Tải bản đầy đủ

Giao an lop 3 - tuan 7(tk)

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 7
Ngày Môn Bài dạy
Thứ hai
8.10
Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện Trận bóng dưới lòng đường
Toán Bảng nhân 7
Thứ ba
9.10
Đạo đức Quan tâm, chăm sóc ông bà, anh chò em (tiết 1)
Toán Luyện tập
Chính tả Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường
TNXH Hoạt động thần kinh ( tiết 1)
Thứ tư
10.10
Tập đọc Bận
Toán Gấp một số lên nhiều lần
LT-C Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh
Thứ năm
11.10
TNXH Hoạt động thần kinh ( tiết 2)

Toán Luyện tập
Chính tả Bận
SHL
Thứ sáu
12.10
TLV
Nghe kể : Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc
họp
Toán Bảng chia 7
Tập viết Ôn chữ hoa E, Ê
Thủ công
Gấp, cắ,t dán ngôi sao năm cánh, lá cờ đỏ sao
vàng (tiết 2)
Thứ hai, 8/10/2007
Tập đọc – Kể chuyện
Trận bóng dưới lòng đường
I. Mục tiêu :
-Đọc đúng: sững lại, khụyu xuống, xuýt xoa… đọc trôi chảy, giọng đọc
phù hợp
-Hiểu nghóa các từ mới trong bài -> Câu chuyện khuyên chúng ta thực
hiện tốt an toàn giao thông
-Giáo dục luật giao thông đường bộ
* Kể chuyện:
-Biết kể lại được 1 đoạn theo lời 1 nhân vật
-Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn
-Kể chuyện mạnh dạn, tự tin
II. Chuẩn bò:
-Tranh minh họa, bảng phụ
-Đọc và tìm hiểu bài ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
“Nhớ lại buổi đầu đi học” và trả lời câu hỏi
B. Dạy bài mới:
* Hoạt động 1 : Luyện đọc (cả lớp, nhóm)
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và
đọc đúng các từ khó.
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài
- Giáo viên cho học sinh đọc từng câu.
Kết hợp luyện đọc các từ khó
-Luyện đọc đoạn
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa từ mới
*Hoạt động 2 :Tìm hiểu bài (cả lớp, cá nhân)
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài
học.
Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 1 và
trả lời câu hỏi. Từ đoạn 2 trở đi, học sinh đọc
thành tiếng và tiếp tục trả lời các câu hỏi liên
quan đến nội dung bài.
* Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :(nhóm)
Mục tiêu : Học sinh thể hiện đọc diễn cảm.
Học sinh đọc và trả lời
câu hỏi.
Mỗi học sinh đọc 1 câu
Học sinh đọc từng đoạn
1 học sinh đọc cả bài.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời
các câu hỏi.
HS thi đọc
-GV đọc mẫu đoạn 1 hoặc 3
-Thi đọc nhóm
- Giáo viên cho mỗi nhóm 4 học sinh đọc
đoạn văn theo cách phân vai.
-Giáo viên cho học sinh nhận xét bình chọn
nhóm đọc hay nhất.
Tiết kể chuyện :
* Hoạt động 1 : Giáo viên nêu nhiệm vụ.
Mục tiêu : Học sinh nhập vai nhân vật trong
câu chuyện và kể lại một đọan của câu
chuyện.
-GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập
* Hoạt động 2: Kể mẫu
* Hoạt động 3: Kể theo nhóm
-Giáo viên cho từng cặp học sinh kể lại các
đoạn chuyện cho nhau nghe
* Hoạt động 4: Kể trước lớp
-> Nhận xét
C. Củng cố dặn dò :
-Em có nhận xét gì về nhân vật Quang ?
-Nhắc học sinh về kể lại câu chuyện cho
người thân nghe
-Chuẩn bò: Bận
3HS khá kể trước lớp
HS kể nhóm đôi
Từng nhóm thi kể
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc
Bài : Lừa và ngựa.
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ bài thơ.
Giáo viên viết sẵn bài thơ lên bảng để hướng dẫn học sinh luyện đọc.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên gọi học sinh kể lại câu chuyện “ Trận
bóng dưới lòng đường ” Học sinh trả lới câu hỏi về
nội dung các đoạn. Cho 1 học sinh nói về ý nghóa
của câu chuyện.
B. Bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc dúng
các từ khó.
1. Giáo viên giới thiệu bài.
Giáo viên đọc mẫu ( Lời người dẫn chuyện đọc
thong thả, chậm rãi. Giọng lừa mệt nhọc, khẩn
khoản cầu xin. Giọng ngựa lanh lùng, thờ ơ, cuối
cùng hối hận )
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc kết
hợp giải nghóa từ.
a) Giáo viên gọi học sinh đọc câu
Giáo viên kết hợp luyện đọc từ khó : khẩn khoản,
kiệt lực, ngã gục, rên lên.
b) Luyện đọc từng khổ thơ :
Giáo viên giúp học sinh ngắt nghỉ hơi đúng và tự
nhiên sau các dấu câu, nghỉ hơi giữa các dòng thơ
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa các từ : kiệt
sức, kiệt lực
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
3 học sinh kể lại chuyện
và trả lời câu hỏi về nội
dung bài.
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng đoạn
văn theo hình thức nhóm 2
luân phiên nhau.
Các nhóm đọc luân phiên
từng đoạn văn đến hết
bài.
Cả lớp đọc đồng thanh bài
văn.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
1. Giáo viên gọi học sinh đọc thầm từng đoạn và
trả lời câu hỏi về nội dung bài.
2. Giáo viên nêu câu hỏi : Câu chuyện muốn nói
với em điều gì ? các em có bao giờ từ chối giúp
đỡ bạn lúc bạn gặp khó khăn không ?
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài tập đọc
1. Giáo viên chọn đoạn 2 cho học sinh đọc.
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc đúng lời của lừa
và ngựa.
3. Giáo viên cho học sinh phân vai đọc lại chuyện.
4. Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét bình chọn
nhóm đọc hay nhất.
Củng cố dặn dò :
1. Giáo viên nhận xét tiết học.
2. Giáo viên nhắc học sinh ghi nhớ điều câu
chuyện muốn nói với em.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi
Học sinh trả lời tự do
Học sinh đọc
3 học sinh đọc phân vai.
Thứ tư, 10/10/2007
Tập đọc
Bận
I. Mục tiêu :
-Đọc đúng các từ khó, đọc trôi chảy, giọng vui vẻ, khẩn trương
-Hiểu: vào mùa, đánh thù,… -> Bài thơ cho ta thấy mọi người, mọi vật
đều bận rộn để làm những công việc có ích cho đời.
-Học thuộc lòng bài thơ
II. Chuẩn bò: HT: cá nhân, cả lớp, nhóm
-Tranh minh họa, bảng phụ
-Tìm hiểu bài ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra: “Trận bóng dưới lòng đường”
B. Dạy bài mới :
* Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và
đọc đúng các từ khó theo phương ngữ.
-Giáo viên đọc mẫu toàn bài
- Giáo viên cho học sinh đọc câu
-> vẫy gió, thổi nấu, …
-Giáo viên cho học sinh luyện đọc đoạn
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : HS hiểu được nội dung bài học
- Giáo viên gọi học sinh đọc thành tiếng trao
đổi về nội dung theo các câu hỏi ở cuối bài.
* Hoạt động 3 : Luyện học thuộc lòng
Mục tiêu : Học sinh thuộc bài tại lớp.
-GV đọc diễn cảm bài thơ và cho 1 HS đọc
lại
-GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng bài thơ
- Giáo viên cho học sinh thi đọc thuộc từng
khổ thơ hoặc cả bài thơ.
C. Củng cố dặn dò :
-Em đã làm được những gì để góp vào niềm
vui chung của cuộc sống ?
-Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc
lòng bài thơ.
-Chuẩn bò tiết sau
3 HS đọc và trả lời
câu hỏi
HS theo dõi
Mỗi em 2 dòng
Mỗi em 1 đoạn
HS đọc và trả lời
Các nhóm thi đọc từng
đoạn. Sau cùng cho 3
HS đọc lại cả bài.
Cả lớp đọc đồng thanh

Chính tả
Trận bóng dưới lòng đường.
I. Mục tiêu :
-Chép lại đoạn “Một chiếc xích lô … xin lỗi cụ” trong bài “Trận bóng
dưới lòng đừơng”
-Chép đúng chính tả, làm đúng bài tập
-Trình bày sạch, đẹp
II. Chuẩn bò: HT: cá nhân, cả lớp
-Bảng phụ chép đoạn viết
-Luyện viết ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Đọc cho học sinh viết : nhà nghèo, ngoẹo
đầu, cái gương, vườn rau.
B.Dạy bài mới :
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : Giúp cho học sinh xác đònh cách
trình bày và viết đúng đoạn văn.
-Giáo viên đọc đoạn chép.
-Giáo viên cho HS đọc lại.
-HD HS nhận xét
-> Vì sao Quang lại ân hận ?
-GV cho HS viết bảng con các từ khó
* Hoạt động 2 : Viết chính tả
Mục tiêu : Học sinh viết chính xác các từ
khó và trình bày đúng theo quy đònh.
-Giáo viên cho học sinh chép bài.
- Chấm chữa bài
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 2 : lựa chọn
-Cho HS đọc y/c của bài
Bài tập 3 b :
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Giáo viên cho cả lớp làm bài vào vở.
C. Củng cố – dặn dò :
-Nhận xét tiết học, Yêu cầu học sinh về nhà
đọc lại bài làm, ghi nhớ thứ tự toàn bộ tên
chữ cái đã học.
Học sinh viết các từ
vào bảng con.
2 em
HS viết vào bảng con.
HS chép bài
Xem hình và giải
Học thuộc lòng bảng
chữ cái

Chính tả
Bận
I. Mục tiêu :
-Nghe viết đoạn “Cô bận cấy lúa… đời chung” trong bài “Bận”
-Viết đúng chính tả, làm đúng bài tập
-Trình bày sạch đẹp
II. Chuẩn bò: HT: cá nhân, cả lớp, nhóm
-Bảng phụ
-Luyện viết ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra :
Giếng nước, khiêng, viên phấn, thiên nhiên.
B. Dạy bài mới :
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh nắm hình thức
của đoạn văn
-Giáo viên đọc đoạn viết.
-Trao đổi về nội dung: Bé bận làm gì ?
-HD cách trình bày
-HD viết từ khó
* Hoạt động 2 : Học sinh viết bài vào vở.
Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt và
viết chính xác các từ khó trong bài viết.
-Giáo viên cho học sinh viết.
-Chấm chữa bài
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Mục tiêu : HS biết phân biệt eo và oeo.
Bài tập 2 : GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
Bài tập 3 b :
-Cho HS trao đổi nhóm và ghi từ vào bảng.
-GV cho HS lên bảng gắn từ
-Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài và
tính điểm thi đua cho các nhóm.
C.Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, nhắc nhở học sinh sửa
lỗi sai, khắc phục lỗi chính tả trong bài viết.
-Chuẩn bò tiết sau
HS viết vào bảng con.
HS theo dõi, 2em đọc lại
Trả lời cá nhân
Cả lớp viết vào bảng con
Học sinh viết bài vào vở.
3 HS lên bảng làm bài
Học nhóm
Đọc kết quả.
Tuyên dương nhóm thắng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×