Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 17 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nêu được chức năng của mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân,
lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân, rễ.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng làm thí nghiệm về sự dẫn nước và chất khoáng của thân
3. Thái độ:
- Giáo dục hs bảo vệ thực vật.
II. Phương pháp:
Thực hành, trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị trước TN1, 2. Tranh 17.1, 17.2(sgk).
- Hs: Chuẩn bị TN1(Như sgk).
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Trình bày cấu tạo của tầng phát sinh ? Cây to ra nhờ đâu ?
H: Muốn xem tuổi của cây ta làm thế nào ? Phân biệt dác và ròng ?
3/ Giảng bài mới:

Vào bài:
- GV hỏi: mạch gỗ và mạch rây có cấu tạo và chức năng như thế nào?
- HS trả lời.
GV: Ghi tên bài lên bảng

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoat động 1: Tìm hiểu sự vận chuyển nước và 1. Vận chuyển nước và muối khoáng
muối khoáng hoàn tan .
hòa tan .
-Gv: Yêu cầu hs trình bày T.N đã chuẩn bị ở
nhà (theo nhóm).
a. Thí nghiệm: SGK.
-Hs: Đai diện nhóm trình bày...
-Gv: kiểm tra T.N của hs  cho các nhóm n.x,
bổ sung... Giới thiệu lại T.N mà gv đã
chuẩn bị trước  cho hs đối chiếu với T.N
của nhóm mình.
-Yêu cầu hs báo cáo k. quả T.N:
H: Nhận xét gì về sự thay đổi màu sắc của
cánh hoa ?


Cánh hoa từ màu trắng chuyển sang màu đỏ.

H:Cắt ngang thân cành hoa nhuộm màu 1 lát
mỏng để quan sát và nhận xét ?


Q.sát thấy màu đỏ, đó là m.gỗ.

b. Kết luận:


H: Vậy qua T.N cho biết nước và muối khoáng -Nước và muối khoáng hòa tan, được
vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ
được vân chuyển theo phần nào của thân ?
mạch gỗ.
 Theo phần mạch gỗ .
-Hs: Trả lời, chốt lại nội dung 
-Gv: Nhận xét, bổ sung ...
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận chuyển chất
hữu cơ.
-Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu t.t (sgk).

2. Vận chuyển chất hữu cơ .
a.Thí nghiệm: SGK.

-Cho hs q.s tranh 17.2.Thảo luận:
H: Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt
lại phình to ra? mà ở mép dưới không phình

TaiLieu.VN

Page 2


ra?


Chất hưũ cơ do lá chế tạo để nuôi thân,
cành, rễ. Khi m.rây bị cắt bỏ  chất d.d sẽ
tập trung ở phía trên, không vận chuyển
xuống dưới nên phần trên phình ra. (khi chơi
đùa không làm ảnh hưởng đến m. rây của
cây, bảo vệ cây).

H:Vậy mạch rây có chức năng gì?
H: Nhân dân thường làm gì để nhân giống cây
ăn quả ?
-Hs: Liên hệ thực tế trả lời ...

b. Kết luận:
Chất hữu cơ trong cây được vận
chuyển là nhờ mạch rây.

4/Củng cố:
Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk
- GV: Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
+ Mạch gỗ gồm những…………………., không có chất tế bào, có chức
năng……………..
+ Mạch rây gồm những…………………, có chức năng………………..
- HS: 1/ tế bào có vách hoá gỗ dày, 2/ vận chuyển nước và muối khoáng.
3/ tế bào có vách mỏng, 4/ vận chuyển chất hữu cơ.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài.
- Trả lời câu hỏi SGK/tr56.
- Mỗi nhóm chuẩn bị: 1 củ khoai tây, 1 củ gừng, 1 củ dong ta, 1 cây xương rồng.
- Nghiên cứu bài 18, trả lời các câu hỏi:
+ Có mấy loại thân biến dạng, chức năng của các loại thân biến dạng?

TaiLieu.VN

Page 3


+ Điền vào bảng sau cho hoàn chỉnh:
T
T

Tên vật mẫu Đặc điểm

1

Củ su hào

2

Củ khoai tây

3

Củ gừng

4

Củ dong ta

5

Xương rồng

TaiLieu.VN

Chức năng Tên thân BD

Thân củ nằm trên mặt
đất

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×