Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm toán 7

Câu hỏi trắc nghiệm toán 7
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Cho tỉ lệ thức thì:

Câu 2: Tìm câu trả lời sai. Từ tỉ lệ thức với

Có thể suy ra :

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Thay tỉ số của các số hữu tỉ bằng tỉ số của các số nguyên:

Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng.
A.
B.
C.
D.

Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song nhau.
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung.
Hai đường thẳng không song song là hai đường có vô số điểm chung.
Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng cắt nhau.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau
thì:
A.
B.
C.
D.

A và b song song với nhau.
Đường thẳng a cắt đường thẳng b.
Đường thẳng a vuông gócvới đường thẳng b.
Đường thẳng a trùng với đường thẳng b.

Đáp án
Câu
Đáp án

1
C

2
B

3
D

4
A

5
ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×