Tải bản đầy đủ

TRUYỀN THÔNG nội bộ

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
truyền thông nội bộ góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển bền vững của một doanh
nghiệp. Thông qua truyền thông nội bộ, thông tin sẽ được lan tỏa từ trên xuống dưới, từ dưới lên
trên, góp phần liên kết các bộ phận, thúc đẩy các giá trị tích cực và giảm bớt những tiêu cực và
thông tin chưa rõ ràng.
Tương tự, có hơn 1.000 nhân sự làm việc ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam nên hoạt động truyền thông
nội bộ được lãnh đạo Công ty Traphaco đặc biệt quan tâm. Các cuộc họp giao ban, gặp gỡ trực tiếp
người lao động để trao đổi về mục tiêu, khó khăn của Công ty cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng của họ được lãnh đạo Công ty thường xuyên thực hiện.
Bên cạnh đó, công tác truyền thông nội bộ còn được triển khai qua các phương tiện công nghệ
thông tin như website nội bộ, mạng xã hội, thư điện tử... Tất cả đã tạo được mạng lưới truyền thông
thông suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất đến người lao động ở cấp thấp nhất.
huyên gia của Left Brain Connectors cho rằng, truyền thông nội bộ là một mảng gắn liền với việc xây
dựng cốt lõi của doanh nghiệp, xây dựng các chính sách. Truyền thông nội bộ liên quan đến 3 yếu
tố: định vị thương hiệu gắn liền với giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh; liên quan đến con người; và chính
sách nhân sự. Ba vấn đề này được thực hiện cùng một lúc mới tạo ra sự gắn kết trong nội bộ, động
lực bên trong nội bộ và làm tăng năng suất của người lao động.
Hiện nay, truyền thông nội bộ đã được doanh nghiệp sử dụng như một công cụ hữu hiệu để quảng
bá thương hiệu cũng như truyền thông tới nội bộ nhân viên công ty. Việc truyền thông nội bộ không
chỉ thông qua website nội bộ, mạng xã hội mà còn thể hiện ở việc doanh nghiệp đầu tư làm bản tin
giấy. Khảo sát của Win-Win cho thấy, các kênh truyền thông nội bộ sử dụng nhiều nhất là email

(46%), họp toàn thể cán bộ, công nhân viên (21%), họp nhóm 17%...
Từ đó, các vấn đề về chiến lược, thông điệp, chương trình hành động... cũng như các đề xuất, góp
ý của cán bộ, nhân viên về hoạt động truyền thông của đơn vị sẽ được phản ảnh lên cấp trên. Sau
những đợt khảo sát như thế, hoạt động truyền thông nội bộ của FPT đã có những thay đổi đáng kể
và ngày càng chuyên nghiệp hơn. THỰC HIỆN CÁC KHẢO SÁT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ PHÍA
CBNV CÔNG TY ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
Ba nguồn vốn
Bất cứ doanh nghiệp nào muốn thành công cần có 3 nguồn vốn: vật chất, con người và cộng đồng.
Khi mới thành lập, doanh nghiệp cần có nguồn vật chất để phát triển công ty. Khi công ty phát triển
hơn một chút thì điều phải quan tâm hơn cả là nguồn nhân lực. Và đến một mức nào đó, mối quan
hệ giữa con người với con người trong một tổ chức cần phải được xây dựng.
Cũng theo ông Đỗ Thanh Năm, truyền thông nội bộ tốt sẽ giúp các phòng, ban phối hợp nhịp nhàng
hơn, giảm tình trạng chồng chéo công việc, giảm mâu thuẫn nội bộ, giải quyết khủng hoảng nhanh
hơn, tăng hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, nếu có sự quan tâm và đầu tư bài bản cho truyền thông
nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp truyền tải đầy đủ thông điệp, chính sách, đường lối kinh doanh đến
từng nhân viên.
Hình ảnh, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp cũng được thể hiện một cách rõ ràng và các giá trị
của doanh nghiệp không chỉ lan tỏa trong nội bộ mà còn đến với các khách hàng, đối tác bên ngoài.
Nếu doanh nghiệp có những nhân viên tốt, chuyên nghiệp, có môi trường làm việc tích cực sẽ
truyền tải được ý nghĩa, sứ mệnh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến với khách hàng.


Sức mạnh nội bộ từ trong doanh nghiệp sẽ lan tỏa ra cộng đồng cũng giúp tạo ấn tượng tốt với bên
ngoài và như vậy sẽ giúp tăng cường lượng khách hàng trung thành của doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×