Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Giáo án Sinh học 6

ẢNH
ẢNHHƯỞNG
HƯỞNGCỦA
CỦACÁC
CÁCĐIỀU
ĐIỀUKIỆN
KIỆNBÊN
BÊN
NGOÀI
NGOÀIĐẾN
ĐẾNQUANG
QUANGHỢP,
HỢP,ÝÝNGHĨA
NGHĨACỦA
CỦA
QUANG
QUANGHỢP
HỢP
I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức
-

Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

-

Vận dụng kiến thức đã học giải thích 1 vài biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.

-

Tìm được các ví dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp.

2.Kỹ năng
-

Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Giáo dục ý thức tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Hình ảnh 1 số cây ưa bóng và ưa sáng.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 22.
- Chuẩn bị thuyết trình.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1) Kiểm tra bài cũ:


Giáo án Sinh học 6
- Lá sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Trình bày thí nghiệm chứng
minh?
- Viết sơ đồ quang hợp? Nêu khái niệm quang hợp?
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến
quang hợp.
- Yêu cầu HS thuyết trình.

- HS thuyết trình và chất vấn.

- GV nhận xét và đặt câu hỏi bổ

- HS trả lời:

sung:

1. Những điều kiện bên
ngoài nào ảnh hưởng đến

+ Vì sao cần trồng cây đúng thời

+ Cây phát triển trong điều kiện

vụ?

thuận lợi, thỏa mãn các điều kiện
bên ngoài giúp cây phát triển tốt.

+ Nơi nào cần nhiều cây xanh?

+ Nơi đông người, nhà máy, khu

Tại sao?

công nghiệp để cây quang hợp
giúp giảm ô nghiễm không khí.

- Yêu cầu HS kết luận.

- HS kết luận.

quang hợp?
- Aùnh sáng.
- Nước.
- Khí cácbôníc.
- Nhiệt độ.
Loài cây khác nhau thì
đòi hỏi các điều kiện
không giống nhau.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của quang hợp.


Giáo án Sinh học 6
- Yêu cầu HS thuyết trình.

- HS thuyết trình và chất vấn.

- GV nhận xét và đặt câu hỏi bổ

- HS trả lời:

sung:

2. Quang hợp của cây xanh
có ý nghĩa gì?

+ Không có cây xanh thì không

+ Đúng vì hầu hết sinh vật trên

có sự sống ngày nay trên Trái

Trái Đất đều sử dụng chất hữu cơ

ôxi do quang hợp của cây

Đất, điều đó đúng hay không?

và khí ôxi do cây xanh tạo ra.

xanh tạo ra cần cho sự

Tại sao?

+ Chăm sóc, bảo vệ và tuyên

sống của hầu hết sinh vật

+ Mỗi em có thể làm gì để tham

truyền mọi người trồng và bảo vệ trên Trái Đất kể cả con

gia bảo vệ và phát triển cây xanh

cây xanh.

ở địa phương?

- HS kết luận.

- Yêu cầu HS kết luận.
3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 23 “Cây có hô hấp không?”.

Các chất hữu cơ và khí

người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×