Tải bản đầy đủ

TUẦN 12

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tập đọc- Tiết 23.

Mùa thảo quả

I/ Mục tiêu:
- Đọc đúng: Đản khao, lướt thướt , ngọt lựng, Chin san , lặng lẽ , chon chót .
- Biết đọc diễn cảm bài văn , nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị
của rừng thảo quả.
- Hiểu ND : Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả. (Trả lời được c.hỏi trong
SGK).
HSK, giỏi nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh
động.
- Gd học sinh ý thức tự giác học tập. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê
hương mình.
II/ Chuẩn bị:

- Giáo án điện tử.
- Bảng phụ, tranh.
III/ Các hoạt động dạy học
TT/TL

1/5p
2/2P
3/31p

Hoạt động của GV
A.Bài cũ: Giáo viên yêu cầu học sinh
đọc từng đoạn bài Chuyện một khu
vườn nhỏ.
Nhận xét
B.Giới thiệu bài mới: - Giới thiệu bài
– Ghi bảng
B. Bài mới
I.Đọc bài
- Gọi hs khá đọc bài.
-Yêu cầu Chia đoạn.(3 đoạn )
- Yc hs đọc nối tiếp đoạn và hướng
dẫn quan sát tranh
- Gọi hs đọc nối tiếp lần 2, kết hợp
giải nghĩa từ mới
- Yc hs đọc nối tiếp lần 3.
- Đọc mẫu toàn bài.
II.Tìm hiểu bài
- Yc hs đọc thầm đọc lướt và trả lời
các câu hỏi trong sgk.
-Yêu cầu HS Kết hợp nêu ý chính của
từng đoạn và giải nghĩa từ.
C1:Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng
cách nào?

Hoạt động của HS

Slides1

- Học sinh đọc từng đoạn
kết hợp trả lời câu hỏi tìm


hiểu
- HS nhắc lại

Slides2

- 1 hs khá đọc bài, lớp theo
dõi sgk.
Chia đoạn.(3 đoạn )
- Hs đọc nối tiếp.
kết hợp sửa lỗi
- Học sinh đọc nối tiếp.
- Đọc.
- Nhận xét
-

Hs đọc thầm đọc lướt, trao
đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi
- Nêu ý chính đoạn.
- Thảo quả báo hiệu vào
mùa bằng mùi thơm đặc biệt
quyến rũ lan xa, làm cho gió
thơm, cây cỏ thơm, đất trời
C2:Cách dùng từ, đặt câu ở đoạn đầu thơm, từng nếp áo, nép khăn
1

ĐD

Slides3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

có gì đáng chú ý?

của người đi rừng cũng
thơm.
- Các từ hương và thơm lặp
đi lặp lại có tác dụng nhấn
mạnh mùi hương đặc biệt
của thảo quả;
? Qua đoạn 1, em hãy nêu nội dung Ý 1: Thảo quả báo hiệu vào
chính của đoạn.
mùa bằng hương thơm đặc
C3: Em hãy tìm các chi tiết cho thấy biệt của nó
cây thảo quả phát triển rất nhanh.
- Qua một năm, hạt thảo quả
- Gọi HS rút ý 2
đã thành cây, cao tới bụng
C4: Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?
người.....
C4. Khi thảo quả chín, rừng có những ý 2:Sự phát triển rất nhanh
nét gì đẹp?
của thảo quả
- Hoa thảo quả nảy ra ở
dưới gốc cây.
- Gọi HS rút ý 3
- Dưới đáy rừng rực lên
- HD HS nêu ND bài:
những chùm thảo quả đỏ
- Giáo viên nhận xét.
chon chót như chứa lửa,
III.Hướng dẫn đọc hay:
chứa nắng,...
- GV mời HS đọc lại bài.
ý 3: Tả vẻ đẹp của trái thảo
- Hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và
quả
thi đọc hay đoạn 2 trong bài
* Vẻ đẹp và sự sinh sôi của
( từ Gió tây lướt thướt... đến từng nếp rừng thảo quả.
áo, nếp khăn)
- 3 HS tiếp nối đọc lại bài
văn
- Chọn và luyện đọc hay
đoạn đoạn 2. Chú ý nhấn
giọng các từ: lướt thướt,
- Nhận xét đánh giá phần thi đọc.
ngọt lựng, thơm nồng, gió,
đất trời, thơm đậm, ủ ấp.
- Luyện đọc theo cặp và thi
đọc hay.
- Nhận xét đánh giá giọng
đọc của bạn.
4/2p
C.Củng cố-Dặn dò:
Nêu nội dung của bài văn:
Ca ngợi vẻ đẹp của rừng
thảo quả vào mùa với
hương thơm đặc biệt và sự
sinh sôi, phát triển nhanh
đến bất ngờ của thảo quả
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc ở nhà, chuẩn bị
bài sau
Rút kinh nghiệm và bổ sung:
2

Slides4

Slides5

Slides6

Slides7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 56.

Luyện tập

I/ Mục tiêu:Hs :
Nắm được nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000...
Củng cố kỹ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên, củng cố kỹ năng
viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
- Rèn luyện kỹ năng nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ... và viết các số đo
đại lượng dưới dạng số thập phân.
- GD HS tính cẩn hận, kiên trì khi thực hành tính toán.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Bảng nhóm, PBT
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐTL

1/5p

2/2p
3/15p

4/16

3

Hoạt động của GV
A.Bài cũ:
- GV gọi 2HS lên bảng chữa bài tập
về nhà.
- GV nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
C. Bài mới
I.Hình thành quy tắc nhân nhẩm
một số thập phân với 10,100,1000
a/ Ví dụ:
- Yc hs tự tìm kết quả của phép nhân
27,867 x 10
Yêu cầu hs tự rút ra KL từ đó nêu
được cách nhân nhẩm một số thập
phân với 10,100,1000 .

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 2HS lên bảng chữa bài, HS lớp
nhận xét bổ sung.
- HS nhắc lại
Slides2
Slides3

a) VD1: HS trao đổi cặp đôi và
nêu kết quả của phép nhân:
27,867  10 =
278,67
- HS phát biểu nhận xét (SGK 57)
HS nêu cách nhân nhẩm một số
thập phân với 10.
Slides4
b/ Ví dụ 2:
b) VD2:
- Yc hs tự tìm kết quả phép tính nhân - HS trao đổi theo cặp rồi tự thực
53,286 x 100 và rút ra nhận xét như hiện tương tự.
sgk. Từ đó nêu cách nhân nhẩm một
STP với 100
- HS rút ra nhận xét như (SGK - Gợi ý để hs rút ra cách nhân nhẩm 1 57)
số TP với 10, 100, 1000
*HS nêu cách nhân một số thập
phân với 100.
- Yc hs nhắc lại quy tắc trên.
- 1 vài HS nêu lại quy tắc (SGK
trang 57)
- HS lấy VD minh họa
Slides5
II.Thực hành


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Bài 1
- Yc hs tự làm bài.
- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên
bảng sau đó nhận xét .
Bài 2
- Gọi một hs đọc đề toán
-Yêu cầu đọc bài mẫu và nêu cách
làm
- GV nhận xét
+ Ta có 2,6m = 1260 cm
+ Vậy 12,6 m = 1260 cm
- Yc hs làm tiếp các ý còn lại
5/2p

D. Củng cố- Dặn dò::
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm bài tập, chuẩn bị bài
sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

4

- 3 hs lên bảng làm bài
- Lớp làm vào vở
-Nhận xét bài làmcủa bạn.
Slides6

- 1 hs đọc đề bài
- Hs đọc bài mẫu và nêu cách
làm
- Hs thực hiện: 12,6m = 1260cm
1m = 100cm
- 3 hs lên bảng làm
- Lớp làm vào vở
-Chữa bài chung- nhận xét
Slides7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Lịch sử- Tiết 12:

VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

I/ Mục tiêu:
- Học xong bài này, HS biết:
- Sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”,
“giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”.
- Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại : “giặc đói”, “giặc dốt: quyên
góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xoá nạn mù chữ,...
- GD học sinh ý thức vượt khó và tinh thần tự hào dân tộc.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Ảnh trong SGK; Các tư liệu về phong trào “ Diệt giặc đói, diệt giặc dốt
- Phiếu học tập.
III / Hoạt động dạy học:
TT/TL

Hoạt động của GV

1/5p

A.Bài cũ:
- Nêu những mốc lịch sử chính đã học từ
đầu năm học đến nay.
- GV nhận xét, đánh giá.
Nhận xét, ghi điểm
B. Giới thiệu bài – ghi bảng
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
C. Bài mới
I.Tình hình nước ta sau CM T8
- GV giới thiệu tình thế nguy hiểm ở
nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám,
đặt vấn đề.
+ Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta
gặp những khó khăn gì?
+ Tại sao Bác Hồ gọi đói và dốt là giặc?
Nếu không chống được hai thứ giặc này
thì điều gì sẽ xảy ra?

2/2p
3/10p

- GV nhận xét, kết luận

4/10p

5

II.Những việc làm của nhân dân ta
- GV nêu câu hỏi YC HS thảo luận, trả
lời.
+Để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, Bác
Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm những
gì?

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 3 học sinh nêu

- HS nhắc lại

Slides2

1. Những khó khăn của đất
nước ta sau Cách mạng
tháng Tám.
- HS đọc thầm SGK trả lời
câu hỏi GV nêu ra:
+Các nước đế quốc và các
thế lực phản động câu kết
với nhau bao vây, chống phá
Cách mạng.
+Lũ lụt và hạn hán...
+Nạn đói....
+ Hơn 90% đồng bào không
biết chữ....
*Nước ta trong tình thế
“nghìn cân treo sợi tóc”

Slides3

2. Sự lãnh đạo của Đảng và
Bác Hồ để nước ta vượt qua
tình thế hiểm nghèo.
- HS thảo luận theo nhóm 4
trả lời các câu hỏi của GV.

Slides4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

5/6p

6/5p

6/1p

+ Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta chống
giặc đói, như thế nào?
+ Tinh thần chống giặc dốt của nhân dân
ta được thể hiện như thế nào?
( HD HS quan sát và nhận xét ảnh tư liệu)
- GV nhận xét kết luận chung.
III.Kết quả
- YC HS nêu:
+ ý nghĩa của việc nhân dân ta vượt qua
tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” là gì?

IV.: Hình ảnh Bác Hồ
- Gọi HS đọc câu chuyện về Bác Hồ
? Qua câu chuyện, em có cảm nghĩ gì về
Bác Hồ?
- HD rút ra nội dung bài
D.Củng cố- Dặn dò:

- Đại diện các nhóm trình
bay, nhóm khác nhận xét, bổ
sung.

Slides5

3. ý nghĩa của việc nhân dân
ta vượt qua tình thế “nghìn
cân treo sợi tóc”
- HS thảo luận theo cặp và
nêu ý nghĩa....
- Nhận xét hoàn thiện ý
đúng.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi
- HS trao đổi cặp đôi và nêu
cảm nhận của riêng mình
+ HS đọc nội dung SGK.

Slides7

- Nhắc lại nội dung của bài
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS học bài, chuẩn bị bài sau
Rút kinh nghiệm và bổ sung:

6

Slides6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Chính tả- Tiết 12:

Nghe – viết: Mùa thảo quả

I/ Mục tiêu:
HS
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm được BT2a/b hoặc BT3a/b hoặc BT chính tả phương ngữ
- Rèn kỹ năng nghe viết đúng chính tả , làm đúng bài tập chính tả .
- GD hs tính cẩn thận nắn nót khi viết bài ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp .
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Bảng phụ.
II/Hoạt động dạy -học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/5p

4/20p
5/6p

Hoạt động của GV
A.Bài cũ:
- Gọi hs viết từ ngữ theo yc bài tập 3
tiết trước
Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
Nghe – viết: Mùa thảo quả
1 HD viết chính tả.
- GV đọc bài chính tả;
-Yêu cầu hs đọc và tìm hiểu nội dung
bài viết
- Gọi hs trình bày
- Nhận xét
- Cho hs đọc thầm và chú ý cách trình
bày, những từ khó viết
II.Viết chính tả- chữa bài
- Đọc cho hs viết bài và soát bài
- Nhận xét
II. Bài tập
Bài 2
GV gọi HS đọc yêu cầu phần a
- GV tổ chức cho HS làm việc theo
nhóm sau đó bốc thăm và thi viết trên
bảng.
- Gọi hs khác nhận xét.

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 2 HS lên bảng viết .
- HS nhắc lại

Slides2

- HS lắng nghe
Giải nghĩa một số từ khó
- 1,2 hs đọc
- Lớp phát biểu
- Hs đọc thầm
- HS viết và đổi vở soát .
- Sửa lỗi

Slides3

BT2:
Slides4
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập (cả
phần M).
- HS làm việc theo nhóm, ghi các
từ tìm được ra nháp, tự chuẩn bị.
- Đại diện nhóm lên bốc thăm,
- Chữa bài nhận xét .
đọc to cặp tiếng ghi trên phiếu và
sổ
sơ sài , sơ su su, su
bát sứ, viết nhanh lên bảng 2 từ ngữ có
sách,vắt
lược,...
hào,...
đồ sứ,... chứa 2 tiếng đó rồi đọc.
sổ,....
- Cả lớp nhận xét, 1 vài HS đọc
xổ số, xổ
xơ múi,
đồng
xứ sở, tứ
lồng,...
xơ mít,...
xu,...
xứ,... lại.
- Mỗi HS viết vào vở ít nhất 6 từ
ngữ.
BT3: Gọi HS đọc yêu cầu phần a
BT3: 1 HS nêu yêu cầu phần a
- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp.
- HS làm việc theo cặp, trình bày
7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

6/2p

- Phát phiếu cho các nhóm thi làm
miệng kết quả .
bài .
- HS khác nhận xét, chữa bài.
- Hướng dẫn cho HS thay âm đầu và
đọc lên và giải thích.
- GV hướng dẫn HS cả lớp nhận xét,
chữa bài.
Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết lỗi vào sổ tay chính tả

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

8

Slides5


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 57:

LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu:
HS
- Củng cố kỹ năng nhân nhẩm một số TP với 10, 100, 1000…; nhân một số thập
phân với một số tròn chục, tròn trăm…
- Rèn kỹ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Giải bài toán có lời văn
- GD hs tính cẩn thận kiên trì chính xác khi thực hành tính toán .
II/ Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử.
- Gv: Bảng nhóm, bảng phụ
Hs: Sách vở
III/ Hoạt dộng dạy- học:
TT/TL

1/5p
2/2p
3/31p

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD
Slides1
A. Bài cũ:
- Cho chữa bài 3 tiết trước
2 hs chữa bài ở bảng
B. Giới thiệu bài:
Luyện tập
C.Luyện tập
Bài 1. Tính nhẩm
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Yc hs tự làm phần a sau đó gọi hs - Hs tự làm bài và nêu kết quả . Slides2
đọc -kết quả .
+ Đổi vở để kiểm tra kết quả
- Theo dõi hướng dẫn học sinh yếu
1,48 x 10 = 14,8
5,12 x
100 = 512
- Nhận xét
15,5 x 10 = 155
0,9 x 100
Bài 2. Đặt tính rồi tính:
= 90
? Nêu cách nhân một số thập phân với 2,571 x 1000 = 2571
0,1 x Slides3
một số tự nhiên?
1000 = 100
- Yc hs tự thực hiện phép tính:
- 1 HS đọc đề bài
7,69
12,6
- 2,3 HS nêu
a/ 
b/ 
50

8000

- Gọi hs khác nhận xét.
? Em có nhận xét gì về cách nhân của
bài tập?
? Vây nhân một số thập phân với một
số tròn chục ta làm như thế nào?
- Nhận xét
Bài 3.
- Gọi hs đọc đề toán.
- HD tóm tắt:
? Bài toán cho biết gì? Và yêu cầu làm
gì?
? Muốn biết người đi xe đạp đi được
tất cả bao nhiêu ki lô mét, chúng ta
cần phải biết điều gì?
- Yêu cầu hs làm bài.
9

- 2 hs lên bảng .
- Lớp làm vào vở..
K/Q a: 384,5 b: 10080
- 1 hs nhận xét bài
- HS phát biểu
- HS nêu
- 1 hs đọc đề toán.
- HS dựa vào đề bài, trao đổi cặp
đôi để trả lời

Slides4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

4/2p

D.Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
Gv dặn hs chuẩn bị bài sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

10

- 1 hs lên bảng giải.
- Lớp làm vào vở.
Bài giải:
Quãng đường người đó đi được
trong 3 giờ đầu là:
10,8 x 3 = 32,4km
Quãng đường người đó đi được
trong 4 giờ tiếp theo là:
9,52 x 4 = 38,08 km
Quãng đường người đó đi được
tất cả là:
32,4 +38,08 = 70,48 km
Đáp số : 70,48
km


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Luyện từ và câu- Tiết 23: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
I/ Mục tiêu:
HS
- Hiểu được một số từ ngữ về MT theo y/c của BT1.
- Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo y/c BT3.
- GD hs biết yêu quý sự phong phú của Tiếng Việt . Dùng đúng từ khi nói viết. Có
ý thức BVMT
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Bảng phụ.
III/Hoạt động dạy- học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/32p

11

Hoạt động của GV
A.Bài cũ:
- Gọi hs nhắc lại kiến thức về QH từ
và làm bài tập 3 tiết trước .
Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
Bảo vệ môi trường
C. Bài mới
Bài 1.
- Yc hs trao đổi theo cặp thực hiện các
yc của bài tập .
- Gọi hs lên làm bài .
Cả lớp và gv nhận xét chốt lại lời giải
đúng .
- ý a - Phân biệt giữa các cụm từ:
+ Khu dân cư :khu vực dành cho nd ăn
ở, sinh hoạt.
+ Khu sản xuất: khu vực làm việc của
nhà máy, xí nghiệp,...
+ Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực
trong đó các loài cây, con vật và cảnh
quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn
lâu dài.
? Để có được khu bảo tồn theo đúng
nghĩa như trên mỗi người chúng ta
có thể làm gì?
? Là những chủ nhân tương lai của
đất nước, em thấy bản thân mình có
thể có những hành động, việc làm gì
để có được môi trường thiên nhiên
tươi đẹp, có nhiều khu bảo tồn thiên
nhiên?
Bài 3.

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 2 hs lên bảng
- HS nhắc lại

Slides2

- Một HS đọc to yêu cầu BT
- Trao đổi theo cặp, thực hiện các
yc BT
- 2- 3 HS phân biệt nghĩa của các
cụm từ đã cho (1a)
- Hs trao đổi cặp. Nối từ tương
ứng.
- 2 - 3 hs lên bảng thực hiện .
- Hs khác nhận xét .
- Lắng nghe.

- HS liên hệ và phát biểu

BT3:

Slides3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

- Gọi học sinh nêu yc của bài tập.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 –2 HS nhắc lại yêu cầu của
? từ đồng nghĩa là những từ như thế
bài.
nào?
- Một vài HS nhắc lại khái niệm
- Lưu ý HS từ cần tìm là từ đồng nghĩa của từ đồng nghĩa.
với từ bảo vệ và thay thế được từ bảo - HS trao đổi và làm bài vào vở.
vệ trong câu đã cho
- Yc hs trao đổi làm bài cặp đôi.
- Gọi hs phát biểu ý kiến .
- 1 số HS đọc câu của mình.
- Phân tích ý đúng chọn “ Giữ gìn’’
thay “ bảo vệ’’.
4/1p

- GV nhận xét chung
Củng cố- Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm BT, chuẩn bị bài sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

12

Slides4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Đạo đức- Tiết 12:

Kính già, yêu trẻ

I/ Mục tiêu.
1. Học xong bài này, HS biết:
- Cần phải tôn trọng người già vì người già có nhiều kinh nghiệm sống, đã đóng
góp nhiều cho XH; trẻ em có quyền được gia đình và cả XH quan tâm, chăm sóc.
- Thực hiện các hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhường nhịn
người già, em nhỏ.
- Tôn trọng, yêu quý, thân thiện với người già, em nhỏ; không đồng tình với những
hành vi, việc làm không đúng với người già
2. Giáo dục kỹ năng sống: kỹ năng tư duy phê phán; kỹ năng ra quyết định; kỹ
năng giao tiếp và ứng xử
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Đồ dùng để đóng vai
III./ Các hoạt động dạy-học.
TT/TL
Hoạt động dạy
1/5p A. Bài cũ: Kiểm tra các chứng cứ bài
trước.
Nhận xét, đánh giá
2/2p
B.Giới thiệu bài.
3/20p
Kính già yêu trẻ
C.Tìm hiểu ND truyện “Sau đêm
mưa”.
- GV gọi HS đọc truyện “Sau đêm
mưa”
- T/c cho hs đóng vai theo nội dung
câu chuyện và trình diễn trước lớp.
Nhận xét, biểu dương
- Giao nhiệm vụ, yêu cầu HS thảo
luận:
? Các bạn trong truyện đã làm gì khi
gặp cụ già và em nhỏ?
? Tại sao bà cụ lại cảm ơn các bạn?
? Em có suy nghĩ gì về việc làm của
các bạn? Nếu là em em sẽ làm thế
nào? Vì sao em làm như thế?
- Làm BT1, SGK
-Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs làm BT1.
4/3p - Cho HS trình bày ý kiến
- GV kết luận: Hành vi thể hiện tình
cảm kính già yêu trẻ là: a, b, c. Hành
vi chưa đúng là d.
13

Hoạt động học

ĐD
Slides1

- 3,4 HS trình bày

Thảo luận nhóm, đóng vai
- 1 HS đọc, lớp theo dõi, đọc
thầm lần.
- HS đóng vai theo ND truyện
- HS thảo luận theo nhóm
- Lần lượt trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung
- Lớp theo dõi
HS nhận xét: Tôn trọng người
già, em nhỏ và giúp đỡ họ bằng
những việc làm phù hợp với khả
năng. Đó là biểu hiện tình cảm
tốt đẹp giữa người với người,
biểu hiện của người văn minh
lịch sự.

Slides2


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

D.Củng cố- dặn dò::
- Cho liên hệ: Em đã làm gì để thể
hiện tình cảm kính già yêu trẻ chưa?
Có thể kể cho các bạn nghe về những
việc làm đó.
- GV cho nhắc lại nghi nhớ.
- Dặn HS về tìm hiểu phong tục, tập
quán thể hiện tình cảm kính già, yêu
trẻ.

- 2 HS đọc ghi nhớ SGK.
Bài tập 1:
- 1 HS đọc, lớp theo dõi
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung.
- 2-3 HS trình bày ý kiến
- 1 HS đọc lại

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

Khoa học -Tiết 23:
I.Mục tiêu.HS
14

Sắt, gang, thép

Slides3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

- Nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép.
- Nêu một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép.
- Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ gang, thép.
- Giáo dục hs ý thức bảo quản các đồ dùng làm từ sắt gang, thép.
II.Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Các đồ dùng làm từ sắt, gang, thép.
III. Các hoạt động dạy và học.
TT/TL
1/5p

2/2p
3//15p

Hoạt động của giáo viên
A.Bài cũ : Nêu cách bảo quản các đồ
dùng bằng tre, mây, song được sử dụng
trong gia đình.
Nhận xét.
B.Giới thiệu bài mới:
C. Bài mới
I.Một số tính chất của gang, sắt, thép.
GD ý thức bảo vệ môi trường
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời
các câu hỏi SGK - 48
? Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?
? Gang, thép đều có thành phần nào
chung?
? Gang, thép khác nhau ở điểm nào?

- Gọi HS trình bày từng câu hỏi.
- GV nhận xét - kết luận:
- Liên hệ giáo dục hs biết sự cần thiết
phải bảo vệ môi trường trong khi khai
thác, chế tạo quặng sắt
4/16p

15

II.Một số đồ dùng làm bằng sắt,
gang,thép và cách bảo quản.
- GV: Sắt là 1 kim loại được sử dụng dưới
dạng hợp kim. Hàng rào sắt, đường sắt ...
thực chất được làm bằng thép.
- GV yêu cầu quan sát hình theo nhóm
đôi và nêu gang thép được sử dụng để
làm gì?

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- 2,3 HS trình bày, lớp nhận
xét, bổ sung
Slides2

- HS làm việc cá nhân theo
hướng dẫn của GV.
- ...có trong các thiên thạch
và trong các quặng sắt
- ...đều là hợp kim của sắt và
các bon
- ...gang nhiều các bon hơn
thép, rất cứng, giòn, không
thể uốn hay kéo thành sợi.
...thép ít các bon hơn, có
thêm một số chất khác, thép
cứng, bền, dẻo...có loại thép
bị gỉ trong không khí ẩm, có
loại không
- HS trình bày - HS khác
nhận xét.

- HS làm việc theo nhóm đôi
+ Quan sát hình trang 48,49
và nêu:
H1: Đường ray tàu hỏa (thép)
H2: Lan can nhà ở (thép)
H3: Cầu (thép)
H4: Nồi (gang)
H5: Dao, kéo, dây thép (thép)

Slides3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

5/2p

H6: Các dụng cụ dùng để mở
ốc vít (thép)
- Yêu cầu 1 số nhóm trình bày kết quả
+ 1 số em trình bày, lớp theo
làm việc của nhóm mình.
dõi, nhận xét
- GV kết luận.
- HS thảo luận nhóm
- GV yêu cầu HS kể tên 1 số dụng cụ,
- Đại diện một số nhóm nêu
máy móc, đồ dùng được làm từ gang hoặc + nồi, chảo; dao, kéo, cày
thép mà em biết; nêu cách bảo các đồ
cuốc, ...
dùng bằng gang, thép có trong nhà bạn.
+ Cần rửa sạch và cất nơi khô
- Tổ chức cho hs báo cáo theo hình thức
ráo...
đố nhau
- Lớp theo dõi, nhận xét và
- Nhận xét, kết luận, giáo dục HS cẩn
bổ sung
thận, an toàn khi sử dụng các đồ dùng đó
trong gia đình
D.Củng cố- Dặn dò :
Slides4
- YC hs nhắc lại nội dung bài học .
Về nhà chuẩn bị bài sau
- 2,3 HS nêu

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

16


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 58:

Nhân một số thập phân với một số thập phân

I/ Mục tiêu: HS nắm được :
- Nhân một số thập phân với một số thập phân.
- Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi thực hiện phép nhân hai số thập phân.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo án điện tử.
- Gv,Hs : Bảng nhóm, bảng phụ
III/ Hoạt dộng dạy học
TT/TL

1/5p

2/2p

3/15

Hoạt động của GV
A.Bài cũ:
HS nêu cách nhân 1 số thập phân với
1 số tự nhiên.
Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
Nhân một số thập phân với một số
thập phân
C. Bài mới
I.Hình thành quy tắc nhân một số
thập phân với một số tự nhiên.
- Nêu bài toán ví dụ 1 và yc hs nêu
cách tính diện tích .
6,4 m = 64 dm
4,8 m = 48 dm
- Gọi hs đọc phép tính diện tích HCN
- Nêu phép tính 6,4 x 4,8 và ghi bảng
hd hs tính.
- Yc hs suy nghĩ để tìm kết quả .
- Gọi hs trình bày cách tính .
- Ghi bảng.
- HD hs nêu cách nhân một số thập
phân với một số thập phân tính.
- Nêu và hd tính như sgk
- Cho hs so sánh tích của 6,4 x 4,8 ở
hai cách tính .
Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
- Gọi hs nêu ví dụ và yc hs tự đặt tính
rồi tính .
- Gọi hs nhận xét bài của bạn .
- Nhận xét chốt lại cách đúng .
? Vậy muốn nhân một số thập phân
với một số thập phân ta làm như thế
nào?
- Nhận xét, hoàn chỉnh cách làm

17

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 2,3 hs nêu
- HS nhắc lại

Slides2

- 2 HS nhắc lại cách tính diện tích
Slides3
hình chữ nhật
- HS đọc: 6,4 x 4,8.
- HS theo dõi
- Thực hiện.
- Trình bày.
- Theo dõi.
- HS nêu cách thực hiện phếp
nhân.
- Thực hiện.
- So sánh- Nêu và hd tính như sgk
- Cho hs so sánh tích của 6,4 x
4,8 ở hai cách tính .
- 1 HS nêu ví dụ
- Làm bài cá nhân
- Nhận xét.
- Nghe.
- HS nêu
- 2,3 HS nhắc lại


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

3/16p

II.Luyện tập.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu hs vận dụng kiến thức làm
bài cá nhân câu a, c
- HD nhận xét và chữa bài
Bài 2: a) Tính rồi so sánh giá trị của
a x b và b x a
? Bài tập có những yêu cầu nào?
- T/c cho HS làm bài theo nhóm

5/2p

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, lớp
theo dõi
- HS làm bài, 1 hs lên bảng
a) 25,8 x 1,5 = ?
c) 0,24 x 4,7
=?
- lớp nhận xét, chữa bài
Slides5
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- HS nêu: 2 YC: tính và so sánh
- HS làm bài: trình bày kết quả
- Lớp nhận xét
? Em thấy kết quả của axb và bxa như - ...bằng nhau.
thế nào?
? Vậy phép nhân các số thập phân có - ...tính chất giao hoán
tính chất gì?
b) Gọi hs đọc yêu cầu bài
- 1 HS đọc, lớp theo dõi
- YC hs nêu miệng kết quả và giải
- HS nêu và giải thích
thích vì sao?
Nhận xét
Củng cố- Dặn dò:
- Nhắc lại quy tắc
- Vài hs nêu
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm bài tập, chuẩn bị bài sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

18

Slides4

Slides6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tập đọc- Tiết 24:

Hành trình của bầy ong

I/ Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát. : - Đọc; đọc
đúng: nẻo, thăm thẳm , rong ruổi, rù rì.
- Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong : Cần cù làm việc để góp ích cho
đời. (Trả lời được c.hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ cuối bài). HSK, giỏi thuộc và
đọc diễn cảm được toàn bài.
- Gd hs yêu quý và biết bảo vệ bầy ong , thấy được vẻ đẹp của bầy ong.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Bảng phụ, tranh minh họa
III/ Các hoạt động dạy- học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/10p

4/`15p

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ:
Gọi hs đọc bài Mùa thảo quả và - 3 hs trình bày
TLCH tìm hiểu bài
Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
Hành trình của bầy ong
C. Bài mới
I. Hướng dẫn đọc
- Gọi hs khá đọc bài.
- HD chia đoạn.
- Yc hs đọc nối tiếp khổ thơ, GV theo
dõi, sửa lỗi phát âm và hướng dẫn
quan sát tranh
- Ghi từ khó gọi hs đọc cá nhân: Bầy
ong, hoa chuối, mật ong.
- Gọi hs đọc nối tiếp lần 2.
- Kết hợp giải nghĩa từ chú giải.
- Yc hs đọc nối tiếp lần 3.
- T/c cho HS đọc bài trong nhóm, GV
theo dõi
- Đọc mẫu toàn bài.
II.Tìm hiểu bài.
GV yêu cầu HS đọc thầm, trao đổi
với nhau theo cặp để trả lời câu hỏi
SGK
? Những chi tiết nào trong khổ thơ
đầu nói lên hành trình vô tận của bầy
ong?

19

ĐD
Slides1

Slides2

- 1 hs khá đọc bài, lớp theo dõi Slides3
sgk.
- Chia đoạn
- Hs đọc nối tiếp.
- Hs đọc.
- Học sinh đọc nối tiếp, quan sát
tranh và giải nghĩa từ
- HS luyện đọc nhóm đôi
- Theo dõi.
Slides4

- HS thảo luận theo cặp, trả lời 4
câu hỏi SGK và lần lượt trình bày
ý kiến.
- Nhận xét bổ sung.
+ Những chi tiết thể hiện sự vô
cùng của ko gian: đôi cánh của
bầy ong đẫm nắng trời, ko gian là
cả nẻo đường xa.


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

5/6p

6/2p

+ Những chi tiết thể hiện sự vô
tận của thời gian; bầy ong bay
đến trọn đời, thời gian vô tận.
? Bầy ong đến tìm mật ở những nơi
+ Ong rong ruổi trăm
nào? Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc
miền,.....ong chăm chỉ ,giỏi
biệt?
giang,...
+ Nơi rừng sâu: bập bùng hoa
chuối,......nơi biển xa,... nơi quần
đảo,...
? Em hiểu nghĩa câu thơ: “Đất nơi
- Đến nơi nào, bầy ong chăm chỉ,
đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế
giỏi giang cũng tìm được hoa
nào?
mật, đem lại vị hương ngọt ngào
cho đời.
? Qua hai dòng thơ cuối tác giả muốn - Công việc của loài ong có ý
nói điều gì về công việc của loài ong? nghĩa thật đẹp đẽ.: ong giữ hộ cho
người...
- YC hs trao đổi và nêu ý nghĩa bài
- HS trao đổi và nêu
thơ
III. Luyện đọc hay
Slides5
- Hd hs đọc hay bài thơ.
- Đọc tiếp nối.
+ Đọc mẫu.
- Theo dõi.
+ Cho hs đọc trong nhóm.
- Nghe.
+ T/c cho hs thi đọc.
- Hs luyện đọc trong nhóm.
- Cùng hs nhận xét bình chọn.
- Đại diện nhóm thi đọc.
IV.Củng cố- Dặn dò:
Slides6
- Tác giả muốn nói điều gì qua bài - HS nhắc lại ý nghĩa
thơ?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc thêm, và làm bài
tập

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

20


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tập làm văn- Tiết 21:

Cấu tạo của bài văn tả người

I/ Mục tiêu.
- Nắm được cấu tạo 3 phần ( MB,TB,KB ) của bài văn tả người ( ND ghi nhớ)
- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình.
- GD hs biết yêu quý những người thân trong gia đình , thấy dược nét đẹp của
người thân qua bài văn .
II/ Đồ dùng dạy học.
- Giáo án điện tử.
- Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý 3 phần( MB, TB, KL) của Hạng A Cháng
III/ Các hoạt động dạy- học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/10p

21

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

ĐD

Slides1
A.Bài cũ:
? Trình bày đơn đã làm trong tiết trước. - 2 HS đọc đơn kiến nghị BT2
? Nêu cấu tạo 3 phần của bài văn tả
trang 11
cảnh.
-1 HS nhắc lại cấu tạo 3 phần của
bài văn tả cảnh.
Nhận xét
Slides2
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
- HS nhắc lại
Cấu tạo của bài văn tả người
C.Bài mới
I.Hướng dẫn phần nhận xét.
- HS quan sát, phát biểu tìm hiểu
Slides3
- GV treo tranh. HD hs quan sát:
tranh
? Tranh vẽ cảnh gì?
? Em quan sát người trong tranh xem
hình dáng người đó được thể hiện
những đặc điểm gì?
- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo
tập. HD giải nghĩa một số từ khó.
- Bài tập có những yêu cầu nào?
- HS đọc SGK nêu các câu hỏi
gợi ý tìm hiểu đoạn văn
- T/c cho hs thảo luận hoàn thành các
- HS thảo luận theo nhóm 4, trả
yêu cầu. GV theo dõi, hướng dẫn hs
lời các câu hỏi hướng dẫn tìm
làm việc.
hiểu.
- HD tổ chức cho các nhóm trình bày,
- Đại diện các nhóm lần lượt trình
nhận xét, bổ sung và chốt nội dung
bày; lớp nhận xét, bổ sung
đúng:
- Từ đầu đến…đẹp quá. Giới
? Xác định phần mở bài và xem cách
thiệu người định tả = cách đưa ra
mở bài đó là mở bài theo cách nào?
lời khen của các cụ già
- Ngực nở vòng cung, da đỏ như
? Ngoại hình A Cháng có những điểm
lim; bắp tay bắp chân rắn như
gì nổi bật?
trắc gụ;…
? Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của - …người lao động rất khỏe, rất
A Cháng, em nhận thấy A Cháng là
giỏi, cần cù, mê lao động
người như thế nào?


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

4/22p

5/1p

? Phần kết bài là đoạn nào? Nêu ý
chính của kết bài.
? Qua bài văn, em nhận xét gì về cấu
tạo của bài văn tả người?
- GV chốt nội dung chính. Đính bảng
phụ chép tóm tắt dàn ý của bài văn
II.Luyện tập.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Lưu ý HS:
+ Lập dàn ý đủ ba phần
+ Chọn những đặc điểm, chi tiết nổi bật
về ngoại hình, tính tình, hoạt động.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm việc
- T/c cho hs trình bày
- HD nhận xét, chữa bài
D.Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS hoàn thành dàn ý. Chuẩn bị
bài sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

22

- Câu cuối. Ca ngợi sức lực tràn
trề của A Cháng là niềm tự hào
của dòng họ Hạng
- 3,4 hs dựa ghi nhớ phát biểu
- HS đọc lại.
Slides4

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
- HS theo dõi

- HS làm việc cá nhân
- 3-5 HS nối tiếp trình bày; lớp
nhận xét, sửa bài.
Slides5

- Trình bày cấu tạo ba phần của
bài văn tả người


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 59:

Luyện tập

I/ Mục tiêu:
- Giúp hs biết vận dụng được quy tắc nhân nhẩm một STP với 0,1; 0,01; 0,001; ...
- Rèn kỹ năng tính nhẩm
- GD hs tính cẩn thận, kiên trì khi làm tính, giải toán Giúp HS củng cố về:
II/ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Phấn màu. Vở bài tập...
III/ Các hoạt động dạy- học:
TT/TL

1/5p
2/2p
3/15p

23

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ:
- Gọi 2 hs làm bài tập của tiết trước .
- 2 hs thực hiện
Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
- HS nhắc lại
Luyện tập
I.Bài mới
- Nêu ví dụ: 142,57 x 0,1 = …?
- HS theo dõi
? Nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân - 2,3 HS phát biểu
với 10, 100, 1000…
- YC học sinh đặt tính rồi tính, tìm kết - HS làm bài cặp đôi
quả cho ví dụ
142,57
X
0,1
………
- YC học sinh so sánh thừa số thứ nhất
14,257
với tích của phép tính xem có đặc
- HS nêu nhận xét dựa theo
điểm gì?
sách giáo khoa
? Vậy muốn nhân 1 stp với 0,1 ta làm - “Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy
như thế nào?
sang trái 1 chữ số của số thập
phân đó.
- Nêu ví dụ: 531,75 x 0,01 = …?
- HS theo dõi
- YC hs tự tìm kết quả cho ví dụ trên
- HS làm bài theo nhóm đôi.
Đặt tính rồi tính:
531,75
X
0,01
…………
- HD hs quan sát thừa số thứ nhất và
53,175
tích để phát hiện cách nhân
- HS trao đổi nhận xét và nêu
cách thực hiện đơn giản nhất
như SGK
? Vậy muốn nhân một số thập phân
- Nhiều hs nối tiếp phát biểu
với 0,1; 0,01; 0,001… ta làm như thế
nào?

ĐD
Slides`1

Slides2


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

4/17p

II.Luyện tập
Bài 1b: Tính nhẩm
- YC hs nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs làm bài cá nhân sau đó đổi
chéo vở cho bạn kiểm tra kết quả
- Gọi hs nêu miệng, HD nhận xét, ghi
điểm
- YC hs so sánh tích với thừa số thứ
nhất để khắc sâu kiến thức
Bài 2: Viết các số đo dưới dạng số đo
là ki- lô- mét- vuông?
Bài 3: Giải toán

Slides3

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo
dõi
- HS làm bài, kiểm tra kết quả
của nhau
- HS nối tiếp nhau nêu và nhận
xét

HS nêu YC bài
- -HS làm bài vào vở và
chữa bài trên bảngHS
- Nhận xét
5/1p

D. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm bài tập, chuẩn bị bài sau

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

24

Slides4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 12
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Kể chuyện- Tiết 12

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I./ Mục tiêu:
- Kể lai được câu chuyện đã nghe, đã đọc có Nd bảo vệ MT; lời kể rõ ràng, ngắn
gọn.
- Biết trao đổi về ý nghiã của câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của
bạn
- GD hs có ý thức bảo vệ môi trường và đồng tình với những việc làm bảo vệ môi
trường .
II./ Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử.
- Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường
III/ Các hoạt động dạy- học:
TT/TL

Hoạt động của GV

1/5p

A.Bài cũ:
- Gọi 2 hs kể lại 2 đoạn của câu truyện
“ người đi săn và con nai’’
- Nhận xét
B.Giới thiệu bài – ghi bảng
Kể chuyện đã nghe- đã đọc
C. Bài mới
I.Hướng dẫn kể chuyện
- Gọi 1 hs đọc đề
- Gạch chân những cụm từ bảo vệ môi
trường trong đề.
- Gọi 2 hs đọc nối tiếp các gợi ý trong
sgk.
- Gọi 1 hs đọc đoạn văn trong bài tập 1
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
- Yc hs gạch đầu dòng trên giấy nháp
dàn ý câu chuyện.
II.Kể chuyện
HS thực hành kể chuyện trao đổi ý
nghĩa câu chuyện .
- Tổ chức cho hs kể chuyện theo cặp .
trao đổi ý nghĩa câu truyện .
- Tổ chức cho hs thi kể trước lớp .
- Cùng cả lớp nhận xét về nội dung câu
truyện .
- Bình chọn câu chuyện hay nhất,
người kể hay và có ý nghĩa nhất .
- HD rút ra ý nghĩa.
- GV liên hệ qua các câu chuyên hs
kể để giáo dục các em ý thức bảo vệ
môi trường

2/2p
3/15p

4/17p

25

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 2 HS kể chuyện, lớp theo dõi,
nhận xét
- HS nhắc lại

Slides2

+ Quan sát tranh minh hoạ.
- Một hs đọc đề trước lớp .

Slides3

- 1 HS đọc, lớp theo dõi sgk, đọc
thầm.
- HS làm việc cá nhân

Slides4

- 2 hs ngồi cạnh nhau kể và trao
đổi ý nghĩa câu chuyện .
- Hs thi kể chuyện trước lớp.
- 2-3 em thi kể diễn cảm trước lớp.
+ Nhận xét đánh giá.
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
Slides5\
+ Nhận xét đánh giá.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×