Tải bản đầy đủ

Dynamic ads tiếng việt short ver

Chốt đơn hiệu quả và tăng sale
với quảng cáo tiếp thị lại động
(Dynamic ads)


Cách người dùng mua hàng
đã thay đổi


Người dùng đang dành nhiều thời gian cho mobile
Phần nhiều là dành cho các app

9/10
Số người
dùng sở hữu
smartphone


Với di động, tìm kiếm không
còn là hành vi chủ đạo của
người dùng


Trong app, họ
mong muốn tìm
thấy những thứ
dành riêng cho họ


Hành trình mua
hàng trải qua
nhiều thiết bị

68%
62%

of shoppers use
Người dùng
sử dụng
multiple
devices
when
mobile trong
quá
purchasing
a product
trìnhonline
mua hàng


Một hành trình mua hàng bình thường

Nhìn thấy quảng cáo
trên mobile

Xem các sản phẩm
trên máy tính

Thêm hàng vào giỏ
trên tablet

Mua hàng trên


máy tính hoặc
thiết bị di động


Dynamic ads

Dựa trên hành vi người dùng, tự động đưa tới cho họ
các sản phẩm liên quan dựa trên toàn bộ catalog của
bạn thông qua Facebook, Instagram và Audience
Network (mạng đối tượng)


Khởi điểm: tất cả sản phẩm của bạn


Vươn tới người tiêu dùng ở mọi lúc, mọi nơi
Facebook, Instagram and the Audience Network


Hướng họ tới trang web để mua hàng

Website

Mobile app

App Store or
Google Play


Mang tới cho khách hàng đúng những sản phẩm họ
quan tâm

Vươn tới những người đã xem các sản
phẩm trên app hoặc website của bạn

Tiếp thị lại các sản phẩm này tới cho
họ qua FB, Insta, Audience Network
(mạng đối tượng)


Bán thêm, bán chéo để tăng thêm doanh thu và
giữ chân khách hàng

Vươn tới những người đã xem hoặc
mua các sản phẩm trên app hoặc
website của bạn

Tiếp thị các sản phẩm tương tự, hoặc
các sản phẩm hỗ trợ kèm thêm qua
Facebook, Instagram, Audience Network
(mạng đối tượng)


Báo cáo thông tin cụ thể tới từng thiết bị trong
hành trình mua hàng


Làm sao để bắt đầuĐặt Facebook Pixel lên web
và/hoặc cài App Event lên app

Upload Product Catalog
thông qua Business Manager

Cài đặt mẫu
quảng cáo


Một số điểm cần ghi nhớ


Kết hợp giữa content_id
trong Facebook Pixel và
cột “ID” trong Product
Feed


Sử dụng nhiều content_id với nhiều sản phẩm khác
nhau. Nếu có nhiều kích cỡ cho 1 sản phẩm, sử dụng
product_group_idsSử dụng Facebook Pixel Helper extension của
Chrome để check xem bạn đã set up Pixel đúng chưa16


Chia các đối tượng thành các nhóm
khác nhau – dựa vào hành vi


Thay đổi mẫu quảng cáo dựa trên mỗi
nhómTheo dõi mức độ chuyển đổi và giá trị
chuyển đổi của mỗi nhóm để tối ưu


Bán chéo, bán thêm

Tăng thêm giá trị trọn đời của khách
hàng từ việc bán thêm, bán chéo


Một số điểm cần ghi nhớ


Vị trí hiển thị tự động


Rất quan trọng! Hiển thị tự động sẽ làm tăng số lượng chuyển đổi với Dynamic AdsTest các điểm tối ưu – click, chuyển đổi (thêm hàng vào giỏ, mua hàng…)Bid tay thay vì tự động & luôn luôn bật quảng cáo này


Lời khuyên từ Facebook

01

Sử dụng hình ảnh kích thước lớn, ít nhất
600x600 để đạt hiệu quả tối ưu

02

Thêm giá vào trong mẫu quảng cáo sẽ làm tăng
thêm khả năng mua hàng

03

Nếu bạn có app, hãy sử dụng deep-link tới
app của mình để tối ưu số lượng chuyển đổi

04

Hạn chế thay đổi mẫu quảng cáo, đặc biệt là
trong thời gian có nhiều traffic trên web/app


Thank you
21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×