Tải bản đầy đủ

Đề án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tòa nhà dịch vụ công cộng và căn hộ để bán hong kong tower – hạng mục hệ thống cấp điện

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ ÁN
Đề án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Tòa nhà dịch vụ công cộng và
căn hộ để bán Hong Kong Tower – Hạng mục: Hệ thống cấp điện", địa điểm: 243A
– Đê La Thành – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội được biến chế thành 2 tập:
- Tập I: Thuyết minh + Dự toán
- Tập II: Các bản vẽ thi công.
Tập I có các nội dung chính như sau:
Phần 1: THUYẾT MINH
I - Phần chung
1. Cơ sở pháp lý của đề án.
2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đề án.
3. Phạm vi và giới hạn của đề án.
II - Phần thuyết minh kỹ thuật
1. Giải pháp thiết kế tuyến trung thế
2. Giải pháp thiết kế trạm biến áp.
3. Giải pháp thiết kế trạm phát điện
III – Đánh giá tác động môi trường
1. Những tác động đối với môi trường vật lý
2. Những tác động đến các điều kiện trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống con

người
3. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
IV - Tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện
1. Biện pháp thi công
2. Nguồn khai thác vật tư thiết bị
3. Phương án tổ chức xây dựng
4. Tiến độ thi công dự án
Phần 2: DỰ TOÁN
1. Cơ sở lập dự toán
2. Nội dung dự toán

Trang 1


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Phần 1: THUYẾT MINH
I - Phần chung
1. Cơ sở pháp lý của đề án
Căn cứ vào nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính
phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ vào nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
2. Tiêu chuẩn của đề án
Căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt nam ban hành theo quyết định số 682/BXDCSXD ngày 14-12-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN - 19 - 2006 và 11 - TCN - 20 - 2006 do Bộ
Công Nghiệp ban hành năm 2006.
Các quy định của Tổng Công ty điện lực Hà Nội trong công tác quản lý, vận
hành và kinh doanh bán điện.
3. Phạm vi và giới hạn của đề án
- Thiết kế tuyến đường dây trung thế
- Thiết kế trạm biến áp
- Thiết kế trạm phát điện
II – Phần thuyết minh kỹ thuật
1. Giải pháp thiết kế tuyến trung thế.
a/ Mô tả tuyến đường dây:
Tuyến đường xây mới được đấu vào đường cáp ngầm hiện có cạnh dự án cấp
điện cho TBA xây mới.


b/ Các giải pháp kỹ thuật chính:
Cấp điện cho trạm biến áp xây dựng mới sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2 phù hợp với lưới điện khu vực. Cáp được
đấu búc vào đường cáp hiện có tạo thành mạch vòng cấp điện cho trạm biến áp của
dự án.
Cáp ngầm được luồn trong ống HDPE 195/150 chôn trực tiếp trong đất. Sau
đó đến dự án cáp được đi trên thang cáp chạy dọc tầng hầm đến trạm biến áp.
Báo hiệu cáp ngầm: Trên mặt đường công vụ hay trên mặt vỉa hè bố trí các mốc
sứ báo hiệu cáp, các mốc sứ cách nhau 10m, tại các chỗ cáp rẽ được bố trí tại 2 đầu
cáp rẽ và giữa đoạn rẽ.
Giải pháp lắp đặt cáp đi trong đất:
Trang 2


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

- Mương cáp: Được bố trí các lớp bảo vệ cáp như sau (tính từ dưới lên)
- Lớp cát đen mịn đầm chặt
- Cáp ngầm luồn trong ống HDPE D195/150
- Lớp cát đen mịn đầm chặt
- Lớp đất mịn đầm chặt
- Băng báo hiệu cáp theo tiêu chuẩn điện lực Hà Nội
- Lớp kết cấu mặt đường, vỉa hè
Đấu nối cáp trung thế từ lưới điện vào và ra khỏi tủ RMU phải sử dụng hộp đầu
cáp Tplug 24kV, đấu nối cáp trung thế vào MBA dùng đầu cáp trong nhà 24kV, các
đầu cáp phải có tiết diện phù hợp với tiết diện và chủng loại của cáp.
2.Thiết kế trạm biến áp.
Trạm biến áp xây mới có kết cấu dạng TBA xây
Phần tủ trung thế RMU được đặt trên bệ xây gạch
Phần MBA được lắp trên sàn nhà
Để đáp ứng nhu cầu phụ tải chọn TBA có 2 máy biến áp khô công suất: 1 máy
2000kVA, 1 máy 1600kVA. Vị trí cụ thể TBA1 xem bản vẽ mặt bằng
Đóng cắt bảo vệ MBA dùng tủ hệ thống RMU 24kV: 2 ngăn cầu dao phụ tải
24kV-630A-20kA/s, 1 ngăn đo lường trung thế, 1 ngăn máy cắt 24kV-400A-20kA/s.
MBA 3 pha 2000kVA-22± 2x2,5%/0,4kV, tần số 50Hz, tổ đấu dây Y(D)/Y0-11
MBA 3 pha 1600kVA-22± 2x2,5%/0,4kV, tần số 50Hz, tổ đấu dây Y(D)/Y0-11
- 01 tủ hạ thế PP1 500V-2500A gồm:
+ Vỏ tủ sơn tĩnh điện (1000x900x2200) tôn dày 2,5mm.
+ Hệ thống thanh cái bằng đồng thanh dẹt 4M100x5mm.
+ 01 ACB tổng 3P-415V-2500A-100kA
+ 01 MCCB nhánh 3P-415V-1250A-70kA
+ 01 MCCB nhánh 3P-415V-800A-70kA
+ 03 MCCB nhánh 3P-415V-200A-50kA
+ 02 MCCB nhánh 3P-415V-100A-50kA
+ 04 biến dòng điện 2500/5A, cấp chính xác 1
+ 03 Ampe kế 0500A, cấp chính xác 1
+ 01 Vôn kế 0  500V cấp chính xác 1 có kèm khoá chuyển mạch vôn kế.
+ 03 đèn báo pha
+ 01 Bộ chống sét van hạ thế GZ-500V
- 01 tủ hạ thế PP2 500V-3200A gồm:
+ Vỏ tủ sơn tĩnh điện (1000x900x2200) tôn dày 2,5mm.
+ Hệ thống thanh cái bằng đồng thanh dẹt 3M100x10mm.
Trang 3


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

+ 01 ACB tổng 3P-415V-3200A-100kA
+ 01 MCCB nhánh 3P-415V-1250A-70kA
+ 01 MCCB nhánh 3P-415V-1200A-70kA
+ 01 MCCB nhánh 3P-415V-1000A-70kA
+ 04 biến dòng điện 3200/5A, cấp chính xác 1
+ 03 Ampe kế 0500A, cấp chính xác 1
+ 01 Vôn kế 0  500V cấp chính xác 1 có kèm khoá chuyển mạch vôn kế.
+ 03 đèn báo pha
+ 01 Bộ chống sét van hạ thế GZ-500V
- 01 tủ bù hạ thế B1 500V-1250A-650kVAr gồm:
+ Vỏ tủ sơn tĩnh điện (900x900x2200) tôn dày 2,5mm.
+ Hệ thống thanh cái bằng đồng thanh dẹt 2M80x5mm.
+ 01 MCCB tổng 3P-415V-1250A-70kA
+ 13 MCCB nhánh 3P-415V-100A-25kA
+ 13 Contacor 3P-415V-100A
+ 03 biến dòng điện 1200/5A, cấp chính xác 1
+ 03 Ampe kế 0500A, cấp chính xác 1
+ 01 Vôn kế 0  500V cấp chính xác 1 có kèm khoá chuyển mạch vôn kế.
+ 03 đèn báo pha
- 01 tủ bù hạ thế B2 500V-1600A-800kVAr gồm:
+ Vỏ tủ sơn tĩnh điện (100x900x2200) tôn dày 2,5mm.
+ Hệ thống thanh cái bằng đồng thanh dẹt 2M100x5mm.
+ 01 MCCB tổng 3P-415V-1600A-70kA
+ 16 MCCB nhánh 3P-415V-100A-25kA
+ 16 Contacor 3P-415V-100A
+ 03 biến dòng điện 1600/5A, cấp chính xác 1
+ 03 Ampe kế 0500A, cấp chính xác 1
+ 01 Vôn kế 0  500V cấp chính xác 1 có kèm khoá chuyển mạch vôn kế.
+ 03 đèn báo pha
- 01 tủ chuyển nguồn tự động ATS 500V-2000A
Nối điện chính trạm biến áp:
- Dùng cáp 24kV CU/XLPE/PVC 1x70mm2 đầu từ tủ RMU sang MBA
- Trung tính Máy biến áp được nối vào hệ thống tiếp địa trạm bằng dây đồng
mềm nhiều sợi M240.

Trang 4


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

- Từ cực hạ thế của máy biến áp 1600kVA đến Aptomat hạ thế tổng 415V2500A của tủ PP1 dùng Busway nhôm 2500A.
- Từ cực hạ thế của máy biến áp 2500kVA đến Aptomat hạ thế tổng 415V-3200A
của tủ PP1 dùng Busway nhôm 3200A.
Hệ thống tiếp địa trạm: Trạm được bố trí hệ thống tiếp địa chung cho cả tiếp
địa làm việc và tiếp địa an toàn, hệ thống nối đất này được nối vào hệ thốnép địa
chung đặt tại phòng kỹ thuật của tầng hầm (thuộc hạng mục khác).
Sau khi thi công cần phải kiểm tra điện trở tiếp địa nếu thấy không đạt tiêu
chuẩn yêu cầu Rtđ 4 thì cần báo ngay cho đơn vị thiết kế để có biện pháp xử lý
kịp thời đảm bảo yêu cầu trên.
3.Thiết kế trạm máy phát điện.
Trạm phát điện xây mới có kết cấu dạng TBA xây.
Để đáp ứng nhu cầu phụ tải chọn 02 máy phát điện Diezel công suất: 1 máy
1250kVA, 1 máy 110kVA. Vị trí cụ thể TBA xem bản vẽ mặt bằng. Trong trạm bố trí
bồn dầu 3000l dự phòng cho máy phát. Máy phát điện được lắp đặt trên bệ bê tông
cốt thép.
Nối điện chính trạm phát điện:
- Từ cực hạ thế đầu đến của tủ ATS 500V-2000A dẫn đến máy phát điện
1250kVA dùng Busway nhôm 2000A.
Hệ thống tiếp địa trạm: Trạm được bố trí hệ thống tiếp địa chung cho cả tiếp
địa làm việc và tiếp địa an toàn, hệ thống nối đất này được nối vào hệ thốnép địa
chung đặt tại phòng kỹ thuật của tầng hầm (thuộc hạng mục khác).
Sau khi thi công cần phải kiểm tra điện trở tiếp địa nếu thấy không đạt tiêu
chuẩn yêu cầu Rtđ 4 thì cần báo ngay cho đơn vị thiết kế để có biện pháp xử lý
kịp thời đảm bảo yêu cầu trên.
III- Đánh giá tác động môi trường:
1. Những tác động đối với môi trường vật lý:
Các dạng tác động đối với môi trường vật lý: Thuỷ quyển, khí quyển, thạch
quyển.Theo tính chất và quy mô công trình thì công trình không ảnh hưởng đáng kể
đến môi trường vật lý.
2. Những tác động đến các điều kiện trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống con
người.
a, ảnh hưởng đến các khu dân cư trú:
Công trình thiết kế xây dựng theo quy hoạch nên không có nhà dân nào bị ảnh
hưởng trong hành lang tuyến.
b, ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khoẻ con người:
Trang 5


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Căn cứ theo tiêu chuẩn ngành điện: “Mức độ cho phép của cường độ dòng điện
trong tần số công nghiệp” và quy định kiểm tra ở chổ làm việc “ Quy định về mức
cho phép của cường độ điện trường tần số công nghiệp theo thời gian làm việc, đi lại
trong vùng bị ảnh hưởng của điện trường”. Đối với người làm việc dưới đường dây,
điện trường cho phép không ảnh hưởng đến là ≤ 5kV/m. Như vậy theo tính toán điện
từ trường từ công trình không ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.
c, An toàn và sức khoẻ của công nhân:
Các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân viên xây dựng cũng như vận
hành phải áp dụng triệt để theo đúng các luật về an toàn lao động của nhà nước Việt
Nam.
3. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
Phải theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến
môi trường trong quá trình xây dựng công trình và vận hành.
Các ban ngành của Ngành điện có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, kiểm soát định
kỳ và đột xuất tình hình vận hành của lưới điện, nhất là sau các đợt mưa bão để có
các biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo lưới điện vận hành bình thường.
Hướng dẫn các cơ quan, cá nhân thực hiện đúng các quy định của nhà nước về
bảo vệ và an toàn lưới điện.
- Cách điện được lựa chọn theo tiêu chuẩn vận hành, cách điện đường dây
được dùng cách điện bằng sứ. Phụ kiện đường dây được chọn phù hợp với cỡ dây,
đảm bảo hệ số an toàn theo quy định. tại cột điểm đấu được nối đất theo quy định,
móng dùng loại khối đúc tại chỗ.
IV -Tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện
1. Biện pháp thi công
- Khi thi công đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công tuân theo các
quy trình quy phạm hiện hành, lựa chọn thời gian thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề
ra.
- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật
an toàn trong công tác xây dựng, xây lắp điện. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các
máy móc và phương tiện thi công trước khi vận hành.
2. Nguồn khai thác vật tư thiết bị:
- Cát, đá, xi măng, cột điện: Mua của các cơ sở trong nước sản xuất tại địa bàn
T.p Hà Nội, hoặc các tỉnh lân cận.
- Thiết bị, phụ kiện mua tại thị trường Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận
3. Phương án tổ chức xây dựng:
a. Vận chuyển vật tư thiết bị
- Thiết bi, vật tư, cấu kiện được chuyển từ nơi khai thác đến địa điểm thi công
bằng ôtô tải, lên xuống bằng thủ công và máy thi công.
- Dây, phụ kiện được vận chuyển từ nơi sản xuất về công trình bằng xe tải 5 tấn.
b. Phương án thi công

Trang 6


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

- Nhìn chung phương án thi công công trình được thực hiện bằng máy và phương
pháp thủ công.
- Lắp phụ kiện bằng thủ công và máy thi công.

Trang 7


HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Phần 2: DỰ TOÁN KINH PHÍ
1. Cơ sở lập dự toán
- Khối lượng công trình được thể hiện trong đề án.
- Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên nghành xây lắp đường dây tải điện được
công bố tại văn bản số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ công
thương.
- Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên nghành xây lắp trạm biến áp được công bố
tại văn bản số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ công thương.
- Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp
ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-BCN ngày 31 tháng 05 năm 2006 của Bộ
công nghiệp.
- Quyết định số 1977/QĐ-NLĐK ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Bộ công
nghiệp về việc ban hành định mức chi phí Công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao
các công trình lưới điện.
- Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 công bố Định mức chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công nghiệp.
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng hường dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Văn bản số 10521/BCT-TCNL của bộ công thương ngày 14 tháng 11 năm 2011
về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu
quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.
- Nghị định số 70/2011/NĐ-Cp ngày 22 tháng 08 năm 2011 của thủ tướng chính
phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp,
HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quản, tổ chức thuê mướn.
- Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011
- Tham khảo báo giá của của các hãng cung cấp tháng 02, 03 năm 2016.
- Thông báo giá liên sở tài chính Qúi IV năm 2015 của UBND T.p Hà nội
2. Nội dung dự toán
Trong dự toán tính đầy đủ chi phí xây lắp và chi phí thiết bị.

Trang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×