Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG WEBSITE THANH TOÁN QUA MẠNG SỬ DỤNG JOOMLA

LOGO

BÁO CÁO THỰC TẬP
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
WEBSITE THANH TOÁN QUA MẠNG SỬ DỤNG
JOOMLA


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lý do chọn đề tài
Tìm
Tìmhiểu
hiểuvề
vềJoomla
Joomla
Khảo sát và phát triển VirtueMart
Xây dựng website bán đồ gỗ online
Tích hợp thanh toán ngân lượng

www.themegallery.comLÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay, với sự bùng nổ của hệ thống mạng toàn
cầu Internet và những lợi ích vô cùng to lớn của
nó mang lại đã thực sự thu hút và chinh phục con
người.
 Tận dụng những tính năng mạnh mẽ của
Internet, những công nghệ mới về thông tin và
truyền thông, người ta đã xây dựng nên những
hệ thống đặc biệt để mọi người có thể có thể
ứng dụng đưa vào đời sống thực tiễn.

www.themegallery.com


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thế là những hệ thống WEBSITE thương
mại ra đời.
 Tiếp thu,học hỏi và vận dụng công nghệ mới là
một yếu tố không thể thiếu của một người
thành công.

=> Đó là lý do nhóm chọn đề tài này.

www.themegallery.com


TÌM HIỂU VỀ JOOMLA

Joomlalà một hệ thống quản trị nội dung
(CMS – Content Management System) giúp
bạn thực hiện các website động một cách
nhanh chóng và dễ dàng.
Là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở số 1
thế giới hiện nay. Linh hoạt, đơn giản, thanh nhã,
tính tuỳ biến rất cao và cực kỳ mạnh mẽ, đó là
những gì có thể nói về Joomla!


www.themegallery.com


TÌM HIỂU VỀ JOOMLA

Cài đặt WebServer Xampp
Cấu hình WebServer Xampp
Cài đặt Joomla

Ngôn ngữ cài đặt,cấu hình cơ sở dữ liệu.
Thiết lập cấu hình FTP
Cấu hình phần chính.
Hoàn tất cài đặt.
www.themegallery.com


KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN
VIRTUEMART
Download và cài đặt VirtueMart
Cài đặt thêm các modules hỗ trợ
VirtueMart.
Cài đặt thêm các Mambots hỗ
trợ VirtueMart

www.themegallery.com


KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN
VIRTUEMART

Tính năng chung
 Người quản trị quản lý được tất cả các thông tin
của khách hàng.
 Hệ thống xác nhận mail tự động chuyển tới
người quản lý hay khách hàng khi đăng ký

 Quản lý tất cả các thông tin đơn hàng ( kể cả
những đơn hàng cũ ), chi tiết của đơn hàng.
www.themegallery.com


KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN
VIRTUEMART

Tính năng cho người quản trị website
 Giao diện người quản trị cung cấp đầy đủ các
tiện ích cần thiết trong việc quản lý 1 cửa hàng
trên mạng như: thiết kế logic, đầu đủ tính năng
quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn
hàng, nhà cung cấp, thông tin tài khoản của
khách hàng, các hình thức thanh toán, dịch vụ
vận chuyển cho người sử dụng.
www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

Dùng mã nguồn Joomla phiên bản
1.5.8
Thành phần Virtuemart 1.1.2
MySQL 5.0.51a
Giao diện Admin sử dụng TemplateKhepri
www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

Giao diện chung phần quản lí website

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

Danh sách sản phẩm

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

www.themegallery.com


XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ GỖ
ONLINE

www.themegallery.com


TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN
LƯỢNG

www.themegallery.com


TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN
LƯỢNG

www.themegallery.com


TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN
LƯỢNG

www.themegallery.com


TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN
LƯỢNG

www.themegallery.com


TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN
LƯỢNG

www.themegallery.com


LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×