Tải bản đầy đủ

Cong ty co phan nhua binh minh BMP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN
--- ---

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
Giảng viên hướng dẫn: Võ Minh Long

Phân tích tình hình tài chính
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Đại học Mở, tháng 12/2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH MÔN

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP `

ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ MINH LONG


DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT

TÊN THÀNH VIÊN

MSSV

1

Huỳnh Thị Kim Thảo

1554040182

2

Đặng Hoàng Anh

1554040006

3

Nguyễn Thị Hạ Châu

1554040024

4

Mai La Kiều Chi

1554040025


5

Nguyễn Vũ Gia Hân

1554040060

6

Nguyễn Xuân Mười

1554040108

7

Nguyễn Thị Tú Uyên

1554040253

8

Huỳnh Thị Mỹ Y

1554040272

KÍ TÊN


LỜI CẢM ƠN
Được sự phân công và tiến hành thực hiện phân tích về tình hình tài chính của từ
thầy Võ Minh Long, nay chúng tôi đã thực hiện phần nội dung tiểu luận “Phân tích
tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh”.
Để hoàn thành bài tiểu luận này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn
từ thầy Minh Long đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cũng như
góp ý sửa lỗi cho chúng tôi trong quá trình học tập bộ môn Tài chính Doanh nghiệp 1
cũng như trong quá trình tiến hành nghiên cứu về đề tài môn học và phân tích vào
hiện thực tình hình đất nước.
Báo cáo, thuyết trình sử dụng nguồn tài liệu đáng tin cậy, chắt lọc trong thời gian
dài biên soạn. Nội dung thuyết trình bám sát báo cáo và thực tế, mặc dù đã qua nhiều
lần kiểm duyệt nhưng Báo Cáo thuyết trình chắc chắn không tránh khỏi những sai sót
ngoài ý muốn. Kính mong thầy và các bạn cảm thông sâu sắc và góp ý cho nhóm để
nhóm ngày càng hoàn thiện hơn, và sẽ làm tốt hơn trong những lần sau.
Cuối cùng, kính chúc thầy dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao
quý. Đồng kính chúc toàn thể các bạn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công
trong cuộc sống và trong công việc.
Xin chân thành cảm ơn!


Nhaän xeùt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn về những lời nhận xét và góp ý của thầy! Những điều trên là những điều
vô cùng quý giá đối với chúng em sau này. Nó là hành trang, kinh nghiệm, bài học quý giá
không dễ gì để có được tên con đường học tập và làm việc. Nhóm em tôn trọng những điều
đó và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện, phát triển bản thân mình hơn. Nhóm em chân
thành cảm ơn thầy!Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Mục lục
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH .....- 2 I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH .................- 2 1. Sơ lược về Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh .......................................- 2 II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ........- 3 1. Lịch sử hình thành phát triển ...................................................................- 3 2. Mục tiêu hoạt động của công ty ..............................................................- 5 3. Hoạt động sản xuất kinh doanh ...............................................................- 5 4. Cơ cấu tổ chức .........................................................................................- 6 5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty...............................................- 7 Tổng quan ngành nhựa Việt Nam: ...........................................................- 7 Thuận lợi: .................................................................................................- 7 Khó khăn: .................................................................................................- 8 Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .........................................- 9 I. TỶ SỐ THANH TOÁN ..............................................................................- 9 II. TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG..............................................................................- 11 1. Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân ....................- 11 2. Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân ................................- 12 III. CƠ CẤU TÀI CHÍNH ............................................................................- 13 1. Tỷ số nợ .................................................................................................- 13 2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu ............................................................- 14 3. Tỷ số trang trải lãi vay ...........................................................................- 15 IV. TỶ SỐ LỢI NHUẬN..............................................................................- 17 1. ROS .......................................................................................................- 17 2. ROA .......................................................................................................- 18 3.ROE ........................................................................................................- 19 V. PHÂN TÍCH PHƯƠNG TRÌNH DUPONT ............................................- 21 VI. CÁC TỶ SỐ VỀ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG ............................................- 24 Chương 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .................................- 27 Nhận xét: .......................................................................................................- 27 Tài liệu..............................................................................................................- 29 -

-1-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
1. Sơ lược về Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thành lập từ năm 1977, là doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm ống nhựa và phụ tùng
ống nhựa các loại phục vụ cho ngành cấp thoát nước, bưu chính viễn thông,
điện lực, xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Tiếp tục là doanh nghiệp hàng đầu của ngành nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam,
chủ động hoàn thiện năng lực, sẵn sàng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Với sứ mệnh cung ứng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của thị trường; bảo đảm hài hòa các lợi ích của khách hàng,
người lao động, cổ đông và xã hội. Nhựa Bình Minh với truyền thống đồng thuận
cao, tôn trọng quá khứ, vững vàng hiện tại, tự tin hướng tới tương lai, góp phần
cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành nhựa Việt Nam.
Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Tên tiếng anh:

BINH MINH PLASTICS JOINT – STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

BMPLASCO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 0301464823
Địa chỉ trụ sở:

240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(84-28) 39 690 973

Fax:

(84-24) 39 606 814

Website:

www.binhminhplastic.com.vn

Mã cổ phiếu:

BMP

-2-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lịch sử hình thành phát triển
Sau hơn bốn mươi năm hình thành, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã không
ngừng đổi mới để phát triển công ty ngày càng hoàn thiện hơn.
Đầu thập niên 80, trong bối cảnh kinh tế đất nước bị cấm vận, Nhà mát sản xuất
cầm chừng từ nguồn nguyên liệu tồn kho từ trước ngày giải phóng, Ban Lãnh đạo
đã xác định tập trung sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu thiết
yếu của xã hội với chi phí nguyên liệu thấp nhất. Theo Quyết định số 1488/QĐUB
ngày 16 tháng 11 năm 1977 của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà
máy Công tư Hợp danh Nhựa Bình Minh trực thuộc Tổng công ty Công nghệ phẩm
– Bộ Công nghiệp nhẹ được thành lập từ việc hợp nhất giữa Công ty Ống nhựa
hóa học Việt Nam (Kepivi) và Công ty Kỹ nghệ Kiều Tinh, chuyên sản xuất các
loại sản phẩm nhựa dân dụng, một số sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa.
Từ năm 1980 đến khoảng năm 1986, được xem là giai đoạn đầu của việc hình
thành và ổn định sản xuất. Vào năm 1986, đây được xem là năm đánh dấu bước
chuyển mình lịch sử của Nhựa Bình Minh khi được UNICEF lựa chọn làm nhà
cung cấp đầu tiên và chủ yếu ống nhựa uPVC cho dự án “Chương trình nước sạch
nông thôn, đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn cơ cấu sản phẩm của Nhựa Bình
Minh sang sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp và kỹ thuật, tạo tiền đề cho
ngành ống nhựa Việt Nam phát triển mạnh hơn.
Những năm sau, công ty bắt đầu đầu tư công nghệ, chuyển đổi hoàn toàn
từ một nhà máy chuyên sản xuất hàng gia dụng sang sản xuất nhựa công nghiệp,
chủ yếu là ống nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế trong suốt những năm 1987-1996.
Vào ngày 8 tháng 2 năm 1990, Bộ Công nghiệp nhẹ ra quyết định về việc thành
lập “Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Nhựa Bình Minh” trên cơ sở thành lập lại “Nhà
máy Công tư Hợp doanh Nhựa Bình Minh”, trở thành đơn vị thành viên trực thuộc
Liên hiệp sản xuất Xuất Nhập khẩu Nhựa Bộ Công nghiệp nhẹ (tiền thân Tổng
Công ty Nhựa VN VINAPLAST) với nhiệm vụ nghiên cứu thành tựu kỹ thuật mới
vào ngành gia công chất dẻo, tổ chức thực nghiệm các sản phẩm mới. Theo đó,

-3-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

thương hiệu và logo của công ty được đăng kí bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Hệ
thống phân phối của công ty cũng bắt đầu được hình thành.
Ngày 24 tháng 3 năm 1994, quốc hữu hóa Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Nhựa
Bình Minh và chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước. Cũng trong năm này, vào
ngày 3 tháng 11 Bộ Công nghiệp nhẹ ra quyết định 1434/CNnTCLĐ về việc thành
lập Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nhựa Bình Minh, tên giao dịch là
BMPLASCO trực thuộc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, với ngành nghề kinh doanh
chính là sản xuất ống nhựa. Bên cạnh đó công ty còn tập trung đầu tư máy móc
thiết bị hiện đại để trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ
Dry-Blend – sản xuất ống nhựa trực tiếp từ bột PVC compound., sản xuất ống nhựa
đường kính 400mm-lớn nhất Việt Nam.
Với chủ trương “Đổi mới và phát triển”, công ty liên tục đầu tư máy móc, thiết
bị hiện đại bằng nguồn vốn tự có để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm
trong suốt giai đoạn 1997-2006. Điển hình là việc đầu tư mở rộng mặt bằng nhà
máy tại Tp.HCM, đầu tư xây dựng mới Nhà máy 2 với tổng diện tích 20.000m2 tại
Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương, ,với trang bị hoàn toàn máy móc
hiện đại của các nước Châu Âu. Cũng trong thời gian này, công ty đã thực hiện cổ
phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 11/7/2006.
Từ năm 2007 đến nay, với định hướng chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm
hài hòa lợi ích giữa công ty với cổ động, khách hàng, người lao động và cộng đồng,
các giải pháp tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực,
tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, bảo vệ môi trường được công ty chú trọng
hàng đầu. Đây cũng là giai đoạn mang tính bước ngoặt của công ty với sự ra đời
của các sản phẩm ống chất lượng quốc tế có đường kính lớn nhất Việt Nam, mang
đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn, góp phần phát triển kinh tế nước nhà.
Trong những năm gần đây, Nhựa Bình Minh gặt hái về không ít giải thưởng,
chứng nhận quốc tế như chứng nhận Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
ISO14000 và triển khai dự án “ Hệ thống công nghệ thông tin quản trị tổng thể
nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Oracle E-Business Suite”; huân chương Độc Lập
hạng Nhì, hạng Ba, huân chương Lao Động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.; là
doanh nghiệp duy nhất trong ngành sản xuất ống nhựa liên tục 19 năm liền được
-4-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, 8 lần được trao giải
thưởng “ Sao vàng Đất Việt”, là một trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường
chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt 4 lần liên tục được Chính phủ lựa chọn tham gia
chương trình “ Thương hiệu Quốc Gia”
Vào năm 2014, Khởi công xây dựng Nhà máy mới tại Long An. Áp dụng chính
thức (Golive) hệ thống ERP tại Công ty. Năm sau đó khánh thành Nhà máy Bình
Minh Long An và triển khai thành công 05 phân hệ ERP tại công ty, các chi
nhánh và công ty con. Năm 2016 vừa qua, Nhựa Bình Minh đã khởi công xây dựng
giai đoạn 2 của nhà máy Bình Minh Long An.

2. Mục tiêu hoạt động của công ty
Khẳng định giá trị thương hiệu, uy tín trên thị trường, chú trọng việc bảo vệ và
quảng bá thương hiệu dưới nhiều hình thức, đặc biệt thông qua các chương trình
thương hiệu lớn có quy mô khu vực và quốc gia. Xây dựng hệ thống nhận diện
thương hiệu thống nhất và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông tiếp thị, trong
đó tập trung vào vai trò của truyền thông định hướng cộng đồng. Định hướng sản
xuất sản phẩm chất lượng cao, thống nhất hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm, đảm bảo
toàn bộ sản phẩm chính được hợp chuẩn, hợp quy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn
quốc gia và quốc tế. Chủ động hợp tác bằng hình thức liên minh, liên kết với các
nhà sản xuất nhóm hàng vật liệu xây dựng, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công cấp
thoát nước, các nhà đầu tư địa ốc, cơ sở hạ tầng để tạo ra chuỗi liên kết. Từng bước
mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường với các hình thức như thương mại,
hợp tác kinh doanh, đầu tư,...

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh
Ngoài 3 nhà máy hiện đặt tại TP.HCM, Bình Dương, Hưng Yên thì trong tháng
11/2015 vừa qua, Nhựa Bình Minh đã chính thức đưa vào hoạt động giai đoạn 1
nhà máy Bình Minh Long An.
Các công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc,
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh
bất động sản Bình Minh Việt là các công ty con và liên kết của Công ty Cổ phần
Nhựa Bình Minh tính đến 31/12/2015.
-5-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Lĩnh vực hoạt động và sản xuất chính của Công ty Nhựa Bình Minh là sản xuất
kinh doanh sản phẩm nhựa theo khuôn mẫu công nghiệp và dân dụng bao gồm ống
và phụ tùng nối ống nhựa uPVC dùng trong ngành cấp nước và cáp ngầm.
Ngoài ra, công ty còn sản xuất nhựa khác bình phun thuốc trừ sâu, keo dán ống
PVC, mũ bảo hộ lao động. Cùng với chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo hướng
củng cố thị trường phía nam và từng bước phát triển thị trường khu vực phía bắc.
Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng, cho thuê văn phòng
nhằm khai thác tối đa tiềm năng về bất động sản mà công ty quản lý. Công ty được
phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạch động kinh doanh quy định trong
giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và tiến hành các biện pháp thích hợp để đạt
được các mục tiêu của công ty.Công ty có thể tiến hành bất kì hình thức kinh doanh
nào khác mà pháp luật không cấm và Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho
công ty.

4. Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty Nhựa Bình Minh

-6-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
Tổng quan ngành nhựa Việt Nam:
Nhìn từ Nhựa Bình Minh ra thị trường ngành nhựa Việt Nam, đây là ngành
có mức tăng trưởng cao vì nhu cầu xây dựng các công trình, hạ tầng giao thông
mở rộng. Trong giai đoạn 2014-2016, tăng trưởng nhu cầu xây dựng là nhân tố
chính thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các loại vật liệu xây dựng, trong đó
ống nhựa đạt mức tăng trưởng ấn tượng 15-18%/năm. Ngoài ra mức sản phẩm
nhựa tính trên đầu người tăng mạnh : nếu như năm 1990 chỉ đạt 3,8 kg/năm thì nay
đã tăng lên 41 kg/năm. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm của
ngành Nhựa ở trong nước ngày một tăng lên.
Thuận lợi:
Với kinh nghiệm 40 năm trong nghiên cứ và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học
kĩ thuật vào quy trình sản xuất. sản phẩm của công ty ngày càng được cải tiến về
chất lượng và mẫu mã, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây là một
lợi thế cạnh tranh lớn của Bình Minh ngay cả với đối thủ lớn trong ngành như nhựa
Tiền Phong. Thương hiệu “Nhựa Bình Minh” từng bước tạo dựng được uy tín với
khách hàng.
Sở hữu sức mạnh về nguồn lực tài chính, công ty có thể chủ động trong việc
dự trữ nguyên vật liệu, đề phòng biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào.
Nhựa Bình Minh có được lợi thế về quy mô trong phân phối lẫn sản xuất, gồm
hệ thống đại lý phân phối trải khắp Việt Nam với 1.500 cửa hàng, trong đó khoảng
1.300 nhà phân phối hoạt động tại thị trường miền Nam, duy trì độ bao phủ cũng
như nhận dạng thương hiệu trên thị trường.
Với công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm của công ty được đảm bảo chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO, JIS, ASTM và doanh số sản phẩm cung ứng kịp thời
các đơn hàng số lượng lớn.
Công ty luôn chú trọng đến việc tạo giá trị cho các bạn hàng bằng những
chương trình tri ân khách hàng, hỗ trợ các đại lý mở rộng mối quan hệ, đồng thời
giới thiệu người mua là các thầu xây dựng tới các đại lý của mình, nhờ đó vẫn duy
trì thị phần mà không cần phải tạo áp lực lên chiết khấu thương mại.
-7-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Khó khăn:
Mặc dù đã cố gắng chủ động nguồn nguyên vật liệu nhưng việc tăng giá nguyên
vật liệu cũng gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Do nhu cầu thị trường ống nhựa đang phình ra, nhiều ông lớn khác cũng đã
nhảy vào thị trường đầy tiềm năng này, đại diện là thương hiệu ống nhựa Hoa Sen
(mã cổ phiếu: HSG). Khi tham gia vào ngành, Hoa Sen đã chọn chiến lược chiết
khấu cao nhằm nhanh chóng chiếm lấy thị phần từ đối thủ. Trong khi chiết khấu
của công ty thấp, càng làm giảm khả năng cạnh tranh, đặc biệt ở khu vực miền Bắc
và miền Trung.Không những sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường trong
nước mà còn xuất khẩu đến các thị trường lớn nên chi phí vận chuyển cũng phụ
thuộc nhiều vào giá xăng dầu trên thế giới.
Tốc độ đầu tư tăng năng kéo theo lực sản xuất tăng nhưng mặt bằng kho bãi
chưa đáp ứng kịp nhu cầu tăng trưởng của thị trường.
Việc đầu tư vào sản phẩm mới còn chậm, chưa đa dạng hóa theo nhu cầu thị
trường hiện nay.
Nhân lực quản lý luôn ở mức quá tải.
Một vấn đề nan giải khác đó là vấn đề hàng giả, hàng nhái, do nhựa Bình Minh
có thị trường tiêu thụ rộng lớn và thương hiệu đã được khẳng định.

-8-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Trong những năm gần đây, ngành nhựa-bao bì, đặc biệt là ngành nhựa vật
liệu chịu sự cạnh tranh gay gắt khi có thêm nhiều ông lớn khác nhảy vào do nhu
cầu thị trường ống nhựa đang phình ra. Điều này khiến tình hình tài chính của
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cũng tránh khỏi những ảnh hưởng này. Tuy
nhiên, sự ảnh hưởng này không tác động mạnh do công ty đã đầu tư kỹ thuật sớm
từ nhiều năm trước. Cụ thể, các năm 2013-2016, tốc độ phát triển của công ty tốt,
doanh thu tăng ổn định qua hằng năm khoảng 20%. Nhìn chung, tình hình hoạt
động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đang rất tốt trong giai đoạn này, mà
sau đây chúng ta sẽ đi sâu phân tích từng tỷ số cụ thể.

I. TỶ SỐ THANH TOÁN
Bảng tỷ số thanh toán ngắn hạn
Năm

2014

2015

2016

BMP

7.07

4.46

3.68

TB Ngành

1.49

1.55

1.46

Bảng tỷ số thanh toán nhanh
Năm

2014

2015

2016

BMP

5.29

3.68

2.89

TB Ngành

0.91

1.04

0.96

Bảng tỷ số thanh toán bằng tiền
Năm

2014

2015

2016

BMP

1.16

0.88

0.68

TB Ngành

0.18

0.26

0.22

Chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh trong 3 năm từ 2014 đến
2016 nhìn chung đều lớn hơn 2 lần, cho thấy công ty đảm bảo thanh toán cho các
khoảng nợ ngắn hạn từ 2 lần trở lên.
-9-


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Từ kết quả cho thấy, năm 2016 chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn giảm đi nhiều
so với 2014 là từ 7.70 xuống còn 3.68 giảm đến gần 3.39 lần. Ở năm 2014 chỉ số
thanh toán rất cao là 7.70 là do tài sản của công ty cột chặt vô tài sản lưu động, nên
công ty sẽ không tận dụng tốt tài sản của mình. Năm 2016 thì tỉ suất giảm xuống
còn 3.58 lần do khoảng nợ vay tăng và nợ phải trả tăng, có thể do khoảng mua
tích trữ hàng tồn kho số lượng đáng kể. Nhưng mặt khác so với tỷ lệ thanh toán
bằng tiền ở năm 2016 tăng đáng kể và là lớn nhất so với 2 năm còn lại là 1.52 lần,
cho thấy rủi ro về tính thanh khoảng là tuyệt đối không xảy ra.
Nhìn chung,các tỷ số thanh toán của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh:
TT thanh toán nhanh (BMP 289% > Trung bình Ngành 96%), TT nợ ngắn hạn
(BMP 68% > Trung bình Ngành 22%) đều cao hơn nhiều so với trung bình ngành
nhựa và bao bì, nên đây cũng là lợi thế của công ty khi tạo dựng lòng tin và uy tín
đối với khách hàng của mình.

- 10 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

II. TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG
Nhìn chung, ta thấy tỷ số qua các năm không mấy biến động nhiều. Cụ thể,
tỷ số vòng quay hàng tồn kho có sự tăng trưởng đều qua các năm : 2014 là 4.71,
2015 là 5.39, 2016 là 5.59, cho thấy khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả
của công ty. Số ngày thu tiền bình quân năm 2015 ít hơn năm 2014, rút ngắn
thời gian thu tiền do đó công ty bao đảm được nguồn vốn tốt hơn, số ngày thu tiền
bình quân năm 2016 tăng nhẹ so với năm trước nhưng không đáng kể.
Nhóm các tỷ số này sẽ cho chúng ta biết hiệu quả quản trị tài sản của công
ty như thế nào. Trên cơ sở tính toán các tỷ số này, chúng ta có thể đánh giá các số
liệu về các loại tài sản trong bảng cân đối kế toán là cao hay thấp so với hiện tại
cũng như mức độ hoạt động trong tương lai.
Bảng tỷ số
Tỷ số

2014

2015

2016

Số vòng quay hàng tồn kho

4.71

5.39

5.59

Số vòng quay các khoản phải thu

8.20

8.66

8.17

Kỳ thu tiền bình quân

43.91

41.58

44.08

1. Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân
Số vòng quay khoản phải thu qua 3 năm có xu hướng tăng , cụ thể:
Năm 2014 số vòng quay khoản phải thu là 8.20 vòng thấp hơn năm 2015
là 8.66 vòng. Năm 2016 có giảm mạnh so với năm 2015 nhưng nhìn chung vẫn là
sự giảm nhẹ so với năm 2014.
Ta thấy vòng quay khoản phải thu tăng do công ty đang siết chặt chính sách
thu tiền bán hàng, nhằm hạn chế bị khách hàng chiếm dụng vốn.
Kỳ thu tiền bình quân năm 2015 giảm 3.33 ngày so với năm 2014 chứng tỏ
tốc độ thu tiền nhanh cảu các khoản phải thu, doanh nghiệp có thể giảm được một
số vốn đầu tư vào trong tài sản lưu động. kỳ thu tiền bình quân năm 2016 tăng hơn
năm 2015 0.57 ngày nhưng nhìn chung vẫn giảm so với năm 2014.
Nguyên nhân làm cho kỳ thu tiền bình quân giảm trong 2 năm 2015 và 2016
là do công ty đã rút ngắn thời gian thanh toán đối với khách hàng thường xuyên
trả tiền không đúng hạn, bên cạnh đó công ty còn áp dụng chính sách chiết khấu
- 11 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

thanh toán vì thế đã tạo được động lực cho khách hàng thanh toán tiền sớm hơn
cho công ty, hạn chế bị khách hàng chiếm dụng vốn.
Kỳ thu tiền bình quân giảm cho thấy công tác thu tiền bán hàng của công ty
rất hiệu quả, vốn bị chiếm dụng ngày càng giảm. Tuy nhiên, công ty cần thận trọng
vì nếu chính sách thu tền quá chặt sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa.

2. Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân
Số vòng quay hàng tồn kho năm 2014 là 4.71 vòng. Tốc độ luân chuyển
hàng tồn kho trong hai năm 2015 và 2016 so với năm 2014, cụ thể:
Năm 2015 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho là 5.39 vòng; tăng 0.68 vòng
so với năm 2014, nguyên nhân là do quy mô hàng tồn kho giảm và doanh thu tăng.
Năm 2016 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tiếp tục tăng là 5.59 vòng,
nguyên nhân làm cho vòng quay hàng tồn kho vó xu hướng tăng trong năm 2016
là do tình hình doanh thu tăng, và quy mô hàng tồn kho của công ty có giảm lại
so với năm 2015.
Ta thấy vòng quay hàng tồn kho trong hai năm 2015 và 2016 tăng so với
năm 2014, cho thấy tình hình bán hàng rất tốt và lượng hàng tồn kho hợp lý. Công
ty cần duy trì và phát huy những điểm mạnh hiện tại.

- 12 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

III. CƠ CẤU TÀI CHÍNH
1. Tỷ số nợ
Bảng tỷ số nợ
Năm

2014

2015

2016

BMP

0.11

0.17

0.21

TB Ngành

0.49

0.49

0.55

Nhìn chung, tỷ số nợ/ tổng tài sản của Nhựa Bình Minh trong 3 năm 2014
là 0.11, 2015 là 0.17, 2016 là 0.21, ở mức thấp hơn so với chỉ số trung bình của
ngành Nhựa và bao bì và có xu hướng tăng dần từ 0.11 của 2014 lên 0.21 của 2016
Hệ số này cao thể hiện sự bất lợi đối với các chủ nợ nhưng lại có lợi cho
chủ sở hữu nếu đồng vốn được sử dụng có khả năng sinh lợi cao. Tuy nhiên, chỉ
số này quá thấp cũng có hàm ý doanh nghiệp chưa tận dụng kênh huy động vốn
bằng nợ, tức chưa khai thác tốt đòn bẩy tài chính. Tỷ số này cho biết tổng tài sản
của công ty được hình thành từ nợ phải trả bao nhiêu %.
Nợ phải trả chiếm một phần không quá lớn trong hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, hay nói cách khác mức độ đóng góp vốn chủ sở hữu là khá cao. Tỷ
lệ này tăng trong năm 2015, cho thấy nợ phải trả trong năm nay có xu hướng tăng.
Năm 2016 tỷ lệ này tiếp tục tăng và cao nhất trong ba năm 2014, 2015, 2016.
Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty tăng dần qua qua các năm, công ty đã
huy đông vốn bằng hình thức đi vay nhiều hơn. Tuy vậy, tỷ số này vẫn khá an toàn,
đảm bảo được khả năng tự chủ tài chính của công ty. Mặc khác, việc vay vốn bằng
hình thức đi vay có tăng nhưng vẫn giữ mức an toàn có thể thấy, công ty đã sử
dụng có hiệu quả đòn bẩy tài chính.
Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty không quá cao , chứng tỏ công ty
không phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài, mức độ độc lập về tài chính của
công ty là cao. Tỷ số này thấp cũng có hàm ý doanh nghiệp chưa tận dụng kênh
huy động vốn bằng nợ, tức chưa khai thác tốt đòn bẩy tài chính.

- 13 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu
Bảng tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu
Năm

2014

2015

2016

BMP

0.12

0.21

0.26

TB Ngành

0.96

0.96

1.21

Ta thấy tỷ số này đều <1 , cho thấy khả năng tự chủ tài chính của công ty
cũng như khả năng còn được vay nợ của công ty là cao. So với mức trung bình
ngành, tỷ số này cho biết quan hệ giữa huy động vốn bằng đi vay và vốn chủ sở
hữu, có cái nhìn khái quát về qui mô tài chính của công ty. Tỷ số tăng nhanh từ
năm 2014 là 0.12 đến năm 2015 là 0.21, năm 2016 tăng nhẹ lên 0.26. Công ty sử
dụng hình thức vay vốn nhưng không cao, không mang về những khoản nợ phải
trả lớn cho công ty.
Tuy nhiên, việc sử dụng nợ cũng có một ưu điểm, đó là chi phí lãi vay sẽ
được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải cân nhắc giữa
rủi ro về tài chính và ưu điểm của vay nợ để đảm bảo một tỷ lệ hợp lý nhất. Tỷ số
nợ trên vốn chủ sở hữu cho chúng ta biết được công ty đang sử dụng bao nhiêu
đồng tiền nợ trên một đồng tiền vốn của mình trong hoạt động kinh doanh. Qua
bảng trên ta thấy, năm 2014 cứ 1 đồng vốn chủ sỡ hữu chỉ có 0,12 đồng nợ tham
gia hoạt động kinh doanh. Sang năm 2015, tỷ lệ này đã tăng lên 0,21 có nghĩa là
có đến 0,21 đồng nợ cho mỗi đồng vốn trong hoạt động kinh doanh. , cho thấy
công ty đã tăng các khoản nợ trong năm 2015. Năm 2016 khoản nợ tiếp tục tăng
so với 2015, lúc này 1 đồng vốn chủ sở hữu có 0,26 đồng nợ.
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu tuy có tăng nhưng vẫn giữ ở mức thấp. Cho
thấy rằng tài sản của công ty được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ
số này thấp cho thấy khoản nợ phải trả chỉ chiếm một tỷ lệ khá thấp so với tổng
nguồn vốn của công ty, điều này cũng làm cho công ty tránh được những rủi ro về
tài chính hơn.

- 14 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Công ty có tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 1 cho thấy khả năng tự
chủ tài chính của công ty cũng như khả năng còn được vay nợ của công ty là cao.
Tuy nhiên, việc sử dụng nợ cũng có một ưu điểm, đó là chi phí lãi vay sẽ được trừ
vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải cân nhắc giữa rủi ro về
tài chính và ưu điểm của vay nợ để đảm bảo một tỷ lệ hợp lý nhất.

3. Tỷ số trang trải lãi vay
Bảng tỷ số
Năm

2014

2015

2016

BMP

173.32

217.12

312.24

Tỷ số này cho biết khả năng trả lãi của khoản đi vay. Đo lường khả năng sử
dụng lợi nhuận thu được từ quá trình kinh doanh để trả lãi các khoản mà công ty
đã vay. Tỷ số có hướng tăng dần từ năm 2014 là 173.32 đến năm 2015 là 217.12,
qua năm 2016 có sự tăng mạnh 312.17 so với năm 21014.
Ta thấy năm 2014 khả năng thanh toán lãi vay là 173.32 lần. Trong năm
2015 tăng lên 217.12 lần tức là 1 đồng chi phí lãi vay thì có 217.12 đồng thu nhập
để thanh toán. Sang năm 2016 tỷ số này tiếp tục tăng lên 312.24 lần và cao nhất
trong ba năm 2014, 2015, 2016.
Ta thấy tỷ số thu nhập trên lãi vay các năm đều lớn hơn 1, cho thấy công
ty có khả năng thanh toán lãi vay. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ số này qua các năm
là thấp, do công ty đã đi vay một lượng vốn khá lớn cho hoạt động kinh doanh
của mình, làm cho chi phí lãi vay chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi phí
kinh doanh, tất yếu sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại của công ty. Tỷ số
khả năng trả lãi chỉ cho biết khả năng trả phần lãi của khoản đi vay, chứ không
cho biết khả năng trả cả phần gốc lẫn phần lãi ra sao. Tỷ số trên nếu lớn hơn 1 thì
công ty hoàn toàn có khả năng trả lãi vay. Nếu nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ hoặc công
ty đã vay quá nhiều so với khả năng của mình, hoặc công ty kinh doanh kém đến
mức lợi nhuận thu được không đủ trả lãi vay.
- 15 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Tỷ số khả năng trả lãi chỉ cho biết khả năng trả phần lãi của khoản đi vay,
chứ không cho biết khả năng trả cả phần gốc lẫn phần lãi ra sao. Tỷ số trang trãi
lãi vay là khá cao cho thấy khả năng thanh toán lãi vay của công ty là khá tốt. Tỷ
số này cao cũng phần nào thể hiện hoat động kinh doanh của công ty tốt, thu lại
nguồn lợi nhuận cao, đảm bảo được khả năng trang trãi lãi vay của công ty. Khả
năng trang trãi lãi vay tốt làm cho công ty không phải chịu sức ép nào từ chủ nợ.

- 16 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

IV. TỶ SỐ LỢI NHUẬN
Bảng tỷ số
Năm

2014

2015

2016

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần

16

19

19

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân

24

27.8

29.1

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân

21

24

24

1. ROS
Đây là mối quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu, hai yếu tố này có mối quan
hệ mật thiết, doanh thu chỉ ra vai trò, vị trí của doanh nghiệp trên thương trường,
và lợi nhuận cho biết chất lượng, hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu thuần có sự trồi sụt qua các năm, cụ thể:
Năm 2014 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần là 16%. Cho ta biết cứ 100
đồng doanh thu sẽ tạo ra 16 đồng lợi nhuận.
Năm 2015 tỷ suất này tăng lên 19%, tăng 3% so với 2014. Cho thấy tình
hình lợi nhuận trong năm 2015 tốt, vẫn tiếp tục phát triển.
Năm 2016 tỷ suất này là 19%, bằng với tỷ suất năm 2015.
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần trong ba năm của công ty chỉ có tăng
và bằng so với năm trước, không có giảm sút, cho thấy hiệu quả kinh doanh của
công ty có xu hướng tốt. Nhìn chung 3 năm (2014, 2015, 2016), ROS của toàn
ngành đều có xu hướng giảm, tuy nhiên ROS của công ty cổ phần Bình Minh lại
tăng lên, điều này phản ánh lợi nhuận trên đồng doanh thu Nhựa Bình Minh tạo ra
ngày một tăng cao và năng lực kinh doanh ngày càng vượt trội.

- 17 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

2. ROA
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân cho ta biết hiệu quả kinh doanh
cũng như hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Ta thấy tỷ suất này trong năm 2014
là 21% , 2015 tăng lên 24% , 2016 là 24%, tỷ suất này không tăng so với năm
2015. Ở năm 2016, mức ROA của Nhựa Bình Minh (22%) cao hơn so với trung
bình ngành(10%) cho thấy tài sản công ty đang được sử dụng khá hiệu quả hơn so
với các doanh nghiệp khác. Trong năm 2014: ROA là 21% tức 100 đồng đầu tư
vào tài sản thì đem lại cho công ty 21 đồng lợi nhuận. Sang năm 2015 và 2016 thì
ROA đều là 24% tức là với 100 đồng đầu tư vào tài sản đem lại cho công ty 24
đồng lợi nhuận. Tăng 3 đồng so với 2014.
Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong năm 2014 là thấp nhất, 100 đồng tài
sản tạo ra được 24 đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, tỷ lệ này khá tốt, công ty cần phát
huy hướng phát triển này để nâng dần tốc độ lưu chuyển vốn và đẩy mạnh tỷ lệ lợi
nhuận trên tài sản.
Từ đây, ta thấy: để tăng sức sinh lời của tổng tài sản, từ đó, góp phần nâng
cao hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp thích hợp để tăng
số vòng quay của tài sản và suất sinh lời của doanh thu. Bằng phương pháp loại
trừ, các nhà phân tích sẽ xác định được ảnh hưởng của từng nhân tố (số vòng quay
của tổng tài sản và suất sinh lời của doanh thu) đến sự thay đổi suất sinh lời của
tổng tài sản trong kỳ. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng, trong chừng mực nhất định,
2 nhân tố này có quan hệ ngược chiều nhau. Thông thường, để tăng số vòng quay
tài sản, doanh nghiệp phải tăng doanh thu thuần và do vậy, buộc phải giảm giá bán,
dẫn đến lợi nhuận giảm.
Vì thế, để tăng suất sinh lời của tài sản mà vẫn tăng được số vòng quay của
tài sản và suất sinh lời của doanh thu, đòi hỏi các nhà quản lý phải có các giải pháp
thích hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để sao cho lượng hàng hóa
bán ra vẫn tăng (tăng doanh thu) không phải giảm giá bán.

- 18 -


Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

3.ROE
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân sẽ cho chúng ta biết khả
năng sinh lời của vốn chủ sở hữu bỏ ra. Nhìn chung khả năng sinh lời này luôn
tăng trong ba năm 2014, 2015, 2016, cụ thể:
Năm 2014 là 24% , cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu công ty sẽ thu
được 24 đồng lợi nhuận.
Năm 2015 là 27.8%, tăng 3,8% so với năm 2014, chứng tỏ khả năng sinh
lời của vốn chủ sở hữu tốt hơn so với 2014.
Năm 2016 là 29,1%, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 29,1 đồng lợi nhuận,
cho thất tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2016 là có hiệu quả nhất
trong ba năm.
So sáng ROE qua 3 năm, Ta thấy tỷ số lợi nhuận gộp trên doanh thu qua
các năm có tăng nhưng không đáng kể, cụ thể ở năm 2014 là 0.28, ở năm 2015 và
2016 bằng nhau đều là 0.32, ta thấy tình hình tài chính công ty tương đối ổn định.
Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ ROE năm 2016 đạt 29,1%, tăng 1,3% so với năm
2015. Xuất phát từ hệ số đòn bẩy tài chính tăng hơn so với năm ngoái.
Tuy vậy, việc sử dụng hệ số đòn bẩy này không phải do Công ty đi vay nợ
ngân hàng để đầu tư, trang trải hoạt động mà là do dự án Bình Minh Việt chưa
triển khai được, số tiền này được giữ lại tại doanh nghiệp như một khoản vay,
không lãi suất. Và, ngày 30/12/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền khoản
cổ tức 20% tiền mặt nên số tiền 90 tỷ từ lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận
là khoản phải trả cho cổ đông. Nhìn chung, khả năng sinh lời của Nhựa Bình Minh
không tăng trưởng vượt trội so với các năm trước, nhưng so với các doanh nghiệp
cùng ngành Nhựa Bình Minh luôn dẫn đầu.
Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh càng
ngày càng khốc liệt, Nhựa Bình Minh vẫn có thể duy trì được tỷ lệ trong 100 đồng
doanh thu thuần thu về 29,1 đồng lợi nhuận ròng. Đây là kết quả rất đáng tự hào
của Nhựa Bình Minh, bởi vì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tạo ra tỷ
suất lợi nhuận cao như vậy.
- 19 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×