Tải bản đầy đủ

Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Trường THPT Bình Phú Giáo án tin học lớp 10
Tuần: 1_2
Tiết PPCT: 2,3
§2 : THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
I. MỤC ĐÍCH_YÊU CẦU
1. Kiến thức
 Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông
tin, mã hoá thông tin cho máy tính.
 Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
 Hiểu đơn vò đo thông tin là bit và các đơn vò bội của bit.
 Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.
2. Kó năng
 Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bò của giáo viên
 Giáo án, giáo án điện tử
2. Chuẩn bò của học sinh
 Xem trước bài học
 Vở ghi
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn đònh lớp, kiểm tra sỉ so á

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Câu hỏi Trả lời
Câu1: Em hãy
nêu khái niệm
tin học?
Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu phát triển và sử
dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của
thông tin, phơng pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi,
truyền thông tin và ứng dụng vào các lónh vực khác nhau của
đời sống xã hội.

3. Giảng bài mới:
GV: Dương Thò Thúy Hiền Trang 1
Trường THPT Bình Phú Giáo án tin học lớp 10
GV: Dương Thò Thúy Hiền Trang 2
Họat động của thầy và trò Nội Dung
GV:Hàng ngày các em có xem tivi
hay đọc báo không?
HS trả lời: có.
GV: Các em xem tivi đọc báo để
làm gì?
HS trả lời: Để tìm kiếm thông tin.
GV: Em nào có thể nêu khái niệm
thông tin ?
HS trả lời
GV: Những thông tin mà chúng ta
biết Lan 16 tuổi, cao 1m55 là nhờ
chúng ta quan sát . Nhưng đối với
máy tính chúng ta biết được những
thông tin đó là nhờ ta đưa thông
tin vào máy tính.
GV: Muốn máy tính nhận biết
được một sự vật nào đó ta cần
cung cấp đầy đủ thông tin về đối
tượng này.Có những thông chỉ ở
những trạng thái đúng hoặc sai.Do
vậy người ta nghó ra đơn vò bit để
biễu diễn thông tin trong máy tính.
GV: Có các loại đơn vò đo thông
tin là:
GV: Thông tin cũng được chia
thành nhiều loại như sau:
GV:Thông tin là một khái niệm
trừu tượng mà máy tính không thể
xử lý trực tiếp được, nó phải được
chuyển đổi thành các kí hiệu mà
máy có thể hiểu và xử lý.Và việc
chuyển đổi đó được gọi là mã hoá
1. Khái niệm thông tin và dữ liệu
- Thông tin: là những hiểu biết có thể có
được về một thực thể nào đó.
VD: Bạn Lan 16 tuổi, cao 1m55, nặng 45kg
- Dữ liệu: là thông tin đã được đưa vào
máy tính
2. Đơn vò đo thông tin
- Bit (Binary Digital) là đơn vò nhỏ nhất
để đo lượng thông tin.
- Tập hợp 8 bit bằng 1 byte. Byte là đơn
vò thông tin thường dùng.
- Các đơn vò đo thông tin:
Kí hiệu Đọc là Độ lớn
KB Ki lô bai 1024 byte
MB Mê ga bai 1024 KB
GB Gi ga bai 1024 MB
TB Tê ra bai 1024 GB
PB Pê ta bai 1024 TB
3. Các dạng thông tin
Có thể phân loại thông tin thành hai loại:
Loại số: số tự nhiên, số nguyên, số thực,…
Loại phi số: văn bản, hình ảnh, âm thanh,…
Một số dạng thông tin phi số
a. Dạng văn bản: sách, báo, tập,
….
b. Dạng hình ảnh: tranh vẽ, ảnh
chụp,…
c. Dạng âm thanh: tiếng nói,
Trường THPT Bình Phú Giáo án tin học lớp 10
4. CŨNG CỐ
1. Lý thuyết
 Khái niệm thông tin, dữ liệu, các đơn vò đo thông tin, các
loại thông tin, mã hóa thông tin.
2. Bài tập
 Tại lớp 1.5,1.6, 1.9,1.10_SBT (9). Về nhà 1.7,1.8,1.11,1.12
GV: Dương Thò Thúy Hiền Trang 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×