Tải bản đầy đủ

Phân tích quy trình tuyển dụng công ty đầu tư kinh doanh và bất động sản viettel

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
____

BÀI TIỂU LUẬN

MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÔNG TY
CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
VIETTEL.

GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính

Người thực hiện: Nhóm 5

Thạc sĩ: Mai Thu Phương

Lớp K10407B


Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài..............................................................................................3


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................4
4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................4

NỘI DUNG....................................................................................................5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT____________________________________5
1.1. Nhân lực......................................................................................................5
1.1.1. Khái niệm.............................................................................................5
1.1.2. Vai trò của nhân lực..............................................................................5
1.2. Tuyển dụng nhân lực...................................................................................5
1.2.1. Khái niệm.............................................................................................5
1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự..............................................5
1.3. Cơ sở và quy trình tuyển dụng nhân sự.......................................................6
1.3.1. Cơ sở....................................................................................................6
1.3.2.

Quy trình tuyển dụng.........................................................................6

Chương 2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL_____________________________7
2.1. Giới thiêu công ty Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Viettel...................7
2.2. Tuyển dụng nội bộ......................................................................................8
2.3. Quy trình tuyển dụng bên ngoài công ty.....................................................8
2.4. Đánh giá về quy trình tuyển dụng công ty.................................................14
2.4.1. Ưu điểm.............................................................................................14
2.4.2. Nhược điểm........................................................................................15
Chương 3. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT______________________________16
Trang /
Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

3.1. Nhận xét....................................................................................................16
3.2. Đề xuất......................................................................................................17

KẾT LUẬN..................................................................................................20
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................21
DANH SÁCH NHÓM.................................................................................22

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp là
nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần nhân tài để tạo động lực và cảm hứng để phát triển bền
vững, chính vì vậy “chiêu hiền đãi sĩ” chưa bao giờ là một đề tài xưa cũ cho các doanh
nghiệp. Đặc biêt khi nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế, tại đây doanh
nghiệp không ngừng hoàn thiện để khẳng định chỗ đứng của mình. Các doanh nghiệp phải
canh tranh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra cho
chất lượng sản phẩm.
Bước sang thế kỷ 21, nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhảy vào Việt Nam, cùng với
sự mở rộng quy mô thì nhu cầu về nguồn nhân lực càng lớn, trong đó hiện tượng chảy máu
chất xám càng làm cho thị trường khó khăn hơn. “Làm sao để tuyển được người giỏi,làm sao
để họ đóng góp nhiều nhất cho công ty” những câu hỏi này luôn là động lực để các nhà
tuyển dụng hoàn thành tốt quy trình tuyển dụng.
Thực tế quy trình tuyển dụng đúng và phù hợp rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp,
tùy vào doanh nghiệp mà có quy trình tuyển dụng riêng. Vậy còn doanh nghiệp Nhà nước có
gì khác so với doanh nghiệp tư nhân hay nước ngoài, có một quy trình tuyển dụng chung
không. Làm sao để doanh nghiệp nhà nước có thể canh tranh để có được ứng cử viên tiềm
năng khi mà có nhiều môi trường làm việc năng động như hiện nay Để có cái nhìn toàn cảnh
về vấn đề này, nhóm chúng ta cùng phân tích quy trình tuyển dụng của Tổng Công ty đầu tư
và kinh doanh bất động sản của Viettel với hy vọng hiểu rõ hơn quy trình để ứng tuyển vào
công ty Nhà nước một cách thích hợp, để các bạn sinh viên chúng ta những người chủ tương
lai đất nước mong muốn làm việc và đóng góp vào doanh nghiệp nhà nước nói riêng và
doanh nghiệp nói chung.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Giúp người đọc hiểu rõ hơn về quy trình tuyển dụng của một doanh nghiệp Nhà nước
nói chung và Tập đoàn Viettel nói riêng. Từ đó, nhóm đưa ra những đề xuất để Viettel có thể
xây dựng một quy trình tuyển dụng nhân sự hoàn hảo để tuyển dụng đúng người, bố trí đúng
việc nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh của họ.
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty đầu tư và kinh
doanh bất động sản Viettel
Phạm vi nghiên cứu: Phòng tổ chức lao động tạị công ty đầu tư và kinh doanh bất
động sản Viettel
4. Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp điều tra phân tích
 Phương pháp so sánh
 Phương pháp đối chiếu tổng hợp.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

NỘI DUNG
Chương 1.
1.1.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nhân lực

1.1.1.

Khái niệm

Nhân lực là nguồn lực về con người, được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác
nhau, nhân lực chính là nguồn lực lao động.
1.1.2.

Vai trò của nhân lực

Đối với xã hội: Nhân lực là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và là nhân tố
năng động nhất, quyết định nhất của sự phát triển
Đối với doanh nghiệp: Là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
1.2.

Tuyển dụng nhân lực

1.2.1.

Khái niệm

Tuyển dụng là quá trình thu hút, đánh giá, lựa chọn trong số các ứng viên những
người phù hợp nhất với yêu cầu của doanh nghiệp.
Yêu cầu: Đảm bảo có đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
1.2.2.

Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự

Người lao động có việc làm, doanh nghiệp bổ sung được nhân lực đáp ứng yêu cầu
hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel
1.3.

Nhóm 5_K10407B

Cơ sở và quy trình tuyển dụng nhân sự

1.3.1.

Cơ sở

Quá trình tuyển chọn là một quy trình gồm nhiều bước. Cơ sở của tuyển chọn là dựa
vào yêu cầu của công việc thể hiện trong Bản mô tả công việc; Bản mô tả công việc và bản
tiêu chuẩn công việc.
Bản mô tả công việc: Là văn bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ
trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt
được khi thực hiện công việc.
Bản tiêu chuẩn công việc: Là văn bản xác định các kiến thức, kỹ năng, trình độ học
vấn, kinh nghiệm, các chứng chỉ, cần có để tiến hành công việc có hiệu quả.
1.3.2.

Quy trình tuyển dụng

Các bước trong quá trình tuyển chọn nhân lực bao gồm:
Bước 1: Thành lập hội đồng, nghiên cứu các văn bản quy định, xác định tiêu chuẩn
lựa chọn.
Bước 2: Thông báo: báo chí, TV, TTGT việc làm, niêm yết thông báo.
Bước 3: Thu nhận nghiên cứu hồ sơ
Bước 4: Phỏng vấn sơ bộ:loại bỏ nhanh những ứng cử viên không đạt chuẩn
Bước 5: Kiểm tra trắc nghiệm như: trí nhớ, độ khéo léo để tìm ứng viên tài năng
Bước 6: Phỏng vấn lần 2:Để đánh giá ứng viên theo trình độ, kinh nghiệm, đặc điểm
cá nhân
Bước 7: Xác minh điều tra: Qua nhiều kênh thông tin để làm rõ hơn về ứng viên
Bước 8: Khám sức khỏe
Bước 9: Ra quyết định tuyển chọn: Là khâu quyết định quan trọng nhất. Có 2 cách
theoHội Đồng hoặc theo điểm thống kê. Thống kê là phương pháp được lựa chọn nhất.
Bước 10: Bố trí công việc.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

Khi đã có quyết định, người sử dụng lao động và người lao động cần tiến hành ký
hợp đồng lao động, trong đó chú ý một số điều khoản như: thời gian thử việc, tiền công, thời
gian làm thêm giờ, các chế độ theo quy định, v.v...
Doanh nghiệp cần quan tâm đến công tác đánh giá quá trình tuyển chọn, có thể thông
qua tỷ lệ tuyển chọn thành công, sự lựa chọn của các ứng cử viên và kết quả thử việc của
người được tuyển chọn.
Chương 2.

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY ĐẦU

TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL
2.1.

Giới thiêu công ty Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Viettel

Công ty cổ phần Bất động sản Viettel là tiền thân của công ty Đầu tư và kinh doanh
bất động sản Viettel được hình thành trên cơ sở sáp nhập Công ty cổ phần Bất động sản
Viettel và Ban quản lý điều hành xây dựng các dự án của Viettel, là Tên công ty: Công ty
Đầu tư và kinh doanh bất động sản Viettel. Địa chỉ: Lô 26, Khu đô thị mới Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
 Cung cấp các đô thị, khu nghĩ dưỡng
 Cung cấp các tòa nhà, khách sạn
 Cung cấp các trung tâm thương mại, bán lẻ dịch vụ
Công ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Viettel là một trong những thành viên của
tập đoàn Viễn thông quân đôi Viettel, đơn vị hoach toán phụ thuộc của Viettel , nhiệm vụ
chủ yếu là tổ chức thực hiện quản lý các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản Viettel.
Ngày 24/11/2009 theo quyết định số 3195 /QD-TCT-TCLD về việc hoàn thiện mô
hình tổ chức chức năng nhiệm vụ, biên chế nhân sự của công ty Bất động sản Viettel được
đổi tên thành Công ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Viettel vào tháng 4/2012.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel
2.2.

Nhóm 5_K10407B

Tuyển dụng nội bộ

Căn cứ vào biên chế, kế hoạch sử dụng lao động hằng năm đã được Tập đoàn phê
duyệt, các phòng ban, đơn vụ tiến hành xác đinh vị trí khuyết cần bổ sung. Lập tờ trình bổ
sung theo mẫu gửi phòng tổ chức lao động
Sau khi tổng hợp các yêu cầu bổ sung nhân sự từ các phòng ban thì phòng tổ chức lao
động có trách nhiệm thẩm tra lại nhu cầu bổ sung lao động dựa trên định mức biên chế đã
được phê duyệt và tình hình thực tế tại các phòng ban/ đơn vị có nhu cầu. Nếu thấy nhu cầu
không hợp lý đề nghị các phòng ban/ đơn vị điều chỉnh lại. Nếu hợp lý, phòng tổ chức lao
động xem xét khả năng thuyên chuyển điều động nội bộ giữa các phong ban hoặc giữa các
phòng ban hoặc giữa các đơn vị để bổ sung nhân sự. Nếu không đáp ứng đề nghị Giám đốc
cho phép lập kế hoạch tuyển dụng bổ sung, chính là quy trinh tuyển dụng bên ngoài của
công ty.
Hình thức tuyển dụng nội bộ được thực hiện công khai, với các tiêu chuẩn rõ ràng đối
với tất cả các ứng viên từ bên trong doanh nghiệp. Khi sử dụng nguồn lực này có một số ưu
điểm như người đó đã quen với môi trường cũng như đã quen với môi trường phong cách
làm việc của tổ chức từ đó không phải mất thời gian để làm quen với công việc.Tuy vậy nếu
lấy nguồn lực này có thể xảy ra một số nhược điểm như gây tâm trạng xáo trộn trong công
ty, hình thành nên mầm móng của xung đột trong tập thể.
2.3.

Quy trình tuyển dụng bên ngoài công ty

Sử dụng nguồn lực từ bên ngoài sẽ đem lại cho tổ chức những luồng không khí mới
trong cách xử lý công việc do chưa chịu ảnh hưởng của phong cách làm việc trong tổ chức.
Nhưng nó có nhược điểm là vì họ là người mới đến nên sẽ mất một thời gian để thích nghi.
Quy trình tuyển dụng bên ngoài của công ty thường được thực hiện thông qua 7 bước
sau:
 Bước 1: Lập kế hoạch tuyển dụng,
Phòng tổ chức lao động lập kế hoạch tuyển dụng các chức danh theo quy định phân
cấp trong quy chế tuyển dụng Tập đoàn, Quy chế tuyển dụng của công ty, theo biểu mẫu và
thông qua phòng tổ chức nhân lực Tập đoàn trình Tổng giám đốc phê duyệt.
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

Trong biểu mẫu cần nêu rõ được thành phần hội đồng tuyển dụng gồm những ai, chức
danh và số lượng tuển dụng cùng với nội dung thời gian và địa điểm thi tuyển theo kế hoạch.
Đồng thời cũng phải nêu được trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đợt tuyển dụng.
Sau khi được tổng giám đốc phê duyệt thì tiến hành các bước tiếp theo.
 Mục đích: Bước đầu tiên cũng có thể coi là bước quan trọng nhất trọng việc xác định
những tiêu chuẩn tuyển dụng. Những tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn chung của doanh
nghiệp, phòng ban hay là tiêu chuẩn cá nhân thực hiện công việc mà được liệt kê
trong bảng tiêu chuẩn công việc. Việc xác định được những tiêu chuẩn, số lượng
tuyển dụng giúp cho công ty có thể chọn được những ứng viên phù hợp nhất với
những công việc đang cần nhân sự. Nếu không xác định rõ sẽ làm việc tuyển dụng
không có định hướng và nghiêm trọng hơn là tuyển sai người, sai việc vừa làm mất
thời gian cũng như chi phí cho việc tuyển dụng.
 Bước 2: Thông báo tuyển dụng
Phòng tổ chức lao động có trách nhiệm thông báo tuyển dụng ít nhất 10 ngày trước
khi tổ chức thi tuyển
Nội dung thông tin tuyển dụng cần có những thông tin sau:
-

Thông tin về công ty
Vị trí tuyển dụng: mô tả công việc, chỉ tiêu cần tuyển, địa điểm làm việc
Tiêu chuẩn tuyển dụng: trình độ giới tính, tuổi
Điều kiện làm việc, quyền lợi được hưởng nếu tuyển dụng
Địa chỉ và thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ trang web tuyển dụng của tập đoàn, thời
gian dự kiến tuyển dụng.
Bảng mô tả công việc

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

 Quyền lợi:
Vị trí
Nhân
viên
văn
phòng

Mô tả
-

-

Yêu cầu công việc
- Nam dưới 35 tuổi
- Tốt nghiệp ĐH
Xây dựng kế hoạch công tác tiền lương
chính quy dài hạn,
tháng, quý, năm…
chuyên ngành kinh
tế lao động
- Có kinh nghiệm ít
Xây dựng các chính sách về tiền lương:
nhất 5 năm về công
quy chế tiền lương; thang; bảng lương;
việc đã mô tả
các chế độ phụ cấp, làm thêm…

-

Xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm

-

Tính toán, thiết kế bảng lương, thưởng
hàng tháng

-

Quản lý, theo dõi hệ thống số lương chức
danh, hệ số lương bảo hiểm

-

Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp sáng tạo, cạnh

-

tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định của Quân


-

đội và Luật lao động
Hồ sơ:
Đơn xin việc
Lý lịch trích ngang: nêu rõ kinh nghiệm, quá trình công tác
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương: giấy khai sinh, CMND phôt,

-

hộ khẩu photo.
Giấy khám sức khỏe(6 tháng gần nhất)
Bản sao có công chứng các văn bằng liên quan, bảng điểm tốt nghiệp
3 ảnh 3x4 mới nhất
Hồ sơ ghi rõ: vị trí tuyển dụng địa chỉ, sốđiện thoại liên hệ

Lưu ý: không hoàn trả hồ sơ.
 Mục đích: Đối với Doanh nghiệp Nhà nước thì đầu tiên là thông báo nội bộ với một
số những vị trí đã được xác định trong việc lập kế hoạch, và sau đó là thông báo với
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

với các ứng viên bên ngoài bằng nhiều hình thức như qua các phương tiện truyền
thông, đăng tin tại các trung tâm việc làm hay thông báo tại cổng doanh nghiệp. Mục
đích của việc thông báo này là muốn ứng viên biết được thông tin về tuyển dụng của
công ty, những thông tin mà ứng viên cần biết là vị trí tuyển dụng, số lượng, tiêu
chuẩn tuyển dụng, hạn nộp hồ sơ, nơi nộp, hình thức nộp, điều kiện làm việc….
 Bước 3 : Tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ
Phòng tổ chức lao động thay mặt hội đồng tuyển dụng nhận và xem xét tính hợp lệ
của hồ sơ. Người đại diện nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ ngay khi tiếp nhận, yêu cầu ứng
viên bổ sung thông tin hoặc hoàn tất giấy tờ còn thiếu theo quy định. Bộ phận tuyển dụng sẽ
tổng hợp tất cả các hồ sơ của các ứng viên có nhu cầu ứng tuyển. Các ứng viên có hồ sơ
hợp lệ theo quy định và có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí ứng tuyển sẽ được xem
là đạt và được chọn để vào vòng thi tiếp theo.
Hồ sơ ứng viên bao gồm:
-

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu mô tả tiêu chuẩn công việc
Giấy khám sức khỏe đúng quy định
Bản sao giấy chứng minh nhân dân
Đơn xin việc
Sau khi tiếp nhận hồ sơ phòng tổ chức lao động tiến hành sơ tuyển hồ sơ của các ứng

viên theo các yêu cầu tuyển dụng như đã đăng tuyển, sau đó sẽ sắp xếp điểm tổng kết của hồ
sơ , nếu hồ sơ nào quá kém không đạt yêu cầu thì họ sẽ cho loại, đối với các trường hợp có
điểm hồ sơ ngang bằng nhau thì sẽ ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm hơn. Sau đó tiến hành tổng
hợp các hồ sơ đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu và lập danh sách gọi thi. Phòng tổ chức lao
động sẽ thông báo thi viết đối với các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 Mục đích: Những ứng viên đã biết những thông tin tuyển dụng của công ty, đủ tiêu
chuẩn thì họ sẽ nộp hồ sơ vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ của công ty. Tất cả những hồ
sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc, có phân loại chi tiết để tiện cho việc sử dụng sau
này. Tiếp nhận hồ sơ giúp cho việc nghiên cứu các thông tin chủ yếu về các ứng viên
như: học vấn, kinh nghiệm, khả năng tri thức, sức khoẻ… những thông tin mà công ty
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

quan tâm, phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của công ty để chọn những ứng viên đủ
tiêu chuẩn vào các vòng sau. Nghiên cứu hồ sơ có thể loại bớt một số ứng viên hoàn
toàn không đáp ứng các tiêu chuẩn công việc, không cần phải làm tiếp các thủ tục
khác trong tuyển dụng, do đó có thể giảm bớt chi phí tuyển dụng.
 Bước 4: Thi viết
Ra đề thi: các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm ra đề thi, đáp án, cách tính
điểm. Các phòng ban này cũng có thể tham khảo ngân hàng câu hỏi do Tập đoàn cung cấp
hoặc liên hệ các phòng ban Tập đoàn để được hỗ trợ thêm.
Tiến hành tổ chức thi viết:
-

Chấm điểm
Tổng hợp kết quả thi viết: hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả thi viết và đề nghị

gọi phỏng vấn. Điểm thi viết đạt là điểm số từ 50% tổng số điểm trở lên. Trong trường hợp
số người đạt kết quả quá thấp ảnh hưởng đến chất lượng việc phỏng vấn, chủ tịch hội đồng
tuyển dụng căn cứ vào kinh nghiệm cộng đào tạo của các ứng viên để quyết định cho phép
hạ điểm sàn để lấy bổ sung vào danh sách gọi phỏng vấn. Sau đó phòng tổ chức lao động
thực hiện thông báo kết quả đạt, không đạt đến từng ứng viên.
 Mục đích: Theo quy trình tuyển dụng chung thì công ty đã bỏ qua một bước là phỏng
vấn sơ bộ. Vì trong quá trình tiếp nhận hồ sơ công ty đã loại bỏ một sốứng viên
không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng, để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí nên
công ty đi luôn vào bước thi viết với những hồ sơ ứng viên được chọn. Trong bước
này là công ty thông báo cho những ứng viên được chọn đến công ty để thực hiện làm
bài thi viết. Bài thi viết thường được sử dụng để đánh giá ứng viên về kiến thức cơ
bản, khả năng thực hành. Ngoài ra, thi viết giúp nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên về
các chỉ số như IQ, EQ… sau khi bước này được thực hiện thì công ty tiếp tục loại
những ứng viên không phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra của công ty.
 Bước 5: Phỏng vấn
Thi vấn đáp: tại buổi thi vấn đáp thì Hội đồng tuyển dụng bao gồm 1 chủ tịch, 1 thư
ký và ủy viên( số lượng ủy viên thay đổi theo đặc điểm của từng đợt tuyển dụng) đã được

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

thành lập khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng sẽ đứng ra phỏng vấn đánh giá các ứng viên
theo các mặt sau:
-

Điểm hồ sơ: bao gồm quá trình học tập, kinh nghiệm công tác(10điểm)
Điểm phong cách: ý thức thái độ, khả năng giao tiếp, truyền đạt, lắng nghe, ngoại

-

hình( 15 điểm)
Điểm khả năng tư duy: khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình

-

huống, các ý tưởng sáng tạo(15điểm)
Điểm chuyên môn: hiểu biết về các kiến thức chuyên môn liên quan trực tiếp đến yêu

-

cầu, vị trí dự tuyển(50 điểm)
Điểm mức phù hợp văn hóa Viettel: có khả năng hòa nhập môi trường làm việc kỷ
luật, khả năng thích nghi với sự thay đổi về công việc, cơ cấu tổ chức, sẵn sàng nhận
nhiệm vụ, điều động của công ty và của Tập đoàn(10 điểm)
Trong buổi phỏng vấn chủ tịch Hội đồng tuyển dụng là người điều hành buổi phỏng

vấn, có quyết định cao nhất trong Hội đồng do giám đốc công ty đảm nhiệm. Các ủy viên
đánh giá trên các phương diện chuyên môn của ứng viên, các ủy viên có thể là Trưởng/Phó
của các phòng ban. Thư ký do cán bộ phòng Tổ chức lao động đảm nhiệm, có trách nhiệm
ghi lại toàn bộ diễn biến cũng như đánh giá của buổi phỏng vấn.
Tổng hợp kết quả thi tuyển: kết thúc cuộc phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng tiến hành
tổng hợp kết quả phỏng vấn và tổng hợp kết quả thi tuyển theo biểu mẫu. Các ứng viên đạt
được lấy theo số điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng cần tuyển nhưng vẫn đảm
bảo có số điểm đạt trên 50% tổng số điểm.
 Mục đích: phỏng vấn đươc sử dụng để tìm hiểu, đánh giá ứng viên nhiều phương
diện như kinh nghiệm trình độ, các đặc điểm cá nhân như tính cách, khí chất, khả
năng hòa đồng và những phẩm chất cá nhân thích hợp cho tổ chức, doanh nghiệp.
 Bước 6: Đề nghị và phê duyệt danh sách ký Hợp đồng thử việc
Trên cơ sở tổng hợp kết quả tuyển dụng, phòng tổ chức lao động sẽ lập danh sách đề
nghị ký Hợp động thử việc.
 Bước 7: Thông báo trúng tuyển, ký hợp đồng thử việc, thông báo không trúng tuyển.
 Mục đích: Thống nhất phương pháp và cách thức tiến hành thửviệc nhằm:
 Hạn chế xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện thử việc.
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

 Đảm bảo mọi công việc được thực hiện công khai đúng theo qui định của nhà
nước và của công ty.
 Giúp cho người mới tuyển dụng được thử thách, làm quen với môi trường công
tác, sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được bổ nhiệm chính thức.
2.4.

Đánh giá về quy trình tuyển dụng công ty

2.4.1.

Ưu điểm

Quy trình tuyển dụng ngắn gọn phù hợp với công ty, là công ty có quy mô nhỏ,
khoảng trên dưới 300 người. Nếu quy trình chung là 10 bước thì đối với công ty thì chỉ có 8
bước nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bước tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu đảm bảo tuyển dụng
của công ty thể hiện qua những kết quả đạt được
Kênh thông tin đa dạng phong phú, tạo được sự thu hút của nhiều ứng viên giỏi thông
qua phương tiện truyền thông như báo chí, internet, sàn giao dịch việc làm. Công tác đăng
tuyển dụng đúng thực tế, đầy đủ, mô tả rõ ràng môi trường làm việc và các công việc cần
làm của các ứng viên sau khi tuyển. Tránh tình trạng ứng viên thất vọng hay không chịu áp
lực công việc mà bỏ dở gây tốn kém cả một quá trình tuyển dụng dài.
Quá trình tuyển chọn công khai, đúng quy định, bảng thông tin tuyển dụng đã cho các
ứng viên thấy rõ các nôi dung như: vị trí, mô tả công việc, yêu cầu công việc, quyền lợi qua
đó để người ứng tuyển thấy được môi trường làm việc và cần đáp ứng yêu cầu gì? Việc nêu
rõ ràng như vậy tránh tình trạng người không đủ điều kiện dẫn đến mất thời gian công sức
cho tuyển dụng.
Với quy trình ngắn gọn thì đã tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho tuyển dụng
thời gian tuyển dụng khoảng từ 20-25 ngày
Quá trình thử việc được tiến hành kỹ càng chi tiết theo các bước giúp loại bỏ hoàn
toàn những ứng viên thiếu năng lực, không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí. Nếu công tác này
không tiến hành kỹ sẽ có thể đưa đến tỷ lệ bỏ việc lớn hơn do các ứng viên khi tham gia thử
việc sẽ nhân thấy mình không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí gây cảm giác căng thẳng, chán
nản từ đó mà bỏ công việc sau một thời gian ngắn.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel
2.4.2.

Nhóm 5_K10407B

Nhược điểm

Trong bước thứ ba của quy trình công ty là “tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ”, tại bước
này phòng tổ chức lao động xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên giấy tờ hiện có của hồ sơ
như vậy dẫn đến dễ bỏ sót những nhân tài không gặp mặt trực tiếp do hồ sơ không ấn tượng
bằng những ứng viên khác; hơn nữa, tại bước này các ứng viên có quan hệ với công ty sẽ dễ
dàng lọt qua nước này tại vì thông tin được cung cấp từ cho phòng tổ chức lao động biết sẽ
cho những ứng viên này lọt qua bước này một cách dễ dàng; thực tế hay gọi là”con ông cháu
cha”.
Trong quy trình tuyển dụng của công ty không có xác minh, điều tra như vậy đó là
một rủi ro của công ty, để đảm bảo chắc chắn về lý lịch người đó công ty nên cần xác minh
điều tra về ứng cử viên đó.
Vì là một công ty con của Tập đoàn Viettel nên không có phòng tổ chức nhân sự mà
là phòng tổ chức lao động do vậy chưa chuyên sâu vào nhiệm vụ trọng tâm. Phòng tổ chức
lao động cần đến sự hỗ trợ của các phòng ban khác rất nhiều như phòng tài chính kế toán, có
trách nhiệm xây dựng đề thi viết, tổ chức chấm thi viết và chủ trì hội đồng đánh giá.
Thiếu đội ngũ lao động kế cận liên tục có khả năng đáp ứng các mục tiêu khác nhau
của doanh nghiệp: chỉ có 4 nhân viên tại phòng tổ chức lao động, trong đó có 2 nhân viên
phụ trách tiền lương, một người phụ trách về mảng biên chế và một người là trưởng phòng
chung chịu trách nhiệm .

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel
Chương 3.
3.1.

Nhóm 5_K10407B

NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

Nhận xét

Sau khi áp dụng quy trình tuyển dụng Công ty đã đạt một số kết quả vào đợt tuyển
dụng đợt 1 quý 2 năm 2012 như sau:
 Chỉ số tổng số hồ sơ trên đợt tuyển dụng sẽ cho thấy được hiệu quả truyền thong của
Công ty trong quá trình truyền thông các ứng viên tham gia vào quá trình tuyển dụng.
Số lượng hồ sơ nhận được nhiều hay không có thể phụ thuộc vào danh tiếng công ty
điều đó làm cho quá trình truyền thông dễ dàng hơn. Theo thống kê trong đợt tuyển
dụng đợt 1 quý 2 năm 2012 thì công ty tuyển dụng 10 lao động cho 6 vị trí và số
lượng hồ sơ noppj vào là 302. Con số này tương đối lớn so với những công ty hoạt
động cùng lĩnh vực bất động sản và được giải thích như sau. Thứ nhất, danh tiếng
cũng như uy tín và sự phát triển ngày càng mở rộng của Tập đoàn Bưu chính và Viễn
thông Quân đội Viettel. Thứ 2, từ nhân viên đến lãnh đạo đều coi Viettel là ngôi nhà
thứ 2 của mình, mọi hành vi ứng xử hướng đến chuẩn mực để xây dựng một nền văn
hóa doanh nghiệp, điều mà không ít doanh nghiệp nào làm được như Viettel
 Tỉ lệ ứng viên đạt yêu cầu cơ bản cao (=số ứng viên đạt/tổng số ứng viên) việc sử
dụng tỉ lệ này sẽ đánh giá được trong quy trình tuyển dụng những người có trách
nhiệm có truyền tải hết được những tiêu chuẩn, nội dung công việc, điều kiện làm
việc gì hay không
Bảng số lượng hồ sơ nộp vào dự tuyển đợt 1 quý 2 năm 2012
ST
T

Chức danh
1 Nhân viên dự án

Đơn vị dự tuyển
Phòng dự án

3

1
2
3

Hồ sơ
nộp vào

Hồ sơ dự Tỷ lệ
tuyển
vòng
16 1/2

2
2 Nhân viên kỹ
thuật đấu thầu
3 Nhân viên thiết
kế kiến trúc
4 Nhân viên kỹ

Ban Luật và đấu
thàu
Phòng dự án

7

5

1/1

2

8

1/2

1

12 1/1

0


nghiệp

xây

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel
4

thuật

dựng

Nhóm 5_K10407B
5

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy số lượng hồ sơ nộp vào là khá cao so với nhu cầu
tuyển dụng tại công ty. Điều này cho thấy những người làm công tác tuyển dụng đã truyền
đạt được những thông tin cốt lõi đến các ứng viên, giúp họ hiểu được những thông điệp
mong muốn của Công ty.
 Kết thúc đợt tuyển dụng đợ 1 quý 2 năm 2012, công ty đã tuyển được 26 ứng viên để
tiến hành thử việc. Trong quá trình thử việc đã có 2 người sau 2 ngày làm đã bỏ việc
chiếm tỷ lệ 7.7% bỏ việc sau quá trình tuyển dụng của công ty. Còn 24 ứng viên còn
lại sau tiến hành thử việc đều đã vượt qua các kháo đào tạo sau tuyển dụng, thử việc
và đánh giá thử việc đều đi đến ký hợp đồng lao động với công ty.
3.2.

Đề xuất

Tuy đạt được một số kết quả như trên tuy nhiên quy trình tuyển dụng còn một số hạn
chế như đã nói ở trên.Qua quá trình nghiên cứu từ quy trình tuyển dụng của Công ty, nhóm
chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau:


Tổ chức lại phòng tổ chức lao động: công ty đầu tư bất động sản Viettel với

quy mô gần 300 nhân viên nhưng phòng tổ chức lao động chỉ có 4 nhân viên, 2 nhân viên
trả lương, 1 nhân viên biên chế, 1 trưởng phòng với trách nhiệm chung là quá ít, công việc
của các nhân viên phòng tổ chức lao động nhiều và khá nặng, đặc biệt là trưởng phòng nhân
sự không có trách nhiệm cụ thể mà chỉ ghi chịu trách nhiệm chung. Công ty nên tuyển thêm
từ 1-2 nhân viên chịu trách nhiệm đào tạo, phát triển và đánh giá hiệu quả hoạt động của các
nhân viên trong công ty, để tăng hiệu quả hoạt động cho phòng tổ chức lao động.


Trong qua trình xét tuyển, để hạn chế tình trạng con ông cháu cha nhưng vẫn

tận dụng được nguồn nội bộ và nguồn ứng viên thông qua đề xuất,ứng tuyển, nhóm chúng
tôi đề xuất các phương thức sau:
-

Đối với nguồn nội bộ là nguồn tuyển dụng đầu tiên DN nên xem xét khi cần

nhân lực để bổ sung vị trí mới. DN nên tiến hành đề cử, ứng cử, xem xét và đánh giá bổ
nhiệm dựa trên phẩm chất, năng lực làm việc, đóng góp của ứng viên, độ phù hợp của ứng
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

viên đối với vị trí cần tuyển dụng, thâm niên là một yếu tố cho việc đánh giá (là điều kiện
cần).
-

Đối với,nguồn tuyển dụng từ sự giới thiệu của các nhân viên trong công ty ,

vừa là chính sách đãi ngộ nhân viên, vừa là ưu thế tuyển dụng của công ty. Do đó, các
DNNN nên tận dụng tốt nguồn này.
Trước hết DN nên tiếp nhận toàn bộ hồ sơ xin việc của con em,người thân của các
cán bộ, công nhân lao động và thu nhận những hồ sơ đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn đã đặt
trước và loại bỏ ngay những hồ sơ không đạt dù là do giám đốc giới thiệu (những tiêu chuẩn
lựa chọn phải được công khai và cần thông báo với cả với ứng viên trúng tuyển và không
trúng tuyển sau khi kết thúc tuyển dụng). Những ứng viên được chọn nên để cho những
người giới thiệu giúp đỡ trong việc hòa nhập vào DN, hướng dẫn làm việc thì những ứng
viên đó sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều và công ty không tốn nhiều phí đào tạo ban đầu.
Đối với nguồn tuyển dụng thông qua giới thiệu thì để rõ ràng công ty cần xây dựng
bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc thật chi tiết để loại bỏ ngay những ứng viên
không đạt chuẩn, những ứng viên không được tuyển chọn cũng phải được phản hồi lại và
nên giải thích với người giới thiệu, nguyên nhân ứng viên không được chọn để hạn chế tình
trạng mâu thuẫn trong nội bộ công ty.


Trong quy trình tuyển dụng nên thêm một bước xác minh, điều tra ứng viên để

làm rõ hơn về ứng viên trước khi quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có thể đánh
giá không chính xác về ứng viên do chưa tiếp xúc nhiều và do ứng viên trên tầm người
phỏng vấn, hoặc che dấu quá kĩ,người tuyển dụng không thể nhìn thấy sự thật, do vậy công
ty nên thực hiện xác minh thông tin thông qua người đã từng làm việc, tiếp xúc nhiều với
ứng viên (nơi làm việc cũ, xếp cũ, đồng nghiệp cũ,...), để đánh giá tính trung thực về thông
tin cũng như thái độ làm việc, đạo đức của ứng viên từ đó đưa ra quyết đinh lựa chọn tuyển
dụng chính xác nhất.


Khám sức khỏe: sức khỏe của nhân viên là một yếu tố quan trọng, quyết định

năng suất làm việc của nhân viên đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Trong công ty đầu
tư và kinh doanh bất động sản Viettel không có bước khám sức khỏe trước khi lựa chọn
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

tuyển dụng mà chỉ có giấy khám sức khỏe ứng viên nộp cùng lúc với hồ sơ xin việc, điều
này nhiều khi phản ánh không đúng tình trạng sức khỏe của ứng viên do nơi khám không
đảm bảo chất lượng hoặc giấy khám giả mạo. Công ty nên yêu cầu chứng nhận giấy khám
sức khỏe từ những bệnh viện có uy tín, có chất lượng, và yêu cầu rõ nững mục nào nhất
thiết phải có khám trong giấy khám sức khỏe.


Nên mở rộng nguồn tuyển dụng để tuyển được những ứng viên tốt nhất, thông

qua các công cụ thông báo tuyển dụng, và nên mở rộng tuyển dụng ra các khu vực khác để
tuyển những nhân viên giỏi, thuộc nhiều thành phần (đại học, cao đẳng,..), không nên quá
xem trọng vào bằng cấp mà bỏ qua những ứng viên tài năng thực sự nhưng bằng cấp chưa
cao.

KẾT LUẬN
Quản trị nhân sự là hoạt động không thể thiếu được trong hoạt động của các doanh
nghiệp, trong đó quy trình tuyển dụng lại là một thành phần không thể thiếu trong hoạt động
nhân sự. Trong thời đại cạnh tranh nhân lực hiện nay, tuyển dụng càng đóng vai trò quan
trọng trong việc quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp biết đầu tư
Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

đúng mực cho tuyển dụng, sẽ chiếm được vị trí thuận lợi trên thị trường lao động, qua đó
tiếp cận nhanh hơn tới những thành công của mình. Qua bài phân tích phía trên nhóm hy
vọng sẽ mang đến cho bạn đọc hình dung đươc quy trình tuyển dụng của Viettel để qua đó
chúng ta có kiến thức về ứng tuyển bất kỳ một công ty nào trên thị trường hiện nay. Doanh
nghiệp cũng không ngừng sáng tạo trong việc tuyển dụng, thường xuyên xém xét những mặt
còn hạn chế sau mỗi đợt tuyển dụng để hoàn thiện quy trình tuyển dụng, tuyển đúng người,
đúng việc đem lại những giá trị nhất định cho công ty. Hơn thế nữa, ở một khía cạnh nào đó,
doanh nghiệp có thể chủ động tạo ra cho mình những nguồn nhân lực chất lượng cao thông
qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ và học bổng cho nhân viên trẻ và các sinh viên có tố
chất.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luanvan.co, 29/3/2013, http://luanvan.co/luan-van/hoan-thien-cong-tac-tuyendung-tai-cong-ty-dau-tu-va-kinh-doanh-bat-dong-san-viettel-10594/,26/10/2013,26/10/2013.
2. PGS.TS Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh.
3.PGS.TSKH Phạm Đức Chính (2013), Slide bài giảng Quản trị nguồn nhân lực.

Trang /


Quy trình tuyển dụng Viettel

Nhóm 5_K10407B

DANH SÁCH NHÓM
S

Họ và tên

MSSV

Nội dung công việc

1

Lê Thị Đông

2

Đánh giá quy trình & tổng hợp
bài
Phân tích quy trình

4

Trương
Thị
Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ
Hồng
Hoàng Thị Tình

5

Đoàn Thị Trang

K104071
171
K104071
179
K104071
186
K104071
255
K104071
158

STT
1
2
3
3
4
5

Lý thuyết và nhận xét
Lý thuyết về tuyển dụng
Đễ xuất một số ý kiến

Trang /Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×