Tải bản đầy đủ

Biệt thự 3 tầng kích thước 9x11.3

CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
ĐộC LậP - Tự DO - HạNH PHúC

Address : QL1A - TK Thao Chính - TT Phú Xuyên - TP Hà Nội
Website : xaydunghoangquan.com - www.facebook.com/xaydunghoangquan
Phone Number : 0979.224.393 - 0981.36.22.99 Email : hoanganh.arc@gmail.com

CÔNG TRìNH : biệt thự liền kề - 03 tầng - lô bt7-1

địa điểm : khu đô thị mới đông sơn - huyện đông sơn - tỉnh thanh hóa
chủ đầu tư : ông. Lã MạNH TRƯờNG

đơn vị tv thiết kế : cty tnhh tư vấn kiến trúc xây dựng & sxtm hoàng quân

hà nội, 01 / 2017


Address : QL1A - TK Thao ChÝnh - TT Phó Xuyªn - TP Hµ Néi
Website : xaydunghoangquan.com - www.facebook.com/xaydunghoangquan
Phone Number : 0979.224.393 - 0981.36.22.99 Email : hoanganh.arc@gmail.com


- Cửa đi, cửa thông phòng - Cửa nhôm Xingfa, chiều cao cửa: 2750-3100
- Cửa sổ -Nhôm Xingfa, chiều cao 2000, chiều cao tính từ mặt sàn đến dạ cửa dưới: 750
- Vữa xây, trát dùng vữa xi măng cát vàng Mác #100
- Lớp vữa trát dày từ 1.5-2.0cm
- Tất cả phần mí sàn, ban công, ô văng đều phải được đắp gờ cắt nước ở đáy
- Gờ móc cắt nước là gờ kép, đắp bo tròn đều 2 cạnh
- Lanh tô cửa đi, cửa sổ có độ dày tối thiểu từ 10-15cm, dùng 4 d12, bẻ cốt đai
d6 hai nhánh, khoảng cách giữa các cốt đai là 15cm (Trên bản vẽ kết cấu có
thể có hoặc không thể hiện và thống kê chi tiết này. Đơn vị TC tự đo cắt tại hiện trường)

Ghi chú chung phần kiến trúc:

c'

c

b

a'

a

1

đ1

Bể cảnh
trang trí

Sân trước

1s2

1'

s1

2

Sân trước

s1

Phòng Khách
DT: 22.17m2

Lam gỗ trang
trí liền kệ

2

đ2

Phòng Ăn
DT: 16.22m2

s2

3

đ2

BAR

s6

7
8

6

5

4

3

2

1

Phòng Bếp
DT: 12.58m2

P. Ngủ Giúp việc
DT: 9.73m2

s3

Tiểu cảnh
Vườn khô rải sỏi

3

VK1

4

4

đ2

ĐW

5

đ2

WC 1
DT: 2.16m2

ĐW

Vách CNC

Tắm 1
DT: 4.98m2

ĐW

P. Ngủ 1
DT: 13.57m2

s4

5

sW

sW

s5

s5

Sân sau

c'

c

b

a

Hiệu đính

Lần

date

Ngày

designer

Thiết kế

(Adjustment)

N.of times

Chủ đầu tư:

(Client)

Tên công trình :

(Project)

Địa điểm XD :

(Site)

Duyệt

approval

kt-12

Gói thiết kế VIP

13/2017/HĐ-TVTK

01/2017

Giai đoạn: Thiết kế bản vẽ thi công

(Design step)

(Date of issue)

Ngày hoàn thành

Số hợp đồng :

(N. of contract)

(Type of contract) :

Tên bản vẽ :

(Drawing number)

Kí hiệu bản vẽ:


Ghi chú chung phần kiến trúc:
- Cửa đi, cửa thông phòng - Cửa nhôm Xingfa, chiều cao cửa: 2750-3100
- Cửa sổ -Nhôm Xingfa, chiều cao 2000, chiều cao tính từ mặt sàn đến dạ cửa dưới: 750
- Vữa xây, trát dùng vữa xi măng cát vàng Mác #100
- Lớp vữa trát dày từ 1.5-2.0cm
- Tất cả phần mí sàn, ban công, ô văng đều phải được đắp gờ cắt nước ở đáy
- Gờ móc cắt nước là gờ kép, đắp bo tròn đều 2 cạnh
- Lanh tô cửa đi, cửa sổ có độ dày tối thiểu từ 10-15cm, dùng 4 d12, bẻ cốt đai
d6 hai nhánh, khoảng cách giữa các cốt đai là 15cm (Trên bản vẽ kết cấu có
thể có hoặc không thể hiện và thống kê chi tiết này. Đơn vị TC tự đo cắt tại hiện trường)

c'

c

b

a'

a

s6

Ban
Công

1

1

1'

P. Ngủ 3
DT: 20.87m2

s1

đ
3

2

2
s1

Phòng SHC
DT: 17.03m2

đ2

Vách nhôm
ngăn phòng

s2

3

đ2

3
19

20

21

22

23

24

25

14

13

12

11

10

9

4

3

2

1

s9

18

P. Ngủ 4
DT: 8.89m2

17

4

đ2

Sân Chơi

Sảnh tầng 2

16

15

s7-S8

4

đ2

Hành
lang
WC
DT: 1.50m2

Rửa+Thay đồ
DT: 1.69m2

P. Tắm

Rửa-WC

P. Ngủ 2
DT: 15.65m2

s4

sW

sW

sW

5 5'

P. Tắm

s5

s5

5 5'

c'

c

b

a

date

Ngày

designer

Thiết kế

Hiệu đính

Lần
(Adjustment)

N.of times

Chủ đầu tư:

(Client)

Tên công trình :

(Project)

Địa điểm XD :

(Site)

Duyệt

approval

01/2017

Gói thiết kế VIP

13/2017/HĐ-TVTK

kt-13

Giai đoạn: Thiết kế bản vẽ thi công

(Design step)

(Date of issue)

Ngày hoàn thành

Số hợp đồng :

(N. of contract)

(Type of contract) :

Tên bản vẽ :

(Drawing number)

Kí hiệu bản vẽ:


Ghi chú chung phần kiến trúc:
- Cửa đi, cửa thông phòng - Cửa nhôm Xingfa, chiều cao cửa: 2750-3100
- Cửa sổ -Nhôm Xingfa, chiều cao 2000, chiều cao tính từ mặt sàn đến dạ cửa dưới: 750
- Vữa xây, trát dùng vữa xi măng cát vàng Mác #100
- Lớp vữa trát dày từ 1.5-2.0cm
- Tất cả phần mí sàn, ban công, ô văng đều phải được đắp gờ cắt nước ở đáy
- Gờ móc cắt nước là gờ kép, đắp bo tròn đều 2 cạnh
- Lanh tô cửa đi, cửa sổ có độ dày tối thiểu từ 10-15cm, dùng 4 d12, bẻ cốt đai
d6 hai nhánh, khoảng cách giữa các cốt đai là 15cm (Trên bản vẽ kết cấu có
thể có hoặc không thể hiện và thống kê chi tiết này. Đơn vị TC tự đo cắt tại hiện trường)

c'

c

b

a'

a

s6

Ban
Công

1

1

1'

s9

đ
5

2

2
s1

P. Ngủ 6
DT: 20.87m2

P. Thờ
DT: 12.60m2

s2
đ4

3

đ4

3
20

21

22

23

24

25

13

12

11

10

9

4

3

2

1

s9

19

14

P. Ngủ 7
DT: 8.58m2

18

đ4

17

Sảnh tầng 2

16

15

s7-S8

4

đ4

4

WC
DT: 1.50m2

Rửa+Thay đồ
DT: 1.69m2

P. Tắm

Rửa-WC

Lam bê tông trang trí

s10

Hành
lang

P. Ngủ 5
DT: 15.65m2

s4

sW

sW

sW

5 5'

P. Tắm

s5

s5

5 5'

c'

c

b

a

date

Ngày

designer

Thiết kế

Hiệu đính

Lần
(Adjustment)

N.of times

Chủ đầu tư:

(Client)

Tên công trình :

(Project)

Địa điểm XD :

(Site)

Duyệt

approval

01/2017

Gói thiết kế VIP

13/2017/HĐ-TVTK

kt-14

Giai đoạn: Thiết kế bản vẽ thi công

(Design step)

(Date of issue)

Ngày hoàn thành

Số hợp đồng :

(N. of contract)

(Type of contract) :

Tên bản vẽ :

(Drawing number)

Kí hiệu bản vẽ:


Ghi chú chung phần kiến trúc:
- Cửa đi, cửa thông phòng - Cửa nhôm Xingfa, chiều cao cửa: 2750-3100
- Cửa sổ -Nhôm Xingfa, chiều cao 2000, chiều cao tính từ mặt sàn đến dạ cửa dưới: 750
- Vữa xây, trát dùng vữa xi măng cát vàng Mác #100
- Lớp vữa trát dày từ 1.5-2.0cm
- Tất cả phần mí sàn, ban công, ô văng đều phải được đắp gờ cắt nước ở đáy
- Gờ móc cắt nước là gờ kép, đắp bo tròn đều 2 cạnh
- Lanh tô cửa đi, cửa sổ có độ dày tối thiểu từ 10-15cm, dùng 4 d12, bẻ cốt đai
d6 hai nhánh, khoảng cách giữa các cốt đai là 15cm (Trên bản vẽ kết cấu có
thể có hoặc không thể hiện và thống kê chi tiết này. Đơn vị TC tự đo cắt tại hiện trường)

c'

c

b

a'

a

1

1

1'
2

Mái BTCT, dán ngói Nhật
màu ghi xám

Mái BTCT, dán ngói Nhật
màu ghi xám

Mái BTCT

Mái dốc hệ vì thép hộp
Lợp ngói Nhật màu ghi xám

2

3

3
Mái BTCT, dán ngói Nhật
màu ghi xám

4

4
Lam bê tông trang trí

Mái BTCT, dán ngói Nhật
màu ghi xám

Mái BTCT, dán ngói Nhật
màu ghi xám

5 5'

5 5'
c'

c

b

a

date

Ngày

designer

Thiết kế

Hiệu đính

Lần
(Adjustment)

N.of times

Chủ đầu tư:

(Client)

Tên công trình :

(Project)

Địa điểm XD :

(Site)

Duyệt

approval

01/2017

Gói thiết kế VIP

13/2017/HĐ-TVTK

kt-15

Giai đoạn: Thiết kế bản vẽ thi công

(Design step)

(Date of issue)

Ngày hoàn thành

Số hợp đồng :

(N. of contract)

(Type of contract) :

Tên bản vẽ :

(Drawing number)

Kí hiệu bản vẽ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×