Tải bản đầy đủ

ĐỀ lớp 1 bùi phượng

Trường Tiểu học Hợp Châu
Họ và tên:…………………..
Lớp 1…
Bài 1: Tính:

(1đ)
6
+
3

Khảo sát chất lượng tháng 12
Năm học 2018 - 2019
Môn : Toán – lớp 1
Thời gian: 35 phút
5
-

...........
Bài 2:(2 đ ) Tính:
6+2 =
7-3 =


7
+

-

1

2

6

. ......

........

..........

9-5 =
10 + 0 =

Bài 3:(1 đ) Số?
a/
+2

9

4+3-6 =
3-2+8 =

-5

8

b/

-4

+7


6

Bài 4: Điền dấu đúng:(3 đ) > < = ?
9

6+2

7

8-2

5+3

3+5

4

8-5

6

7+1

9-2

8+1

Bài 5:(2đ) Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:
Có:
10 cây bút
Cho:
3 cây bút
Còn: ........cây bút

Bài 6:(1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)
Có : ..........................hình tam giác
Trường Tiểu học Hợp Châu
Họ và tên:………………………………

Khảo sát chất lượng tháng 12
NĂM HỌC: 2018 - 2019


Lớp : 1………………………………

Môn : Tiếng Việt – Lớp 1
( Thời gian làm bài 35 phút)

Câu 1: Nghe – viết (7 điểm)
Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách TV2. Tập 2)

Câu 2: ( 1 điểm) Điền c /k hayq ?
bát ....anh

quà.....uê

quả....é,

bó ….ue

Câu 3: (1 điểm) Đưa các tiếng vào mô hình:

khoang

quàng
Câu 4: ( 1 điểm)
Tìm 3 tiếng có vần ao .

khoác

bàng


Trường Tiểu học Hợp Châu
Họ và tên:………………………………
Lớp : 1………………………………
Câu 1: Nghe – viết (7 điểm)

Khảo sát chất lượng tháng 12
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn : Tiếng Việt – Lớp 1
( Thời gian làm bài 35 phút)


Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách TV2. Tập 2)
Khách du lich xì xào bảo nhau: Ở bãi tắm này có cá sấu.
- Này, anh chủ khách sạn, hình như ở bãi tắm này lắm cá sấu ?
- làm gì có,chẳng có đâu!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×