Tải bản đầy đủ

TUAN 9 dủ

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TOÁN-

Tiết 41 :

Luyện tập

I. Mục tiêu:
- Cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản
- Giáo dục ý thức vận dụng thực tế.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ/TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

ĐD
1/5p
Kiểm tra bài cũ:
- HS nghe để xác định nhiệm vụ của
Slides1
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu tiết học.
cầu HS làm các bài tập. GV
nhận xét và cho điểm
- 2 HS lên bảng làm bài,
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
HS dưới lớp theo dõi và
bài vào vở bài tập.
nhận xét
- 1 HS chữa bài của bạn, HS ngồi cạnh
nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn
2/2p Giới thiệu bài
nhau.
- Luyện tập
Slides2
3/32p Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Viết số thập phân thích
- 1 HS đọc yêu cầu.
Slides3
hợp vào chỗ trống:
- HS làm bài vào vở, 1 HS chữa bài
- GV yêu cầu HS đọc và nêu
trên bảng.
yêu cầu đề bài - GV gọi HS
- Chữa bài – nhận xét.
chữa bài của bạn trên bảng lớp, - HS đọc đề bài trước lớp.
sau đó nhận xét và cho điểm
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
HS.
bài vào vở
- 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp đổi
Bài 2: Viết số thập phân thích
chéo vở để kiểm tra bài của nhau.
hợp vào chỗ trống:
( Tiến hành giống bài 1)
Bài 3: Viết các số đo sau dưới


dạng số thập phân có đơn vị là
Km
- GV nhắc HS cách làm bài tập
3 tương tự như cách làm bài tập
1.
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ
trống
- GV nhận xét các cách mà HS
đưa ra.
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

- HS đọc thầm đề bài trong SGK.
- HS trao đổi và tìm cách làm.
- 1 số HS trình bày cách làm của mình.

1

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

4/1p

- GV yêu cầu HS làm tiếp các
phần còn lại.
- GV chữa bài và yêu cầu HS
đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn
nhau
Củng cố & dặn dò:
- GV tổng kết tiết học, dặn dò
HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và
chuẩn bị bài sau

Slides4

Rút kinh nghiệm :
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

2

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TẬP ĐỌC- Tiết

17 :

Cái gì quý nhất ?

I. Mục tiêu:
1.Đọc lưu loát,diễn cảm toàn bài;biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân
vật(Hùng,Quý,Nam,thầy giáo).
2. Nắm được vấn đề tranh luận (Cái gì quý nhất?) và ý được khẳng định trong
bài(Người lao động là quý nhất).
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/10p

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Kiểm tra bài cũ:

ĐD
Slides1

- Đọc thuộc lòng những câu thơ
em thích trong bài Trước cổng -1 HS đọc và trả lời câu hỏi.
-1 HS đọc và nêu nội dung
trời.
bài.
(?)Trong những cảnh vật được
-Nhận xét ,đánh giá.
miêu tả,em thích nhất cảnh vật
nào?Vì sao?
-Nêu nội dung bài thơ.
Giới thiệu bài:
Slides2
(Theo sách giáo viên trang 183).
Giáo viên giới thiệu và ghi
Cái gì quý nhất
đầu bài lên bảng.
Hướng dẫn luyện đọc và tìm
hiểu bài:

Slides3

a) Luyện đọc:
* HĐ1: Đọc thành tiếng.
-Chia bài thành 3 phần như SGV:
+Lượt 1 : đọc và sửa lỗi phát âm
ngắt nghỉ hơi cho HS.
+Lượt 2 : đọc và giải nghĩa từ khó.
+Lượt 3 : đọc hay

- HS đọc thầm phần chú giải để
hiểu các từ khó.
- Đọc tốt ở lượt 3.
-Nhận xét cách đọc.

* HĐ2: HS luyện đọc theo cặp.

- 2- 3 cặp HS đọc.

- Đọc cả bài.

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

- 3 lượt HS đọc nối tiếp nhau
từng đoạn.

- 2 HS đọc.
3

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

* HĐ3: GV đọc diễn cảm toàn bài

- Cả lớp chú ý theo dõi, nhận
(giọng phân biệt lời người dẫn xét.
chuyện và lời nhân vật).
- HS chú ý lắng nghe.
4/15p

Tìm hiểu bài:
Slides4

* Đọc phần 1,2 và trả lời câu
hỏi sau:

-1 HS đọc.
-HS lần lượt trả lời,lớp nhận
(?)Theo Hùng,Quý,Nam,cái quý xét,bổ sung.
nhất trên đời là gì?
-HS nêu lí lẽ của từng bạn,chú ý
(?)Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào chuyển câu hỏi thành câu khẳng
định.
để bảo vệ ý kiến của mình?
*Đọc thầm phần 3,trả lời câu hỏi:
(?)Vì sao thầy giáo cho rằng người
lao động mới là quý nhất?
* Đọc lướt bài và Chọn tên gọi
khác cho bài văn,nêu lí do vì sao
em chọn tên gọi đó.
 GV chốt lại nội dung bài.

-HS nêu lí lẽ của thầy giáo,nhấn
mạnh cách lập luận có tình có lí
của thầy giáo.
- HS lần lượt trả lời theo ý kiến
riêng của mình.

Hướng dẫn đọc hay
5/7p

Slides5

-Mời 5 HS đọc lại bài theo cách
phân vai (GV uốn nắn để HS thể
hiện đúng giọng đọc của từng
nhân vật).
- Chọn phần 3 và luyện đọc:

Nam,thầy giáo).
- HS lắng nghe.

+ GV đọc mẫu .

- Từng tốp 2 HS đọc.

+Từng cặp HS luyện đọc.

- Xung phong đọc cá nhân.

+Luyện cá nhân.
6/1p

- 5 HS đọc lại bài theo cách phân
vai(người dẫn chuyện,Hùng,Quý,

Slides6

3. Củng cố – Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS ghi nhớ cách nêu lí
lẽ,thuyết phục người khác khi
tranh luận của các nhân vật trong
truyện.
Bài sau:Đất Cà Mau.
Rút kinh nghiệm :
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

4

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tập đọc - Tiết 18:

ĐẤT CÀ MAU.

I. Mục tiêu:
1.Đọc lưu loát,diễn cảm toàn bài,nhấn giọng những từ ngữ gợi tả,gợi cảm,làm nổi bật sự
khắc nghiệt của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cường của người Cà Mau.
2. Hiểu ý nghĩa của bài văn:Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên
cường của người Cà Mau .
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
-Bản đồ Việt Nam;tranh,ảnh về cảnh thiên nhiên,con người trên mũi Cà Mau.
III. Các hoạt động dạy học:
TT/TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD
1/5p A. Kiểm tra bài cũ:
Slides1

2/2p
3/25p

- Đọc chuyện Cái gì quý nhất.
-2 HS đọc và trả lời câu
(?)Theo Hùng,Quý,Nam cái quý nhất
hỏi.
trên đời là gì?Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như
thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?
-Nhận xét ,đánh giá.
(?)Vì sao thầy giáo cho rằng người
lao động mới là quý nhất?
Giới thiệu bài: Đất Cà Mau
Slides2
(Theo sách giáo viên trang 190).
Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu
bài:

Slides3

*GV đọc diễn cảm toàn bài;xác định 3 -HS chú ý lắng nghe.
đoạn của bài;hướng dẫn HS thực hiện
các yêu cầu luyện đọc,tìm hiểu bài,đọc
diễn cảm theo từng đoạn.
a) Đoạn 1:(Từ đầu đến nổi cơn dông)
* HĐ1: Luyện đọc, giải nghĩa từ
khó:phũ.

- 3 lượt HS đọc.Lớp nhận xét. Slides4
-HS lần lượt trả lời.Lớp nhận
xét,bổ sung.

HĐ2: Tìm hiểu nội dung:
Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
(?)Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

-HS trả lời theo ý kiến của
mình.

-Hãy đặt tên cho đoạn văn này.

-Từng tốp 2 HS luyện đọc.
-Xung phong đọc các nhân.

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

5

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

*HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn để
HS đọc đúng giọng(hơi nhanh,mạnh).
b)Đoạn2:(từ Cà Mau đất xốp đến bằng - 3 lượt HS đọc kết hợp giải
thân cây đước…).
nghĩa từ.Lớp nhận xét.
*HĐ1:Luyện đọc ;giải nghĩa từ khó:
phập phều,hằng hà sa số,cơn thịnh nộ.
*HĐ2:Tìm hiểu nội dung:
Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
(?)Cây cối trên Cà Mau mọc ra sao?

-Thảo luận nhóm 4,đại diện
nhóm phát biểu.Lớp nhận
xét,bổ sung.

(?)Người Cà Mau dựng nhà cửa như -HS trả lời theo ý kiến của
thế nào?
mình.
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này.
*HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn HS
nhấn mạnh các từ ngữ gợi tả.

-Từng tốp 2 HS luyện đọc.
-Xung phong đọc cá nhân.
-3 lượt HS đọc kết hợp giải
nghĩa từ .Lớp nhận xét.

c)Đoạn 3:(phần còn lại).
*HĐ1:Luyện đọc ;giải nghĩa từ khó:sấu
cản mũi thuyền,hổ rình xem hát.
*HĐ2:Tìm hiểu nội dung:
Đọc thầm đọc 3 và trả lời câu hỏi:

-HS lần lượt trả lời,lớp nhận
(?)Người dân Cà Mau có tính cách xét,bổ sung.
-HS tự đặt tên đoạn theo suy
như thế nào?
nghĩ.
- Em đặt tên cho đoạn 3 như thế nào? -Từng tốp 2 HS luyện đọc.
*HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn HS -Xung phong đọc cá nhân.
đọc đúng giọng(tự hào,khâm phục)
* Thi đọc diễn cảm toàn bài.
-Nêu ý nghĩa của bài.

- HS thi đọc diễn cảm.
-Trả lời theo hiểu biết của
mình.

3.Củng cố,dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS chuẩn bị cho tuần Ôn tập
giữa học kì I.
Rút kinh nghiệm,bổ sung:

4/1p

Slides5

...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

6

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I- MỤCTIÊU : Giúp học sinh ôn :
- Bảng đơn vị đo khối lượng .
- Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng thường
dùng .
- Luyện tập viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1/ 5’

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 3.
- Chữa bài 4( phần b,d ).
- GV chữa bài , nhận xét.

Hoạt động của học sinh
- 1 HS lên bảng chữa.
- 1 HS lên bảng chữa.

2/ 5’

.Giới thiệi bài mới:
- Nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã - 2 HS nêu.
học lần lượt từ lớn đến bé ?
Gv đưa bảng kẻ sẵn.
- Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp bao
- 1 HS lên bảng điền.
nhiêu lần đơn vị liền sau nó ?
- Mỗi đơn vị khối lượng dài bằng một
phần mấy đơn vị liền trước nó?
- GV nêu tên bài mới, ghi đầu bài.
- HS ghi vở.

3/8

Ví dụ:
a) Ví dụ 1:
- Gv ghi bảng : Viết số thập phân
thích hợp vào chỗ chấm :
5tấn
132kg = ….tấn.
- Gv ghi như SGK.
b) GV đưa một số VD :
8tấn 3tạ = ….. tấn
8kg 23 g =….. kg
8tấn 4yến =….. tấn
( yêu cầu HS đổi ngay ra kết quả , bỏ
qua bước đổi ra phân số thập phân).

4/20’ 3. Thực hành : * GV hdẫn
* Bài 1: Viết số thập phân thích hợp
vào chỗ trống
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐD
Slides1

7

Slides2

Slides3
- HS nêu cách làm.
-HS làm bài trên bảng
Chữa bài- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu
HS làm bài vào vở .
- 2 HS lên bảng chữa.
Trường TH Thanh Lương

Slides4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

- GV cho HS nêu miệng cách làm cụ
thể một sốphép đổi.

5/1p

- 1 số HS nêu miệng cách đổi.

* Bài 2 : Viết các số đo sau dưới dạng - HS đọc đề và phân tích.
số thập phân
- 1 HS lên bảng chữa.
- GV cho HS làm phần a.
- Lưu ý viết các số đo đó ra đơn vị là
kg.
- 1 HS đọc đề bài.
- 1HS lên bảng chữa.
* Bài 3 :
- HS đổi miệng.
- GV ghi tóm tắt đề :
1 ngày /1 con : 9 kg thịt .
30 ngày / 6 con : ? kg thịt.
- Đáp án : 1,62 tấn thịt.
Củng cố- Dặn dò:
- Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng
và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
- GV đưa số đo khối lượng của 1 số
con vật yêu cầu HS đổi .
- GV nhận xét tiết học

Slides5

Slides6

Slides7

Rút kinh nghiệm bổ sung:
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

8

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 43: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh ôn :
- Bảng đơn vị đo diện tích .
- Quan hệ giữa một số đơn vị đo diện tích thường dùng .
- Luyện tập viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TT/TL

1/5’

2/5’

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 2 ( phần b).
- Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng và nêu
mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
- GV chữa bài , nhận xét.
.Giới thiệu bài mới:
- Nêu lại các đơn vị đo diện tích đã học lần
lượt từ lớn đến bé ?
* GV đưa bảng kẻ sẵn.
- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp bao nhiêu lần
đơn vị liền sau nó ?
- Mỗi đơn vị diện tích bằng một phần mấy
đơn vị liền trước nó?
( khắc sâu : mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100
lần đơn vị liền sau nó và bằng 0,01 đơn vị
liền trước nó).
- GV vào bài mới, ghi đầu bài.

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- 1 HS lên bảng chữa.
- 2 HS nêu miệng.

Slides2
- 2 HS nêu
- 1 HS lên bảng điền.
- 2 HS nêu, cho ví dụ.
- 2 HS nêu , cho ví dụ.

- HS ghi vở.
3/13p

Ví dụ:
a) Ví dụ 1:
- GV ghi bảng : Viết số thập phân thích hợp
vào chỗ chấm :
3m 2 5dm 2 = …..m.
- 1 số HS nêu cách làm.
- GV ghi như SGK
( GVcần nhấn mạnh 1dm 2 =
5dm 2 =

1
m 2 nên
100

5
m2 )
100

b) Ví dụ 2 :
- Tương tự như VD 1.
( Đổi ngay ra kết quả , bỏ qua bước đổi ra
phân số
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

9

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm
vào
Trường TH Thanh Lương

Slides3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

thập phân ).
4/16p

nháp.

Thực hành:
* Bài 1 :Viết số thập phân thích hợp vào
chỗ trống
- Gv yêu cầu HS đọc lại các số sau khi đổi.

Slides4
- HS nêu YC
* GV hdẫn , HS làm vở.

* Bài 2 : Viết số thập phân thích hợp vào
chỗ trống

- 2HS lên bảng chữa.

- GV cho HS xác định mối quan hệ giữa ha
và km 2 .
1km 2 = 100 ha

- HS thảo luận nhóm phần
(a) tự làm phần (b); (c)

Slides5

1

a) Vì 1 ha = 10 000m2 nên 1m2 = 1000 ha;
do đó 1654m2 =

1654
ha= 0,1654 ha.
10000

Vậy 1654 m2= 0,1654 ha.

5/1p

- 2 HS nêu miệng.

* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống
- Yêu cầu HS tự làm và thống nhất kết quả.

Slides6

Củng cố- Dặn dò:
- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích và mối
quan hệ giữa các đơn vị đo?
- GV nhận xét tiết học..

Slides7

Rút kinh nghiệm bổ sung:
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

10

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 44:

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC TIÊU: Giúp học sinh ôn :
- Củng cố viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị
đo khác nhau .
- Luyện giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài , diện tích.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
TT/TL

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/5P

Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 3.
- 1 HS lên bảng chữa.
- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích và nêu - 2 HS nêu miệng.
mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
- GV chữa bài , nhận xét

2/2’

. Giới thiệu bài mới:
- Gv nêu mục đích, yêu cầu, ghi đầu bài.

ĐD
Slides1

Slides2
- HS ghi bài.

3/30P

Thực hành: * GV hdẫn
* Bài 1: Viết số thập phân thích hợp
vào chỗ trống

- HS đọc và nêu yêu cầu đề bài
- HS làm vở.
- 2 lên bảng chữa.
- GV hỏi về mối quan hệ giữa các đơn vị - 1 HS nêu cách làm.
đo độ dài.
- Đáp án : a) 42,34m
b)
562,9dm
c) 6,02m
d)
4,352km

Slides3

* Bài 2 :Viết các số đo sau dưới dạng số HS đọc và nêu yêu cầu đề bài
đo có đơn vị là ki-lô-gam
- GV hỏi về mối quan hệ giữa các đơn vị
đo khối lượng
- 1 HS lên bảng chữa.
- Đáp án : a) 0,5kg b) 0,347kg
c)1500kg
-1 HS nêu cách làm.

Slides4

* Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số
đo có đơn vị mét vuông

Slides5

HS đọc và nêu yêu cầu đề bài
- 2 HS lên bảng chữa.

- GV cho HS so sánh khác nhau giữa
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

11

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

việc đổi đơn vị đo diện tích với việc đổi
đơn vị đo độ dài.
- Đáp án : a) 7 000 000 m 2
b) 0,3
2
m
40 000 m 2
3m
2

85 000 m 2

5,15 - 1 HS đọc đầu bài.
m
- 1 HS lên bảng chữa.
* Bài 4 :Giải toán
- HS nêu miệng .
- GV gợi ý đề bài , dạng toán đã học.
- Lưu ý HS tóm tắt bài bằng sơ đồ.
2

4/3p

Củng cố- Dặn dò:
- Nêu lại bảng đơn vị đo độ dài, đo khối
lượng , đo diện tích và mối quan hệ giữa
các đơn vị đo?
- Thi đổi đơn vị đo.
- GV nhận xét tiết học.

Slides6

Slides7
- Thi 2 đội .

Rút kinh nghiệm bổ sung:
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

12

Trường TH Thanh Lương


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán- Tiết 45 :

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC TIÊU :
- Giúp HS củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân
theo các
đơn vị đo khác nhau.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TT/TL

Hoạt động của giáo viên

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Hoạt động của học sinh

13

Trường TH Thanh Lương

ĐD


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

3/5p

Kiểm tra bài cũ :
- Gv đưa bài tập thêm :
* Bài 1 : Đổi số đo sau ra mét vuông:
12 ha ; 34 dm 2 ; 134 dm 2 ; 12
km 2
* Bài 2 : Khoanh vào kết quả đúng.
123tấn 6kg = ……kg
a) 1236kg b) 123,06kg
c)
123006kg
- GV chữa bài , nhận xét.

. Giới thiệu bài mới:
- GV nêu mục đích , yêu cầu , ghi tên
bài.
“ Luyện tập chung”
2/2p
Thực hành: * GV hdẫn
* Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng
số đo có đơn vị mét :
3/30p
- GV hỏi về mối quan hệ giữa các đơn
vị đo độ dài
- Lưu ý là đổi ra đơn vị là mét.
- Đáp án : a) 3,6m
b)
0,4m
c) 34,05m
d)
3,45m
* Bài 2 :Viết các số đo thích hợp vào
chỗ trống:
- GV hỏi về mối quan hệ giữa các đơn
vị đo khối lượng .
- Đáp án : 0,502 tấn ; 2500 kg ;
0,021 tấn.

Slides1
- 1 HS lên bảng chữa, lớp làm
nháp.
- 1 HS lên bảng chữa Lớp làm
nháp.

- HS ghi vở.
- HS làm vở.
- 2 lên bảng chữa.
- 1 HS nêu cách làm.

Slides2

Slides3

- 1 HS lên bảng chữa.

-1 HS nêu cách làm.

- HS quan sát hình vẽ.
- HS trả lời.

Slides4

- HS nêu yêu đề bài .

* Bài 5:Viết số thích hợp vào chỗ trống:
- 1 HS lên bảng chữa.
- GV cho HS quan sát hình vẽ trong
SGK , hỏi :
+ Trên đĩa cân có những quả cân nặng
bao nhiêu ?
+ Tổng khối lượng của những quả cân
- HS nêu miệng.
đó chính là gì ? ( Khối lượng của túi
cam ) .
- Thi 2 đội .
+ Vậy túi cam đó nặng bao nhiêu ?
- Từ đó HS đổi ra kết quả.
- Đáp án : a) 1,800kg.
b) 1800g.
14
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền
Trường TH Thanh Lương

Slides4


Rút kinh nghiệm bổ sung:
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................
.
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________

CHÍNH TẢ ( Nhớ – viết ).TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ
I- Mục tiêu :
1. Nhớ - viết đúng chính tả bài thơ Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
2. Ôn lại cách viết những từ ngữ có tiếng chứa âm dầu n / l hoặc am cuối n / ng.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III- Các hoạt động dạy – học :


TT/TL

1/5’

2/2’
3/5’

4/20

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 3 ở vở in.
- GV nhận xét.
1.Giới thiệu bài mới:
- GV nêu mục đích ,yêu cầu,ghi tên bài .
“ Tiếng đàn Ba-la-lai –ca trên sông Đà
2.Hướng dẫn HS viết chính tả (nhớ – viết):
- Đọc thuộc lòng đoạn thư cần nhớ – viết trong
bài Ê-mi-li,con..
- GV lưu ý HS chú ý
+ Bài này gồm mấy khổ?
+ Trình bày các dòng thơ như thế nào?
+ Những chữ nào phải viết hoa?
+ Viết tên đàn ba-la-lai-ca như thế nào?
Viết bài.
- Soát lại bài viết.
- Chấm một số bài.- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết.
- GV nêu nhận xét chung.

5/6’

3.Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
* Bài 1:
- Đọc yêu cầu đề.

Hoạt động của học
sinh

ĐD
Slides1

- 1 HS chữa miệng, lớp
chữa vở.
Slides2
- HS ghi vở.
Slides3
- 2 HS đọc ,lớp theo dõi
ghi nhớ và bổ sung.
- HS trả lời miệng.

- HS nhớ lại đoạn viết
Slides4
và tự viết lại bài.
- GV đọc lại toàn bộ bài,
HS soát lại lỗi.
HS đổi vở soát lỗi cho
nhau.
- HS thu lại vở.
* HS làm vở bài tập in.
Slides5
- 1 HS đọc đề bài.
- 4 HS lên bảng gắp
thăm và viết


- GV đưa bảng phụ và thi xem Ai nhanh hơn ở
phần a.
- Yêu cầu HS khác nêu các cặp từ mà mình đã
tìm.
* Bài 2:
- Đọc yêu cầu đề bài.
- GV đưa phiếu học tập cho các nhóm thi làm
trong thời gian quy định.

6/2’

- GV nhận xét,chữa bài
.Củng cố- Dặn dò:
- Về làm bài tập 2 trong vở in.
- GV nhận xét tiết học.

nhanh cặp từ mà mình đã
bốc.
- Lớp làm vở 2 phần a và
b.
- GV nhận xét, bổ sung.
- 2 HS nêu miệng phần
b.
Slides6
- 1 HS đọc đầu bài.
- HS làm bài theo nhóm.
- Đại diện các nhóm
trình bày bài làm của
mình, xem nhóm nào tìm
được nhiều từ láy nhất, Slides7
các nhóm khác bổ sung.
.

Rút kinh nghiệm bổ sung
…………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................
.


Luyện từ và câu- Tiết 18:

ĐẠI TỪ.

I.Mục tiêu:
1.Nắm được khái niệm đại từ;nhận biết đại từ trong thực tế.
2.Bước đầu biết sử dụng đại từ thay thế cho danh từ bị dùng lặp lại trong một văn bản ngắn.
II – Đồ dùng dạy học :
Giáo án điện tử
III.Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/5p

2/2p
3/10p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ:
-Đọc đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở quê
em hoặc nơi em sinh sống-BT3 (tiết
LTVC trước).
Giới thiệu bài:Đại từ
GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng
(Theo sách giáo viên trang 195)
Phần nhận xét:
Bài tập 1:
-Đọc yêu cầu bài tập .
-Yêu cầu HS làm việc nhóm 2.
-Mời đại diện nhóm phát biểu.
-GV chốt lời giải đúng và kết luận :
những từ dùng để xưng hô hay để thay
thế như trên gọi là đại từ.
GV nói thêm:Đại có nghĩa là thay
thế(như trong từ đại diện);đại từ có
nghĩa là từ thay thế.
Bài tập 2:
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu HS thảo luận trong bàn.
-Mời đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận.
-GV kết luận:cách dùng từ ở BT này
cũng giống BT1(thay thế cho từ khác
khỏi lặp).Vậy và thế cũng là đại từ.
(?)Vậy thế nào là đại từ?

4/5p

5/16p

Phần ghi nhớ:
-GV ghi bảng phần ghi nhớ.
-Đọc thành tiếng nội dung cần ghi
nhớ trong SGK.
-Yêu cầu HS học thuộc ND ghi nhớ.
Phần luyện tập:
Bài tập 1:

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

-2HS đọc.
-Nhận xét,đánh giá.
Slides2
.
-1HS đọc toàn bộ nôi dung BT.
-HS trao đổi trong bàn.
-Đại diện từng nhóm lần lượt
phát biểu.
-Lớp nhận xét.

Slides3

-HS lắng nghe.
Slides4
-1HS đọc toàn bộ nội dung BT
và các từ in đậm.
-HS trao đổi trong bàn.
-Đại diện từng nhóm nối tiếp
trình bày KQ thảo luận.
-Nhóm khác nhận xét,bổ sung.
-HS lắng nghe.
-1 số HS trả lời,lớp nhận xét,bổ Slides5
sung.
-2 HS đọc.
-Lớp đọc thầm,2-3 HS không
nhìn SGK đọc lại nội dung cần
ghi nhớ.

Slides6


-Đọc yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu HS làm việc nhóm 2.
-Mời đại diện nhóm trình bày KQ.

6/2p

*GV cùng lớp NX,chốt lời giải đúng.
Bài tập 2:
-Đọc yêu cầu bài tập.
(?)Bài ca dao là lời đối đáp giữa ai
với ai?
-Yêu cầu HS làm việc độc lập.
-Mời HS nối tiếp trình bày KQ làm.
-GV cùng lớp NX,chốt lời giải đúng.
Bài tập 3:
-Đọc yêu cầu bài tập.
(?)Những danh từ nào bị lặp lại nhiều
lần trong câu chuyện?
-Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
-GV lưu ý HS : Cần cân nhắc để tránh
thay thế từ chuột bằng quá nhiều từ
nó,làm cho từ nó bị lặp lại nhiều,gây
nhàm chán.
-Mời HS đọc đoạn văn đã dùng đại từ
thay thế cho danh từ bị lặp lại.
-GV cùng lớp NX,chốt lời giải đúng.
Củng cố, dặn dò:
-Nhắc lại ND cần ghi nhớ về đại từ.
-Nhận xét tiết học;dặn HS về nhà xem
lại BT2.3(phần luyện tập).

-1HS đọc toàn bộ nội dung BT
và các từ in đậm.
-HS trao đổi trong bàn,làm vở.
-Đại diện nhóm nối tiếp nhau
trình bày KQ.
-Lớp nhận xét.

Slides7

-1 HS đọc.
-HS làm bài vào vở.
-HS nêu đại từ tìm được.
-Lớp nhận xét,bổ sung.

Slides8

-1 HS đọc.
-HS đọc thầm mẩu chuyện Con
chuột tham lam và trả lời.
-HS làm bài vào vở.

-HS đọc đoạn văn đã làm.

Slides9

-Lớp nhận xét.

Rút kinh nghiệm bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................

Luyện từ và câu - Tiết 17:

MỞ RỘNG VỐN TỪ:THIÊN NHIÊN.

I.Mục tiêu:
1.Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Thiên nhiên:biết một số từ ngữ thể hiện sự so sánh và nhân
hoá bầu trời.


2.Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả,gợi cảm khi viết đoạn văn tả cảnh đẹp thiên nhiên.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
III.Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/5P

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ:
-Làm lại BT 3a,3b tiết LTVC trước.

.Giới thiệu bài:Mở rộng vốn từ thiên
nhiên
-GV giới thiệu và ghi đầu bài lên
bảng
(Theo sách giáo viên trang 187)
3/32P Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 1:
-Đọc nối tiếp bài Bầu trời mùa thu.

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

-2 HS lên bảng viết-1HS làm phần
a,1HS làm phần b.
-Lớp nhận xét.

2/2P

4/1p

Bài tập2:
-Đọc yêu cầu BT.
-Yêu cầu HS làm việc nhóm 4.
-GV phát phiếu kẻ sẵn bảng phân loại
cho các nhóm làm việc.
-GV cùng lớp nhận xét,bổ sung; biểu
dương nhóm làm bài đúng nhất.
Bài tập 3:
-Đọc yêu cầu BT.
-GV hướng dẫn để HS hiểu đúng yêu
cầu của BT:cảnh đẹp có thể là 1 ngọn
núi hay cánh đồng,công viên,vườn
cây,vườn hoa,cây cầu,dòng sông,hồ
nước…;trong đoạn văn cần sử dụng
các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
.-Mời HS đọc đoạn văn đã viết.
-GV và lớp NX, bình chọn đoạn văn
hay nhất.
3.Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS viết đoạn văn chưa đạt về
nhà viết lại để cô kiểm tra trong tiết
LTVC sau.

.

Slides2

-4 HS đọc nối tiếp bài Bầu trời
mùa thu, lớp đọc thầm theo.
Slides3
-1HS đọc.
-HS trao đổi trong nhóm,ghi KQ
vào phiếu đã phát.
-Đại diện nhóm dán phiếu,trình
bày KQ.
-Lớp NX,bổ sung..
-1 HS nêu YC .

Slides4

Đại diện các nhóm dán phiếu làm
bài lên bảng,trình bày KQ.
- HS nêu YC

Slides5

-Lớp làm bài vào vở. HS làm việc
độc lập

-HS đọc đoạn văn đã viết.
-Lớp NX.

Slides6


Rút kinh nghiêm bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................


Kể chuyện- Tiết 9: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU
- Biết kể lại một cảnh đẹp em đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở
nơi khác.
- Biết kể theo trình tự hợp lý, bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình.
- Lời kể rành mạch, rõ ý.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
- Tranh ảnh về một số cảnh đẹp ở địa phương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TT/TL

1/5p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Kiểm tra 2 HS

2/2p
3/15p

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- 2 HS kể lại câu chuyện em đã
được nghe, được đọc nói về quan
hệ giữa người với thiên nhiên

GV nhận xét.
Giới thiệu bài

Slides2

Hướng dẫn HS kể chuyện

Slides3

* Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề
bài
- GV ghi đề bài lên bảng.
- GV gạch dưới những từ ngữ quan
trọng
Đề: Kể chuyện về một lần em được đi
thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc
nơi khác.
- Cho HS đọc đề bài + gợi ý

- 2 HS lần lượt đọc đề bài
- 1 HS đọc gợi ý

- Cho HS giới thiệu về cảnh đẹp mình - Một số HStrình bày
4/16p

miêu tả
HS kể chuyện:
- Cho HS đọc gọi ý 2
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- GV: Bây giờ cô cho 2 em dựa vào - 2 HS lần lượt kể
gợi ý câu hỏi ở mục b kể lại phần đầu
câu chuyện
- GV viết dàn ý lên bảng.
- Cho HS kể chuyện

- HS lần lượt kể chuyện

Slides4


- GV nhận xét + khen những HS kể - Lớp nhận xét
5/2p

hay
Củng cố, dặn dò

Slides5

- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS viết vào vở bài kể
chuyện, chuẩn bị cho tiết 11

Rút kinh nghiêm bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................

Kĩ thuật- tiết 10:
I.Mục tiêu

LUÔC RAU

HS cần phải:
- Biết cách thực hiện các công viêc chuẩn bị và các bước luộc rau.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử
- Rau muống, bắp cải còn tươi ngon, nước sạch.
- Nồi, đĩa để rau.


- Bếp dầu hoặc bếp ga du lịch.
- 2 rổ, chậu.
- Đũa nấu.
- Phiếu đánh giá kết quả học tập của HS.
III.Các hoạt động dạy học
T
T/TL

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1/5P

Kiểm tra bài cũ: Nấu cơm
? : Có mấy cách nấu cơm? Trình bày
nấu cơm bằng nồi cơm điện?
- Nhận xét.
Giới thiệu bài
2/2p
- Giới thiệu và nêu MĐ bài học
3/10p Tìm hiểu cách thực hiện các công
việc chuẩn bị luộc rau
+ Để có món rau luộc trong bữa cơm,
ta phải thực hiện những xông việc gì?
+ Quan sát H1 và liên hệ thực tế, hãy
nêu những nguyên liệu và dụng cụ cần
chuẩn bị luộc rau?
+ Ở gia đình em thường luộc những
loại rau gì?
- Y/c HS nhắc lại cách sơ chế rau
- GV đưa ra 1 loại rau, yêu câù HS lên
thực hiện thao tác sơ chế rau.
- Gv uốn nắn, nhận xét, hướng dẫn
thêm thao tác ngắt các cuộng dài thành
cuộng ngắn…
Lưu ý: một số loại rau ( cải, su hào, đậu
cove…) nên cắt ngắn hoặc thái nhỏ sau
khi rửa sạch để giữ được chất dinh
dưỡng.
4/10p Tìm hiểu cách luộc rau
- Y/c HS đọc mục 2 và nhớ lại cách
luộc rau ở gia đình để nêu cách luộc
rau.
- Hướng dẫn cách luộc rau
Lưu ý:
+ Nên cho nhiều nước =>rau chín đều,
xanh
+ Khi luộc nên cho 1 ít muối =>rau
đậm và xanh.

ĐD
Slides1

1 HS trả lời
- Nhận xét
Slides2
- 2 công việc:
Slides3
+ Chuẩn bị
+ Luộc rau
- HS kể: rau, rổ, chậu nước, nồi,
đũa…

- HS kể: rau muống, rau cải….
- HS nhắc lại
- 1 HS lên bảng thực hiện.

- HS nêu cách luộc rau
Slides4
- Quan sát GV thực hiện


5/5p

6/2p

+ Nước sôi mới cho rau vào.
- HS trả lời
+ Khi cho rau vào nồi cần lật rau 2-3
lần.
+ Đun lửa to và đều…
- Đun to và đều lửa có tác dụng gì?
(chín đều)
Đánh giá kết quả học tập
- HS trả lời
- Hỏi HS câu hỏi cuối bài.
- HS làm phiếu BT, cùng cả lớp
- Hoặc ra phiếu bài tập: Sắp xếp các
và GV chữa.
bước luộc rau.
- GV nhận xét, đánh giá
Nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, động viên HS
luộc rau giúp bố mẹ chuẩn bị bữa ăn gia
đình.
- Y/c HS đọc trước bài “ Rán đậu phụ”
và tìm hiểu cách rán đậu ở gia đình.

Slides5

Slides6

Rút kinh nghiệm, bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................

Lịch sử- Tiết 9:

CÁCH MẠNG MÙA THU

I. MỤC TIÊU:
Học sinh nắm được:
- Sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở
Hà Nội.
- Ngày 19/8 trở thành ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta.
- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.
II – Đồ dùng dạy học :
- Giáo án điện tử
- Tranh, ảnh tư liệu về Cách mạng tháng Tám
- Băng đĩa bài hát "Tiến quân ca"
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TT/TL

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

ĐD


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×