Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu hệ thống file trong các hệ điều hành hiện đại(HĐH MANG)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH MẠNG

Phần 1: Hệ điều hành

Tìm hiểu hệ thống file trong các hệ điều hành hiện đại

Sinh viên : Hoàng Thị Nhung
Lớp
GVHD

: 14T1
: Th.s Trần Hồ Thủy Tiên

Đà Nẵng, 05/2018
www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………


1/40


NỘI DUNG

1. Tổng quan về đề tài

2. Cơ sở lý thuyết

3. Phân tích thiết kế hệ thống

4. Kết quả thực nghiệm

5. Kết luận và Hướng phát triển

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

2/20

2/40


Tổng quan đề tàiHiện nay khoa học máy tính đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng máy vi tính
càng cao. Trong đó các hệ điều hành hiện đại ngày nay đều sử dụng hệ thống quản lí file. Vì vậy
việc tìm hiểu về hệ thống file là một vấn đề rất thú vị và bổ ích.Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, em thực hiện đề tài:

“Tìm hiểu về hệ thống File trong các hệ điều hành hiện đại”

www.themegallery.com
Tên đề tài


…………………

3/40


Tổng quan đề tài

1. Mục tiêuTìm hiểu về hệ thống file trong các hệ điều hành hiện đạiXây dựng chương trình mô phỏng Window Explorer

2. Nhiệm vụ chính của đề tàiTìm hiểu về bố trí hệ thống fileTìm hiểu về hiện thức fileTìm hiểu về hiện thực thư mụcTìm hiểu về chia sẻ fileTìm hiểu về quản lí không gian đĩa

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

4/40


Tổng quan đề tài

1. Mục tiêuTìm hiểu về độ tin cậy của hệ thống fileTìm hiểu về hiệu suất của hệ thống fileTìm hiểu về nhật kí ủa hệ thống file

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

5/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyếtBố trí hệ thống File

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

6/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyết

Hệ thống file được lưu trên đĩa bao gồm: MBR, Partition Table, Boot Block, Super BlockHiện thực file:

 Cấp phát liên tục

Cấp phát theo danh sách liên kếtCấp phát theo danh sách liên kết có sử dụng bảng nhớCấp phát dùng chỉ mục

Hiện thực thư mục

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

7/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyết

 Chức năng của hệ thống thư mục là ánh xạ tên ASCII của tên tệp để định vị vị trí của tệp.Chia sẻ file

 Cách chia sẻ thông thường là tập tin xuất hiện trong các thư mục là như nhau nghĩa là một tập tin có thể liên kết với nhiều thư mục khác
nhau.Một cách khác là hệ thống tạo một tập tin mới có kiểu LINK, tập tin mới này chỉ chứa đường dẫn của tập tin được liên kết, khi cần truy
xuất sẽ dựa trên tập tin LINK để xác định tập tin cần truy xuất, phương pháp này gọi là liên kết hình thức.

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

8/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyết

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

9/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyếtQuản lí không gian đĩa

 Tập tin được lưu trữ trên đĩa, do đó việc quản trị đĩa là hết sức quan trọng trong việc cài đặt hệ thống tập tin. Có hai phương pháp lưu trữ
: một là chứa tuần tự trên n byte liên tiếp, hai là tập tin được chia làm thành từng khối.Độ tin cậy của hệ thống file

 Các thao tác tệp thông thường thường liên quan đến việc thay đổi một vài khối đĩa. Vì vậy việc hệ thống tập tin có thể nhập một trạng
thái không nhất quán , gây nhầm lẫn cho hệ điều hành đến mức hệ thống tập tin không thể được sử dụng cả.

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

10/40


Cơ sở lý thuyết

1. Nội dung lý thuyếtHiệu suất của hệ thống fileĐể cải thiện hiệu năng đĩa, chúng ta thường có một bộ nhớ đệm của các khối đĩa được sử dụng gần đây, được gọi là bộ đệm. Nhìn chung,
RAM chứa các khung trang ảo và bộ đệm. Trên thực tế, nhiều hệ điều hành quản lý chúng cùng nhau bằng LRU, do đó số lượng trang
được sử dụng cho bộ đệm tăng lên hoặc co lại tùy thuộc vào mức độ sử dụng đĩa tương đối so với bộ nhớ ảo.Độ tin cậy của hệ thống file

 Hầu hết các hệ thống tập tin hiện đại sử dụng một bản ghi, là một tập tin bổ sung mà chủ yếu tồn tại tách biệt với hệ thống tập tin. Mỗi
hoạt động trên hệ thống tập tin được gọi là một giao dịch .

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

11/40


Vấn đề đặt raPhát biểu bài toánXây dựng chương trình mô phỏng Window Explorer

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

12/40


Phân tích thiết kế hệ thốngCác chức năng của chương trình

1)

Hiển thị thư mục

2)

Hiển thị hệ thống file và thư mục khi chọn thư mục gốc

3)

Tìm kiếm file hoặc thư mục

4)

Xem danh sách file ở các dạng Large Icons, Small Icons, List, List Detail

5)

Thêm mới Folder

6)

Thêm mới text file, doc file, excel file

7)

Xóa file

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

13/40


NỘI DUNG

1. Tổng quan về đề tài

2. Cơ sở lý thuyết

3. Phân tích thiết kế hệ thống

4. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

5. Kết luận và Hướng phát triển

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

14/20

14/40


Mô hình triển khai của hệ thống

Hình 1. Hiển thị giao diện
www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

15/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 2. Hiển thị giao diện khi nhập đường dẫn

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

16/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 3. Chức năng tìm kiếm trên danh sách file, folder

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

17/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 4. Hiển thị chức năng phụ

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

18/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 5. Hiển thị xem

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

19/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 6. Hiển thị xem

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

20/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 7. Hiển thị xem

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

21/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 8. Chức năng thêm

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

22/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 9. Chức năng thêm

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

23/40


Kết quả 1: Chức năng xxx

Hình 10. Chức năng thêm

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

24/40


NỘI DUNG

1. Tổng quan về đề tài

2. Cơ sở lý thuyết

3. Phân tích thiết kế hệ thống

4. Kết quả thực nghiệm

5. Kết luận và Hướng phát triển

www.themegallery.com
Tên đề tài
…………………

25/20

25/40


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×