Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu

Giáo án Sinh học 6

THÂN
THÂNDÀI
DÀIRA
RADO
DOĐÂU?
ĐÂU?
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Qua thí nghiệm HS tự phát hiện: thân dài ra do phần ngọn.

-

Biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích 1 số hiện
tượng thực tế trong sản xuất.

2.Kỹ năng
-


Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Giáo dục lòng yêu thích và bảo vệ thực vật.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:

- Mẫu thí nghiệm.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 14.
- Mẫu thí nghiệm.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
- Thân gồm những bộ phận nào?
- So sánh vị trí, cấu tạo, chức năng của chồi nách và chồi ngọn?


Giáo án Sinh học 6
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự dài ra của thân.


- Yêu cầu HS báo cáo kết
- HS báo cáo.
quả thí nghiệm.
- Yêu cầu HS dựa vào kết

1. Sự dài ra của thân:
- HS thảo luận trả lời.

quả thí nghiệm trả lời phần

Thân dài ra do tế
bào mô phân sinh

 SGK.

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS trả lời.

- HS đọc.

- Yêu cầu HS đọc phần 

- HS trả lời và bổ sung.

ngọn phân chia.

SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - HS kết luận.
+ Ý nghĩa của bấm ngọn, tỉa
cành.
- Yêu cầu HS kết luận..
Hoạt động 2: Giải thích những hiện tượng thực tế.
- Yêu cầu HS thông tin
- HS đọc.
SGK.

- HS trả lời và bổ sung.

- Yêu cầu HS trả lời

- HS trả lời.

phầnSGK.

hiện tượng thực tế:
- Cây lấy hoa, quả,

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Những cây nào bấm ngọn?

2. Giải thích những

hạt, thân để ăn ->
- HS kết luận.

bấm ngọn.

+ Những cây nào tỉa cành?

- Cây lấy gỗ, sợi -> tỉa

- Yêu cầu HS kết luận.

cành.

3.Củng cố


Giáo án Sinh học 6
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 15 “Cấu tạo trong của thân non”.

-

Xem lại bài 10 “Cấu tạo miền hút của rễ”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×