Tải bản đầy đủ

CAC BUOC THUC HIEN DU AN

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

Chuyên ngành:Dự án – Môi trƣờng - Thẩm định
158 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 39118552
Fax: (84.8) 39 118 579
Website: www.xaydungduan.com
www.lapduan.com.vn

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ
Kính gửi:

Quý Khách Hàng

Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách đến những dịch vụ của chúng tôi.
Trên tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng phát triển, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng quy trình lập dự án đầu tư như sau:
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
THỜI GIAN CHI PHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC


STT
A
1

TƢ VẤN DỰ ÁN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Tài liệu chủ đầu tƣ cung cấp
Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty
Địa điểm để thực hiện đầu tư. (quy mô diện tích đất, diện tích sử dụng)
Hình thức đầu tư (xây mới, sửa chữa, sang nhượng, đầu tư công nghệ.....).
Máy móc thiết bị ,dây truyền công nghệ
Các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ.
Quy mô công suất của dự án.
Tổng đầu tư dự kiến (vốn vay?, vốn tự có?)
Doanh thu của dự án khi đi vào hoạt động.
Chi phí dự kiến trong năm đầu tiên của dự án.
Số lượng lao động, quản lý vận hành dự án.
Đối thủ cạnh tranh...
Bản vẽ sơ đồ đất, sơ đồ bố trí mặt bằng
Bản vẽ thiết kế, dự toán
Các hồ sơ khác có liên quan.

x
x
x


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


2
a
b
c
B

Viết dự án đầu tƣ
Phân tích hiệu quả kinh tế dự án
Thuyết minh dự án
Soạn thảo công văn, tờ trình liên quan đến dự án

17 ngày
x
x
x

LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN BAN NGÀNH
(Tùy theo từng dự án mà nội dung công việc khác nhau)

Giai đoạn 1:
Soạn thảo hồ sơ xin thuận địa điểm, thuận chủ trƣơng.
4 tháng
Bản vẽ Đo đạc khảo sát hiện trạng khu đất lập dự án
x
Phương án Thiết kế sơ bộ để xin chủ trương đầu tư
x
Hồ sơ khác theo yêu cầu của cơ quan ban ngành đối với thủ tục hành chính liên quan
(nếu có)
x
Thủ tục và Văn bản thu hồi Khu đất của cơ quan có thẩm quyền
x
Thủ tục và Văn bản Chuyển mục đích sử dụng Khu đất sang đất ở.
x
Thủ tục và văn bản thỏa thuận ý kiến về quy mô dân số và các công trình công cộng
(hạ tầng xã hội) của cơ quan có thẩm quyền.
x
Thỏa thuận độ cao an toàn tĩnh không công trình
x
Thủ tục và Văn bản chấp thuận địa điểm dự án
x
Thủ tục và văn bản chấp thuận chủ trương dự án
x
Giai đoạn 2:
Thủ tục xin tỷ lệ 1/500 và xin giấy phép xây dựng
7 tháng
1
Đánh giá tác động môi trường
x
2
Thỏa thuận chỉ tiêu QHKT
x
3
Thỏa thuận PCCC
x
4
Văn bản duyệt quy hoạch kiến trúc công trình tỷ lệ 1/500 (theo quy định )
x
5
Thỏa thuận đầu nối hạ tầng kỹ thuật
x
6
Duyệt Thẩm định thiết kế cơ sở
x
7
Văn bản phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
x

x
x


8
9
10
11

Văn bản khác có nội dung liên quan đến phê duyệt 1/500 và phê duyệt dự án đầu tư
xây dựng Dự án trên Khu đất
Khảo sát địa chất công trình

x

Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 1/10.000;
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỷ lệ 1/500;

x

x

x
12
13

Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (thể hiện riêng từng bộ
môn) tỷ lệ 1/500;
Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng
kỹ thuật; tỷ lệ 1/500;

x
x

14

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/500;

15
16

Phối cảnh công trình (khổ A3) + Mô hình tỷ lệ 1/500;
Hồ sơ khác theo yêu cầu của cơ quan ban ngành đối với thủ tục hành chính liên quan
(nếu có)

17

Soạn thảo hồ sơ xin tỷ lệ 1/500

18

Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép xây dựng

19
20

Văn bản (hoặc giấy chứng nhận đầu tư)
Thủ tục và văn bản (hoặc phương án) được duyệt để triển khai bồi thường giải phóng
mặt bằng
Văn bản, quyết định giao đất cho Chủ đầu tư
x
Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế và tiền sử dụng đất (nếu có) với cơ
quan thẩm quyền theo luật định.

22
23
24

Đăng bộ ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng.
TỔNG CỘNG

x
x
x
x
x
x

x
x


 Chi phí trên không bao gồm công việc:
(1) Thiết kế và thẩm định kỹ thuật thi công xây dựng, lập hồ sơ mời thầu thiết kế thi công xây dựng, lập hồ sơ mời thầu môi giới bán hàng, lập
hồ sơ mời thầu thực hiện thi công xây dựng, chi phí phải trả cho bên môi giới bán căn hộ, chi phí thi công xây dựng, nghiệm thu, hoàn công và
quản lý các nhà thầu liên quan đến công việc thi công Dự án; khảo sát khoan thăm dò địa chất.
(2) Phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước trong suốt quá trình xin phê duyệt và triển khai dự án, các loại thuế liên quan chuyển mục đích sử dụng
đất, các loại tiền phải nộp cho nhà nước liên quan đến quyền sử dụng đất, chi phí thực hiện kê khai nộp tiền sử dụng đất, chi phí cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình sau khi xây dựng dự án hoàn thành.
 Chi phí trọn gói trên bao gồm công việc:
Tư vấn pháp luật và tiến hành giao dịch liên quan và bảo đảm ra được toàn bộ các hạng mục công việc đã ký.
Lập hồ sơ dự án, thuyết minh dự án, thẩm định dự án, thiết kế cơ sở sơ bộ, thẩm định thiết kế cơ sở, đồ án quy hoạch mặt bằng để được cấp thẩm
quyền phê duyệt dự án, thẩm duyệt PCCC, Bản đồ hiện trạng vị trí, Các bản vẽ mốc giới, cao độ thiết kế; Báo cáo khảo sát địa chính - địa hình;
báo cáo khảo sát địa chất để lập Dự án, đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Ghi chú: Các hạng mục công việc trên nếu chủ đầu tư không có thì Thảo Nguyên Xanh sẽ thực hiện cho chủ đầu tư và bên cạnh đó các
hạng mục công việc do chúng tôi thực hiện nếu chủ đầu tư có thể hỗ trợ công đoạn nào thì hai bên sẽ hợp tác với nhau để hoàn thành từng
hạng mục.
Được phục vụ Quý công ty là niềm vinh hạnh của Công ty THẢO NGUYÊN XANH chúng tôi. Bằng sự tận tâm với khách hàng, cùng những
kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đã được tích lũy, chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của Quý
công ty về chất lượng của các dịch vụ mà THẢO NGUYÊN XANH cung cấp.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty!
Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MAITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×