Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Giáo án Sinh học 6

VẬN
VẬNCHUYỂN
CHUYỂNCÁC
CÁCCHẤT
CHẤTTRONG
TRONGTHÂN
THÂN
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
-

Tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh nước và muối khoáng từ rễ lên thân
nhờ mạch gỗ.

-

Biết được chất hữu cơ được vận chuyển trong cây nhờ mạch rây.

2.Kỹ năng

-

Rèn kỹ năng : + Quan sát tranh, hình và mẫu vật
+ Tư duy logic và trừu tượng.
+ Liên hệ thực tế

3.Thái độ.
-

Có ý thức yêu thích bộ môn

-

Nghiêm túc tự giác trong học tập

-

Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

II/ CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên:
- Một số hoa đã thí nghiệm.
2) Học sinh:
- Đọc trước bài 17.
- Hoa đã thí nghiệm.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:
- Thân to ra do đâu?
- Vòng gỗ hằng năm là gì? Cách xác định tuổi của cây?
- Dác là gì? Ròng là gì? So sánh.
2) Nội dung bài mới:


Giáo án Sinh học 6

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảngHoạt động 1: Tìm hiểu sự vận chuyển nước và muối
khoáng trong thân.
- Yêu cầu HS trình bày thí
- HS trình bày.
nghiệm và kết quả thí

1. Vận chuyển nước
và muối khoáng hòa

nghiệm của mình.

- HS lắng nghe.

- GV nhận xét.

- HS quan sát và thảo luận.

- GV cắt ngang cành hoa,

tan:
Nước và muối
khoáng được vận

yêu cầu HS quan sát và

chuyển từ rễ lên thân

thảo luận trả lời phần

- HS trả lời và bổ sung.

SGK.

- HS kết luận.

nhờ mạch gỗ.

- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ
trong thân.
- Yêu cầu HS trả lời câu
- HS trả lời.
hỏi.

+ Mạch rây.

+ Khi bóc vỏ ta bóc luôn

- HS thảo luận trả lời.

mạch gì?
- HS trả lời và bổ sung.

nghiệm, thảo luận trả lời

- HS trả lời.

phần  SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS trả lời câu
hỏi:
được không? Tại sao?

hữu cơ:
Các chất hữu cơ
trong cây được vận

- Yêu cầu HS dựa vào thí

+ Cây bị bóc vỏ có sống

2. Vận chuyển chất

- HS kết luận.

chuyển nhờ mạch rây.


Giáo án Sinh học 6
+ Có những biện pháp nào
bảo vệ cây?
- Yêu cầu HS kết luận.
3.Củng cố
-

Đọc ghi nhớ SGK

- Trả lơi câu hỏi 1,2.
-

Đọc mục : Em có biết

4.Dặn dò
-

Học bài cũ.

-

Đọc trước bài 18 “Biến dạng của thân”.

-

Sưu tầm 1 số loại thân:
+ Củ su hào.
+ Củ khoai tây mọc mầm.
+ 1 đoạn cây xương rồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×