Tải bản đầy đủ

Toán lớp 5 ÔN GIỮA HK1

Họ và tên:....................................................................................................................
Lớp 5
1. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và
hơn chiều rộng 15m. (hiệu – tỉ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50
km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông

có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn
phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài
6cm, chiều rộng 2cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của
mỗi chữ số ở từng hàng?
a) 5,35:.........................................................................................................................
Phần nguyên:...............................................................................................................
Phần thập phân:...........................................................................................................
b) 321,80:....................................................................................................................
Phần nguyên:...............................................................................................................
Phần thập phân:...........................................................................................................
c) 1662,54:...................................................................................................................
Phần nguyên:...............................................................................................................
Phần thập phân:...........................................................................................................
2


d) 0,072:......................................................................................................................
Phần nguyên:...............................................................................................................
Phần thập phân:...........................................................................................................
6. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 42,538;41,835; 42,358;

41,538.

.....................................................................................................................................
7. Đọc các số thập phân sau đây:
a) 10,5:.........................................................................................................................
28,216:.........................................................................................................................
441,05:.........................................................................................................................
0,587:...........................................................................................................................
b) 56,2:........................................................................................................................
9,021:...........................................................................................................................
29,302:.........................................................................................................................
8. Viết số thập phân có:
a) Năm đơn vị, bảy phần mười:...................................................................................
b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm:.............................................
c) Không đơn vị, một phần trăm:.................................................................................
d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn:...........................................................
9. Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học
toán như thế hết bao nhiêu tiền?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3


10. Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập
phân đó:

.....................................................................................................................................
11. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào bể, giờ thứ hai chảy vào được bể.
Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
12. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp
học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam? (tổng – tỉ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

13. Tính
a/ 286,34 + 521,85

b/ 516,40 – 350,28

c/ 250,4 – 35

d/ 45,54 – 18

4


14. Một bếp ăn chuẩn bị cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60
người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi
người như nhau)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
15. Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao
nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
16. Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi
trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×