Tải bản đầy đủ

KE HOACH BAO CAO CLB AM NHAC, MY THUAT 16 17 (1) (2) (1)

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO
TRƯỜNG TH ĐÔNG VĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Vĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT
THÁNG 10/NĂM 2017
Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học
Đông Vĩnh;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Đông Vĩnh;
Tổ Năng Khiếu trường Tiểu học Đông Vĩnh tiến hành xây dựng kế hoạch phối
hợp tổ chức Câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật tháng 10 năm 2017 của nhà trường
như sau:
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo ra sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh trong trường, qua đó giúp các em
nâng cao tinh thần tự học tập, hình thành các kĩ năng hợp tác để có thêm động lực,
niềm đam mê trong học tập, rèn luyện.
Là hoạt động sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết, gắn bó trong học sinh góp

phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hòa đồng, cho các em cơ hội được rèn
luyện kĩ năng trong học tập, làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp…
Thúc đẩy hoạt động dạy học trong các nhà trường.
2. Yêu cầu
Nội dung trong các hoạt động phong phú, được tổ chức dưới các hình thức học
mà chơi sinh động, thu hút học sinh, có tác dụng bổ sung kiến thức, kỹ năng phù
hợp cho học sinh.
Các lớp khối 1,2,3 lựa chọn được các học sinh là những em có năng lực để
tham gia giao lưu đạt kết quả tốt.
B. NỘI DUNG
I.Thời gian, địa điểm, đối tượng:
- Thời gian: 1 tiết sáng thứ 6 ngày 17/12/2017
- Địa điểm: Sân trường
- Đối tượng: Học sinh lớp 1, lớp 5
- Số lượng học sinh tham gia: mỗi lớp 10 em
II. Hình thức tổ chức:
Chương trình được tổ chức theo nội dung :
Nội dung 1: Xé giấy làm tranh “Bức tranh tặng mẹ và cô”
GV chuẩn bị nền nhạc nhanh chậm phù hợp với yêu cầu của bài thi . 3 đội
chơi tiến hành xé giấy màu gián thành bức tranh theo nhạc. Sau đó, làm thành bức
tranh , tạo các khung tranh để tặng mẹ và cô. Sau phần chơi, đội nào có bức tranh
đẹp nhất sẽ là đội thắng cuộc.
Nội dung 2: Chương trình văn nghệ chào mừng
3 tiết mục (đ/c Hà Linh phụ trách)
1


Nội dung 3: Phần thi dành cho khán gia
Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật cùng
một số hiểu biết xã hội khác.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ
- Quà cho học sinh (60em) : 800. 000
- Phần thưởng
: 800 .000
- Phần thưởng khán giả
:170 .000
- VPP, in sao đĩa nhạc
:500. 000
- Hoa tươi trang trí ( 2 lẵng):400. 000
- Thuê trang phục văn nghệ :900. 000


- Maket
:250. 000
Tổng kinh phí:
:4020. 000đ
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phân công nhiệm vụ:
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi: Đ/c Hà Linh; Đ/c Hường;
- Chuẩn bị âm nhạc: Đ/c Hà Linh + đ/c Hường.
- Chuẩn bị đội chơi: Đ/c Hà Linh + đ/c Hường
- Chuẩn bị màu vẽ + các dụng cụ trang trí: GVCN + HS.
- Chuẩn bị trang trí, loa máy: đ/c Dũng + đ/c Nhạc.
- Dẫn chương trình: đ/c Bùi Trọng Nhạc
- Phụ trách mảng văn nghệ: đ/c Hà Linh + GVCN
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật tháng
10 năm 2017. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tổ trưởng, các bộ phận liên
quan triển khai thực hiện nghiêm túc.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Lê Thị Phương Thao

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Trần Thị Hà Linh

2


PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO
TRƯỜNG TH ĐÔNG VĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Vĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT
THÁNG 12/NĂM 2016
Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học
Đông Vĩnh;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Đông Vĩnh;
Tổ Năng Khiếu trường Tiểu học Đông Vĩnh tiến hành xây dựng kế hoạch phối
hợp tổ chức Câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật tháng 12 năm 2016 của nhà trường
như sau:
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo ra sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh trong trường, qua đó giúp các em
nâng cao tinh thần tự học tập, hình thành các kĩ năng hợp tác để có thêm động lực,
niềm đam mê trong học tập, rèn luyện.
Là hoạt động sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết, gắn bó trong học sinh góp
phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hòa đồng, cho các em cơ hội được rèn
luyện kĩ năng trong học tập, làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp…
Thúc đẩy hoạt động dạy học trong các nhà trường.
2. Yêu cầu
Nội dung trong các hoạt động phong phú, được tổ chức dưới các hình thức học
mà chơi sinh động, thu hút học sinh, có tác dụng bổ sung kiến thức, kỹ năng phù
hợp cho học sinh.
Các lớp khối 4 lựa chọn được các học sinh là những em có năng lực để tham
gia giao lưu đạt kết quả tốt.
B. NỘI DUNG
I.Thời gian, địa điểm, đối tượng:
- Thời gian: 2 tiết sáng thứ tư ngày 21/12/2016
- Địa điểm: Sân trường
- Đối tượng: Học sinh lớp 4
- Số lượng học sinh tham gia: mỗi lớp 8 em
II. Hình thức tổ chức:
Chương trình được tổ chức theo nội dung :
Nội dung 1: Vẽ theo nhạc về “Bưu thiếp tặng Chú bộ đội”
GV chuẩn bị nền nhạc nhanh chậm phù hợp với yêu cầu của bài vẽ. 3 đội
chơi tiến hành vẽ màu trên nền giấy A0 theo nhạc. Sau đó, chọn các mảng màu em
thích để tạo nên bưu thiếp tặng Chú bộ đội. Sau phần chơi, đội nào có nhiều bưu
thiếp đẹp nhất đội đó sẽ thắng cuộc.
Nội dung 2: Chương trình văn nghệ chào mừng
3 tiết mục (Giao cho đ/c Thủy Hương và đ/c Hà Linh phụ trách)
3


Nội dung 3: Phần thi dành cho khán gia
Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật cùng
một số hiểu biết xã hội khác.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ
- Maket: 250 000 đ
- Mua giấy A0, giấy màu, bút màu: 120 000 đ
- Thuê trang phục biểu diễn văn nghệ: 400 000 đ
- Phần thưởng cho các đội chơi
1 Giải nhất: 200 000
1 Giải nhì: 150 000
3 Giải ba: 100 000
- Phần thưởng cho phần thi khán giả: 5 quyển vở x 8000 = 40 000 đ
Tổng kinh phí: 1360 000 đ
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phân công nhiệm vụ:
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi: Đ/c Hà Linh; Đ/c Hường; Đ/c Thủy Hương; Đ/c
Dũng.
- Chuẩn bị âm nhạc: Đ/c Hà Linh + đ/c Hường.
- Chuẩn bị đội chơi: Đ/c Hà Linh + đ/c Hường
- Chuẩn bị màu vẽ + các dụng cụ trang trí: GVCN + HS.
- Chuẩn bị trang trí: đ/c Dũng + đ/c Nhạc.
- Dẫn chương trình: đ/c Thủy Hương
- Phụ trách mảng văn nghệ: đ/c Hà Linh + GVCN
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật tháng
12 năm 2016. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tổ trưởng, các bộ phận liên
quan triển khai thực hiện nghiêm túc.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Lê Thị Phương Thao

Trần Thị Hà Linh

4


PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO
TRƯỜNG TH ĐÔNG VĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Vĩnh, ngày 15 tháng 10năm 2016

BÁO CÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT
THÁNG 10/NĂM 2016
I.
Kết quả
Nội dung 1: Vẽ theo nhạc về “Bưu thiếp tặng mẹ và cô”
- Giải Nhất: Lớp 5A
- Giải Nhì: Lớp 5B
- Giải Ba: Lớp 5C
Nội dung 3: Phần thi dành cho khán gia
- ... trả lời đúng câu hỏi được nhận quà của BTC.
II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm:
- Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Âm nhạc - Mỹ thuật thu hút đông đảo học sinh trong
toàn trường tham gia. Thông qua đó, học sinh được rèn kỹ năng: nghe và vận động
được theo giai điệu của âm nhạc chuyển được âm thanh và giai điệu thành những
đường nét và màu sắc biểu cảm tren giấy
- Biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc.Từ các đường
nét, màu sắc có thê cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh.
- Phát triễn trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sảm
phẩm mỹ thuật mới.
- Học sinh biết giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình,
nhóm mình.
- Học sinh biết phối hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và màu sắc để tạo nên những
tấm bưu thiếp đạt chất lượng cao, có ý nghĩa.
- Trong một thời gian ngắn nhưng số lượng các bưu thiếp đạt chất lượng cao (.hơn
50cái). Nhiều em có bưu thiếp có nội dung đúng yêu cầu, màu sắc hài hòa.(như em
châu Anh, Thu hoài, Đình sang, Kim ngân, Xuân phương, Khánh Linh, Phương
hiền, Cẩm Tú, Đức Thịnh )
- Các tiết mục văn nghệ mang tính nghệ thuật cao, gây ấn tượng với người xem.
- Đây là sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh trong trường, qua đó giúp các em nâng
cao tinh thần tự học tập, hình thành các kĩ năng hợp tác để có thêm động lực, niềm
đam mê trong học tập, rèn luyện.
- Là hoạt động sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết, gắn bó trong học sinh góp phần
tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hòa đồng, cho các em cơ hội được rèn luyện kĩ
năng trong học tập, làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp…Thúc đẩy hoạt động dạy
học trong các nhà trường.
- Phát huy được năng lực giao tiếp, hợp tác nhóm của học sinh.
2. Tồn tại:
- Chất lượng một số bưu thiếp vẩn còn chưa đạt yêu cầu:
5


+ màu sắc, hình ảnh, đường nét kết hợp chưa hài hòa
+ một số bưu thiếp trang trí chưa phù hợp với nội dung
+Chữ viết:sắp xếp đặt vị trí trang trí bưu thiếp chưa rõ ràng
+ một số bưu thiếp trang trí chưa cân đối, còn lỏng lẻo
Trên đây là toàn bộ bộ bản Báo cáo tổ chức câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật năm
2016. nhận được báo này, yêu cầu các tổ trưởng các bộ phận liên quan triễn khai
thực hiện nghiêm túc

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Lê Thị Phương Thảo

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO
TRƯỜNG TH ĐÔNG VĨNH

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Lê Thị Thúy Hường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

6


Đông Vĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT
THÁNG 12/NĂM 2016
I. Kết quả
Nội dung 1: Trang trí báo tường, làm bưu thiếp tặng chú bộ đội
- Giải Nhất: Lớp 4C
- Giải Nhì: Lớp 4A
- Giải Ba ; Lớp 4B
Nội dung 3: Phần thi dành cho khán gia
- 5 em trả lời đúng câu hỏi được nhận quà của BTC.
II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm:
- Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Âm nhạc - Mỹ thuật thu hút đông đảo học sinh
trong toàn trường tham gia. Thông qua đó, học sinh được rèn kỹ năng :Phát triển trí
tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mỹ thuật
mới.Biết được một số hoạt động cơ bản của chú bộ đội và đặc điểm về trang phục
của một số quần chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thể hiện được hình
ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức và chất liệu .Giới thiệu ,nêu được sản phẩm
của nhóm mình, nhóm bạn
- Trong một thời gian ngắn, các lớp đã trang trí được tờ báo tường vừa có hình
thức lạ mắt, màu sắc hài hòa, nội dung phong phú, đa dạng. Số lượng các sản phẩm
bưu thiếp đạt chất lượng và số lượng cao (hơn 40 cái). Nhiều em có sản phẩm có
nội dung đúng yêu cầu, màu sắc hài hòa.(như em Khánh Linh, Bá Lâm, Thanh
Tâm, Ánh Tuyết ,Hoàng Bảo, Hồng Anh,...)
- Thông qua báo tường, các em thể hiện được tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc
đối với các chú bộ đội; mong muốn được thể hiện tác phong gọn gàng, ngăn nắp,
nhanh nhẹn, kỷ luật cao như các chú bộ đội.
- Các tiết mục văn nghệ mang tính nghệ thuật cao, gây ấn tượng với người
xem.
- Đây là sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh trong trường, qua đó giúp các em
nâng cao tinh thần tự học tập, hình thành các kĩ năng hợp tác để có thêm động lực,
niềm đam mê trong học tập, rèn luyện.
- Là hoạt động sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết, gắn bó trong học sinh góp
phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hòa đồng, cho các em cơ hội được rèn
luyện kĩ năng trong học tập, làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp…Thúc đẩy hoạt
động dạy học trong các nhà trường.
- Phát huy được năng lực giao tiếp, hợp tác nhóm của học sinh.
2. Tồn tại:
- Chất lượng một số bưu thiếp vẫn còn chư đạt yêu cầu:
Một số sản phẩm cách thể hiện nội dung đề tài còn chưa rõ .
Cách vẽ và sắp xếp hình ảnh chính, phụ chưa cân đối.
Màu sắc, đường nét chưa hài hòa, sinh động.
7


Trên đây là toàn bộ bản Báo cáo tổ chức Câu lạc bộ Âm nhạc + Mỹ thuật
tháng 12 năm 2016. Nhận được Báo cáo này , yêu cầu các tổ trưởng, các bộ phận
liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Lê Thị Phương Thảo

Lê Thị Thúy Hường

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×