Tải bản đầy đủ

TUAN 32

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ hai / 23/4/2012
TẬP ĐỌC- TIẾT 63:

ÚT VỊNH
(Theo Tô Phơng)

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tơng lai
2. Kĩ năng: Đọc lu loát, diễn cảm bài văn
3. Thái độ: GD tình cảm tốt đẹp, ý thức tích cực luyện đọc cho HS
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Hình trong SGK, bảng phụ ghi sẵn nội dung chính của bài đọc, thẻ từ.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

TG
2p
5p

33p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ: Bầm ơi
3.Dạy bài mới:
a.Giới thiệu chủ điểm và bài đọc
( Dùng tranh)
b.HD luyện đọc và tìm hiểu bài
*Luyện đọc
-HD đọc- theo dõi, uốn nắn cách đọc
( chú ý giọng kể , chậm rãi ở đọc đầu, hồi
hộp, dồn dập ở đoạn sau, đọc phân biệt
lới nhân vật.)
-Yêu cầu luyện đọc theo nhóm
-Nhận xét
-GV đọc diễn cảm lại toàn bộ bài
*Tìm hiểu bài
-HD đọc, nêu câu hỏi HD HS tìm hiểu bài
:
+Câu 1: Đoạn đờng sắt gần nhà út Vịnh
có những sự cố gì?
+Câu 2:út Vịnh đã làm gì để thực hiện
nhiệm vụ giữ gìn an toàn đờng sắt?
+Câu 3: Vịnh đã hành động nh thế nào để
cứu hai em nhỏ?
+Câu 4: Em học tập đợc ở út Vịnh điều
gì?
+Bài đọc đã nói lên nội dung, ý nghĩa gì?
-Liên hệ, mở rộng

*HD luyện đọc diễn cảm
-HD đọc diễn cảm 2 đoạn cuối, lu ý đọc
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

Hoạt động của học sinh
-Hát, báo cáo sĩ số
-Đọc và trả lời câu hỏi bài Bầm ơi
- Nghe - quan sát tranh
-1HS giỏi đọc toàn bộ bài


-Đọc nối tiếp từng đoạn- luyện phát
âm
-Đọc nối tiếp lần 2, hiểu từ mới
(Phần chú giải- thêm từ : Sự cố,
chềnh ềnh, thuyết phục )
-Luyện đọc theo nhóm 4, các nhóm
thi đọc
-Nghe
-Đọc thầm đoạn có nội dung cần trả
lời, thảo luận, phát biểu ý kiến:
+..lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên
đờng, lúc thì bị tháo cả ốc các thanh
ray.
+Vịnh đã tham gia phong trào “Em
yêu đờng sắt quê em”..
+Vịnh lao ra khỏi nhà nh tên bắn.
+Học tập ý thức trách nhiệm, lòng
dũng cảm.
-Phát biểu- đọc nội dung chính:
+Bài đọc ca ngợi út Vịnh có ý thức
của một chủ nhân tơng lai, thực hiện
tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đờng
sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

1


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32

1p

nhấn giọng các từ ngữ miêu tả, đọc rõ
tiếng la của Vịnh
GV ghi điểm cho HS.
4.Củng cố- Dặn dò.
- Hệ thống lại bài.
- Nhận xét giờ học.

-4HS nối tiếp đọc diễn cảm cả bài
-Thi đọc diễn cảm 2 đoạn cuối- Nhận
xét

-Nhắc lại nội dung, ý nghĩa bài đọc.
-Về ôn bài

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

2


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ hai / 23/4/2012
TOÁN- Tiết 156:

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về phép chia
2. Kĩ năng: Viết đợc kết quả phép chia dới dạng phân số và số thập phân
- Tìm đợc tỉ số phần trăm của hai số
3. Thái độ: Tích cực luyện tập thực hành
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Bảng con BT 3, Bảng nhóm
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
2p
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Bài cũ:
3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học
b.HDHS làm bài tập
*Bài tập 1: Tính
-Giao nhiệm vụ
-Chữa bài
-Nhận xét- xác nhận kết quả đúng
*Bài tập 2 : Tính nhẩm
-Giao nhiệm vụ : HS cả lớp làm cột 1, 2;
HS khá giỏi làm cả bài
-Chữa bài

Hoạt động của học sinh
-Hát
-2 HS lên làm BT 4 tiết trớc
-Nghe, xác định nội dung, nhiệm vụ
tiết học
-HS đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở
a.

b. 72 : 45 = 1,6

-Nhận xét kết quả phép tính của bạn
-HS đọc yêu cầu
-Làm bài cá nhân- nối tiếp trả lời bằng
cách nhẩm nhanh và đúng
a.3,5 : 0,1 = 35
8,4 : 0,01 = 840
7,2 : 0,01 = 720
6,2 : 0,1 = 62
b.12 : 0,5 = 24
20 : 0,25 = 80
11 : 0,25 = 44
24 : 0,5 = 48

-Nhận xét, đánh giá

1p

12
2
:6=
17
17

*Bài tập 3:Viết kết quả phép chia dới
dạng phân số và số thập phân (theo mẫu)
-HD mẫu
-Yêu cầu HS làm bài,
-HD riêng HS yếu
-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 4: Dành cho HS khá giỏi
4.Củng cố - Dặn dò.
- Hệ thống lại bài.
- Nhận xét, dặn dò HS

3
6
: 0,5 =
7
7

15 : 0,25 = 60

-HS quan sát mẫu và làm vào bảng
con,
3
= 0,75
4
7
b.7 : 5 = = 1,4
5

a.3 : 4 =

1
2

c.1 : 2 = = 0,5
d.7 : 4 =

7
=
4

1,75
-HS nêu phương án lựa chọn (ý D) và
giải thích cách làm.
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

3


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

4


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ hai / 23/4/2012
ĐẠO ĐỨC- Tiết 32:

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH LAM
THẮNG CẢNH CỦA HÀ NỘI

I.Môc tiªu

1. Kiến thức: Biết tên các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của Hà Nội
2. Kĩ năng: Ghi nhớ, giới thiệu cảnh đẹp của địa phương
3. Thái độ: Tự hào về truyền thống lịch sử cũng như vẻ đẹp của quê hương
II.§å dïng d¹y- häc

- Tranh anh về các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của Hà Nội
- Phiếu thảo luận
III.Ho¹t ®éng d¹y- häc

TG
Hoạt động của giáo viên
2p 1.Tổ chức
5p 2.Bài cũ
33p 3.Bài mới
a) Giới thiệu bài
b.Hoạt động1 : Giới thiệu các di tích lịch
sử
- Cho HS quan sát tranh ảnh về các khu di
tích lịch sử đã được xếp hạng

- Nhận xét, chốt lại : c. Giới thiệu các
danh lam thắng cảnh
- Y /c HS kể tên các danh lam thắng cảnh
ở Hà Nội?
- Phát phiếu, y/c HS thảo luận, ghi vào
phiếu.

Hoạt động của học sinh
- Hát
- Nghe
-Làm việc cả lớp
- HS quan sát
- Kể tên các khu di tích lịch sử
- Nghe

- 1 vài HS kể
-Làm việc nhóm 4
Tên DLTC

Vị trí

-Đại diện các nhóm trình bày
- HS giới thiệu về một số cảnh đẹp

1p

- Nhận xét, chốt lại
- Y/c HS giới thiệu cảnh đẹp của quê
hương mình
- Nhận xét
4. củng cố- Dặn dò.
- Về nhà học bài
- Dặn HS về nhà sưu tầm thêm tranh ảnh

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

- Nghe – ghi nhớ nhiệm vụ

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

5


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
về các khu di tích lịch sử và danh lam
thắng cảnh .

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

6


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ tư / 25/4/2012
TẬP ĐỌC – TIẾT 65:

NHỮNG CÁNH BUỒM
(Hoàng Trung Thông)

I .MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa bài thơ: Cảm xúc của ngời cha, ca ngợi ớc mơ khám phá
cuộc sống .
2. Kĩ năng: Đọc lu loát, diễn cảm toàn bài với giọng chậm rãi, dịu dàng, ngắt giọng
đúng nhịp thơ
3. Thái độ: GD tình cảm tốt đẹp, ý thức tích cực luyện đọc và học thuộc lòng bài thơ
cho HS
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Hình trong SGK, bảng phụ ghi sẵn nội dung chính của bài đọc, thẻ từ.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

TG
2p
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài -Dùng tranh
b.HD luyện đọc và tìm hiểu bài
*Luyện đọc
-HD đọc- theo dõi, uốn nắn cách đọc
( chú ý giọng đọc chậm rãi, phù hợp với
tình cảm của ngời cha, chú ý ngắt nhịp
thơ dúng và nhấn giọng ở những từ ngữ
gợi tả.)
-Y/ cầu luyện đọc theo nhóm
-Nhận xét
-GV đọc diễn cảm lại toàn bộ bài
*Tìm hiểu bài
-HD đọc, nêu câu hỏi HD HS tìm hiểu bài
:
+Câu 1: Dựa vào những hình ảnh đã đợc
gợi ra trong bài thơ, hãy tởng tợng và
miêu tả lại cảnh hai cha con dạo chơi trên
bãi biển.
+Câu 2: Thuật lại cuộc trò chuyện giữa
hai cha con
+Câu 3: Những câu hỏi ngây thơ cho thấy
con có ớc mơ gì?
+Câu 4: Ước mơ của con gợi cho cha nhớ
đến điều gì?
-Chốt ý, giúp HS hiểu rõ nội dung ý nghĩa
bài thơ
+Bài đọc đã nói lên nội dung, ý nghĩa gì?

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

Hoạt động của học sinh
-Hát,
-Đọc và trả lời câu hỏi bài út Vịnh
- Nghe - quan sát tranh
-2 HS giỏi nối tiếp đọc toàn bộ bài
-Đọc nối tiếp từng khổ thơ- luyện
phát âm
-Đọc nối tiếp lần 2, hiểu từ mới
(Phần chú giải)
-Luyện đọc theo cặp, các nhóm thi
đọc
-1-2 HS đọc lại toàn bộ bài
-Nghe
-Đọc thầm đoạn có nội dung cần trả
lời, thảo luận, phát biểu ý kiến:
+(HS phát biểu, VD: Sau trận ma
đêm, bầu trời và bãi biển đợc gột
rửa)
+(HS đọc khổ thơ 2,3,4,5 và thuật lại
bằng lời văn của mình)
+..ớc mơ đợc nhìn thấy nhà cửa, cây
cối, con ngời ở phía chân trời xa.
+..nhớ đến ớc mơ thủa nhỏ của mình

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

7


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32

-Liên hệ, mở rộng
*HD luyện đọc diễn cảm và HTL bài thơ
-HD đọc DC khổ thơ 2,3 .

1p

-Yêu cầu HS nhẩm thuộc bài thơ
4.Củng cố- Dặn dò.
- Hệ thống lại toàn bộ bài
- Giao nhiệm vụ

-Phát biểu- đọc nội dung:
+Bài thơ cho thấy cảm xúc tự hào
của ngời cha khi thấy con mình có
những ớc mơ đẹp đồng thời ngợi ca ớc mơ khám phá cuộc sống, làm cho
cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn.
-5HS nối tiếp đọc diễn cảm cả bài
-Thi đọc diễn cảm 2 khổ thơ- Nhận
xét
-Nhẩm thuộc lòng bài thơ- thi đọc
thuộc lòng
-Nhắc lại nội dung, ý nghĩa bài đọc.
-Về ôn bài, chuẩn bị bài sau.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

8


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ ba /24/4/2012
TOÁN- Tiết 157:

ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH
VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Củng cố các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đo thời gian
2. Kĩ năng: Giải thành thạo các bài toán có liên quan đến số đo thời gian
3. Thái độ: Tự giác, tích cực ôn tập, luyện tập
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Bảng con BT 2, Bảng nhóm BT 3
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2p 1.Tổ chức
-Hát
5p 2.Bài cũ:
-2 HS lên làm BT 4 tiết trớc
33p 3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học
-Nghe.
b.HDHS làm bài tập
*Bài tập 1: Tính
-HS đọc yêu cầu và nêu cách làm
-Yêu cầu HS nêu lại cách cộng, trừ số -2 HS lên bảng làm bài, HS ở dới làm
đo thời gian
vào vở, VD:
-Giao nhiệm vụ
a. 12 giờ 24phút + 3 giờ18phút
-Chữa bài
= 15 giờ 42 phút
b. 14 giờ 26phút – 5giờ 42 phút
= 13 giờ 86 phút – 5giờ 42 phút
= 8 giờ 44 phút.
c. 5,4 giờ + 11,2 giờ = (5,4 + 11,2) giờ
= 16,6 giờ
-Nhận xét- xác nhận kết quả đúng
-Nhận xét kết quả phép tính của bạn
*Bài tập 2 : Tính
-HS đọc yêu cầu và nêu lại cách nhân,
-HDHS tơng tự bài 1
chia số đo thời gian
-Chữa bài
a. 8 phút 54 giây x 2 = 16 phút 180 giây.
17 phút 48 giây.

b. 4,2 giờ 2 = 4,8 giờ.
37,2 phút : 3 = 12,4 phút.
-Nhận xét, đánh giá
-Nhận xét
*Bài tập 3:Gọi HS đọc yêu cầu BT
-HS đọc và tóm tắt bài toán
-HD làm bài
- HS cả lớp làm bài vào vở
-Yêu cầu HS làm bài,
Bài giải
Thời gian ngời đó đi xe đạp là:
18 : 10 = 1,8 (giờ)
-Nhận xét, đánh giá
1,8 giờ = 1 giờ 48 phút
Đáp số: 1giờ 48 phút
*Bài tập 4: Dành cho HS khá giỏi
Bài giải
- Giao nhiệm vụ
Thời gian ôtô đi trên đờng là:
- GV HD HS làm bài
8giờ 56phút - (6giờ 15phút + 25phút)
- Nhận xét, chữa bài
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

=2giờ 16phút = 2giờ

4
34
giờ = giờ
15
15

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

9


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Quãng đờng từ Hà Nội đến Hải Phòng
Là:
1p

4.Củng cố - Dặn dò.
- GV hệ thống lại bài.
- Dặn HS về nhà xem bài.

34
45 
= 102 (km)
15

Đáp số: 102 km
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

10


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ năm / 26/4/2012
ĐỊA LÍ- Tiết 32 :

DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I.Môc tiªu

1. Kiến thức: Biết được một số đặc điểm chính về dân cư của Hà Nội
Biết 1 số ngành nghề cơ bản .
2. Kĩ năng: Phân tÝch được bảng số liệu về số dân .
3. Thái độ: Có tinh thần đoàn kết , tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động, có ý thức
phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhân dân thanhg phố
II.§å dïng d¹y- häc

- Tư liệu về dân cư và hoạt động kinh tế trên địa bàn Thành phố.
- Bảng phụ, giấy A4
III.Ho¹t ®éng d¹y- häc

TG
2p
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
1. Tổ chức
2. Bài cũ:
- Kể tên các Quận trên địa bàn Thành
Phố
3. Bài mới
* Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu đặc
điểm dân cư
- Cho HS q uan sát bản đồ dân cư, bảng
số liệu dân số và thông tin để trả lời các
câu hỏi:
+ Cho biết dân số từng năm của Thành
phố?
+ Nhận xét về sự tăng dân số?
- GV chốt lại ( Tài liệu, tr.19 )
* Hoạt động 2: Một số ngành nghề
kinh tế .
- Y/c HS làm việc các nhân
- Y/c HS đọc thông tin trong tài liệu
(Tr.14, 15 ) trả lời các câu hỏi:
+ Kể tên một số ngành nghề kinh tế
trong Hà Nội
+ Địa phương em có ngành nghề nào?
Giới thiệu đôi nét về ngành nghề đó?
- Nhận xét, kết luận ( Tài liệu, tr.19,
20 )
* Hoạt động 3: Trò chơi: “Hướng dẫn
viên du lịch”

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

Hoạt động của học sinh
- Hát
2 HS lên bảng

- HS quan sát, đọc tài liệu
+ Đọc bảng số liệu: Số dân Hà Nội ta
năm 2012
+ Dân số có tỉ lệ tăng hàng năm thấp
hơn mức tăng của cả nước và có xu
hướng giảm dần. Đó là do ta đã làm tốt
công tác kế hoạch hoá gia đình.
- HS đọc tài liệu
- HS lên hệ nơi mình ở

2 -3 HS tham gia chơi

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

11


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32

1p

- Chọn 2 – 3 HS thi làm hướng dẫn
viên nhỏ tuổi để giới thiệu về một số
đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, thế
mạnh du lịch của Hà Nội
- Nhận xét, khen ngợi HS
4. Củng cốDặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà học bài và làm bài tập

- Nhận xét, bình chọn bạn thắng cuộc
- Nghe
- Ghi nhớ nhiệm vụ

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

12


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
Ngày dạy: Thứ năm / 26/4/2012
TẬP LÀM VĂN – Tiết 63:

TRẢ BÀI VĂN TẢ CON VẬT

I .MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật theo đề bài đã cho:
Bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày.
2. Kĩ năng: Nhận thức đợc u, khuyết điểm của bạn và của mình khi đợc thầy chỉ rõ .
3. Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật
- Bút dạ và 5 tờ giấy khổ to cho 5 học sinh lập dàn ý bài văn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

TG
2p
5p
33p

1p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu nd-n/vụ tiết học.
b. Nhận xét chung về kết quả làm bài của
hs.
- Những u điểm chính.
- Những thiếu sót hạn chế.
c, Thông báo điểm số cụ thể.
d. Hớng dẫn hs chữa bài.
Gv trả bài cho hs.
- HDHS chữa lỗi chung.

Hoạt động của học sinh
- Hát
- Nghe

- Hs lên bảng chữa lỗi.
- Cả lớp trao đổi bài chữa.

- HDHS chữa lỗi trong bài.

- H/s đọc lỗi thầy phê trong bài

- Chọn đoạn viết lại cho hay.
- Gv chấm bài viết của học sinh.
+ Nhận xét
4.Củng cố- Dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS

- Hs tự chọn lấy 1 đoạn trong bài
văn của mình và viết lại
- Đọc bài trớc lớp
-Về xem lại bài, tiếp tục hoàn thiện
bài , chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

13


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32

Ngày dạy: Thứ ba/ 23/4/2012
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

14


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
LUYỆN TỪ VÀ CÂU- Tiết 63:
ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
(Dấu hai chấm)
I .MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về dấu hai chấm, tác dụng của dấu hai chấm.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng sử dụng dấu hai chấm trong văn viết.
3. Thái độ: Có ý thức sử dụng đúng dấu câu khi viết. Tự giác, tích cực ôn tập, thực hành
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Vở bài tập Tiếng Việt 5 - T2
III. HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC

TG
Hoạt động của giáo viên
2p 1.Tổ chức
5p 2.Kiểm tra bài cũ
33p 3.Dạy bài mới
a Giới thiệu bài
-b.Hớng dẫn học sinh làm bài tập
*Bài tập 1 (tr.143)
-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập
-HD HS ôn lại tác dụng của dấu hai
chấm

-Yêu cầu HS làm bài
-Nhận xét, kết kuận lời giải đúng
*Bài tập 2( tr.143)
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
-HD cách làm
-Tổ chức cho HS làm bài và chữa bài

-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 3 (tr.143)
-HD HS làm bài tập
-Chữa bài
-Nhận xét
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

Hoạt động của học sinh
-Hát
-Đọc đoạn văn BT 2 tiết trớc và nêu tác
dụng của dấu phẩy trong đoạn văn đó
Nghe
-2HS đọc yêu cầu và nội dung BT
-1- 2 HS nhìn bảng đọc lại
Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu
đứng sau nó là lời nói của một nhân vật
hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng
trớc
a. Chú công an vỗ vai em:
- Cháu quả là chàng gác rùng dũng
cảm.
+Dấu hai chấm đặt trớc lời nói nhân
vật.
b.Cảnh tợng xung quanh tôi đang có sự
thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
+Dấu hai chấm giải thích cho bộ phận
đứng trớc nó.
-HS đọc yêu cầu và nội dung BT
-xác định chỗ để đặt dấu hai chấm thích
hợp.
a. ..Nhăn nhó kêu rối rít :
- Đồng ý là tao chết (dẫn lời nói của
nhân vật)
b. bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết
cầu xin : “Bay đi, diều ơi!, Bay đi..
( dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật)
c.phong cảnh thiên nhiên kì vĩ: phía
Tây là dãy Trờng Sơn..(Dấu hai chấm
dùng để giải thích..)
- HS đọc chữa , giải thích
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

15


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
- HS đọc mẩu chuyện vui “Chỉ vì quên
một dấu.
-Làm bài vào VBT
-Trả lời trớc lớp
b.Ông khách ghi:
- Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ:
Linh hồn bác sẽ đợc lên thiên đàng.
1p

4.Củng cố- Dặn dò.
-Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS

-Về xem lại bài, sử dụng đúng dấu câu
khi viết.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

Ngày dạy: Thứ tư/25/4/2012
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

16


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
KỂ CHUYỆN- Tiết 32:
NHÀ VÔ ĐỊCH
(Theo: Tạ Duy Anh)
I .MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa truyện; biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện
2. Kĩ năng: Kể lại đợc từng đoạn (với HS yếu) và toàn bộ câu chuyện theo lời của nhân
vật
3. Thái độ: Rèn kĩ năng nghe, nhớ chuyện, nhận xét đúng lời kể, kể tiếp đợc lời của bạn
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Tranh minh hoạ truyện.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2p 1.Tổ chức
-Hát
5p 2.Kiểm tra bài cũ
-HS kể lại câu chuyện nói về việc làm
33p 3.Dạy bài mới
tốt của một ngời bạn
a.Giới thiệu bài:
-Nghe, xác định nội dung, n.vụ tiết học
b.GV kể chuyện ( 2 lần)
-Kể lần 1- giới thiệu tên các nhân vật -Nghe, đọc thầm những yêu cầu của bài,
trong câu chuyện
ghi nhớ tên các nhân vật (chị Hà, Hng
Tồ, Dũng Béo, Tuấn Sứt, Tôm Chíp)
-Kể lần 2- kết hợp chỉ vào tranh
-Nghe - quan sát tranh minh hoạ
c.HD học sinh kể chuyện, trao đổi ý
nghĩa câu chuyện
*Kể lại từng đoạn truyện: Lu ý HS kể
-1HS đọc lần lợt yêu cầu của bài
bằng lời của mình, không quá phụ thuộc -HS tập kể theo cặp từng đoạn dựa theo
vào lời của GV
nội dung và tranh minh hoạ trong SGK
-Thi kể chuyện trớc lớp.
-Nhận xét, bổ sung
-Nhận xét, góp ý
*HD kể lại câu chuyện theo lời của một
nhân vật trong truyện(Tôm Chíp ) và
-HS đọc lại yêu cầu 2- nói tên nhân vật
trao đổi về nội dung, ý nghĩa truyện
em nhập vai để kể
-HS nhập vai nhân vật, kể cùng bạn
trong nhóm 4 theo cách nhìn, cách nghĩ
của nhân vật đó.
-Trao đổi cùng HS về một chi tiết trong -Một vài HS kể trớc lớp, kể xong sẽ phát
truyện, nguyên nhân dẫn đến thành tích biểu về ý nghĩa truyện
bất ngờ của Tôm Chíp.
-Chốt lại nội dung ý nghĩa:
- Câu chuyện khen ngợi Tôm Chíp dũng
cảm, quên mình cứu ngời bị nạn, trong
tình huống nguy hiểm đã bộc lộ đợc
những phẩm chất đáng quý.
1p 4.Củng cố- Dặn dò.
-Nhận xét, bổ sung
-Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS
-Bình chọn bạn kể hay nhất
-Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài tuần sau.
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

17


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

Ngày dạy: Thứ tư 25/4/2012
TOÁN- Tiết 158:

ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

18


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
MỘT SỐ HÌNH
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về cách tính chu vi và diện tích một số hình
2. Kĩ năng: Giải đợc các bài toán có liên quan đến tính chu vi và diện tích
3. Thái độ: Tự giác, tích cực ôn tập, luyện tập
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

Bảng nhóm
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
2p
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Bài cũ:
3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học
b.HDHS ôn tập về công thức tính chu
vi và diện tích các hình đã học
-Yêu cầu HS làm việc theo nhóm: viết
công thức tính chu vi và diện tích các
hình
-Yêu cầu các nhóm trình bày
-Tổng kết, tuyên dơng nhóm làm tốt
c. HD HS làm bài tập
*Bài tập 1(166)
-Giao nhiệm vụ
-Chữa bài

Hoạt động của học sinh
-Hát
- HS lên làm BT HD luyện tập thêm ở
tiết trớc
-Nghe
-HS làm việc nhóm 4: viết vào bảng
nhóm công thức tính chu vi và diện tích
các hình:
Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình
hành, hình thoi.
-Đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung
-Nhìn công thức, nêu quy tắc tính
- HS đọc bài toán, tự làm vào vở. 1 HS
lên bảng làm bài
Bài giải
Chiều rộng khu vờn đó là:
2
120  = 80 (m)
3

a. Chu vi khu vờn đó là:
(120 + 80)  2 = 400 (m)
b.Diện tích khu vờn đó là:
120  80 = 9600 (m2) = 0,96 (ha)
Đáp số:a)400m; b) 0,96ha
-Nhận xét bài làm của bạn

-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 2 - Dành cho HS khá giỏi
-HS khá giỏi làm bài
-Yêu cầu HS làm bài,
Đáp số: 800m2
-Chữa bài
-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 3:
- 1 HS đọc bài
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS làm bài tập theo -HS làm việc nhóm 4, đọc yêu cầu và
trình bày bài giải vào bảng nhóm
nhóm
Bài giải
a. Diện tích hình vuông ABCD là:
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

19


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
- Chữa bài
- Nhận xét, đánh giá
1p

4.Củng cố - Dặn dò.
- Hệ thống lại bài.
- Nhận xét tiết học, Dặn dò HS

4  4 : 2  4 = 32 (cm2)
b. Diện tích của hình tròn là:
4  4  3,14 = 50,24 (m2)
Diện tích phần tô màu của hình tròn là:
50,24 - 32 = 18,24 (m2)
Đáp số: a) 32cm2 ; b)18,24 cm2
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

Ngày dạy: Thứ sáu / 27/4/2012
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

20


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
TẬP LÀM VĂN- Tiết 62 :

TẢ CẢNH
(Kiểm tra viết)

I .MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết viết một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh
2. Kĩ năng: Yêu cầu bố cục đủ, rõ, biết cách dùng từ, đặt câu
3. Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực, nghiêm túc khi làm bài.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
2p
5p
33p

1p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu nd-n/vụ tiết học
b. Nhắc lại cấu trúc của bài văn tả cảnh, các
trình tự miêu tả trong bài văn tả cảnh
c.Tổ chức làm bài kiểm tra
-Chép đề, giao nhiệm vụ ( SD cả 4 đề
SGK)
+ Đề 1: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê
em.
+ Đề 2: Tả 1 đêm trăng đẹp
+ Đề 3: Tả cảnh trờng em trớc buổi học.
+ Đề 4: Tả một khu vui chơi, giải trí mà
em thích.
- Y/c HS làm bài vào vở
-Quan sát, nhắc nhở HS làm bài
-Thu bài
4.Củng cố-Dặn dò.
-Nhận xét tiết kiểm tra
-Dặn dò HS

Hoạt động của học sinh
-Hát, báo cáo sĩ số
-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh
-Nghe
- HS:
+ Cấu trúc 3 phần : Mở bài - Thân
bài và Kết bài
+ Có thể tả theo từng bộ phận của
cảnh hoặc tả cảnh theo sự thay đổi
của thời gian
-Đọc đề- lựa chọn đề
-Xác định yêu cầu của đề

-Làm bài vào vở kiểm tra

-Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

21


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32
RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

22


K HOCH DY HC LP 5
TUN 32
Ngy dy: Th nm/26/4/2012
TON- Tit 159:

Luyện tập

I.Mục tiêu

1. Kiến thức: HS đợc thực hành giải các bài toán liên quan đến tính
chu vi và diện tích một số hình
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải toán nhanh, chính xác, trình bày khoa
học
3. Thái độ: Tự giác, tích cực luyện tập, thực hành
II.Đồ dùng dạy- học

Bảng phụ.

III.Hoạt động dạy- học

TG
Hot ng ca giỏo viờn
2p 1.Tổ chức
5p 2.Bài cũ:
33p 3.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học
b.HDHS làm bài tập
*Bài tập 1(167)
-HD HS cách làm
-Giao nhiệm vụ
-Chữa bài

Hot ng ca hc sinh
-Hát
-HS nêu công thức và quy
tắc tính chu vi, DT một số
hình đã học
-Nghe

-Nhận xét- xác nhận kết quả đúng
*Bài tập 2 : (167)
-HD các bớc tính
-Giao nhiệm vụ
-Chữa bài
-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 3- Dành cho HS khá giỏi
-HD làm bài
-Yêu cầu HS làm bài,

NTH: NGễ TH THY HIN

-HS đọc và tóm tắt bài toán
trớc lớp
Bài giải
Chiều dài thật của sân
bóng là:

11 1000 = 11000 (cm) =
110 (m)
Chiều rộng thật của sân
bóng là:

9 1000 = 9000 (cm) = 90
(m)
a. Chu vi thật của sân bóng
là:
(110 +90) 2 = 400 (m)
b. Diện tích thật của sân
bóng là:
110 90 = 9900 (m2)
Đáp số: a)400m ; b)9900m2
-HS đọc yêu cầu và nêu lại
cách cộng trừ các tỉ số
phần trăm
- HS lên bảng làm bài, HS ở
dới làm vào vở
+Đáp số: 144m2

TRNG TH THANH LNG

23


K HOCH DY HC LP 5
TUN 32

1p

-Nhận xét, đánh giá
*Bài tập 4:
- Y/c HS đọc đề
- HD cách làm- quan tâm HS yếu
- Tổ chức cho HS làm bài tập vào
vở
4.Củng cố - Dn dũ.
- Hệ thống bài.
- Dặn HS xem lại bài.

-Nhận xét
-HS tóm tắt bài toán
-Làm việc nhóm 4.
Bài giải
Chiều rộng thửa ruộng là:
3
100 = 60 (m)
5

Diện tích thửa ruộng là:
100 60 = 600 (m2)
Số thóc thu hoạch trên thửa
ruộng đó là:
600 : 100 55 = 3300 (kg)
Đáp số: 3300kg
- 1 HS đọc
- HS làm bài vào vở
Bài giải
DT của hình vuông hay
hình thang là:
10 10 = 100 (cm2)
Chiều cao của hình thang
là:
100 : (12 +8) 2 = 10 (cm)
Đáp số: 10 cm
-Về xem lại bài, chuẩn bị bài
sau

RT KINH NGHIM V B SUNG:

NTH: NGễ TH THY HIN

TRNG TH THANH LNG

24


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 32

Ngày dạy: Thứ hai/ 23/4/2012
KHOA HỌC- Tiết 63:

VAI TRÒ CỦA MÔI TRỜNG TỰ NHIÊN
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGỜI

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu đợc vai trò của môi trờng tự nhiên đối với đời sống con ngời 2. Kĩ
năng: Trình bày đợc những tác động của con ngời đối với tài nguyên thiên nhiên và môi
truờng
3. Thái độ: GD ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên
II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

Hình trang 132- SGK, phiếu học tập cho HĐ 1
III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TG
2p
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
1.Tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ\\

Hoạt động của học sinh

-Hát
-Trình bày khái niệm môi trờng và nêu
một số thành phần của môi trờng địa
3.Dạy bài mới
phơng nơi HS sống.
*Giới thiệu bài: Nêu MĐ, YC tiết học
-Nghe
*Hoạt động 1
*Quan sát
-HD thực hiện:
-HS làm việc nhóm 4, thảo luận và
+Yêu cầu HS đọc SGK và quan sát các trình bày vào Phiếu:
hình trang 132 để làm rõ:
.Môi trờng tự nhiên đã cung cấp cho con
ngời những gì và nhận từ con ngời
những gì?
-Kết luận (mục Bạn cần biết – SGK)
*Hoạt động 2
-Nêu mục tiêu
-HD thực hiện:
*Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
+Chia lớp thành 3 đội theo 3 tổ, yêu cầu
tiếp sức liệt kê những gì môi trờng cung

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×