Tải bản đầy đủ

Xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát t

Đề tài: xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát tình hình hoạt động của
các chi nhánh.
Bài làm:
Hàng năm, Tổng công ty thương mại Hà Nội - Hapro có đợt khảo sát định kì các chi
nhánh vào tháng 6 và tháng 12.
Kế hoạch công tác:
1. Mục đích chuyến công tác.

-

Khảo sát về hoạt động kinh doanh, kết quả hoàn thành dự án và kế hoạch đề ra

trong kì trước của Chi Nhánh TCT tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Khảo sát về thái độ làm việc của nhân viên
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của chi nhánh.
- Phổ biến kế hoạch, dự án cho kì hoạt động tiếp theo
2. Thành phần tham gia chuyến công tác.
các thành viên thuộc bộ phận quản lí các phòng ban bao gồm:
3.
-


Ông Trần Xuân Trường, phó phòng dự án
Bà Trần Kim Dung, trưởng phòng quản lý mạng lưới
Bà Nguyễn Mai Trang, trưởng phòng phát triển dự án.
2 kế toán và 1 thư ký.
Lịch trình.
Chiều ngày 2/6/2013 bắt đầu đi từ Hà Nội, địa điểm đến là chi nhánh TCT tại

-

Thành Phố Hồ Chí Min. Địa chỉ : 77 - 79 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. HCM
8h sáng ngày 3/6 gặp lãnh đạo của chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 3-6/6 lần lượt khảo sát hoạt động sản xuất của các bộ phận: nông sản, thủ
công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng. Cũng trong thời gian này, kiểm tra báo cáo tài

-

chính của chi nhánh.
Sáng 7/6 họp với ban lãnh đạo của chi nhánh để phổ biến kế hoạch và dự án của kì

hoạt động tiếp theo.
- Chiều 7/6, đoàn công tác quay về Hà Nội.
4. Phương tiện đi lại: máy bay
5. Các tài liệu chuyên môn:
- Dự án của công ty trong thời kì trước đó để kiểm tra tiến độ hoàn thành.
- Dự án, kế hoạch kì tiếp theo của Tổng công ty để phổ biến lại với chi nhánh


-

Kết quả hoạt động kinh doanh các kì gần nhất để so sánh phát huy cái tốt và khắc

phục cái xấu.
6. Địa điểm nghỉ của đoàn công tác.
- Khách sạn Thiên Tùng tại địa chỉ 70-72-74 Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh.
+ Phó phòng dự án và nam kế toán ở phòng đôi
+ 2 trưởng phòng nữ ở phòng đôi
+ thư kí và kế toán nữ ở phòng đôi
- Đoàn công tác ăn uống ngày tại nhà hàng của khách sạn
7. Dự trù kinh phí


- Chi phí đi lại: 30.000.000 ( 2.500.000x12 (cả lượt đi và lượt về)) do đoàn công tác
-

ở khách sạn gần công ty nên không mất chi phí đi lại trong quá trình công tác.
Chi phí ở: 16.000.000 ( khoảng 50$/1 phòng x 3phòng x 5 đêm)
Chi phí ăn: 10.000.000
Chi phí phát sinh: 5.000.000
Tổng chi phí: 51.000.000
Các khoản kinh phí này được lấy từ tài chính của công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×