Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình môn Triết . Lý luận nhận thức của con đường duy vật biện chứng

Trường Đại học Sao Đỏ
Lớp DK9-CNTT

Chào mừng thầy giáo và
tất cả các bạn đến vơi
bài thuyết trình của
chúng tôi
Nhóm thực hiện: 4


V. Lý luận nhận thức của duy
vật biện chứng
2. Con đường biện chứng của sự nhận
thức chân lý


NỘI DUNG BÀI HỌC

I.Quan điểm của V.L.Lênin về con đường của sự nhận thức chân lý
1. Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhân thức lý tính
a, Nhận thức cảm tính

b, Nhận thức lý tính
2. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính với thực tiễn
II. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn
1. Khái niệm chân lý
2. Các tính chất của chân lý
3. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn

C. Mác( 1818-1883)

C.Mác( 1818- 1883)


I.1
* Khái niệm : Nhận thức là gì ?
Là hành động hay quá trình
tiếp thu kiến thức và những
am hiểu thông qua suy nghĩ,
kinh nghiệm và giác quan
và trải qua nhiều giai đoạn


I.1
Con đường biện chứng của sự nhận thức
chân lý

Tư tưởng trừu tượng
(Nhận thức lý tính)
Trực quan sinh động
(Nhận thức cảm tình)

Thực tiễn


I.1.a, Nhận thức cảm tính
- Là giai đoạn mở đầu của quá trình nhận thức
- Là sự phản ánh trực tiếp các hiện tượng
- Chưa phản ánh được cái bản chất quy luật,
nguyên nhân của những hiện tượng quan sát
đượcNhận thức cảm tính được thực hiện
qua 3 hình thức cơ bản

Cảm giác

Tri giác

Biểu tượng


Cảm giác
• Là hình ảnh sơ khai nhất, đơn giản nhất
• Là sự phản ánh những mặt, những thuộc
tính riêng lẽ
• Là hình ảnh chủ quan
• Là cơ sở để hình thành nên tri giác


Cảm giác
Vd 1:

Vd 2:
Kẹo này ngọt ghê cơ


Tri giác
• Là sự phản ánh tương đối toàn vẹn
• Được hình thành trên cơ sở liên kết,
tổng hợp những cảm giác về sự vật


Tri giác
• Vd :

Hình ảnh
Âm thanh

Màu sắc


Biểu tượng
• Là sự tái hiện hình ảnh về sự vật khách
quan
• Là hình thức cao nhất và phức tạp nhất
• Là tiền đề của những sự trừu tượng hóa
của giai đoạn nhận thức lý tính


Biểu tượng
Hãy quan sát hình vẽ
Theo các bạn nhìn
vào hình các bạn có thể
nghĩ đến điều gì ??


Có lượng vitamin C
Có lượng đường
Ăn có lợi có sức khỏe
Chỗ nào mà trồng cam
trông ngon lành thế kia


I.1.b. Nhận thức lý tính
• Là giai đoạn cao hơn
• Là sự phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái
quát
• Thực hiện chức năng tách ra và nắm lấy cái
bản chất, có tính quy luật của các sự vật, hiện
tượng


Khái niệm

Nhận thức lý tính

Phán đoán

Suy tính


Khái niệm
• Là hình thức cơ bản, phản ánh những đặc
tính, bản chất của sự vật
• Là kết quả của sự khái quát, tổng hợp biện
chứng
• Là cơ sở hình thành nên những phán đoán
Vd : Các khái niệm con người, cây cối, nhà
cửa, hình học, ….etc…


Phán đoán
• Là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính
• Hình thành thông qua liên kết các khái
niệm với nhau bằng khẳng định hay phủ
đinh


Phán đoán
• Vd :


Phán đoán


Suy lý
• Được hình thành trên
cơ sở liên kết các
phán đoán
• Tuân theo những quy
tắc logic


Suy lý
Vd :


I.2. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm
tính, nhận thức lý tính với thực tiễn


I.2
• Từ hiện tượng quả
táo rơi ( Nhận thức
cảm tính), Newton đã
đi đến phát hiện ra
định luật Vạn vật hấp
dẫn ( Nhận thức lý
tính)


II. Chân lý và vai trò của chân lý đối
với thực tiễn
1. Khái niệm
- Chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực
tế khách quan
- Được kiểm tra và chứng minh bằng thực tiễn
- Nó là một quá trình


II.2 Các tính chất của chân lý
Tính khách quan

Tính chất của
Chân lý

Tính tương đối

Tính tuyệt đối

Tính cụ thể


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×