Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ

Giáo án Sinh học 6

BIẾN
BIẾNDẠNG
DẠNGCỦA
CỦARỄ
RỄ
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Phân biệt 4 loại rễ biến dạng.

-

Hiểu được đặc điểm của từng loại rễ phù hợp với chức năng.

-

Giải thích được vì sao phải thu hoạch rễ củ trước khi có hoa.


-

Nhận dạng 1 số loại rễ biến dạng đơn giản thường gặp.

2.Kỹ năng
-

Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Hình 12.1.
- Một số loại rễ biến dạng.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 12.
- Sưu tầm 1 số loại rễ biến dạng.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
- Nêu con đường hút nước và muối khoáng hòa tan qua lông hút của rễ?


Giáo án Sinh học 6
- Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của
rễ?
2) Nội dung bài mới:


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm hình thái của rễ biến
dạng.
- Yêu cầu HS quan sát các - HS quan sát và thảo luận.
loại rễ đã sưu tầm và hình
12.1, trả lời các câu hỏi:
+ Vị trí của rễ: trên mặt
đất, dưới mặt đất, trên
thân, trên cây chủ?
+ Hình dạng, màu sắc, cấu
tạo?

- HS trả lời và bổ sung.

+ Chức năng đối với cây?
- Yêu cầu HS trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của rễ
biến dạng.
- Yêu vầu HS làm phần
- HS thảo luận trả lời.
bảng trang 40 SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.

Một số loại rễ biến
dạng làm chức năng
khác của cây như:
- Rễ củ phình to chứa

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS làm bài tập

chất dự cho cây khi ra
hoa, tạo quả: cà rốt,

trang 41 SGK.

khoai mì…

- Yêu cầu HS nhận xét:

- HS trả lời:

+ Tại sao cây có rễ biến

+ Thích nghi với điều kiện

dạng?

sống.

+ Quan hệ giữa cấu tạo và

+ Phù hợp, liên quan mật

chức năng rễ biến dạng?

thiết với nhau.

+ Tại sao phải thu họach

+ Vì khi cây ra hoa sẽ lấy

- Rễ móc mọc từ thân
cành trên mặt đất móc
vào trụ bán giúp cây
leo lên: trầu bà, trầu
không…
- Rễ thở mọc ngược


Giáo án Sinh học 6
cây có rễ củ trước khi ra

hết chất dinh dưỡng trong

hoa?

củ.

- Yêu cầu HS kẻ bảng vào

- HS chép bài.

vở.
lên trên mặt đất giúp
cây hô hấp trong
không khí:bần, mắm,
đước…
- Rễ giác mút đâm
3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 13 “Cấu tạo ngoài của thân”.

-

Mỗi nhóm mang 1 số cành mang lá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×