Tải bản đầy đủ

TUAN 3

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP ĐỌC Tiết 5 :
Lòng Dân
I-Mục tiêu
1. -Biết đọc đúng văn bản kịch cụ thể:
-Biết đọc ngắt giọng, đủ để
- Biết đọc hayđoạn kịch theo cách phân vai
2 Hiểu nội dung ý nghĩa phần 1 của vở kịch: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, thông minh, mưu
trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ CM
II-Đồ đùng dạy học
- Giáo án điện tử.
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III- Các hoạt động dạy – học
TG
5p


Hoạt động của giáo viên
1.Bài cũ
H: Đọc thuộc bài thơ Sắc màu em
yêu và trả lời câu hỏi:
- Bài thơ nói lên điều gì về tình
cảm của bạn nhỏ đối với đất nước ?
- GV nhận xét chung
3p 2. Giới thiệu : Lòng dân
- GV ghi tựa đề lên bảng
10p 3 : Hướng dẫn đọc bài
GV đọc màn kịch
- Cho HS đọc lời mở đầu
- GV đọc hay màn kịch .
-Hứơng dẫn HS đọc đoạn
- GV chia đoạn: 3 đoạn
. Đoạn 1: Từ đầu đến lời dì Năm
( Chồng tui. Thằng này là con )
. Đoạn 2: Chồng chị à? Đến lời
lính ( Ngồi xuống !…rục rịch tao
bắn )
. Đoạn 3: Còn lại
-Hướng dẫn HS đọc cả bài
-GV đọc lại toàn bài một lượt

Hoạt động của học sinh
ĐD
- 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi Slide1
- Nhận xét

- HS lắng nghe

Slide2

- 1 HS đọc phần giới thiệu nhân Slide3
vật, cảnh trí, thời gian

- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn
- HS đọc đoạn nối tiếp
- HS luyện đọc những từ khó
đọc: quẹo, xẵng giọng, ráng …


HS đọc cả bài
HS đọc chú giải + giải nghĩa từ
- HS lần lượt đọc đoạn
- HS đọc theo sự hướng dẫn của
GV
- 1, 2 HS đọc cả bài
- 1 HS đọc chú giải
- 2 HS giải nghĩa từ
1


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

15p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3

4: Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Cho HS đọc phần mở đầu .
- GV giao việc: Lớp thảo luận câu
hỏi 1 và 2 trong SGK
H: Dì Năm đấu trí với địch khôn
khéo như thế nào để bảo vệ chú cán
bộ
Câu3: SGK
- GV chốt lại: Trong bài tình
huống kết thúc màn 1 là hấp dẫn vì dì
Năm làm bọn giặc hí hững tưởng dì
sắp khai nhưng chúng tẻn tò khi dì
dặn con trai mình. Tình huống đó thể
hiện mâu thuẩn kịch lên đỉnh điểm
sau đó giải quyết rất nhanh và gọn
6p 5: Đọc hay
- GV đọc hay đoạn 1
. Chú ý
Nhấn giọng ở những từ ngữ: có
thấy, hổng thấy, lâu mau, tức thời,
không, rõ ràng quẹo vô, chồng tui
- Hướng dẫn học sinh đọc phân vai
: GV chia HS thành nhóm 6 em, mỗi
em sắm một vai Em đóng vai người
dẫn chuyện nhớ đọc phần mở đầu và
đoc tất cả phần ghi trong ngoặc đơn
- Cho HS thi đọc
- GV nhận xét và khen nhóm đọc
hay
2p 6: Củng cố- dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài
- GV nhận xét tiết học
Dặn các em về nhà chuẩn bị cho
bài TĐ sắp tới, đọc trứớc màn 2 của
vở kịch Lòng Dân

Thứ …………../ …../ 9/201….

- 1 HS đọc phần giới thiệu về Slide4
nhân vật, cảnh trí, thời gian
- Cả lớp trao đổi thảo luận
Dì bình tĩnh trả lời các câu hỏi Slide5
của tên cai. Dì nhận chú cán bộ là
chồng dì Dì kêu oan khi bị địch
trói Dì vờ trối trăn căn dặn con
mấy lời

Slide6

- Nhiều HS luyện đọc hay theo
cách ngắtgiọng, nhấn giọng được
đánh dấu ở trên bảng phụ
- HS chia nhóm và từng nhóm được
phân vai
2 nhóm lên thi
- Lớp nhận xét

Slide7

1 em nhắc lại

2


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - Tiết 5 : Mở rộng vốn từ : Nhân dân
I.Mục tiêu:
1-Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về nhân dân, thuộc những thành ngữ ca ngợi phẩm chất
của nhân Việt Nam
2 -Tích cực hóa vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử
III.. Các hoạt động dạy – học
TL
5p

Hoạt động của GV
1: Bài cũ:
- GV nhận xét
2p 2: Giới thiệu bài
Mở rộng vốn từ : Nhân dân
10p 3: Hướng dẫn HS làm BT1
- Ch HS đọc yêu cầu của bài
tập 1
-GV giao việc: BT1 cho 6
nhóm từ a,b,c,d. chọn các từ cho
trong ngoặc đơn để xếp vào các
nhóm đã cho sao cho đúng
- Cho HS làm việc theo nhóm
( GV phát phiếu cho HS )
- Cho HS trình bày kết quả
- GV nhận xét và chốt lại kết quả
đúng
a/ Công nhân: thợ điện, thợ cơ
khí
b/
…….
10p 4: Hướng dẫn HS làm BT2
- Cho HS đọc yêu cầu BT2
- GV giao việc :Chỉ rõ mỗi câu
tục ngữ, thành ngữ đã cho ca
ngợi những phẩm chất gì của con
người Việt Nam ?

Hoạt động của HS
- 3 HS lần lượt đọc đoạn văn miêu
tả đã viết ở tiết LT&C trước
- HS lắng nghe

ĐD

- HS đọc thành tiếng. Lớp đọc
thầm theo.
- HS làm bài theo nhóm . Ghi kết
quả vào phiếu
- Đại diện nhóm lên dán kết quả
bài làm lên bảng lớp
- Lớp nhận xét

Slide3

Slide1
Slide2

1 HS đọc yêu cầu +đoc 5 câu
a,b,c,d,e.

- HS làm bài cá nhân
- HS tìm ý của 5 câu
- Lớp nhận xét

Slide4

- Cho HS trình bày kết quả bài
làm
3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

10p

3p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3

- GV nhận xét và chốt lại ý
đúng
a/ Chịu thương chịu khó: cần
cù, chăm chỉ, không ngại khó,
ngại khổ
b/……. .
c/….
HĐ5: Hướng dẫn HS làm
BT3
- Cho HS đọc yêu cầu BT3
- GV giao việc: Đọc thầm lại
truyện Con rồng cháu tiên.
-Câu a làm việc cá nhân
Câu b: Làm việc theo nhóm.
Câu c: làm việc cá nhân
- GV chốt lại ý đúng ; Gọi đồng
bào vì: đồng là cùng ; baò là caí
rau nuôi thai. Ynói tất cả đều
sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ
Âu Cơ
b/ Tìm từ bắt đầu bằng tiếng
đồng
- Cho HS trình bày kết quả .
- GV nhận xét và chốt lại
những từ HS đã tìm đúng
C/ Cho HS đặt câu
- Cho HS đặt câu mình đã đặt
- GV nhận xét + khen những
HS đặt câu hay
6: Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà làm lại
BT4

Thứ …………../ …../ 9/201….

- 1 HS đọc yêu cầu + đọc truyện
Con Rồng Cháu Tiên
- 1 Vài HS trả lời

Slide5

- Tìm tiếng đồng đứng trước và
ghi vào phiếu
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Lớp nhận xét
- HS tự chọn từ bắt đầu bằng tiếng
đồng và đặt câu
- Một số HS đặt câu
- Lớp nhận xét
-

- Nhắc lại tên bài học

Slide6

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – Tiết 6 :
Luyện tập về từ đồng nghĩa
I.Mục tiêu.
1—Biết sự dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu đoạn văn .
2- - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho . Biết nêu hoàn cảnh sử dụng
các thành ngữ tục ngữ đó
II.Đồ dùng dạy – học
- Giáo án điện tử
III.Các hoạt động dạy – học

TL
5p

Hoạt động của GV
1.Bài cũ
Baif 2:
- GV nhận xét

Hoạt động của HS

ĐD

- 2 HS lần lượt lên bảng làm Slide1
BT2, 3 của tiết luyện từ và câu
bài trước
- Nhận xét

Slide2
2: Giới thiệu bài
Luyện tập về từ đồng nghĩa
10p 3: Hướng dẫn HS làm BT1
- - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm Slide3
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- HS quan sát tranh
- GV giao việc:
-Quan sát tranh trong SGK
- Làm bài cá nhân
Chọn các từ Xách ,Đeo, - 3 HS làm và giấy
Khiêng, Kẹp, Vác . để điền vào
- 3 HS đem dán bài làm của
chỗ trống trong đoạn văn đó sao mình lên bảng
cho đúng .
- Lớp nhận xét
-Cho HS làm bài ( nhắc HS lấy
bút chì điền vào chỗ trống trong
SGK, phát 3 tờ giấy khổ to cho 3
HS )
- GV nhận xét + chốt lại kết quả - 1 HS đọc yêu cầu + đọc 3 câu
đúng
a,b, c.
Các từ lần lượt cần điền: Đeo,
Xách, Vác, Khiêng, Kẹp
10p 4: Hướng dẫn HS làm BT2
- - Cho HS đọc yêu cầu BT2
- HS lần lượt ghép ý vào 3 câu
Slide4
- GV giao việc: Chọn ý trong - một số HS phát biểu ý kiến
ngoặc đơn sao cho ý đó có thể - Lớp nhận xét
giải thích nghĩa chung của cả 3
câu tục ngữ, thành ngữ đã cho
- Cho HS làm bài
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe

2p

5


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

12p

1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

- Cho Hs trình bày kết quả
- GV nhận xét và chốt lại ý - HS lần lượt thực hiện 3 việc
đúng nhất là: Gắn bó với quê như cô giáo đã giao
hương là tình cảmtự nhiên. Ý này -- Một số HS đọc đoạn văn đã
có thể giải thích nghĩa chung của viết
cả 3 câu trên
- Lớp nhận xét
Slide5
5: Hướng dẫn HS làm BT3
- Cho HS đọc yêu cầu của BT
- GV giao việc:
+ Đọc lại bài sắc màu em yêu
+ Chọn 1 khổ thơ trong bài
+ Viết đoạn văn miêu tả màu
sắc của những sự vật mà em yêu
thích, trong đoạn văn có sử dụng
từ đồng nghĩa
- Cho HS làm bài
- Cho HS trình bày
- GV nhận xét và khen những
HS viết đoạn văn hay, có sử dụng
từ đồng nghĩa
6: Củng cố- dặn dò
GV ; nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS cả lớp về nhà viết
hoàn chỉnh BT3 và vở

Slide6

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

KỂ CHUYỆN - Tiết 3: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I.Mục tiêu.
HS kể lại được rõ ràng, tự nhiên một câu chuyện có ý nghĩa nói về một việc làm tốt của
một người mà em biết để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
II.Đồ dùng dạy học .
- Giáo án điện tử
Một số tranh ảnh gợi ý những việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước
III.Các hoạt động dạy học .
T

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

ĐD

2 HS lần lượt kể
Nhận xét

Slide1

L
6p 1: Bài cũ
Kể lại một câu chuyện đã được nghe
hoặc được đọc về các anh hùng,
danh nhân của nước ta
- GV nhận xét
2p 2: Giới thiệu bài
Kể chuyện được chứng kiến hoặc
tham gia
- GV ghi lời tựa bài lên bảng
10 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề
Y/c HS đọc yêu cầu đề bài
- GV ghi đề bài lên bảng và gạch
dưới những từ ngữ quan trọng
- Cho HS đọc gợi ý và trao đổi
các nội dung trong gợi ý đó
H: Những việc làm thể hiện ý
thức xây dựng quê hương đất nước
đó là những việc làm gì?
-Y/c HS nói về đề tài mình kể
4 Hướng dẫn HS kể chuyện trong
10p
nhóm
- Y/c HS đọc lại gợi ý 3
- Cho HS kể chuyện trong nhóm
10p
HĐ5: hướng dẫn HS kể chuyện
trước lớp
- Y/cHS kể mẫu và thi kể
- GV nhận xét và bình chọn
những câu chuyện hay nhất, người

Slide2

- HS đọc to, cả lớp lắng nghe
- Cả lớp đọc thầm lại đề bài và
gợi y

Slide3

- HS trao đổi và phát biểu ý kiến
- HS đọc to gợi ý 2, 3
- Một số HS nói trước lớp về
đề tài, về người mình đã chứng
kiến, tham gia
-HS kể cho các bạn trong
nhóm nghe
- 1 HS giỏi, khá kể mẫu cả lớp

Slide4

Slide5

7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3

kể chuyện hay nhất

2p 6: Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học
+ Về nhà tập kể lại câu chuyện
+ Chuẩn bị tiết kể chuyện sau

Thứ …………../ …../ 9/201….

lắng nghe
- Đại diện nhóm thi
- Lớp nhận xét
Slide6

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

8


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

to¸n - Tiết 11:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
* Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.
- Củng cố kĩ năng làm tính, so sánh các hỗn số (bằng cách chuyển hỗn
số thành phân số rồi làm tính, so sánh).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
T
G

Hoạt động của giáo viên
I- bbài cũ:
1) Tính:

Hoạt động của học sinh

ĐD

- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới Slide1
lớp theo dõi và nhận xét.

5 1 13 2
6 :2 − ×
8 4 4 10
- GV nhận xét .
II. Giới thiệu bài: Vừa rồi chúng ta đã
- HS nghe để xác định nhiệm vụ của
được tìm hiểu rất kĩ về “Hỗn số”. Hôm tiết học.
nay cả lớp sẽ luyện tập về hỗn số.
Slide2
III. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự làm bài tập.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở bài tập.
- GV chữa bài, hỏi 2 HS lên làm bài
- 2 HS vừa lên bảng làm bài lần lượt
trên bảng: Em hãy nêu cách chuyển từ trả lời. HS cả lớp theo dõi để nhận xét.
hỗn số thành phân số.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Slide3
Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.
- HS đọc thầm.
- HS tìm cách so sánh.
9
9
- GV viết lên bảng: 3 ...2 , yêu
- Một số HS trình bày cách so sánh
10 10
cầu HS suy nghĩa và tìm cách so sánh của mình trước lớp. Ví dụ;
• Chuyển cả hai hỗn số về phân
hai hỗn số trên.
số rồi so sánh:
9 39
9 29
3 =
; 2 =
10 10
10 10

9


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

39 29
9
9
> , vậy 3 > 2
10 10
10
10

So sánh từng phần của hai
hỗn số: Ta có phần nguyên 3 > 2 nên
9
9
3 >2
10
10
- HS theo dõi nhận xét của GV, sau
đó tự làm tiếp các phần còn lại của
bài.
Ta có:

- GV nhận xét.

Slide4
Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài và nêu yêu
- HS nêu: Bài tập yêu cầu chúng ta
cầu của bài.
chuyển các hỗn số thành phân số rồi
thực hiện phép tính.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở bài tập.
- GV gọi HS nhận xét bài làm của
- HS nhận xét đúng/sai (nếu sai thì
bạn trên bảng.
sửa lại cho đúng).
- GV hỏi HS về cách thực hiện phép
- 2 HS lần lượt trả lời, cả lớp theo
cộng (phép trừ) hai phân số cùng mẫu dõi và nhận xét, bổ sung ý kiến.
số, khác mẫu số.
- GV nhận xét .
Slide5
IV. Củng cố- dặn dò
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS
chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung.



RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

10


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

to¸n - Tiết 12:
Luyện tập chung
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
* Kĩ năng:
- Nhận biết phân số thập phân và chuyển một số phân số thành phần số thập phân.
- Chuyển hỗn số thành phân số.
- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị (số đo viết dưới dạng hỗn
số kèm theo tên một đơn vị đo).
II. ĐỒ DÙNG
- Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
TG
Các hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
ĐD
I- Bài cũ:
Slide 1
Chuyển các hỗn số sau thành
- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp
phân số rồi thực hiện phép tính:
theo dõi và nhận xét.
35
1
−2 ;
a)
b)
7
3
1 7
9 :2
8 9
- GV nhận xét .
- HS nghe để xác định nhiệm vụ của
tiết học.
II. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
Slide2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS
toán.
cả lớp đọc thầm đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bài. (Nhắc
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
HS chọn cách làm sao cho phân số làm bài vào vở bài tập.
thập phân tìm được là phân số bé
nhất có thể).
- GV gọi HS nhận xét bài làm
của bạn trên bảng, sau đó nhận
xét .
Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- HS đọc thầm đề bài trong SGK.
Slide3
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng
- HS: Bài tập yêu cầu chúng ta
ta làm gì?
chuyển các hỗn số thành phân số.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 2 HS lên bảng làm phần a. HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
11


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

- GV chữa bài .
Bài 4
- GV viết lên bảng số đo
- HS trao đổi với nhau để tìm cách
5m7dm. GV nêu vấn đề: Hãy suy giải quyết vấn đề. Sau đó HS nêu cách
nghĩ để tìm cách viết số đó 5m7dm làm của mình trước lớp (có thể đúng
thành số đo có một đơn vị là m.
hoặc sai).
Ví dụ:
7
• Ta có 7dm =
m
10
7
nên 5m7dm = 5m +
m
10
50 7 57
+ =
=
(m)
10 10 10
- GV nhận xét các cách làm của
HS, tuyên dương các cách làm
đúng, sau đó nêu: Trong bài tập
này chúng ta sẽ chuyển các số đo
có hai tên đơn vị thành số đo có
một tên đơn vị viết dưới dạng hỗn
số.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét và chữa bài của
HS trên bảng lớp.
Bài 5
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau
đó tự làm bài.

Slide4

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở bài tập.
Slide5
- HS làm bài vào vở bài tập.
a) 3m = 300cm
27
c) 27cm =
m
100
Sợi dây dài:

- GV gọi HS đọc bài làm của
- 1 HS chữa bài miệng trước lớp. HS
mình trước lớp.
cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài.

12


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

TOÁN- TIẾT 13:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Phép cộng, phép trừ các phân số.
- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị viết dưới dạng hỗn số.
- Giải bài toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó.
II. ĐỒ DÙNG
- Giáo án điện tử
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
TG
Các hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
ĐD
I- Bài cũ:
Slide1
Hãy viết các độ dài dưới đây
- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp
có đơn vị là m.
theo dõi và nhận xét.
5m 6dm;
9m
64cm
2m 45mm;
9m4cm
- GV nhận xét.
II. Giới thiệu bài: Tiết học hôm
- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết Slide2
nay, cô cùng các em ôn luyện học.
phép cộng, phép trừ các phân số;
giải toán về tìm một số khi biết
giá trị phân số của số đó.
III. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
Slide3
- GV yêu cầu HS tự làm bài,
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
nhắc HS khi quy đồng mẫu số bài vào vở bài tập.
các phân số chú ý chọn mẫu số
chung bé nhất có thể.
- GV yêu cầu HS đổi chéo vở
để kiểm tra bài của nhau.
Bài 2
Slide4
- GV yêu cầu HS đọc đề bài - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài
và tự làm bài.
vào vở nài tập
5 2 25 16 9

=
a) − =
8 5 40 40 40
1 3 11 3 22 15 7

=
b) 1 − = − =
10 4 10 4 20 20 20
13


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

c)

2 1 5 4 3 5 2 1
+ − = + − = =
3 2 6 6 6 6 6 3

- GV cho HS chữa bài trước
lớp, sau đó nhận xét .
Bài 3
- GV cho HS tự làm bài và
- HS tự làm bài.
nêu đáp án mình chọn trước lớp.
Khoanh vào C.
Bài 4
- GV yêu cầu các HS khá tự
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
làm bài, sau đó đi hướng dẫn các bài vào vở bài tập.
HS kém.
- GV gọi HS nhận xét bài làm
- Nhận xét bài bạn, nếu bạn làm sai thì
của bạn trên bảng lớp, sau đó sửa lại cho đúng.
nhận xét .
Bài 5
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả
lớp đọc thầm đề bài trong vở bài tập.
+ GV yêu cầu HS khá làm bài,
- HS làm bài vào vở bài tập.
hướng dẫn riêng cho các HS
Bài giải:
yếu:
Từ sơ đồ ta nhận thấy nếu chia quãng
đường AB thành 10 phần bằng nhau thì 3
phần dài 12km.
1
Mỗi phần dài là (hay
quãng đường
10
AB dài là):
12 : 3 = 4 (km)
Quãng đường AB dài là:
4 x 10 = 40 (km)
Đáp số: 40km.
IV.CỦNG CỐ - DẶN DÒ

Slide5
Slide6

Slide7

Slide8

- GV tổng kết tiết học, dặn dò
HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập
chung.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

14


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN- TIẾT 14:
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Phép nhân và phép chia các phân số.
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Đổi số đo hai đơn vị thành số đo một đơn vị viết dưới dạng hỗn số.
- Giải bài toán liên quan đến tính diện tích các hình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC .:
TG

Các hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
1.- Bài cũ:
- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới
3
số vải có là 36m. Tính số vải có? lớp theo dõi và nhận xét.
7
- GV nhận xét .
2.. Giới thiệu bài: Hôm nay, chúng
- HS nghe để xác định nhiệm vụ
ta se ôn luyện về phép nhân, chia các của tiết học.
phân số, tìm thành phần chưa biết của
phép tính, đổi số đo hai đơn vị thành
số đo 1 đơn vị dưới dạng hỗn số và
giải toán về diện tích các hình.
3. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV cho HS thực hiện trên bảng
- HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
con.
- GV cho HS chữa bài của bạn trên
bảng lớp.
Bài 2
- GV cho HS đọc đề.
- 1 HS đọc đề.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
- GV cho HS nhận xét bài, sau đó
- 4 HS lần lượt nêu cách tìm.
yêu cầu 4 HS vừa lên bảng làm bài
nêu rõ cách tìm x của mình.
- GV nhận xét .
Bài 3
- GV cho HS đọc đề và cho HS thực
hiện bài 3 dưới hình thức trò chơi
“Truyền điện”.

ĐD
Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

15


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

Bài 4
- GV treo bảng phụ có sẵn hình vẽ
của bài tập, sau đó yêu cầu HS đọc đề
bài và quan sát hình.
- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV cho HS đọc phần tính toán
trước lớp và kết luận khoanh vào B là
đúng.
4.Củng cố- dặn dò:
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS
chuẩn bị bài sau: Ôn tập về giải toán.

Slide6
- HS đọc đề bài và quan sát hình.
- Cần tính được:
+ Diện tích của mảnh đất.
+ Diện tích của ngôi nhà.
+ Diện tích của ao.
- HS làm bài vào giấy nháp:
Diện tích mảnh đất là:
50 x 40 = 2000 (m2)
Diện tích ngôi nhà là:
20 x 10 = 200 (m2)
Diện tích cái ao là:
20 x 20 = 400 (m2)
Diện tích phần còn lại là:
2000 – 200 – 400 = 1400 (m2)
Vậy khoanh vào B.
Slide7


RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

16


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

Toán – Tiết 15:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Giáo án điện tử
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
TG

Các hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
ĐD
1. Bài cũ:
Slide1
Tìm x, biết:
- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới
3
2
5 4 1 lớp theo dõi và nhận xét.
x: = ×
a) x + = 1 ; b)
5
5
9 7 2
- GV nhận xét .
2. Giới thiệu bài:
3. Hướng dẫn ôn tập
a) Bài toán về tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số của hai số đó
- GV gọi HS đọc đề bài toán 1 trên
bảng và tóm tắt.
- GV cho HS nhận xét bài làm của
bạn trên bảng.
- GV cho HS nêu các bước giải bài
toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
của hai số đó.

- GV nhận xét ý kiến của HS.
b) Bài toán về tìm hai số khi biết
hiệu và tỉ số của hai số đó
- GV yêu cầu HS đọc bài toán 2.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ Slide2
của tiết học.
Slide3
- 1 HS đọc thành tiếng, HS cả
lớp đọc thầm.
- HS nhận xét đúng/sai. Nếu bạn
làm sai thì sửa lại cho đúng.
- HS trình bày:
+ Các bước giải bài toán tìm hai số
khi biết tổng và tỉ của ha số là:
• Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.
• Tìm tổng số phần bằng nhau.
• Tìm giá trị của một phần.
• Tìm các số.
Bước tìm giá trị của một phần và
bước tìm số bé (lớn) có thể gộp vào
với nhau.
Slide4
- 1 HS đọc thành tiếng đề bài
trước lớp. HS cả lớp đọc thầm đề
17


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3

- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ và giải
bài toán.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm
của bạn trên bảng.
- GV cho HS nêu các bước giải bài
toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
của hai số đó.

Thứ …………../ …../ 9/201….

bài trong SGK.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
- HS nhận xét bạn làm bài
đúng/sai. Nếu sai thì sửa lại cho
đúng.
- HS trình bày:
Bước tìm giá trị của một phần và
bước tìm số bé (lớn) có thể gộp vào
với nhau.

- GV nhận xét ý kiến của HS.
- GV hỏi tiếp: Cách giải bài toán
- Hai bài toán khác nhau là:
“Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của
+ Bài toán “Tìm hai số khi biết
hai số” có gì khác với giải bài toán tổng và tỉ của hai số” ta tính tổng
“Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của số phần bằng nhau còn bài toán
hai số”?
“Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của
hai số đó” ta tính hiệu số phần
bằng nhau.
4.. Luyện tập
Bài 1
Slide5
- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau
- HS làm bài tương tự như bài
đó gọi HS đọc bài chữa trước lớp.
toán 1, bài toán 2.
- GV nhận xét bài làm của HS và
cho điểm
Bài 2
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, Slide6
HS cả lớp đọc thầm trong SGK.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 1 HS làm bài trên bảng lớn – cả
lớp làm vào vở.
- GV chữa bài của HS trên bảng
lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3
Slide7
- GV gọi HS đọc đề bài toán
- 1 HS đọc đề bài cả lớp đọc
thầm đề bài trong SGK.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
5. Củng cố- dặn dò
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS
chuẩn bị bài sau:

Slide8

18


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP ĐỌC - Tiết 6
:
Lòng Dân ( Tiếp theo )
I.Mục tiêu.
1- Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể:
- Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài
-Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng
thẳng, đầy kịch tính của vở kịch
- Biết cùng các bạn đoc phân vai, dựng lại toàn bộ vở kịch
2-Hiểu nội dung ý nghĩa của toàn bộ vở kịch:
Trong cuọc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí. Vở
kịch nói lên tấm lòng s ắt son của người dân đối với CM
II.Đồ dùng dạy học .
- Giáo án điện tử
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III.Các hoạt động dạy học .
TL
6p

Hoạt động của giáo viên
1: Bài cũ
- Y/c nhóm HS lên đọc phân vai
đoạn 1
H: Em hãy nêu nội dung phần 1
của vở kịch
- GV nhận xét chung
2p 2: Giới thiệu bài
Lòng dân ( tiếp theo)
- GV ghi tựa bài lên bảng
10p 3: Hướng dẫn đọc
- - GV đọc mẫu lần 1
- GV chia đoạn: 3 đoạn
. Đoạn 1: Từ đầu đến chú cán
bộ ( để tôi đi lấy )
. Đoạn 2: Tiếp theo đến Thôi,
trói nó lại dẫn đi
. Đoạn 3: Còn lại
- GV cho HS đọc đoạn nối tiếp
- Gv cho HS luyện đọc từ ngữ
dễ đọc sai:Hừm, miễn cưỡng,
ngượng ngập
- Cho HS đọc chú giải + giải
nghĩa từ

Hoạt động của học sinh
ĐD
4 HS lên đọc đoạn 1 theo hình thức Slide
phân vai
- 1 HS lên trình bày:
- Nhận xét
- HS lắng nghe

Slide2

- HS lắng nghe

Slide3

- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong
SGK

- HS đọc 3 đoạn nối tiếp 2 lượt
- HS đọc từ theo sự hướng dẫn của
GV
- 1 HS đọc lại toàn bộ vở kịch
- 1 HS đọc chú giải, 1 HS giải nghĩa
19


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

4: GV đọc lại toàn bộ vở kịch 1 từ
lần
10p

10p

2p

4: Tìm hiểu bài:
Slide4
Câu hỏi 1: An đã làm cho bọn
giặc mừng hụt như thế nào?
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm
Câu hỏi 2: Những chi tiết nào
-HS trả lời và nhận xét.
cho thấy dì Năm ứng xử rất thông
minh?
Câu hỏi 3: Vì sao vở kịch được đặt
tên là “ Lòng dân”?
- GV chốt lại: Vì vở kịch thể hiện
tấm lòng của người dân đối với
CM. Người dân tin yêu CM sẵn
sàng bảo vệ CM . Lòng dân là chỗ
dựa vững chắc nhất của CM
5 .Hướng dẫn HS đọc hay
- HS gạch /trong SGk đoạn cần Slide5
- Yêu cầu HS dùng phấn màu luyện đọc
gạch chéo (/) ở những chỗ cần ngắt - Nhiều HS đọc đoạn
gịong, gạch dưới những từ ngữ cần
- 6 HS một nhóm . Mỗi em sắm 1 vai
nhấn giọng
để đọc thử trong nhóm
- GV đọc mẫu đoạn luyện đọc
-2 nhóm lên thi đọc
- GV chia 6 nhóm
- Lớp nhận xét
- Cho thi đọc dưới hình thức
phân vai ( mỗi HS sắm 1 vai )
- GV nhận xét và khen nhóm
đọc hay
6.Củng cố- dặn dò
- Nêu lại nội dung bài học
Slide6
- G V nhận xét tiết học,
-Dặn HS về nhà chuẩn bị bài
cho tiết học sau : Những con sếu
bằng giấy

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

20


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP LÀM VĂN - Tiết 5: Luyện tập tả cảnh( một hiện tượng thiên nhiên)
I.Mục tiêu.
1-Trên cơ sở phân tích nghệ thuật quan sát chọn lọc chi tiết của nhà văn TÔ HOÀI qua bài
văn mẫu Mưa Rào, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa.
2 – Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi tiết, với
các phần mục cụ thể, biết trình bày cụ thể, biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng tự
nhiên
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử
III. Các hoạt động dạy học
TL
5p

2p
15p

Hoạt động của giáo viên
1 : Bài cũ
- Kiểm tra bảng thống kê của
tiết TLV trứớc (kiểm tra 3 vở của
cả lớp)
- GV nhận xét
2 : Giới thiệu bài:
Luyện tập tập cảnh
3 Hướng dẫn HS làm BT1.
- Y/cHS đọc yêu cầu BT1
- GV giao việc: Các em đọc bài
Mưa Rào và trả lời cho cô 4 câu
hỏi trong SGK
- Y/c HS làm việc
- Cho HS trình bày kết quả bài
làm
- GV nhận xét + chốt lại ý trả
lời đúng
a/ Những dấu hiệu báo cơn mưa
sắp đến
- Mây: bay về, mây lớn …
-Gió: thổi giật ….
b/ Những từ ngữ tả tiếng mưa
và hạt mưa từ lúc bắt đầu và lúc
kết thúc cơn mưa
- Tiếng Mưa: lẹt đẹt, lách tách
……
Hạt mưa: những giọt nước lăn

Hoạt động của học sinh
ĐD
- Cả lớp để vở ra đầu bàn để giáo Slide1
viên kiểm tra

- HS lắng nghe

Slide2

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm yêu Slide3
cầu của BT, bài MƯA RÀO, đọc 4
câu hỏi
-Cả lớp đọc thầm kĩ bài MƯA
RÀO
- Một số HS phát biểu ý kiến
- Lớp nhận xét
- HS dùng bút chì gạch dưới những
chi tiết giáo viên vừa chốt
- HS dùng viết chì gạch dưới
những từ ngữ tả tiếng mưa, giọt mưa
- HS dùng viết chì gạch dưới
những chi tiết GV đã nêu

21


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

16p

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

……
c/ Những từ ngữ, chi tiết miêu
tả cây cối con vật, con vật trong và
sau cơn mưa:
- Trong cơn mưa: lá đào, lá na,
lá sói vẫy tay run rẩy ……
- Sau cơn mưa: trời rạng dần,
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm
chào mào hót râm ran
- 1 HS đọc bài ghi quan sát của
d/ Tác giả đã quan sát bằng thị mình về cơn mưa
giác (nhìn), bằng thính giác (nghe)
- 3 nhóm làm bài vào giấy, các
bằng xúc giác (cảm nhận bằng da), nhóm còn lại làm vào giấy nháp
khứu giác (ngửi)
- Đại diện 3 nhóm lên dán kết quả
GV: Nhờ có khả năng quan sát bài làm lên bảng lớp
tinh tế, tác giả đã viết được 1 bài
- Lớp nhận xét
văn tả cơn mưa rào rất hay. Qua đó
ta thấy được nghệ thuật quan sát và
miêu tả tài tình của tác giả
HĐ4: Hướng dẫn HS làm
Slide4
BT2.
- Y/cHS đọc yêu cầu của bài tập
- GV giao việc: Quan sát và ghi
lại về một cơn mưa. Dựa vào
những quan sát đã có, hãy chuyển
thành dàn ý chi tiết
- Cho HS làm bài
- GV phát giấy + bút dạ cho 3
nhóm
- Cho HS trình bày kết quả bài
làm
- GV nhận xét + khen những HS
làm bài đúng và hay
HĐ 5: Củng cố- dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh
lại dàn ý
- Đọc trước và chuẩn bị cho bài
học TLV tới

Slide5

22


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP LÀM VĂN – Tiết 6:
Luyện tập tả cảnh
I.Mục tiêu.
1 – Biết chuyển một phần dàn ý của bài văn tả cảnh cơn mưa thành một đoạn văn hoàn
chỉnh
1. –Biết hoàn chỉnh các đoạn văn viết dở dang
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử
- Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của HS
III.Các hoạt động dạy-học
TL
5p

Hoạt động của giáo viên

1 : Bài cũ
- Chữa bài làm HS đã hoàn chỉnh của
tiết TLV trước
- GV nhận xét chung
2p
2 : Giới thiệu bài:
Luyện tập tả cảnh
15p 3: Hướng dẫn HS làm BT1
- Cho HS đọc BT 1
- GV giao việc:
+ Đọc kĩ lại đề, yêu cầu
+ Chỉ ra được nội dung chính của mỗi
đoạn
+ Viết thêm vào những chỗ có dấu
(…. . ) để hoàn chỉnh nội dung của từng
đoạn
- Y/c HS làm bài
- Y/c HS trình bày ý chính của 4 đoạn
văn
- GV chốt lại ý đúng của 4 đoạn văn
. Đoạn 1: Giới thiệu cơn mưa rào ào ạt
rồi tạnh ngay
. Đoạn 2: Cảnh tượng muôn vật sau cơn
mưa
. Đoạn 3: Cây cối sau cơn mưa
. Đoạn 4: Đường phố và con người sau
cơn mưa
- GV cho HS viết thêm đoạn văn
- GV cho HS trình bày đoạn văn

Hoạt động của học sinh

- HS lắng nghe

ĐD
Slide1

Slide2

- HS đọc to, cả lớp đọc Slide3
thầm
- HS nhận việc
- HS đọc thầm lại đề + yêu
cầu + 4 đoạn
- Xác định ý chính của mỗi
đoạn - Một số HS trình bày
- Lớp nhận xét
- HS làm bài cá nhân viết
thêm vào chỗ có dấu (…)
phần cần thiết phù hợp với
nội dung đoạn
- Một vài HS đọc đoạn văn
khi đã viết thêm phần còn
thiếu
- Lớp nhận xét

23


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

17p

- GV nhận xét và chọn 4 đoạn văn hay
Slide4
nhất đọc cho cả lớp nghe
4: Hướng dẫn HS làm BT2 11’
Cho HS đọc yêu cầu đề
- GV giao việc
. Chọn trong dàn bài đã chuẩn bị trong
- HS xem lại dàn bài tả cơn
tiết TLV trước một phần nào đó
mưa đã làm ở tiết TLV trước
. Viết phần dàn bài đã chọn thành một
-Chọn phần trong dàn bài
đoạn văn hoàn chỉnh
-Viết phần đã chọn thành
- Cho HS làm bài
đoạn văn
- Cho HS trình bày kết quả
- Một số HS đọc cho cả
- GV nhận xét
lớp nghe đoạn văn mình đã
viết
- Lớp nhận xét

1p

5 : Củng cố- dặn dò
-GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà hoàn thiện nốt đoạn
văn (nếu ở lớp viết chưa xong)
- Dặn HS về nhà chuẩn bị tiết TLV tiếp
theo : Luyện tập tả cảnh ( bài viết)

Slide5

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

24


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

CHÍNH TẢ - Tiết 3:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 3
Thứ …………../ …../ 9/201….

Nhớ –viết: Thư gửi các học sinh
Qui tắc đánh dấu thanh

I.
Mục tiêu.
1-Nhớ và viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài thư gửi các học sinh
2-Chép đúng các tiếng đã cho vào mô hình cấu tạo tiếng, nắm được qui tắc đặt dấu thanh
trong tiếng
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo án điện tử
- Phấn màu + bút dạ + phiếu học tập
III.Các hoạt động dạy-học
TL
Hoạt động của giáo viên
5p 1 : Bài cũ
- GV dán lên bảng mô hình tiếng đã
chuẩn bị trước, cho 1 HS đọc tiếng, 2
em lên viết trên mô hình
- GV nhận xét
2p 2: Giới thiệu bài
Chính tả :Nhớ – viết Thư gửi các
học sinh
- GV ghi tựa đề lên bảng
3p 3: Hướng dẫn chính tảCho HS đọc yêu cầu bài và 2 HS đọc
thuộc lòng đoạn văn cần viết
- - GV đọc lại 1 lần đoạn chính tả
15p

Hoạt động của học sinh
ĐD
- 1 HS đọc tiếng bất kì
Slide1
- 2 HS viết các tiếng đã đọc và
mô hình
Slide2

-1 HS đọc yêu cầu đề
Slide3
-2 HS đọc thuộc lòng đoạn văn
(Từ Sau 80 năm giời nô lệ …. .
công học tập của các em)
- Lớp nhận xét
- HS chú ý lắng nghe
4: Viết chính tả
- HS nhớ lại đoạn CT, nhớ
HS viết chính tả
những từ dễ viết sai có trong đoạn
- GV lưu ý HS tư thế ngồi viết, nhớ đã luyện trong tiết TĐ, cách trình
lại những từ ngữ khó viết
bày
- HS viết chính tả
- HS rà soát lỗi
- Từng cặp HS trao đổi vở cho
nhau để chữa lỗi

7p 5: Chữa bài
- GV đọc lại toàn bài chính tả một
lượt
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×