Tải bản đầy đủ

ứng dụng mô hình hệ thống lạnh water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trường trung cấp kinh tế

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG LẠNH WATER CHILLER VÀO
GIẢNG DẠY HỌC PHẦN THỰC TẬP LẠNH CÔNG NGHIỆP TẠI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
I.
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những công
nghệ mới luôn luôn được phát minh và ứng dụng vào sản xuất, để người học sau khi
ra trường có thể tự bước trên đôi chân của mình và tự tìm tòi phát triển công việc
cho chính bản thân việc trang bị những kiến thức kỹ năng là một yếu tố quan trọng.
Để truyền tải được các kiến thức, kỹ năng thật tốt cho học sinh. Chúng ta cần có
những thiết bị, mô hình mang tính thực tế để truyền tải cho học sinh trong quá trình
học. Để học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường ứng dụng được những gì đã học, để áp
dụng vào thực tiễn.
Để tiếp cận được những công nghệ tiên tiến và giải quyết nhu cầu lao động có
đào tạo, cần có những giải pháp vừa mang tính kinh tế, vừa đáp ứng được với nhu
cầu học tập và giảng dạy của học viên và giáo viên.
Với những nhu cầu thiết thực, của việc dạy và học của học sinh và giáo viên.
Để áp dụng vào thực tế, giúp cho người học không mang tính trừu tượng. Nên tác
giả đã chế tạo mô hình Hệ thống lạnh điều hòa trung tâm Water chiller. Tham gia
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh Đồng Nai vào tháng 7 năm 2016. Và tham

gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn Quốc vào tháng 10 năm 2017.
Với mục tiêu tránh lãng phí, tích cực khai thác những thiết bị sẵn có của
trường để ứng dụng vào giảng dạy, với mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung tâm
Water chiller này có thể giảng dạy thêm các học phần. Thực tập trang bị điện lạnh,
vật liệu nhiệt lạnh, Kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí trong đào tạo của ngành
Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
Nhằm cũng cố lại kiến thức, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để
áp dụng tính toán, thiết kế, vận hành cho hệ thống cụ thể trong thực tế. Từ đó giúp
1

học sinh có cái nhìn tổng quan giữa lý thuyết và thực nghiệm, giúp học sinh trau
dồi hoàn thiện những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế.
Trước đây khi giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp học sinh chủ yếu
là học lý thuyết cộng thêm với đấu mạch điều khiển cho hệ thống. Không có mô
hình thực tế để giảng dạy, với việc dạy học như vậy học sinh khó có thể tiếp cận
nhanh chóng và tự tin trong việc tiếp cận với những hệ thống lạnh thực tế, không
biết để vận hành hệ thống khi học xong học phần.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Như vậy tỉ lệ học sinh có thể đáp ứng được mục tiêu của học phần là chưa
cao, để khắc phục được điều đó nội dung đề tài này sẽ làm sáng tỏ.
Với đặc tính trực quan sinh động khi học trực tiếp trên mô hình hệ thống lạnh thực
tế, học sinh dễ dàng tiếp cận, dễ dàng ứng dụng và thao tác trên hệ thống thực tế. Tỉ
lệ học sinh đã tự tin thực hiện trên hệ thống là 100%.
Đây cũng là lý do tác giả
chọn đề tài “Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh water chiller vào giảng dạy học phần
thực tập lạnh công nghiệp tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai”
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
Hiện nay không chỉ riêng nước ta mà cả các nước phát triển trên thế giới,
những nước trong khu vực cũng quan tâm đến việc làm gì để nâng cao khả năng tư
duy, khả năng xử lý mọi tình huống, khả năng ứng dụng những kiến thức đã học áp
dụng vào thực tế. Và muốn có được những con người như thế, giáo dục nghề nghiệp
đóng vai trò quan trọng và nhận phần trách nhiệm quan trọng. Nói đến giáo dục,
chúng ta biết có nhiều phương pháp khác nhau để nhằm đạt được mục đích cho
người học nêu trên.
Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan không phải là phương pháp mới,
nhưng ứng dụng mô hình thực tế vào giảng dạy các học phần giúp cho người học
thao tác dễ dàng, nhận dạng được các thiết bị có trên mô hình, và từ đó hình thành


được kỹ năng cho người học, từ những kỹ năng, người học có thể hình thành được
kỹ xảo.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay hệ thống lạnh điều hòa không khí trung tâm Water chiller được ứng
rất rộng rãi và phổ biến. Nhưng do việc ứng dụng các mô hình để đưa vào giảng dạy
2

còn hạn chế. Giáo viên chủ yếu hướng dẫn cho học sinh thao tác đấu mạch điện chủ
yếu trên bảng điện, không có hệ thống thực tế để kết nối trực tiếp. Hầu hết học sinh
sau khi học xong học phần đều chưa tự tin để đấu nối và vận hành hệ thống thực tế.
Điều này chứng tỏ rằng việc tích cực hóa được người học, làm cho người học không
hứng thú chưa mang tính thực tế đã ảnh hưởng đến kết quả đạt được của học sinh.
III. THỰC TRẠNG KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Thực trạng
Trước đây khi giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp, cũng như các
học phần khác. Chưa có mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung tâm Water chiller để
giảng dạy, như vậy làm cho giờ học không có tính trực quan sinh động và người học
cũng không được tương tác, hình thành những kỹ năng của học phần.
2. Thuận lợi
Khi giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp còn nhiều khó khăn, vì mô
hình chưa có để giúp cho việc dạy và học được tốt hơn. Từ đó lãnh đạo Nhà trường


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
đã tạo điều kiện và cấp kinh phí để chế tạo mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung
tâm Water chiller. Tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh lần IV, và Hội thi
thiết bị đào tạo tự làm toàn Quốc lần V. Để ứng dụng vào giảng dạy các học phần
chuyên ngành, giúp người học tương tác trên mô hình thực tế.
Với sự đóng góp ý quý báu từ các chuyên gia của hội thi và sự hỗ trợ của các
đồng nghiệp trong khoa cũng như học sinh, đã khích lệ tinh thần để tác giả hoàn
thiện mô hình và ứng dụng vào giảng dạy các học phần.
Bên cạnh đó là việc không ngừng đầu tư trang thiết bị, máy móc cũng như mô
hình của lãnh đạo Nhà trường để phục vụ cho công tác giảng dạy. Là sự quan tâm
giúp đỡ động viên của lãnh đạo Nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác
giả hoàn thiện mô hình để đưa vào giảng dạy.
3. Khó khăn
Trước khi giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp, phần lớn học sinh
không hình thành được kỹ năng của học phần vì không có mô hình thực tế để học
sinh tương tác. Điều này làm cho việc dạy và học gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó
cơ sở vật chất của Nhà trường cũng chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Chưa
phát huy và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.
3

Ngoài ra còn có các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng khi thực hiện
đề tài.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP
Để ứng dụng mô hình hệ thống lạnh điều hòa không khí trung tâm Water
chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp, và các học phần liên
quan.
Giới thiệu mô hình, công dụng và đặc tính kỹ thuật của hệ thống cũng như
quy trình vận hành của hệ thống, nguyên lý hoạt động của hệ thống.
1. Giới thiệu mô hình.
Đưa kỹ thuật, công nghệ, khoa học mới vào nội dung giảng dạy cho sinh viên,
học viên nghề công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh), nhằm giúp các em không bị bở
ngỡ khi ra làm việc tại các công ty, doanh nghiệp.
Mô hình là một hệ thống điều hòa không khí trung tâm thực tế được thu nhỏ
để phục vụ cho công tác giảng dạy. Các thiết bị và chế độ vận hành – bảo trì bảo
dưỡng điều phù hợp với thực tiễn của công nghệ. Giúp cho học sinh có thể vận hành
bảo trì bảo dưỡng và thay thế thiết bị một cách dễ dàng, tạo được sự hứng thú cho
học viên.
Thiết bị được làm từ các vật liệu phổ biến và hiện có trên thị trường trong
nước, nên giảm được rất nhiều chi phí so với thiết bị ngoại nhập, nhưng vẫn đảm
bảo được các đặc tính kỹ thuật và thẩm mỹ.
Các thiết bị có kết cấu vững chắc, dễ cơ động, được lắp cố định nên độ bền
cao và không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
2. Đặc tính kỹ thuật của hệ thống.
Khung đỡ bằng sắt, sơn tĩnh điện (2000x1400x900)mm.
Bốn bánh xe di chuyển.
Mặt bàn bằng ván gỗ công nghiệp, phủ inox Panel lắp trên giá đỡ, cách điện,
độ bền cao, thể hiện các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ điều khiển, lắp các khí cụ điện.
Hệ thống lạnh điều hòa không khí kiểu làm lạnh bằng nước là hệ thống trong
đó cụm máy lạnh không trực tiếp xử lý không khí mà làm lạnh nước đến khoảng
4

7OC. Sau đó nước được dẫn theo đường ống có bọc cách nhiệt đến các dàn trao đổi
nhiệt gọi là các FCU và AHU để xử lý nhiệt ẩm không khí. Như vậy trong hệ thống
này nước sử dụng làm chất tải lạnh.
Đây là hệ thống điều hòa trung tâm có dùng nước làm chất tải lạnh.
Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà làm lạnh bằng nước. Hệ thống gồm
các thiết bị chính sau:
Cụm máy lạnh Chiller.
Tháp giải nhiệt (đối với máy chiller giải nhiệt bằng nước) hoặc dàn nóng (đối
với chiller giải nhiệt bằng gió).
Bơm nước giải nhiệt.
Bơm nước lạnh tuần hoàn.
Bình giãn nở và cấp nước bổ sung.
Hệ thống xử lý nước.
Các dàn lạnh FCU và AHU Cụm máy lạnh chiller là thiết bị quan trọng nhất
của hệ thống điều hoà kiểu làm lạnh bằng nước. Nó được sử dụng để làm lạnh chất
lỏng, trong điều hoà không khí sử dụng để làm lạnh nước tới khoảng 7 oC . Ở đây
nước đóng vai trò là chất tải lạnh.
Kết cấu giá đỡ.
Bảng điện điều khiển.
Nguồn cung cấp.
Các thiết bị chính và thiết bị phụ của hệ thống.
Các chuỗi bảo vệ cho hệ thống.
3. Cấu tạo mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung tâm Water chiller.
5

Mô hình hệ thống làm lạnh với máy lạnh trung tâm
Mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung tâm Water chiller
6


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quạt FCU
Buồng lạnh
4. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống.
7

Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hòa trung tâm Water chiller
- Hệ thống gồm 4 vòng tuần hoàn chính:
Vòng tuần hòa môi chất lạnh bao gồm các thiết bị chính: Máy nén, bình
ngưng, bình chứa cao áp, van tiết lưu - ống mao, bình bay hơi và bình tách lỏng.
8

Vòng tuần hoàn nước giải nhiệt gồm các thiết bị: bơm nước giải nhiệt, tháp
giải nhiệt, hệ thống cấp nước tự động.
Vòng tuần hoàn nước lạnh gồm các thiết bị sau: bơm nước lạnh (bơm nước từ
dàn lạnh của FCU), FCU, bình giản nở, van cấp nước lạnh (hoạt động 2 chế độ
Auto-Manul).
Vòng tuần hoàn không khí lạnh (FCU).
5. Sơ đồ mạch điều khiển và động lực của hệ thống.
9

6. Quy trình vận hành.
Vận hành chế độ tự động:
Phải đảm bảo rằng các ống gas đã được kết nối.
Bước 1: Đóng CB nguồn điều khiển và CB động lực. quan sát vôn kế xem
điện áp cung cấp đủ để vận hành 220V 1 pha (Nếu hệ thống có công suất lớn điện áp
cấp cho mạch động lực 380V 3 pha).
Bước 2: Tắt CB động lực, kiểm tra mạch điều khiển.
Bước 3: Nhấn nút S1 để kiểm tra hệ thống điều khiển xem hoạt động đạt yêu
cầu sau.
- Kiểm tra xem ở chế độ tự động mạch hoạt động đạt yêu cầu.
- Kiểm tra các khí cụ điện hoạt động theo yêu cầu của hệ thống.
Bước 5: Nhấn nút S01 để vận hành lại cùng với mạch động lực.
Bước 6: Mở CB động lực và nhấn nút S1.
Bước 7: Quan sát đồng hồ áp suất cao, đồng hồ áp suất thấp xem máy nén


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
hoạt động ổn định không, quan sát kính xem gas để đánh giá chất lượng môi chất và
10

lượng môi chất trong hệ thống, quan sát amper kế hệ thống xem dòng điện hoạt
động đúng định mức (Dòng định mức 10A).
Bước 8: Kiểm tra nước giải nhiệt có chảy điều không, quạt tháp có hoạt động
không.
Bước 9: Kiểm tra quạt FCU có hoạt động không, không khí lạnh có lưu thông
qua các miệng gió.
Bước 10: Nhấn S01 để dừng máy theo qui trình ngược lại.
Bước 11: Khi có sự cố nhấn nút dừng khẩn cấp.
Bước 12: Ngắt công tắc chính, CB nguồn.
Vận hành chế độ bằng tay:
Qui trình vận hành được thực hiện theo các bước tuần tự như sau:
Bước 1: Kiểm tra nguồn và hệ thống điều khiển: bật CB điều khiển và CB
động lực quan sát đèn báo nguồn.
Bước 2: Nhấn S2 để vận hành tháp giải nhiệt – Quan sát xem quạt tháp có
hoạt động không – Đèn xanh báo hoạt động.
Bước 3: Nhấn S3 để vận hành bơm nước giải nhiệt. – Quan sát đồng hồ áp
suất nước và bơm có hoạt động không. Đèn xanh báo hoạt động.
Bước 4: Nhấn S4 để vận hành Bơm nước lạnh và quạt lạnh FCU– Quan sát
xem bơm có hoạt động không, và quan sát không khí có qua các đường ống gió
không. Đèn xanh báo hoạt động.
Bước 5: Nhấn S5 để vận hành Máy nén – Quan sát xem đồng hồ áp suất cao
và áp suất thấp. Đèn xanh báo hoạt động.
- Lưu ý: Qui trình vận hành phải thực hiện tuần tự theo các bước trên, nếu vận
hành sai thì hệ thống sẽ không hoạt động.
- Qui trình tắt được thực hiện theo các bước ngược lại so với vận hành.
V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
11

Linh hoạt, đáp ứng được cho việc dạy và học. Thiết bị lạnh dân dụng và công
nghiệp (90 giờ), Trang bị điện lạnh (45 giờ), Thực tập điện lạnh công nghiệp (225
giờ), Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, và một vài môn khác với khoảng thời
gian là 300 giờ.
Các thiết bị trên mô hình được bố trí dàn trải dễ nhận dạng và thay thế sửa
chữa, giúp cho học sinh dễ dàng nhận biết và thao tác. Các thiết bị điều dễ dàng mua
trên thị trường.
Ngoài việc thiết kế mô hình để giảng dạy, tác giả còn thiết kế để tham gia Hội
thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh lần IV năm 2016, đạt giải nhì. Tham gia Hội thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
thiết bị đào tạo tự làm toàn Quốc lần V năm 2016, đạt giải ba.
Bằng việc thực hiện dạy học song song giữa lý thuyết và thực hành, vận hành
trực tiếp trên mô hình thực tế. Người học sẽ đạt được những hiệu quả đáng kể.
Giúp cho người học biết được công dụng của điều hòa không khí trung tâm
Water chiller và điều hòa không khí trung tâm loại thường. Và người học cũng đạt
được những kiến thức, hình thành được kỹ năng. Vận hành hệ thống, đo kiểm các
thông số kỹ thuật, đấu mạch điều khiển, mạch bảo vệ cho hệ thống. Từ đó cũng giúp
cho người học tích cực học tập, chủ động hơn trong việc tiếp xúc với những thiết
thực tế bên ngoài
VI.
ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
Sử dụng những thiết bị và mô hình dạy học gắn liền với thực tế là điều cần
thiết và không thể thiếu trong công tác giảng dạy, từ đó tích cực hóa được người
học. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên mô hình giúp cho quá trình tiếp
nhận thông tin của học sinh được nâng cao, kỹ năng nghề của học sinh cũng được
cải thiện.
Mô hình hệ thống điều hòa trung tâm Water chiller cộng với tài liệu biên soạn
cơ bản có thể ứng dụng vào giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo học phần
thực tập lạnh công nghiệp.
12

Tuy đã cố gắng ứng dụng những mô hình có sẵn vào giảng dạy nhằm nâng
cao hiệu quả dạy và học tuy nhiên mô hình điều hòa không khí trung tâm Water
chiller cũng còn một vài hạn chế về xử lý độ ẩm, lấy gió hồi… nên tác giả chưa đưa
vào giảng dạy học phần điều hòa không khí.
Qua nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp sau:
Nâng cấp mô hình hệ thống lạnh điều hòa trung tâm Water chiller thêm phần
xử lý không khí trước khi đưa không khí lạnh vào phòng. Để hoàn thiện mô hình có
thể tích hợp thêm học phần điều hòa không khí.
Cấp kinh phí để hoàn thiện mô hình để giảng dạy thêm học phần điều hòa
không khí. Học sinh có thể thao tác trực tiếp trên mô hình. Kết hợp giữa lý thuyết và
hình ảnh thực tế trực quan.
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Dương Tấn Nghiệp (2010), Đổi mới phương pháp giảng dạy – Giải pháp cấp
thiết nâng cao chất lượng đào tạo, tạp chí Phát triển – Hội nhập;
[2]. Nguyễn Văn Kỳ, Phương pháp dạy học tích cực, Nhà xuất bản giáo dục Hà
Nội, 2000;
[3]. Nguyễn Văn Bính, Trần Sinh Thành, Nguyễn Văn Khôi, Phương pháp dạy
học kỹ thuật công nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội, năm 2004.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
[4]. Mô hình hệ thống lạnh điều hòa không khí trung tâm Water chiller.
Người thực hiện
Nguyễn Thành Danh
13

BM01b-CĐCN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ
KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhơn Trạch, ngày tháng
năm 2017
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2016 - 2017
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh water chiller vào
giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thành Danh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Khoa Điện – Điện lạnh
Họ và tên giám khảo 1: ............................................ Chức vụ:.....................................
Đơn vị: ..........................................................................................................................
Số điện thoại của giám khảo: ........................................................................................
* Nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm:
1. Tính mới
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
2. Hiệu quả
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./8,0.
3. Khả năng áp dụng
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
Nhận
xét
khác
(nếu
có):
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tổng số điểm: ....................../20. Xếp loại: ......................................................
Phiếu này được giám khảo 1 của đơn vị đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo
quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin, có ký tên
xác nhận của giám khảo 1 và đóng kèm vào mỗi cuốn sáng kiến kinh nghiệm liền
trước Phiếu đánh giá, chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm của giám khảo 2.
GIÁM KHẢO 1
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

BM01b-CĐCN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ
KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhơn Trạch, ngày tháng
năm 2017
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM
Năm học: 2016 - 2017
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh water chiller
vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trường Trung cấp
Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thành Danh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Khoa Điện – Điện lạnh
Họ và tên giám khảo 1: ............................................ Chức vụ:.....................................
Đơn vị: ..........................................................................................................................
Số điện thoại của giám khảo:.........................................................................................


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
* Nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm:
1. Tính mới
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
2. Hiệu quả
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./8,0.
3. Khả năng áp dụng
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
Nhận
xét
khác
(nếu
có):
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tổng số điểm: ....................../20. Xếp loại: .....................................................
Phiếu này được giám khảo 2 của đơn vị đánh giá, chấm điểm, xếp loại
theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin,
có ký tên xác nhận của giám khảo 2 và đóng kèm vào mỗi cuốn sáng kiến kinh
nghiệm liền sau Phiếu đánh giá, chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm của
giám khảo 1.
GIÁM KHẢO 2
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

BM04-NXĐGSKKN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ
KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhơn Trạch, ngày tháng


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

năm 2017
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2016 - 2017
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh water chiller
vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trường Trung cấp
Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thành Danh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Khoa Điện – Điện lạnh
Lĩnh vực:
Quản lý giáo dục
1
Phương pháp dạy học bộ môn:
1Phương pháp giáo dục
1Lĩnh vực khác: .....................................
, Trong Ngành1Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị
1
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây)
1-Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn
-Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học,
1đúng đắn
-Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng
1ở đơn vị mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây)
-Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có
1hiệu quả cao
-Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn
1ngành có hiệu quả cao
-Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả
1cao
-Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có
1hiệu quả
-Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng
ở đơn vị mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
1
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây)
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính
sách:
1Trong Tổ/Phòng/Ban
Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&1ĐT
1Trong ngành

- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện
và dễ đi vào cuộc sống:
Trong Tổ Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở1/Phòng/Ban
GD&1 Trong ngành 1ĐT
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả
trong phạm vi rộng:
1Trong Tổ/Phòng/Ban
Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT
1
1Trong ngành
1 Khá 1Xếp loại chung: Xuất sắc
1Đạt
1Không xếp loại
Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao
chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến
kinh nghiệm cũ của mình.
Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến
kinh nghiệm này đã được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên
môn trường xem xét, đánh giá; tác giả không sao chép tài liệu của người khác
hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của chính tác
giả.
Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của
tác giả và người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi
bản sáng kiến kinh nghiệm.
NGƯỜI THỰC HIỆN
SKKN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thành Danh
XÁC NHẬN CỦA TỔ
CHUYÊN MÔN


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ
họ tên và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×