Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH HALLOWEEN 2018 TRUNG tâm ANH NGỮ OCEAN EDU

CHI PHÍ TỔ CHỨC HALLOWEEN PHỐI HỢP ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐỒNG TỔ CHỨC
Lưu ý: không thu phí của học viên
Khung chi phí tổ chức
STT
A
1

2

3
4
5
6
7
8

9

Nội dung
Chi phí tổ chức
Chi phí trang trí

Halloween

Số lượng khách tham gia: 500 trở lên
Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ngày chi

Ghi chú
Chi nhánh to: 2.000.000 vnđ
Chi nhánh nhỏ: 1,000,000 vnđ

Backdrop sân khấu

1

Backdrop Photo Booth
Băng rôn
Phướn
Standee
Thư mời tham gia
chương trình
Bảng trao giải
Phí mua các đạo cụ trò
chơi, các dụng cụ hỗ trợ
khác
Chi phí làm trang phục
thi + biểu diễn của các
đội

1
2
2
2

VP tổng chuyển về - CN order kích
thước (ngang*cao, hình thức thi


công: treo/bắn khung)
VP tổng chuyển về
VP tổng chuyển về
VP tổng chuyển về
VP tổng chuyển về (SL ít nhất >1000
thư mời)
VP tổng chuyển về

2,000

2,000,000

10

300,000

3,000,000

Chi nhánh mua vật liệu về tự thiết kế
và làm trang phục hoàn chỉnh
Chi nhánh mua màu vẽ và chủ động
vẽ mặt cho học viên tham gia
chương trình

10

Chi phí vẽ mặt cho học
viên và khách mời

10

45,000

450,000

11

Chi phí thuê quần áo phụ
kiện cho MC

1

200,000

200,000

12

Bàn đại biểu

2

50,000

100,000


13
14
15
16
17
B
1
2
3

Ghế đại biểu
Chi phí phát sinh: ghế
nhựa hoặc ghế inox cho
học sinh
Chi phí loa đài, âm
thanh, ánh sáng (Nếu có)
Chi phí sân khấu
Chi phí thuê CTV
Chi phí xuất kho
Vở quà tặng
Áo
Ba lô

30

20,000

600,000

300

4,000

1,200,000

1

20,000,000

20,000,000

18
4
20
9
21

Thanh toán theo số lượng khách mời

80,000-100,000/m2 1,800,000
300,000
1,200,000
5,000
150,000
150,000

100,000
1,350,000
3,150,000

4
Học bổng
Chi phí Tiền mặt

30,550,000

Chi phí xuất kho

4,600,000

TỔNG CỘNG

35,150,000

Số balo có thể thay đổi theo số lượng
thí sinh đạt giải/đội (Tạm tính 01 học
viên/đội đạt giải)

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 45 TRIỆU ĐỒNG
STT

Giải thưởng

Quà tặng

Số lượng tối
đa


1

Giải ĐẶC BIỆT
"Sweet Spooky
Monster" Cho 3 nhóm
lứa tuổi Kindy, Kiddy,
Teen

Bằng khen +
Học bổng
100% học phí
03 tháng trị giá
5.940.000 VNĐ
+ Học bổng
45% học phí lộ
trình học tối đa
36 tháng + 01
balo Ocean Edu
+ áo OE

3

Bằng khen +
Học bổng
100% học phí
01 tháng trị giá
1.980.000VNĐ
+ Học bổng
45% học phí lộ
trình học tối đa
36 tháng và 01
balo Ocean Edu
+1 áo

1

GIẢI PHỤ

Giải phụ "Spooky
Monster"

2


2

Giải phụ "Talent
Monster"

Bằng khen +
Học bổng
100% học phí
01 tháng trị giá
1.980.000VNĐ
+ Học bổng
45% học phí lộ
trình học tối đa

1

Giải phụ "Smart
Monster"

Bằng khen +
Học bổng
100% học phí
01 tháng trị giá
1.980.000VNĐ
+ Học bổng
45% học phí lộ
trình học tối đa
36 tháng và 01
balo Ocean Edu
+ 1 áo

1

Giải Nhất

05 quyển vở +
balo OE

1

Giải Nhì

03 quyển vở
+balo OE

1

Giải Ba

02 quyển vở +
Balo OE

1

GIẢI MINI GAME
"Tiêu diệt bí Ngô"

5

6

BỐC THĂM MAY
MẮN


7

8

9

Bốc thăm trúng thưởng:
Nhất

Nhất: Học bổng
100% học phí
02 tháng + Học
bổng 45% học
phí lộ trình học
tối đa 36 tháng
+ 1 Balo OE+ 1
áo OE + 5 vở
OE

1

Bốc thăm trúng thưởng:
Nhì

Bằng khen +
Học bổng
100% học phí
01 tháng trị giá
1.980.000VNĐ
+ Học bổng
45% học phí lộ
trình học tối đa
36 tháng và 01
balo Ocean Edu

1

Bốc thăm trúng thưởng:
Ba

Học bổng 45%
học phí lộ trình
học tối đa 36
tháng + 1 Balo
OE+ 1 áo OE +
5 vở OE

1


Giám đốc chi nhánh
( Ký ,ghi rõ họ tên)

Kế toán văn phòng tổng
( Ký ,ghi rõ họ tên)

Kế toán chi nhánh
( Ký ,ghi rõ họ tên)

Người đề nghị
( Ký ,ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×