Tải bản đầy đủ

Tu dong am 01

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

Luyện từ và câu

GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH


Luyện từ và câu

Từ đồng âm

I/ Nhận xét.
Bài 1:
Con yêu quý của bố! Hãy can đảm lên,
hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại
kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học
của con là chiến trường. Hãy coi sự ngu
dốt là thù địch. Bố tin rằng con sẽ luôn
cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính
hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.


a) Ông ngồi câu cá.

b) Đoạn văn này có 5 câu
câu.


Luyện từ và câu

Từ đồng âm
a)

I. Nhận xét
Ông ngồi câu cá.

b)

Đoạn văn này có 5 câu.

“Câu” trong câu a) chỉ hoạt động bắt cá, tôm,...
bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc ở đầu một
sợi dây.
“Câu” trong câu b) chỉ đơn vị của lời nói diễn đạt
một ý trọn vẹn, trên văn bản được mở đầu bằng
một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt
câu.


Luyện từ và câu

Từ đồng âm
II. Ghi nhớ
Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm
nghĩa
nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.


Luyện từ và câu
Từ đồng âm

III. Luyện tập


Bài 1: Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm
trong các cụm từ sau:
a) Cánh đồng - tượng đồng - một nghìn đồng.
b) Hòn đá - đá bóng.
c) Ba và má - ba tuổi.


a) Cánh đồng - tượng đồng - một nghìn đồng.
đồng
“Đồng” trong “cánh đồng” chỉ khoảng đất rộng
và bằng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt.
“Đồng” trong “tượng đồng” chỉ kim loại có màu
đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi, thường dùng làm
dây điện và chế hợp kim.
“Đồng” trong “một nghìn đồng” chỉ đơn vị tiền
Việt Nam.


b)
Hòn đá
đá bóng
“Đá” trong “hòn đá” chỉ chất rắn cấu tạo nên vỏ
trái đất, kết thành từng tảng, từng hòn.
“Đá” trong “đá bóng” chỉ động tác đưa nhanh
chân và hất mạnh bóng cho xa ra hoặc đưa
bóng vào khung thành đối phương.


c)

Ba và má

-

ba tuổi

“Ba” trong “ba và má” chỉ bố (cha).
“Ba” trong “ba tuổi” chỉ số tiếp theo số 2 trong
dãy số tự nhiên.


Luyện từ và câu
Từ đồng âm

Bài 2: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn,
cờ, nước:
M: - Nhà nhà treo cờ mừng ngày Quốc khánh.
- Cờ vua là một môn thể thao được nhiều
người yêu thích.


nước suối

nước ta


bàn phím bàn có lọ hoa

bàn bạc


Luyện từ và câu
Từ đồng âm

Đọc mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết vì
sao Nam tưởng ba mình đã sang làm việc tại
ngân hàng:
Tiền tiêu

Nam: - Cậu biết không, ba mình mới chuyển
sang ngân hàng làm việc đấy!
Bắc: - Sao cậu bảo ba cậu là bộ đội?
Nam: - Đúng rồi, thư trước ba mình báo tin:
“Ba đang ở hải đảo.” Nhưng thư này ba mình
nói là ba đang giữ tiền tiêu cho Tổ quốc.
Bắc: !!!Hai cây cùng có một tên
Cây xòe mặt nước, cây trên chiến trường
Cây này bảo vệ quê hương
Cây kia hoa nở soi gương mặt hồ
(là cây gì ?)

Hoa sóng

C©y
sóng


Trùng trục như con chó thui
Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu.
(là con gì ?)
§¸p ¸n: Con chó thui


Hoa gì không phải hôm nay
Mà là tên gọi của ngày hôm sau?
(là hoa gì ?)

Hoa mai


Luyện từ và câu

Từ đồng âm
II. Ghi nhớ
Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm
nghĩa
nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×