Tải bản đầy đủ

Module 6 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (KINH DOANH TẠI GIA)

Quản trị doanh nghiệp
Bài 6.1.
Dr.
Robert
Peterson
Tìm
hiểuC.kinh
doanh tại gia và
IMPAC
University,
USA
kinh doanh
trên
mạng


Mục tiêu


Khi kết thúc module này, học viên
có thể:

 Điều

tra tính khả thi để bắt đầu một
hoạt động kinh doanh tại gia; và
 Điều tra tính khả năng bắt đầu một
hoạt động kinh doanh trên mạng.


Các loại hình kinh doanh tại gia


Cách thức hoàn hảo để bắt đầu kinh
doanh
 Toàn
bộ hay bán thời gian

Ít mạo hiểm hơn khi khởi sự
Cần phải “cách biệt” khu vực kinh
doanh với khu vực ở
 Khu

vực riêng biệt trong nhà được tách
rời chỉ cho kinh doanh
 Đường phone riêng


Kinh doanh tại gia
Luôn sẵn sàng tiếp khách hàng trong giờ


làm việc bình thường
Lập giờ làm việc thoả mãn lịch làm việc ủa
khách hàng
Ăn mặc nghiêm chỉnh khi tiếp khách tại văn
phòng ở nhà

Tiết kiệm chi phí và thuận tiện để bắt đầu
kinh doanh
Đầu tư và trang thiết bị văn phòng tương
đối hiện đại – không sử dụng các thiết bị
lỗi thời


Kinh doanh tại gia
Không để các thành viên trong gia đình
(đặc biệt là trẻ em) vào văn phòng khi
tiến hành kinh doanh.
Khách hàng hiện tại và tiềm năng thường
nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của văn
phòng tại nhà.
Thiết bị thông tin - đầu tư quan trọng đảm bảo rằng khách hàng có thể liên lạc
được với bạn khi cần
Khi hoạt động kinh doanh phát triển đến
mức ở nhà không đủ chỗ, hãy tìm một văn
phòng


Kinh doanh tại gia


Lợi ích


Chi phí khởi sự ban đầu thấp
Linh hoạt trong cuộc sống gia đình
Không mất thời gian và chi phí đi lại

Bất lợi

Khả năng mở rộng hạn chế
Nhân viên có mặt tại nơi ở của bạn
Không thể “tách xa” công việc kinh doanh
Khó tập trung vào kinh doanh


Kinh doanh trên mạng
Nhiều công ty mới ra đời sử dụng Internet
để tiến hành công việc kinh doanh
Thị trường khách hàng rộng mở (toàn cầu)
Truy cập dễ dàng hơn vào thị trường
Chi phí ít tốn kém hơn để xâm nhập thị
trường
Cần tối thiểu trang thiết bị để bắt đầu


Kinh doanh trên mạng


Cơ hội hoàn hảo cho các công ty về:
 bỏ vốn cho các dự án mới
 phân phối/ giao hàng
 nhà kho/bến bãi
 ngân hàng/thẻ tín dụng
 phần cứng/phần mềm máy tính
 công ty cung cấp chủ yếu cho quốc lộ lớn
 các nhà cung cấp dịch vụ internet
 các chuyên gia marketing mạng


Kinh doanh trên mạng


Điều quan trong để khách hàng có
thể liên lạc được với bạn
 E-mail
 Điện

thoại
 Địa chỉ


Thành lập kinh doanh trên mạng là
một trong những phương thức kinh
doanh ít tốn kém nhất


Kinh doanh trên mạngWebsite phải dễ truy nhập và sử dụng
Hàng rào ngăn trở doanh nghiệp mới
tham gia thấp – do đó ó thể cạnh tranh ở
tất cả các dạng và quy mô kinh doanh
Hãy cụ thể bạn sẽ làm gì và chắc chắn
rằng bạn có thể xử lý các hợp đồng nhanh
chóng khi được đặt hàng
Phải hành động giống như tất cả các loại
hình kinh doanh khác


Kinh doanh trên mạngPhải cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất

lượng
Phải cung cấp dịch vụ khách hàng tốt
Phải có đủ khả năng tài chính làm kinh doanh
Luồng tiền sẽ là vấn đề thường trực
Tốc độ tung ra thị trường của sản phẩm/dịch
vụ mới vẫn là yếu tố quan trọng
Phân phối tốt vẫn là quan trọng then chốt
Giữ lại nhân viên tốt đóng vai trò quan trọng
Vẫn phải luôn tiếp xúc với khách hàng


Tổng kết


Kinh doanh tại gia và trên mạng là
các cách thức rất tốt để bắt đầy một
doanh nghiệp.
 Chi

phí khởi sự thấp
 Chi phí quản trị chung thấp
 Làm việc tại nhà tối thiểu chi phí và
thời gian đi lại
 Dù gì vẫn phải đưa ra được sản phẩm
và dịch vụ chất lượng cho khách hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×