Tải bản đầy đủ

Hồ sơ Đại hội chi đoàn

ĐỒN XÃ NINH LỘC
CHI ĐOÀN TH NINH LỘC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐỒN TRƯỜNG TH NINH LỘC
NHIỆM KỲ: 2018 – 2019
I/ Thời gian: 1 buổi (bắt đầu: 16 giờ 00 ngày 26/10/2018)
II/ Nội dung:
1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tòch đoàn, thư ký đoàn.
3. Thông qua chương trình đại hội.
4. Thông qua báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm
kỳ 2017-2018.
5. Thông qua phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ
2018-2019.
6. Thảo luận phương hướng.
7. Ban chấp hành cũ tuyên bố mãn nhiệm kì.
8. Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới.
9. BCH mới ra mắt và phát biểu cảm tưởng.
10.
Đại biểu phát biểu ý kiến.
11.

Thông qua nghò quyết đại hội.
12.
Bế mạc.

ĐỒN XÃ NINH LỘC
CHI ĐOÀN: TH NINH LỘC


BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN
NHIỆM KÌ: 2017 – 2018
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi đồn gờm 12 Đồn viên thanh niên gờm:
- 01 bí thư
- 01 phó bí thư
- 01 Ủy viên
- 9 Đồn viên
B/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:
1. Tḥn lợi:
- Ban giám hiệu nhà trường có sự quan tâm, chỉ đạo tận tình.
- Lực lượng Đồn viên khá đơng và trẻ trung, năng động nên tham gia tốt các phong trào.
- Các Đồn viên thanh niên tích cực, nhiệt tình trong việc tham gia các phong trào do các
cấp tở chức.
2. Khó khăn:
- Lực lượng Đồn viên ở xa trường, dạy ở nhiều cơ sở nên khó huy động, hoạt động.
- Do tính chất cơng việc nên ít có thời gian để tham gia các phong trào.
C/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TÁC ĐỒN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ
2017 - 2018:
I. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trò tư tưởng:

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trò tư tưởng cho đoàn
viên thanh niên được đặt lên hàng đầu và được xem là nhiệm
vụ trọng tâm năng cao nhận thức, rèn luyện nhân cách, vận
động đoàn viên học tập, quán triệt chủ trương chính sách của
Đảng và nhà nước.
- Trong năm qua, Chi đoàn cùng với nhà trường, Liên Đội tổ
chức các hình thức sinh hoạt nói chuyện dưới cờ nhân các
ngày lễ lớn: 20/10; 20/11; 22/12; 3/2; 26/3; 30/4… hội trăng rằm.
- Hoạt động đền ơn đáp nghóa được rộng rãi như cùng Liên
đội: Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở tượng đài xã Ninh Lộc, thăm hỏi một
số gia đình có cơng với cách mạng.


- Thực hiện tốt việc giáo dục cho học sinh về công tác
phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trong Nhà trường
bằng nhiều hình thức như nói chụn dưới cờ, thơng qua các trò chơi dân gian.
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn như anh bộ đội cụ Hồ, ăn
mặc đồng phục gọn gàng đúng trang phục khi lên lớp cũng như
trong sinh hoạt .
- Tất cả ĐV hoàn thành khi được giao nhiệm vụ.
II. Phong trào dạy học:
- Nhiệm vụ chủ yếu là dạy và học, do đó trong năm qua Chi
Đồn đã tham gia hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn 20/11 đa
số các đoàn viên tham gia tích cực nghiêm túc đạt 08 giáo viên
giỏi trường: Nguyễn Thò Phương, Huỳnh Thị Xn Sang, Nguyễn Thế Thủ,

Giang Thò Ngọc Trinh, Võ Thò Tuyến, Nguyễn Như Ái, Nguyễn Thị Thu
Sương, Tơ thị Cẩm. Trong đó 02 giáo viên xuất sắc là: cơ Nguyễn Thò
Thu Sương, Giang Thò Ngọc Trinh, 02 giáo viên giỏi thò xã: Giang Thò
Ngọc Trinh, Nguyễn Thò Thu Sương, 01 GV TPT đội giỏi TX: Cơ Đặng Thị Ngọc


Thiện, Thầy Nguyễn Thế Thủ đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa MácLênNin, tư trưởng Hờ Chí Minh, 87 năm truyền thống, lịch sử vẻ vang của đồn TNCSHCM
và hiến kế cho đồn”.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” nhằm tạo
môi trường thi đua học tập thực sự nghiêm túc. Không có đồng
chí nào vi phạm trong thi cử.
- Đoàn viên giáo viên thực hiện đúng qui chế chuyên môn,
có tâm huyết cụ thể trong từng tiết dạy.
- 100% đoàn viên có kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ vững
vằng; có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình yêu nghề, yêu
trẻ không vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Các bạn đoàn viên đã cố gắng duy trì phong trào dạy tốt,
tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa thầy và thầy, thầy và trò
nhằm rèn luyện tay nghề cũng như tạo tình cảm cho học sinh.
III. Công tác xây dựng Đảng - Đoàn:
- Tất cả ĐV tham gia tích cực các chủ trương chính sách do
Đảng và nhà nước đề ra.
- 100% các đoàn viên tham gia các bài thi tìm hiểu do Cơng
Đồn, nhà trường tở chức.
- Giới thiệu 1 đ/c để chi bộ cử đi học lớp nhận thức đảng
- Đóng đoàn phí đầy đủ.
IV. Các hoạt động khác:
- Tham gia dọn vệ sinh trường học.
- Chi đồn phối hợp với bộ phận chun mơn, nhà trường bời dưỡng học sinh thi ở sạc
chữ đẹp cấp thị xã đạt 02 giải B, 04 giải C
- Tham gia cùng nhà trường, liên đội tổ chức sinh hoạt ngoại
khoá như Trò chơi dân gian, hướng dẫn HS tham gia vẽ tranh, tở chức hội
trăng rằm…
- Kịp thời thăm hỏi, động viên các đồn viên bị ốm, hộ sản.
- Hoàn thành chỉ tiêu mà hội nghò CBCC đề ra.
D. Tồn tại:
- Đồn viên chưa thực sự đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong nhà trường, chưa
thường xun cập nhật đưa bài lên websile nhà trường.
- Do đặc thù chi đồn giáo viên nhiệm vụ chính làm cơng tác giảng dạy nên việc tở
chức các phong trào vui chơi, hoạt động chi đồn còn nhiều hạn chế.
Xác nhận của Chi bộ
tháng 10 năm 2018
Bí thư
Đoàn

Lý Kính

Ninh Lộc, ngày 24
Bí thư Chi

Nguyễn Thế Thủ


ĐỒN XÃ NINH LỘC
CHI ĐOÀN: TH NINH LỘC
*************

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN
NHIỆM KÌ: 2018 – 2019

I. Tình hình chung:

A/ Thuận lợi:
- Trong năm học 2018 – 2019 toàn chi đoàn có: 13/11 nữ (tăng 01
đồn viên).
- Đa số các bạn là đoàn viên trẻ, có nhiệt huyết, đầy năng
lực, mong muốn đóng góp trong các phong trào đặc biệt là
phong trào dạy và học.
- Được sự giúp đỡ tận tình của BGH và Chi bộ nhà trường.
B/ Khó khăn:
- Đa số đoàn viên giáo viên có nhà ở xa, thời gian đứng lớp
khá nhiều nên điều kiện tham gia các hoạt động có phần hạn chế.
* Căn cứ vào tình hình trên chi đoàn đã đề ra phương hướng
năm học 2018– 2019 cụ thể như sau:
II. Phương hướng năm học:
1. Công tác giáo dục chính trò - tư tưởng - đạo đức:
- Chi đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt
động truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn, các sự
kiện lòch sử dân tộc.
- 100% các đoàn viên tham gia các bài thi tìm hiểu do thị đoàn,
đồn xã tở chức, phát động.
- Vận động Đoàn viên tham gia các chương trình''Đền ơn đáp
nghóa",''Vòng tay bè bạn'' do Đồn xã, Thị đoàn tổ chức.
2. Phong trào dạy tốt và học tốt:
- Duy trì phong trào dạy tốt ở lực lượng giáo viên bằng hình
thức: tham gia kì Hội giảng chào mừng 20/11 do chuyên môn tổ
chức.
- Khuyến khích các bạn đoàn viên giáo viên làm đồ dùng dạy
học có giá trò và tác dụng trong việc giảng dạy.
- Phấn đấu đạt 5 giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Phấn đấu đạt 6 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 2 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã.
- Phấn đấu đạt 4 chiến sĩ thi đua cấp thị xã.
- Phấn đấu đạt 100% Lao động tiên tiến.
- Thực hiện tốt quy đònh của nhà trường, chuyên môn.
- 100% sử dụng có hiệu quả ĐDDH khi lên lớp và tự làm ĐDDH phục vụ tiết dạy.
- 100% Đồn viên tham gia đăng 2 bài giảng/tháng lên trang thơng tin điện tử của nhà trường
có chất lượng và là lực lượng nờng cốt nâng cao hoạt động của website nhà trường.
- Mỗi Đồn viên soạn giảng ít nhất 4 tiết giáo án điện tử/năm.
- Chất lượng các lớp Đồn viên phụ trách đạt tỉ lệ lên lớp thẳng 100%, khơng có học sinh lưu
ban, bỏ học.
- Chất lượng học tập ở các lớp Đồn viên phụ trách: hồn thành tốt: 29,6%, hồn thành:
70,4%, chưa hồn thành: 0 %.


- 100% đoàn viên đổi mới và nâng cao hiệu quả giảng dạy và
chất lượng giáo dục.
3. Công tác xây dựng Đoàn, phát triển Đảng:
- 100% Đoàn viên tham gia công tác Đội.
- Đề xuất Chi bộ xem xét cử 1 đồng chí tham gia học lớp đối tượng Đảng.
- Tham gia đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng qui đònh 200.000đ/năm.
- Sinh hoạt Chi đoàn đều đặn mỗi tháng 1 lần.
4. Công tác khác:
- 100% lớp do đoàn viên giáo viên phụ trách và chủ nhiệm
không có học sinh bỏ học – lưu ban.
- Tham gia cùng Liên Đội tở chức tốt các phong trào lớn như: Thi văn nghệ, hội
thao nghi thức Đội, Phụ trách sao giỏi.
- Tham gia cùng Nhà trường, Liên đội, Chuyên môn, Công đoàn
tổ chức tốt các hoạt động như: 20/11; 22/12 , liên hoan trò chơi dân
gian 26/3….
- Khen thưởng giáo viên giỏi cấp trường 70.000đ/đoàn viên,
xuất sắc 100.000đ/ đoàn viên.
- Khen thưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 150.000đ/ đoàn
viên.
- Khen thưởng giáo viên giỏi cấp tỉnh 200.000đ/ đoàn viên.
- Thăm ốm: 100.000đ/ lần, hộ sản 200.000đ/đoàn viên.
- Q tặng Đại hội Liên đội: 150.000đ.
* Chỉ tiêu chung:
- Đoàn viên giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt: 06; Giáo viên chủ
nhiệm giỏi thị xã: 02, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 06.
- Chiến sĩ thi đua: 4
- Hoàn thành chỉ tiêu mà hội nghò CBCC đề ra.
- 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến.
- Cuối năm đạt Chi đoàn vững mạnh.
Xác nhận của Chi bộ
tháng 10 năm 2018
Bí thư
Đoàn

Lý Kính

Ninh Lộc, ngày 24
Bí thư Chi

Nguyễn Thế Thủ


ĐỒN XÃ NINH LỘC
CHI ĐOÀN: TH NINH LỘC

NGHỊ QÚT CHI ĐỒN
NHIỆM KÌ: 2018 – 2019
- Hơm nay ngày 26 tháng 10 năm 2018 Đại hội chi đồn trường Tiểu học Ninh Lộc
tổ chức trong thời gian từ 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 20 phút.
- Sau khi nghe báo cáo tởng kết cơng tác Đồn năm học 2017 - 2018 và bản phương
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019.
- Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu thảo ḷn của các đồn viên và đặc biệt là ý
kiến chỉ đạo của Thầy Lý Kính – Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ.
QÚT NGHỊ
Tán Thành bản báo cáo tởng kết hoạt động của Chi đồn trong năm học 2017 2018 và bản phương hướng hoạt động của Chi đồn năm học 2018 - 2019 do đồn chủ
tịch trình bày trước đại hội với chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Công tác giáo dục chính trò - tư tưởng - đạo đức:
- Chi đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt
động truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn, các sự
kiện lòch sử dân tộc.
- 100% các đoàn viên tham gia các bài thi tìm hiểu do thị đoàn,
đồn xã tở chức, phát động.
- 100% Đoàn viên tham gia các chương trình''Đền ơn đáp
nghóa",''Vòng tay bè bạn'' do Đồn xã, Thị đoàn tổ chức.
2. Phong trào dạy tốt và học tốt:
- Duy trì phong trào dạy tốt ở lực lượng giáo viên bằng hình
thức: tham gia kì Hội giảng chào mừng 20/11 do chuyên môn tổ
chức.
- Khuyến khích các bạn đoàn viên giáo viên làm đồ dùng dạy
học có giá trò và tác dụng trong việc giảng dạy.
- Phấn đấu đạt 6 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên chủ nhiệm giỏi
cấp thị xã.
- Phấn đấu đạt 6 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường,
- Phấn đấu đạt 4 chiến sĩ thi đua cấp thị xã.
- Phấn đấu đạt 100% Lao động tiên tiến.
- Thực hiện tốt quy đònh của nhà trường, chuyên môn.
- 100% sử dụng có hiệu quả ĐDDH khi lên lớp và tự làm ĐDDH phục vụ tiết dạy.
- 100% Đồn viên tham gia đăng 2 bài giảng/tháng lên trang thơng tin điện tử của nhà trường
có chất lượng và là lực lượng nờng cốt nâng cao hoạt động của website nhà trường.
- Mỗi Đồn viên soạn giảng ít nhất 4 tiết giáo án điện tử/năm.
- Chất lượng các lớp Đồn viên phụ trách đạt tỉ lệ lên lớp thẳng 100%, khơng có học sinh lưu
ban, bỏ học.
- Chất lượng học tập ở các lớp Đồn viên phụ trách: hồn thành tốt: 29,6%, hồn thành:
70,4%, chưa hồn thành: 0 %.
- 100% đoàn viên đổi mới và nâng cao hiệu quả giảng dạy và
chất lượng giáo dục.


3. Công tác xây dựng Đoàn, phát triển Đảng:
- 100% Đoàn viên tham gia công tác Đội.
- Đề xuất Chi bộ xem xét cử 1 đồng chí tham gia học lớp đối tượng Đảng.
- Tham gia đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng qui đònh 200.000đ/năm.
- Sinh hoạt Chi đoàn đều đặn mỗi tháng 1 lần.
4. Công tác khác:
- 100% lớp do đoàn viên giáo viên phụ trách và chủ nhiệm
không có học sinh bỏ học – lưu ban.
- Tham gia cùng Liên Đội tở chức tốt các phong trào lớn như: Thi văn nghệ, hội
thao nghi thức Đội, Phụ trách sao giỏi.
- Tham gia cùng Nhà trường, Liên đội, Chuyên môn, Công đoàn
tổ chức tốt các hoạt động như: 20/11; 22/12 , liên hoan trò chơi dân
gian 26/3….
- Khen thưởng giáo viên giỏi cấp trường 70.000đ/đoàn viên,
xuất sắc 100.000đ/ đoàn viên.
- Khen thưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 150.000đ/ đoàn
viên.
- Khen thưởng giáo viên giỏi cấp tỉnh 200.000đ/ đoàn viên.
- Thăm ốm: 100.000đ/ lần, hộ sản 200.000đ/đoàn viên.
- Q tặng Đại hội Liên đội: 150.000đ.
* Chỉ tiêu chung:
- Đoàn viên giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt: 06; Giáo viên chủ
nhiệm giỏi thị xã: 02, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 06.
- Chiến sĩ thi đua: 4
- Hoàn thành chỉ tiêu mà hội nghò CBCC đề ra.
- 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến.
- Cuối năm đạt Chi đoàn vững mạnh.

Ninh Lộc, ngày 26 tháng 10
năm 2018

Bí thư chi đồn

Nguyễn Thế Thủ

Thư Kí

Võ Thị Tuyến


DẪN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2018
- 2019
1. Nghi lễ: Chào cờ, quốc ca, đoàn ca.
2. Tun bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Kính thưa quý vò đại biểu, các đờng chí đồn viên, thưa đại hội.
Hoà chung với khí thế tươi vui, phấn khởi, thi đua sôi nổi ra
sức thực hiên kế hoạch năm học 2018 – 2019. Được sự ủng hộ
và thống nhất của các cấp lãnh đạo. Hơm nay nay ngày
26/10/2018 chi Đoàn Trường TH Ninh Lộc long trọng tổ chức
đại hội chi đồn nhiệm kỳ 2018-2019. Qua đại hội nhằm tởng kết,
đánh giá q trình cơng tác đồn trong nhiệm kỳ 2017-2018 và đề ra
phương phướng hoạt động đồn nhiệm kỳ 2018-2019. Đó chính là
lý do của đại hội hôm nay.
Về tham dự buổi lễ hôm nay tôi xin trân trọng kính
giới thiệu các vò đại biểu:
*Về phía xã đoàn có:
Đ/c : ……………………………………………………………… – ……………..Bí
thư Đoàn xã Ninh Lộc.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
*Về phía nhà trường có:
1. Đ/c Lý Kính - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng.
2. Đ/c Phạm Tiến Lực – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng
3. Đ/c Từ Thị Tiết - Chủ tòch công đoàn
Cùng tất cả các đoàn viên thuộc chi đoàn Trường TH Ninh
Lộc cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay đề nghò chúng ta
cho một tràng vỗ tay thật to.
Kính thưa quý vò đại biểu, các đoàn viên toàn trường,
kính thưa đại hội.
Theo đại hội trù bò ngày 24/10/2018 chi đoàn đã bầu
ra:
+ Chủ tòch đoàn có: 1/ Nguyễn Thế Thủ
2/ Đặng Thị Ngọc Thiện
3/ Nguyễn Thị Thu Sương
+ Thư ký đoàn có: Võ Thị Tuyến.
Sau đây xin mời chủ tòch đoàn, thư ký đoàn lên làm việc.
Kính thưa các vò đại biểu.
Kính thưa đại hội:
Sau đây tôi xin thông qua chương trình đại hội như sau:
1/ Thời gian: 1 buổi.
2/ Nội dung:
1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tòch đoàn, thư ký đoàn.
3. Thông qua chương trình đại hội.


4. Thông qua báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm
kỳ 2017-2018.
5. Thông qua phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ
2018-2019.
6. Thảo luận phương hướng.
7. Ban chấp hành cũ tuyên bố mãn nhiệm kì.
8. Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới.
9. BCH mới ra mắt và phát biểu cảm tưởng.
10.
Đại biểu phát biểu ý kiến.
11.
Thông qua nghò quyết đại hội.
12.
Bế mạc.
Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2018 vừa qua chi đoàn đạt nhiều
thành tích tốt, để nhìn lại thành tích đó. Tôi xin mời đồng
chí Nguyễn Thị Thu Sương đại diện cho đồn chủ tịch thông qua
báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018.
Xin mời đồng chí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kính thưa các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Để nhiệm kỳ 2018 - 2019 đạt nhiều kết quả tốt đẹp,
sau đây tôi xin mời đồng chí Nguyễn Thế Thủ thông qua
phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2018 -2019. Xin mời
đồng chí.
Kính thưa đại hội:
Qua bảng báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt
động công tác đoàn có đồng chí nào ý kiến để thảo
luận nữa không? Xin mời các đồng chí cho ý kiến.
Như vậy đại hội đã nhất trí 100% bảng tổng kết và phương
hướng hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ tới. Xin đại hội
cho 1 tràng pháo tay thật to để chúc mừng sự cố gắng của
tất cả chúng ta.
Kính thưa các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Trong năm học vừa qua các đờng chí đồn viên đã có nhiều cố
gắng đóng góp cho các hoạt động của nhà trường. Trong đại hội hơm
nay cũng khen thưởng cho 1 số cá nhân đồn viên đạt thành tích cho
phong trào giáo viên dạy giỏi:
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: Nguyễn Thò Phương, Huỳnh Thị
Xn Sang, Nguyễn Thế Thủ, Giang Thò Ngọc Trinh, Võ Thò Tuyến,
Nguyễn Như Ái, Nguyễn Thị Thu Sương, Tơ thị Cẩm. (X́t sắc: Trinh,
Sương)
- Giáo viên giỏi thị xã: Giang Thò Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Thu
Sương; Giáo viên TPT giỏi thị xã: Đặng Thị Ngọc Thiện


( Mời các đờng chí có tên lên nhận thưởng)
Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Tiếp theo tôi xin mời ban chấp hành cũ tuyên bố
mãn nhiệm kỳ.Tôi xin thông qua danh sách ban chấp
hành cũ:
1. Nguyễn Thế Thủ - Bí thư
2. Nguyễn Thị Ngọc Thiện – Phó bí thư
3. Nguyễn Thị Thu Sương – Uỷ viên
Xin mời các đ/c có tên bước lên phía trên.
Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Theo đại hội trù bò ngày 24/10/2018 đã bầu ra ban
chấp hành chi đoàn nhiệm kì: 2018-2019 có 3 đồng chí, sau
đây tôi xin thông qua danh sách cụ thể như sau:
ST
T
1
2
3

Họ và tên
Nguyễn Thế Thủ
Đặng Thị Ngọc Thiện
Nguyễn Thị Thu
Sương

Năm
sinh
1985
1989
1991

Chức vụ

Ghi
chú

Giáo viên thể dục
Tổng phụ trách
đội
GV lớp 5

Danh sách này có 3 đồng chí, có đồng chí nào xin đề
cử và ứng cử thêm nữa không (ngừng lại hỏi)?.
Nếu không xin các đồng chí cho một tràng vỗ tay thật
to.
Bây giờ chúng ta tiến hành bầu cử:
Đồng chí nào đồng ý đồng chí Nguyễn Thế Thủ là thành
viên trong BCH chi đoàn. nếu đồng ý Xin các đồng chí đoàn
viên giơ tay.
Đồng chí nào đồng ý đồng chí Đặng Thị Ngọc Thiện là
thành viên trong BCH chi đoàn.
Đồng chí nào đồng ý đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương là
thành viên trong BCH chi đoàn. Nếu đồng ý Xin các đồng
chí đoàn viên giơ tay.
Như vậy, 3 đc Nguyễn Thế Thủ , Đặng Thị Ngọc Thiện và đc
Nguyễn Thị Thu Sương là thành viên ban chấp hành nhiệm
kỳ 2018 – 2019. Xin mời 3 đồng chí có tên trên bước lên
phía trước và phát biểu cảm tưởng.
Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội .
Trong đại hội này chúng ta rất vinh dự có thầy Lý Kính
- Bí Thư chi bộ, Hiệu trưỏng nhà trường là người trực tiếp


chỉ đạo công tác đoàn. Tôi xin trân trọng kính mời thầy
lên phát biểu ý kiến với chi đoàn. Xin mời thầy.
-----------------------------------------------------------------------Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội.
Xã Đoàn có nhiều hỗ trợ giúp đỡ chi đoàn chúng ta
hoạt
động,
tôi
xin
mời
đồng
chí
…………………………………………………lên phát biểu với đại
hội.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÁP TỪ
Kính thưa các vò đại biểu kính thưa đại hội.
Trong đại hội này chúng ta rất vinh dự được nghe nhiều ý
kiến đóng góp rất quý báu của các vò đại biểu nhằm
đóng góp cho chi đoàn hoạt động tốt.
Tôi đại diện cho chi đoàn xin chân thành cám ơn và ghi
nhận những ý kiến trên, chúng tôi xin hứa cố gắng thực
hiện tốt những nhiệm vụ mà chi đoàn đề ra và đưa phong
trào hoạt động đoàn của trương TH Ninh Lộc ngày càng đi
lên.
Tiếp theo chương trình tôi xin mời đồng chí Võ Thị Tuyến –
Thư ký đại hội thông qua nghò quyết đại hội. Mời đồng chí.
BẾ MẠC
Kính thưa: các vò đại biểu, kính thưa đại hội .
Qua 1 buổi làm việc của đại hội, đến đây đã
kết thúc, thành công tốt đẹp. Tôi xin đại diện cho chi đoàn
chân thành cám ơn các vò đại biểu, các thầy cô giáo,
các đồng chí đoàn viên bỏ ít thời gian quý báu về dự đại
hội với chi đoàn chúng tôi.
Tôi xin kính chúc sức khỏe các vò đại biểu, các thầy cô
giáo,các đồng chí đoàn viên dồi dào sức khỏe.
Cuối cùng tôi xin mời các vò đại biểu, các thầy cô,
các đồng chí đoàn viên đứng lên làm lễ bế mạc đại hội.
Chờ ổn đònh xong mới hô.
Nghiêm --- Chào cờ – chào. --------------Thôi.
mời các vò đại biểu ở lại để liên hoan nhẹ với chúng
tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×