Tải bản đầy đủ

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

Trường đại học Sao Đỏ
Lớp DK9- CNTT

Chào mừng thầy giáo và các
bạn đến với bài thuyết
trình của chúng tôi
Nhóm thực hiện: 4


Lịch sử ra đời và bản
chất của tiền tệ


Nội dung bài học
1. Sự phát triển các
hình thái giá trị
2. Bản chất của tiền
tệ


Lịch sử ra đời của tiền tệ

Không phải đầu tiên tiền đã tồn tại là tiền tệ


• Hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc
tính giá trị sử dụng và giá trị
- Về mặt giá trị sử dụng, ta có thể nhận biết
bằng các giác quan
- Về mặt giá trị, nó không là 1 nguyên tử
vật chất nào nên ta không thể nhìn thấy
giá trị của nó


- Giá trị chỉ có thể biểu hiện trong hành vi
trao đổi hàng hóa với nhau
- Vì vậy, thông qua sự phát triển của lịch sử
sự biểu hiện của các hình thái giá trị ta có
thể tìm ra nguồn gốc của tiền tệ


Nguồn gốc của tiền tệ trải qua sự
phát triển của 4 hình thái giá trị
Hình thái tiền tệ

Hình thái chung của
Giá trị

Hình thái đầy đủ hay
mở rộng

Hình thái giản đơn
hay ngẫu nhiên


1.1, Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên
- Là hình thái phôi thai của giá trị
- Xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi
hàng hóa
- Khi trao đổi mang tính ngẫu nhiên, người
ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác1.1

1 mét vải

10 Kg Thóc


1.2 . Hình thái giá trị đầy đủ hay
mở rộng
- Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn
- Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi
trở nên thường xuyên hơn
- Một hàng hóa này có thể quan hệ với
nhiều hàng hóa khác


1.2 VD

10 Kg Thóc

1 Mét vải

1 con gà


1.3. Hình thái chung của giá trị
• Ở đây, tất cả các hàng hóa đều biểu hiện
giá trị của mình ở cùng 1 thứ hàng hóa
đóng vai trò là vật giá ngang chung
• Vật giá ngang chung chưa ổn định ở 1
hàng hóa nào
• Các địa phương khác nhau thì vật giá
ngang chung khác nhau


1.2 VD

..etc….có thể là nhiều thứ
khác nữa


1.4 Hình thái tiền tệ
- Khi xã hội ngày càng phát triển hơn, thì
tình trạng có nhiều vật giá ngang chung
gây khó khăn cho trao đổi hàng hóa
Phải có sự thống nhất giữa các vật giá
chung. Và khi nó được thống nhất ở 1 vật
độc tôn và phổ biến
Hình thái tiền tệTheo các bạn, vàng
có thể đóng vai trò là
tiền tệ được không?
Vì sao ?

Trả lời : Vàng có đóng vai
trò là tiền tệ. Bởi :
- Vàng là 1 hàng hóa, có
giá trị sử dụng, đóng vai
trò là vật giá chung
- Có đầy đủ thuộc tính tự
nhiên thích hợp làm tiền
tệ: thuần nhất, dễ chia
nhỏ, không dễ hư hỏng


2. Bản chất của hàng hóa
• Tiền tệ là 1 hình thái giá trị của hàng hóa
• Là sản phẩm của quá trình phát triển sản
xuất và trao đổi hàng hóa


Bản chất của tiền tệ còn thể hiện
qua chức năng của nó


Tổng kết
Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra
trong thế giới hàng hóa làm vật ngang chung
thống nhất cho các hàng hóa khác, nó thể hiện
lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa
những người sản xuất hàng hóa.


Cảm ơn thầy và các bạn đã theo
dõi. Chúc các bạn kiếm được
nhiều tiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×