REM Cau 41
HB(41) = "1.5 EiB bằng bao nhiêu TiB?"
TB(41, 1) = "1.5*220"
TB(41, 2) = "1.5*2-20"
TB(41, 3) = "1.5*103"
TB(41, 4) = "1.5*10-3"
DB(41) = 1
SB (41) = 4
DiemB (41) = 1
REM Cau 42
HB(42) = "3 MiB bằng bao nhiêu GiB?"
TB(42, 1) = "3*210"
TB(42, 2) = "3*2-10"
TB(42, 3) = "3*103"
TB(42, 4) = "3*10-3"
DB(42) = 1
SB (42) = 4
DiemB (42) = 1
REM Cau 43
HB(43) = "Hệ thống vệ tinh để định vị mang trên Galileo là do đâu phát triển ?"
TB(43, 1) = "Liên minh Châu Âu"
TB(43, 2) = "Mỹ"
TB(43, 3) = "Liên Xô"
TB(43, 4) = "Trung Quốc"
DB(43) = 1
SB (43) = 4
DiemB (43) = 1
REM Cau 44
HB(44) = "Hệ thống vệ tinh để định vị mang trên GLONASS là do đâu phát triển ?"
TB(44, 1) = "Liên Xô"


TB(44, 2) = "Mỹ"
TB(44, 3) = "Liên minh Châu Âu"
TB(44, 4) = "Trung Quốc"
DB(44) = 1
SB (44) = 4
DiemB (44) = 1
REM Cau 45
HB(45) = "Hệ thống vệ tinh để định vị mang trên GPS là do đâu phát triển ?"
TB(45, 1) = "Mỹ"
TB(45, 2) = "Liên Xô"
TB(45, 3) = "Liên minh Châu Âu"
TB(45, 4) = "Trung Quốc"
DB(45) = 1
SB (45) = 4
DiemB (45) = 1
REM Cau 46
HB(46) = "Hệ thống vệ tinh để định vị mang trên Bắc Đẩu là do đâu phát triển ?"
TB(46, 1) = "Trung Quốc"
TB(46, 2) = "Hàn Quốc"
TB(46, 3) = "Nhật Bản"
TB(46, 4) = "Việt Nam"
DB(46) = 1
SB (46) = 4
DiemB (46) = 1
REM Cau 47
HB(47) = "Trong hoạt động về GPS, để tính được 2 chiều (kinh độ, vĩ độ) và theo dõi
chuyển động thì?"
TB(47, 1) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 3 vệ tinh"
TB(47, 2) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 2 vệ tinh"
TB(47, 3) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 4 vệ tinh"
TB(47, 4) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 1 vệ tinh"
DB(47) = 1
SB (47) = 4
DiemB (47) = 1
REM Cau 48
HB(48) = "Trong hoạt động về GPS, để tính được 3 chiều (kinh độ, vĩ độ, độ cao) thì?"
TB(48, 1) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 4 vệ tinh"
TB(48, 2) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 3 vệ tinh"
TB(48, 3) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 2 vệ tinh"


TB(48, 4) = "Máy thu cần tối thiểu thu được tín hiệu của 1 vệ tinh"
DB(48) = 1
SB (48) = 4
DiemB (48) = 1
REM Cau 49
HB(49) = "Tơ tháng 1/2012 đến 1/2013, tốc độ tăng trưởng Smartphone và máy tín h
bảng ở Việt Nam?"
TB(49, 1) = "Đứng thứ 2 trên thế giới"
TB(49, 2) = "Đứng thứ 1 trên thế giới"
TB(49, 3) = "Đứng thứ 3 trên thế giới"
TB(49, 4) = "Đứng thứ 4 trên thế giới"
DB(49) = 1
SB (49) = 4
DiemB (49) = 1
REM Cau 50
HB(50) = "Từ tháng 1/2012 đến 1/2013, nước đứng đầu về tốc độ tăng trưởng
Smartphone và máy tính bảng?"
TB(50, 1) = "Colombia"
TB(50, 2) = "Việt Nam"
TB(50, 3) = "Trung Quốc"
TB(50, 4) = "Thái Lan"
DB(50) = 1
SB (50) = 4
DiemB (50) = 1
REM Cau 51
HB(51) = "Năm 2013, thứ tự các hệ điều hành có sự phổ biến giảm dần?"
TB(51, 1) = "Android, IOS, Windows phone, BlackBerry, Symbian"
TB(51, 2) = "Android, Windows phone, IOS, BlackBerry, Symbian"
TB(51, 3) = "Android, IOS, BlackBerry, Windows phone, Symbian"
TB(51, 4) = "Android, IOS, Windows phone, Symbian, BlackBerry"
DB(51) = 1
SB (51) = 4
DiemB (51) = 1
REM Cau 52
HB(52) = "Năm 2013, thứ tự các hệ điều hành có sự phổ biến tăng dần?"
TB(52, 1) = "Symbian, BlackBerry, Windows phone, IOS, Android"
TB(52, 2) = "Symbian, Windows phone, BlackBerry, IOS, Android"
TB(52, 3) = "Android, Symbian, BlackBerry, Windows phone, IOS"
TB(52, 4) = "Symbian, BlackBerry, IOS, Windows phone, Android"


DB(52) = 1
SB (52) = 4
DiemB (52) = 1
REM Cau 53
HB(53) = "Kho ứng dụng Ovi Store được đưa ra trên toàn thế giới vào năm nào?"
TB(53, 1) = "2009"
TB(53, 2) = "2008"
TB(53, 3) = "2006"
TB(53, 4) = "2005"
DB(53) = 1
SB (53) = 4
DiemB (53) = 1
REM Cau 54
HB(54) = "800 Mbps bằng bao nhiêu MB/s?"
TB(54, 1) = "100"
TB(54, 2) = "8"
TB(54, 3) = "80"
TB(54, 4) = "10"
DB(54) = 1
SB (54) = 4
DiemB (54) = 1
REM Cau 55
HB(55) = "1600 Mbps bằng bao nhiêu MB/s?"
TB(55, 1) = "200"
TB(55, 2) = "16"
TB(55, 3) = "160"
TB(55, 4) = "100"
DB(55) = 1
SB (55) = 4
DiemB (55) = 1
REM Cau 56
HB(56) = "Sau khi có đủ khoảng 7 vệ tinh thì sẽ có những thông tin gì được GPS cung
cấp?"
TB(56, 1) = "Độ cao, kinh tuyến , vĩ tuyến "
TB(56, 2) = "Kinh tuyến , vĩ tuyến , trọng lượng"
TB(56, 3) = "Tốc độ, nhiệt độ"
TB(56, 4) = "Tất cả đáp án đều đúng"
DB(56) = 1
SB (56) = 4


DiemB (56) = 1
REM Cau 57
HB(57) = "Sau khi có đủ khong 7 vệ tinh thì sẽ có những thông tin gì được GPS cung
cấp?"
TB(57, 1) = "Độ cao, kinh tuyến , vĩ tuyến "
TB(57, 2) = "Kinh tuyến , vĩ tuyến , trọng lượng"
TB(57, 3) = "Tốc độ, nhiệt độ"
TB(57, 4) = "Tất cả đáp án đều đúng"
DB(57) = 1
SB (57) = 4
DiemB (57) = 1
REM Cau 58
HB(58) = "Công nghệ in-cell lần đầu tiên được trang bị trên thiết bị nào?"
TB(58, 1) = "iphone 5"
TB(58, 2) = "iphone 5s"
TB(58, 3) = "iphone 4"
TB(58, 4) = "iphone 4s"
DB(58) = 1
SB (58) = 4
DiemB (58) = 1
REM Cau 59
HB(59) = "Công nghệ cảm ứng điện dung lần đầu tiên được trang bị trên thiết bị nào?"
TB(59, 1) = "iphone 1"
TB(59, 2) = "iphone 2"
TB(59, 3) = "iphone 3"
TB(59, 4) = "iphone 4"
DB(59) = 1
SB (59) = 4
DiemB (59) = 1
REM Cau 60
HB(60) = "Giá trị quy đổi nào sau đây là đúng?"
TB(60, 1) = "1 petabyte = 1 triệu gigabyte"
TB(60, 2) = "1 exabyte = 1 tỷ gigabyte"
TB(60, 3) = "2 cách đổi đều đúng"
TB(60, 4) = "2 cách đổi đều sai"
DB(60) = 1
SB (60) = 4
DiemB (60) = 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×