Tải bản đầy đủ

He thong chat luong

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG HỆ THỐNG SƠN SỬA CHỮA


CHẤT LƯỢNG (CL) LÀ GÌ ?
•Là sự cảm nhận bằng mắt của người
đánh giá.
•Là sự cảm nhận bằng tay của người
đánh giá.
•Là sự đánh giá bằng các máy móc, dụng
cụ và thiết bị hổ trợ.

Axalta Coating Systems

Giải thích


CÁC KIỂU CHẤT LƯỢNG
 CL theo quan điểm cảm quan
(trông có vẻ đẹp)
 CL theo quan điểm kỹ thuật

(hệ sơn như vậy có bền không ?)
 CL theo quan điểm kinh tế
(có kiếm được lợi nhuận khi sửa
chiếc xe này không ?)

Axalta Coating Systems

Giải thích


CHẤT LƯỢNG

Cảm Quan

Axalta Coating Systems

Kỹ Thuật

Kinh Tế


CHI PHÍ CHO MỘT LỖI PHẢI LÀM LẠI
Lỗi nhăn nền trên bề mặt lớp sơn màu tại cánh cửa xe.

OK

Axalta Coating Systems

NO OK


CHI PHÍ CHO MỘT LỖI PHẢI LÀM LẠI
Lỗi nhăn nền trên bề mặt lớp sơn màu tại cánh cửa xe.
Quy trình khắc phục lỗi sơn này:
1.Chà nhám

… phút.

2.Vệ sinh … phút.
3.Bả Matit… phút.

4.Mài Matit

… phút.

…. phút nhân công

5.Sơn lót … phút.
6.Mài sơn lót
7.Che chắn

… phút.
… phút.

8.Phun sơn màu / dầu bóng
9.Sấy khô

Axalta Coating Systems

… phút.

…. phút trong buồng phun

30 phút.

Tính toán


CHI PHÍ CHO MỘT LỖI PHẢI LÀM LẠI
Lỗi nhăn nền trên bề mặt lớp sơn màu tại cánh cửa xe.
Vật tư khắc phục lỗi sơn này:
1.Giấy nhám

… 000 đồng.

2.Xăng lau

… 000 đồng.

3.Matit

… 000 đồng.

4.Sơn lót

… 000 đồng.

5.Giấy che
6.Phun sơn màu

… 000 đồng.
… 000 đồng.

7.Dầu bóng

… 000 đồng.

8.Dầu sấy

… 000 đồng.

9.Các chi phí khác

… 000 đồng.

Axalta Coating Systems

Tính toán

…. 000 Đồng


CHI PHÍ LỖI PHẢI LÀM LẠI TRONG NĂM

Chi phí nhân công để sửa lại:

33654 (đ/giờ) X … phút = …….. VNĐ.

Chi phí vật tư để sửa lại:

= …….. VNĐ

Tổng chi phí để sửa lại :

= …….. VNĐ

•Tỉ lệ lỗi 2%
•Số lượng xe sửa chữa /1 tháng: 240 xe.
•Tổng chi phí hư hỏng phải làm lại /1 năm: (2% x 2880) x ….. = ……….. VNĐ

Axalta Coating Systems

Tính toán


HỆ THỐNG SỬA CHỮA CHẤT LƯỢNG

Mục đích:
1.

Nhận diện được các lỗi.

2.

Có thể đánh giá chất lượng kỹ thuật của từng công đoạn sửa chữa
đã được triển khai

3.

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng để tránh các lỗi gây ra trong
quá trình làm việc

4.

Nêu ra những nguy cơ có thể dẫn đến lỗi trong khi thực hiện công
việc

Axalta Coating Systems

Giải thích


HỆ THỐNG SỬA CHỮA CHẤT LƯỢNG

Tóm tắt:
1.

Nhận diện được các lỗi trong công việc sửa chữa sơn.

2.

Tìm ra các cách để ngăn ngừa và khắc phục chúng.

Axalta Coating Systems

Giải thích


ISO LÀ GÌ ?
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với
hệ thống quản lý chất lượng”. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001
được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008 và cũng là phiên bản mới nhất
của tiêu chuẩn ISO 9001.
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ
chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.
ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất
lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Việc áp dụng ISO
9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự
nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ
được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí
phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời
làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân
viên nâng lên rõ rệt.

Axalta Coating Systems


ISO 9000
“International Organization for Standardization”
(Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế )
ISO 9000: Là bộ khung khuôn khổ chung cho việc lựa chọn các
tiêu chuẩn sau:
ISO 9001: Đảm bảo chất lượng về thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp
đặt và dịch vụ.
ISO 9002: Đảm bảo chất lượng về sản xuất và lắp đặt. (vd: mở
rộng hơn so với ISO 9003).
ISO 9003: Đảm bảo chất lượng về kiểm tra cuối cùng và chạy thử
(cái cơ bản nhất).

Axalta Coating Systems

Giải thích


ĐỊNH NGHĨA CHẤT LƯỢNG
(THEO QUAN ĐIỂM ISO)

Làm những việc đã được đồng ý và
thống nhất với khách hàng.
Giữa khách hàng và xưởng (chất
lượng bên ngoài).
Giữa từng bộ phận với nhau (chất
lượng bên trong).

Axalta Coating Systems

Tranh luận


SỰ HẠN CHẾ CỦA ISO

 ISO không nhất thiết chỉ rõ chất lượng
yêu cầu kỹ thuật.
 ISO chỉ đơn thuần đưa ra một khuôn
khổ chung mà đòi hỏi chuyên biệt hoá
(tùy theo từng đơn vị).

Axalta Coating Systems

Giải thích


VÍ DỤ VỀ YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ISO

Hệ thống chất lượng ISO cần phải bao
gồm:
Hệ thống chất lượng phải được tài liệu hóa
(có phiếu theo dõi).
Các quy trình để kiểm soát hợp đồng giữa các nhà cung cấp
(cung cấp hàng tiêu chuẩn chất lượng).
Các quy trình để kiểm soát các tài liệu
(tài liệu lưu trữ).
Mô tả quá trình sản xuất và lắp đặt có ảnh hưởng đến chất lượng (các
bước làm việc trong quy trình).
ISO không mô tả những quy trình này được lập ra như thế nào
Axalta Coating Systems

Giải thích


VÍ DỤ VỀ DANH MỤC KIỂM TRA
Biển số:

Lệnh sửa chữa:

Khách hàng:

Người kiểm tra:

Tháo đồ

Người kiểm tra:

Phụ tùng

Người kiểm tra:

Chụp lốp

c/k

Lưu kho

C/k

Số phụ tùng

c/k

Tẩy dầu mỡ

c/k

phụ tùng củ

c/k

Tình trạng

c/k

Tháo đồ

c/k

phụ tùng đã sửa

c/k

Hoàn thành

c/k

Tháo đồ theo đánh giá

c/k

Tổ đồng

Người kiểm tra:

Sơn màu

Người kiểm tra:

Đường hàn

c/k

Chống gỉ

c/k

Nhẵn

c/k

Tàn sơn được loại

c/k

Hình dạng

c/k

Tem được loại bỏ

c/k

Dấu sọc nhám

c/k

Bỏ nước chà nhám

c/k

Khối

c/k

Vết keo được bỏ

c/k

Khớp màu

c/k

Lưu sơn thừa

c/k

Nhẵn

c/k

Chi tiết mới đã ktra

c/k

Có bụi

c/k

Đường kính hàn

c/k

Kỹ thuật

Người kiểm tra:

Giao xe

Người kiểm tra:

Nước làm mát

c/k

Đèn đã chỉnh

c/k

Xe đã rửa

c/k

Bỏ nước chà nhám

c/k

Chỉnh lốp

c/k

Điều hòa

c/k

Vệ sinh nội thất

c/k

Đồ theo xe

c/k

Ac quy

c/k

Mức dầu thắng

c/k

Đã bỏ che lốp

c/k

Phom tai nạn mới

c/k

Cần gạt nước

c/k

Góc lái

c/k

Vệ sinh cửa

c/k

Tem quốc gia

c/k

Kính chắn gió

c/k

Chi tiết thay đã được

Sạch tàn sơn

c/k

Mẫu bảo hành

c/k

chống gỉ

c/k

Chỉnh đồng hồ

c/k

Gạt tàn sạch

c/k

Khóa đã ktra

c/k

Rò rỉ ?

c/k

Kiểm tra còi

c/k

Lái thử

c/k

Lốp dự phòng

c/k

Kiểm tra lần cuối:

Ghi chú:
..............................................
..............................................

Axalta Coating Systems

Xây dựng


VÍ DỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ISO 9003

Hiện tại các đơn vị đang áp dụng.
Làm đồngMattic

Đánh giá hư hỏng
Sơn lót
điền đầy


Giao xe

Đánh bóng
& Lắp đồ

Kiểm tra lần cuối
Axalta Coating Systems

Sơn màu


VÍ DỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ISO 9002
Kiểm tra

Kiểm tra

Làm đồngMattic

Đánh giá hư hỏng
Sơn lót
điền đầy
Kiểm tra


Giao xe

Đánh bóng
& Lắp đồ

Kiểm tra lần cuối
Axalta Coating Systems

Sơn màu


VÍ DỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ISO 9001
Kiểm tra
Kiểm tra

Kiểm tra

Làm đồng

Mattic
Kiểm traĐánh giá hư hỏngSơn lót
điền đầy
Kiểm tra
Giao xe

Đánh bóng
& Lắp đồ

Kiểm tra lần cuối
Axalta Coating Systems

Kiểm tra
Sơn màu


QUY TRÌNH SỬA CHỮA SƠN 24 BƯỚC
(Chưa chia các bước kiểm tra)
1. Đánh giá hư hỏng

13. Tẩy dầu mỡ

2. Tháo đồ

14. Sơn lót bề mặt

3. Làm đồng

15. Chà nhám

4. Tẩy dầu mỡ

16. Tẩy dầu mỡ

5. Tìm công thức màu

17. Che chắn

6. Chà nhám

18. Chuẩn bị sơn màu

7. Tẩy dầu mỡ

19. Kiểm tra màu

8. Sơn lót chống gỉ

20. Tẩy dầu mỡ

9. Trét mattic

21. Lau giẻ dính

10. Chà nhám

22. Phun sơn màu

11. Tẩy dầu mỡ

23. Lắp đồ

12. Che chắn

24. Rửa xe

Axalta Coating Systems

Tranh luận


QUY TRÌNH SỬA CHỮA SƠN 24 BƯỚC
(Đã chia các bước kiểm tra)
1. Đánh giá hư hỏng

13. Pha sơn lót

2. Tháo đồ

14. Sơn lót bề mặt

3. Làm đồng

15. Chà nhám

4. Tẩy dầu mỡ

16. Tẩy dầu mỡ

5. Tìm công thức màu

17. Che chắn

6. Chà nhám

18. Chuẩn bị sơn màu

7. Tẩy dầu mỡ

19. Kiểm tra màu

8. Sơn lót chống gỉ

20. Tẩy dầu mỡ

9. Trét mattic

21. Lau giẻ dính

10. Chà nhám

22. Phun sơn màu

11. Tẩy dầu mỡ

23. Lắp đồ

12. Che chắn

24. Rửa xe

Axalta Coating Systems

Tranh luận


XEM VIDEO CLIP

Axalta Coating Systems


CÁC LOẠI LỖI TRONG VIDEO

 Lỗi kỹ thuật.
 Lỗi an toàn vệ sinh lao động.

Axalta Coating Systems

Làm bài


TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRONG XƯỞNG CỦA BẠN

1. Vì mục đích Marketing (bên ngoài)
a)

Tạo sự khác biệt với các xưởng khác.

b)

Để được bảo hiểm chấp nhận, các hợp đồng, các đối tác.

c)

Giúp giao tiếp với những khách hàng cá nhân tốt hơn.

2. Vì mục đích của Xưởng (bên trong)
a)

Để tạo ra ý thức chung về các yêu cầu khi thực hiện công việc.

b)

Để có thể đo lường chất lượng công việc.

c)

Để đưa ra định hướng cải tiến liên tục (Kaizen chất lượng).

d)

Để giảm chi phí sửa chữa rất nhiều.

Axalta Coating Systems

Tham khảo


HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG TRONG XƯỞNG
DỊCH VỤ

Có 2 vấn đề cần phải tính đến:
Xây dựng hệ thống (quy trình) chất
lượng như thế nào.
Các vấn đề cân nhắc khi thực hiện
hệ thống chất lượng.

Axalta Coating Systems

Tính toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×