Tải bản đầy đủ

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
1. Truong phong
2. Pho phong
3. NV Van thu Ban Giam doc
4. CV Quan tri hanh chanh-Ngan sach
5. CV Quan tri hanh chanh-QLDD
6. NV Phuc vu, bao tri thiet bi VP
7. NV Hanh chanh nhan su-VTLT
8. CV Hoi truong, thu vien, nha khach, CTPL
9. CV Quan tri nhan su-LDTL
10. CV Quan tri nhan su-BHXH
11. To truong lai xe, lai xe
12. NV Lai xe van phong
13. CV Hanh chanh, cong doan
14. CV Hanh chanh, dang vu
15. To truong y te
16. Y si, bac si truc ca
17.NV Thu kho thuoc
18.To truong nha an
19.NV Ke toan, thu kho nha an
20.NV Thong ke nha an

21.NV Cap duong, nau an
22.NV Tiep pham, phuc vu
23.NV Tap vu van phong
24.To truong VSCN
25.VSCN
26.CN lai xe VSCNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×