Tải bản đầy đủ

Nguyễn thị xuân thanh thảo luận LTK

Nguyễn Thị Xuân Thanh- phần 5
5.Các chủ nợ ở Hòa Bình không thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với
công ty A tại TAND tỉnh Hòa Bình ( nơi công ty có chi nhánh) . Vì công ty A có trụ
sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải tại tỉnh Hòa Bình nên nếu các
chủ nợ tại Hòa Bình nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với công ty A tại TAND
tỉnh Hòa Bình thì sẽ không có hiệu lực.Trong trường hợp này chỉ có tòa án Tp Hồ
Chí Minh mới có thể thụ lý và quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty A.
Căn cứ theo Điều 8 khoản 1 luật phá sản 2014
Điều 8. Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân
1. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là
Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp
đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh
hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở
nước ngoài;
b) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại
diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
d) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án

nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×