Tải bản đầy đủ

Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

TUẦN 17:

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
TÌM NGỌC

I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình
nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời
được câu hỏi 4 (M3, M4)
2. Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, biết đọc với giọng kể chậm
rãi.Chú ý các từ: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt,...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

4. Năng lực:Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, T/C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-TBHT điều hành trò chơi: Bắn tên
-HS tham gia chơi
-Nội dung chơi;
+ Học sinh thi đọc bài Thời gian biểu
- Bình chọn bạn thi tốt nhất
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Lắng nghe.
- GV kết nối ND bài mới: Hôm nay chúng ta tìm
hiểu tiếp về những người bạn trong gia đình như
chó, mèo để biết chúng thông minh và tình
nghĩa ra sao các em sẽ tìm hiểu qua bài “Tìm
ngọc”
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: bỏ tiền, thả rắn, lần này, mổ ruột ra, toan rỉa thịt,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo,..
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp
GV:

1Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Đọc giọng kể
cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
-Tổ chức cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng
câu trong bài.
* Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng bỏ
tiền, thả rắn, lần này, mổ ruột ra, toan rỉa
thịt,...
Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế

- Học sinh lắng nghe, theo dõi.

-Trưởng nhóm điều hành HĐ
chung của nhóm
+ HS đọc nối tiếp câu trong
nhóm.
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
-HS chia sẻ đọc từng câu trước
lớp (2-3 nhóm)
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trong bài trước lớp.
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
từ và luyện đọc câu khó
- Giải nghĩa từ: Long Vương, thợ kim hoàn, - Học sinh hoạt động theo cặp,
đánh tráo,..
luân phiên nhau đọc từng đoạn
- Giáo viên hướng dẫn cách ngắt hơi câu dài và trong bài.
cách đọc với giọng thích hợp:
*Dự kiến một số câu:
Học sinh chia sẻ cách đọc
+ Xưa/ có một chàng trai/ thấy bọn trẻ định giết +
một con rắn nước/ liền bỏ tiền ra mua/ rồi thả +
rắn đi.// Không ngờ/ con rắn ấy là con của
Long Vương.//
+ Mèo liền nhảy tới/ ngoạm ngọc/ chạy biến.//
Nào ngờ,/ vừa đi một quãng/ thì có một con quạ
sà xuống/ đớp ngọc/ rồi bay lên cao.//
Lưu ý:
Quan sát, theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Các nhóm thi đọc
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các đọc tốt.
nhóm
- Lắng nghe.
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu học sinh đọc.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc lại
toàn bộ bài tập đọc.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong
nhà rất tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.
GV:

2

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
- HS nhận nhiệm vụ
-YC trưởng nhóm điều hành chung
- Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 - HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm
- Đại diện nhóm báo cáo
lớp.
- Dự kiến ND chia sẻ:
* Mời đại diện các nhóm chia sẻ
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, 2, 3 trả - Lớp đọc thầm đoạn 1, 2, 3
lời câu hỏi:
+ Gặp bọn trẻ định giết con rắn chàng + Bỏ tiền ra mua rắn rồi thả rắn đi.
trai đã làm gì?
+ Rắn chính là con của Long Vương
+ Con rắn đó có gì lạ?
+ Một viên ngọc quí.
+ Con rắn tặng chàng trai vật quí gì?
+ Người thợ kim hoàn.
+ Ai đánh tráo viên ngọc?
+ Vì sao anh ta tìm cách đánh tráo viên + Vì anh ta biết đó là viên ngọc quý.
ngọc?
+ Rất buồn.
+ Thái độ của chàng trai ra sao?
+ Chó méo đã làm gì để lấy lại được + Mèo bắt chuột, nó sẽ không ăn thịt nếu
tìm được ngọc.
viên ngọc ở nhà thợ kim hoàn?
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 4 trả lời - Một em đọc đoạn 4, lớp đọc thầm theo.
câu hỏi:
+ Chuyện gì xảy ra khi chó ngậm ngọc + Chó làm rơi ngọc và bị một con cá lớn
đớp mất.
mang về?
+ Khi bị cá đớp mất ngọc chó, mèo đã + Rình bên sông, thấy có người đánh
được con cá lớn, mổ ruột cá có ngọc,
làm gì?
mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy.
+ Mèo đội trên đầu.
+ Lần này con nào mang ngọc về?
+ Chúng có mang ngọc về tới nhà + Không, vì bị một con quạ đớp lấy ngọc
rồi bay lên cây cao.
không? Vì sao?
+ Giả vờ chết để lừa quạ.
+ Mèo nghĩ ra cách gì?
+ Quạ có mắc mưu không? Nó phải làm + Quạ mắc mưu, liền van lạy trả lại
ngọc.
gì?
+ Thái độ của chàng trai như thế nào + Chàng trai vô cùng mừng rỡ.
khi lấy lại được ngọc quý?
+Tìm những từ ngữ khen ngợi chó và + Thông minh, tình nghĩa.
mèo?
+Thi đọc
- Cho các nhóm thi đọc truyện.
+...
- Nội dung là gì?
- Lắng nghe, ghi nhớ.
µGV kết luận: …
4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên đọc mẫu lần hai.
- Lớp theo dõi.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc.
- Học sinh lắng nghe.
GV:

3

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Cho các nhóm tự phân vai đọc bài.
- Các nhóm tự phân vai đọc lại bài.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét.
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
-HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất,
Lưu ý:
tuyên dương bạn.
- Đọc đúng:M1,M2
- Đọc hay:M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
+ Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?
=> Chó mèo là những con vật gần gũi, thông minh, tình nghĩa.
+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
=> Sống đoàn kết tốt với mọi người xung quanh.
+Thi đọc theo vai nhân vật
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học .
6.HĐ sáng tạo (2 phút)
- Đọc lại câu chuyện theo vai Người thợ kim hoàn hoặc....
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc bài và chuẩn bị bài sau. (...)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….

TOÁN:
TIẾT 81: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiết 1)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 (phần a, c), bài tập 4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi nội dung bài tập 3.
GV:

4

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, T/C học tập
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- TBHT điều hành trò chơi: Điền đúng diền - Học sinh tham gia chơi, dưới
nhanh
lớp cổ vũ.
-Nội dung chơi: đưa ra tờ lịch tháng 7 chưa có
đủ các ngày, cho học sinh tham gia thi đua điền
các ngày còn thiếu vào tờ lịch đó.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh tích cực.
- Hôm nay chúng ta sẽ củng cố về phép cộng, - Học sinh mở sách giáo khoa,
phép trừ trong phạm vi 100.
trình bày bài vào vở.
- Giáo viên ghi đầu bài lên bảng: Ôn tập về
phép cộng và phép trừ
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
- Gọi một em đọc yêu cầu đề bài.
và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài toán yêu cầu ta làm gì?
- Tính nhẩm.
- Ghi lên bảng 9 + 7 =?
- Yêu cầu nhẩm và nêu kết quả nhẩm.
- Tự nhẩm và ghi ngay kết quả
vào vở.
- Khi biết 9 + 7 = 16 ta có cần nhẩm để tìm kết - Không cần vì khi lấy tổng trừ đi
quả của 16 - 9 hay không? Vì sao?
số hạng này ta được số hạng kia.
- Yêu cầu lớp làm vào vở các phép tính còn lại. - Học sinh làm vào vở
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
- HS nối tiếp chia sẻ bài (mỗi em
đọc kết quả 1 phép tính).
- Nhận xét bài làm học sinh.
- Theo dõi nhận xét bài bạn.
Bài 2: Làm việc cá nhân –N2- Chia sẻ trước - HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
lớp
và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài toán yêu cầu ta làm gì?
- Đặt tính rồi tính.
- Khi đặt tính em cần chú ý điều gì?
- Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn
vị, hàng chục thẳng cột hàng
GV:

5

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu?
- Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả.

chục.
- Thực hiện từ phải sang trái.
- 3 em lên bảng làm mỗi em 2
phép tính-> chia sẻ:
38 81 47 63 36 100
+ 42 -27 +35 - 18 + 64 - 42
80 54 82 45 100
58
- Nhận xét bài bạn trên bảng.

- Gọi 3 em khác nhận xét bài bạn trên bảng
- Nhận xét bài làm từng em.
Bài 3 (phần a,c): Làm việc cá nhân – Cặp đôi
- Chia sẻ trước lớp.
- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- 9 cộng 8 bằng mấy?
- 9 cộng 8 bằng 17.
- Hãy so sánh 1 + 7 và 8?
-1+7=8
- Khi biết 9 + 1 + 7 = 17 có cần nhẩm 9 + 8 - Không cần vì 9 + 8 = 9 + 1 + 7
không? Vì sao?
Ta có thể ghi ngay kết quả là 17.
+1
+7
9
10
17
9 + 8 = 17
- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp - HS chia sẻ. Lớp nhận xét
- GV nhận xét chung.
Bài 4: Làm việc cá nhân – Cặp đôi – Chia sẻ - HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
trước lớp
và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài toán cho biết gì?
- Lớp 2A trồng 48 cây. 2B nhiều
hơn 12 cây.
- Bài toán hỏi gì?
- Số cây lớp 2B trồng?
- Bài toán có dạng gì?
- Dạng toán nhiều hơn.
- Mời HS lên chia sẻ kết quả trước lớp.
- 1 em nêu tóm tắt, 1 em nêu bài
giải
Tóm tắt:
Lớp 2A: trồng được 48 cây
Lớp 2B:nhiều hơn lớp 2A 12 cây
Lớp 2B: ....? cây
Bài giải:
Số cây lớp 2B trồng là:
48 + 12 = 60 (cây)
Đáp số: 60 cây
- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng.
- Nhận xét kết quả của bạn.
- Nhận xét bài làm học sinh.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập chờ:
Bài tập 3(c,d): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài vào vở rồi
GV:

6

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

báo cáo với giáo viên.

báo cáo với giáo viên:
+3
+5
7
10
15
7 + 8 = 15
6 + 5 = 11
6 + 4 + 1 = 11
Bài tập 5: Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo - Học sinh tự làm bài vào vở rồi
báo cáo với giáo viên:
cáo với giáo viên.
72 + ... = 72
72 + ... = 72
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2phút)
- T/C Ai nhanh ai đúng:
50

+7

-1 7

+23

100

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy
5. HĐ vận dụng, ứng dụng: (1phút)
- Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán: Lan vót được 43 que tính, Hoa vót được nhiều
hơn lan 18 que tính. Hỏi...... que tính?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG EM (TIẾT 2)
(VNEN)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

GV:

7

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
(Chương trình hiện hành)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể tên những sinh hoạt dễ ngã, nguy hiểm cho bản thân và cho người khác
khi ở trường.
2. Kỹ năng: Học sinh biết cách xử lí khi bản thân hoặc người khác bị ngã.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy logic, NL quan sát,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-GV kết hợp cùng TBHT tổ chức T/C: -HS tham ra chơi
“Hái hoa dân chủ”
- Nội dung chơi:
+ Hãy kể các thành viên trong nhà +Hiệu trưởng, cô giáo,…
trường?
+ Hãy nêu công việc của từng thành viên +Dạy học,…
trong nhà trường và vai trò của họ đối
với trường học?
+ Em có thái độ như thế nào đối với các + Ra sức học tập tốt, lao động tốt, chăm
thành viên đó?
ngoan,...
- Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên nói: Các em đã học và biết - Lắng nghe.
phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. Hôm
nay, thầy sẽ hướng dẫn các em biết cách
“Phòng tránh ngã khi ở trường”.
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa, 1 vài học sinh nhắc
lại tên bài.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút)
*Mục tiêu:
GV:

8

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Kể tên những hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và
cho người khác khi ở trường.
- Học sinh có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi để phòng tránh ngã khi
ở trường.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa.
*Mục tiêu: Kể tên những hoạt động hay
trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho
bản thân và cho người khác khi ở
trường.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân –
Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp
Bước 1: Động não.
- Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Hãy kể tên những hoạt động dễ gây + Học sinh suy nghĩ chia sẻ ý kiến (mỗi
nguy hiểm ở trường.
học sinh nói 1 câu):
- Cả lớp, giáo viên theo dõi. Giáo viên + Đuổi bắt
ghi các ý kiến lên bảng lớp.
+ Chạy nhảy
+ Đu quay, ...
Bước 2: Làm việc theo cặp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát tranh và trả lời.
các hình 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa
trang 36, 37 theo gợi ý sau.
- Chỉ và nói hoạt động của các bạn trong
từng hình.
- Hoạt động nào dễ gây nguy hiểm?
Bước 3: Làm việc cả lớp.
- Mời 1 số học sinh trình bày.
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Nêu hoạt động ở bức tranh 1?
- Nhảy dây, đuổi bắt, trèo cây, đu quay.
- Nêu hoạt động ở bức tranh 2?
- Nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 2 vin
cây để hái quả.
- Bức tranh 3 minh họa gì ?
- Một bạn trai đang đẩy một bạn khác
trên cầu thang.
- Bức tranh 4 vẽ gì?
- Các bạn trật tự lên xuống cầu thang
theo hàng ngay ngắn.
- Trong các hoạt động trên hoạt động - Đuổi bắt, trèo cây, xô đẩy, nhoài người
nào dễ gây nguy hiểm?
ra ngoài hái hoa,...
- Nên học tập những hoạt động nào?
- Hoạt động vẽ ở bức tranh 4 lên xuống
cầu thang trật tự.
- Giáo viên phân tích mức độ nguy hiểm - Học sinh lắng nghe.
ở mỗi hoạt động và kết luận.
=> Gv kết luận: Những hoạt động: chạy - Học sinh lắng nghe, nhiều em nhắc lại.
đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô
đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành
cây qua cửa sổ trên lầu,... là rất nguy
GV:

9

Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

hiểm không chỉ cho bản thân mà đôi khi
còn gây nguy hiểm cho các bạn khác.
Việc 2: Thảo luận: Lựa chọn trò chơi
bổ ích
*Mục tiêu: Học sinh có ý thức trong
việc chọn và chơi những trò chơi để
phòng tránh ngã khi ở trường.
*Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm
– Chia sẻ trước lớp
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Yêu cầu thảo luận theo nhóm.
- Yêu cầu mỗi nhóm chọn một trò chơi
tổ chức chơi theo nhóm ngoài sân 10
phút.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
Thảo luận theo các câu hỏi.
- Nhóm em chơi trò gì?
- Theo em trò chơi này có gây ra tai nạn
cho bản thân và các bạn khi chơi không?
- Em cần lưu ý điều gì trong khi chơi trò
chơi này để khỏi gây ra tai nạn?
- Yêu cầu từng em trình bày kết quả.
- Lắng nghe, nhận xét bổ sung ý kiến
học sinh.
Việc 3: Làm phiếu bài tập: Làm việc
theo nhóm – Chia sẻ trước lớp
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và
phát cho mỗi nhóm 1 phiếu bài tập.
- Yêu cầu các nhóm thi đua xem trong
cùng 1 thời gian, nhóm nào viết được
nhiều ý trong phiếu bài tập là nhóm đó
thắng.
Phiếu bài tập:
- Nên và không nên làm gì để phòng
tránh tai nạn khi ở trường?
- Hãy điền vào 2 cột dưới đây những
hoạt động nên và không nên làm để giữ
an toàn cho mình và cho người khác khi
ở trường?
Hoạt động nên
Hoạt động không
tham gia
nên tham gia

Năm học 2087 - 2019

- Trao đổi để chơi trò chơi theo gợi ý
-Thực hiện trò chơi theo nhóm ngoài
sân.
- Các nhóm trao đổi trả lời câu hỏi.
- Nêu tên trò chơi.
- Nhận xét về hoạt động của trò chơi.
- Đưa ra những điều cần lưu ý.
- Trình bày trước lớp .
- Các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung

- Nhận phiếu bài tập.
- Các nhóm trao đổi thảo luận trong
nhóm ghi tên những hoạt động nên và
không nên làm để giữ an toàn cho bản
thân và cho người khác.
- Các nhóm thi làm vào phiếu.
- Cử đại diện lên dán phiếu của nhóm
mình lên bảng.
- Lớp lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

4. HĐ vận dụng: (3 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy
GV:

10 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Giáo dục học sinh ý thức, hành động Nên và Không nên làm gì để phòng tránh tai
nạn khi ở trường, lớp
5. HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Dặn học sinh biết và thực hiện những việc Nên và Không nên làm gì để phòng
tránh tai nạn khi ở nhà cũng như khi ra đường.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp, nhắc nhở học sinh vận dụng bài học vào
cuộc sống.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018
KỂ CHUYỆN:
TÌM NGỌC
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình
nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.
- Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. Một số học sinh kể
được toàn bộ câu chuyện (bài tập 2)
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Năng lực tự học, NL giao
tiếp – hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy – lập luận logic, NL quan sát, ...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa từng đoạn câu chuyện. Bảng phụ viết ý chính của
từng đoạn câu chuyện, sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
GV:

11 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- CTHĐTQ điều hành T/C: Thi kể chuyện - Học sinh tham gia chơi.
đúng , hay.
- Nội dung tổ chức cho học sinh thi đua kể lại - Lắng nghe
câu chuyện Tìm ngọc
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Quan sát.
sinh kể hay.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng
-HS ghi đầu bài vào vở
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện.
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện. (M3, M4)
*Cách tiến hành:
Việc 1: Hướng dẫn kể từng đoạn: Làm việc
theo nhóm – Chia sẻ trước lớp
- Chia lớp thành 6 nhóm.
- Quan sát, kể lại từng phần của
- Treo bức tranh.
câu chuyện
- Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm.
- 6 em lần lượt kể mỗi em kể một
bức tranh về 1 đoạn trong nhóm.
- Các bạn trong nhóm theo dõi
bổ sung nhau
- Yêu cầu học sinh kể trước lớp.
- Đại diện các nhóm lên kể
chuyện. Mỗi em kể một đoạn câu
chuyện
- Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể.
- Nhận xét các bạn bình chọn bạn
- Giáo viên có thể gợi ý bằng các câu hỏi:
kể hay nhất
*Tranh 1:
Dự kiến ND chia sẻ,tương tác:
+Do đâu mà chàng trai có được viên ngọc quý? + Cứu một con rắn, con rắn đó là
con của Long Vương đã tặng
chàng viên ngọc quí.
+ Thái độ của chàng trai ra sao khi được tặng - Chàng rất vui.
viên ngọc quý?
*Tranh 2:
+ Chàng trai mang ngọc về và ai đã đến nhà + Người thợ kim hoàn.
chàng?
+ Anh ta đã làm gì với viên ngọc?
+ Tìm mọi cách đánh tráo.
+ Thấy mất ngọc chó và mèo đã làm gì?
+ Xin đi tìm ngọc.
* Tranh 3:
+ Tranh vẽ hai con gì?
+ Mèo và Chuột.
+ Mèo đã làm gì để tìm được ngọc ở nhà người +Bắt được chuột và hứa sẽ không
thợ kim hoàn?
ăn thịt nếu nó tìm được ngọc.
*Tranh 4:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Chuyện gì đã xảy ra với chó và mèo?
GV:

+ Cảnh trên bờ sông.
+ Ngọc bị cá đớp mất. Chó, mèo
liền rình khi người đánh cá mổ
cá liền ngậm ngọc chạy
12 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

*Tranh 5:
+ Chó và mèo đang làm gì?

Năm học 2087 - 2019

+ Mèo vồ quạ. Quạ lạy van và trả
lại ngọc cho chó
+ Vì nó đớp ngọc trên đầu mèo.

+ Vì sao quạ bị mèo vồ?
*Tranh 6:
+ Hai con vật mang ngọc về thái độ chàng trai
ra sao?
+ Theo em hai con vật đáng yêu ở điểm nào?
Việc 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện: Chia sẻ
trước lớp
- Yêu cầu 6 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện

+ Mừng rỡ.
+ Rất thông minh và tình nghĩa.
- 6 em kể nối tiếp nhau đến hết
câu chuyện.
- Nhận xét theo yêu cầu.
- 1 em kể lại câu chuyện.

- Cho học sinh nhận xét.
- Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét cách kể của từng em.
Lưu ý:
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu nội dung: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa,
thông minh, thực sự là bạn của con người.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước
lớp
- GV giao nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện theo YC
- YC trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- CT.HĐTQ điều hành HĐ chia sẻ
-Đại diện các nhóm chia sẻ
- Câu chuyện kể về việc gì?
- Học sinh trả lời
- Em hiểu điều gì qua câu chuyện trên?
- Những con vật nuôi trong nhà
rất tình nghĩa, thông minh, thực
*Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 sự là bạn của con người.
trả lời CH2
4.HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút)
- Hỏi lại tên câu chuyện.
- Hỏi lại những điều cần nhớ trong câu chuyện trên?.
- Khi kể chuyện ta phải chú ý điều gì?
- Giáo dục học sinh yêu quý loài vật có ích
5. HĐ sáng tạo: (2phút)
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe bằng lời kể của một trong các con
vật có trong câu chuyện.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
GV:

13 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

..............................................................................
CHÍNH TẢ: (Nghe-viết)
TÌM NGỌC
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài tóm tắt câu chuyện Tìm Ngọc. Bài
viết không mắc quá 5 lỗi chính tả trình bày
- Làm được bài tập 2, bài tập 3a
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả: ui/uy, r/d/gi.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung đoạn viết, phiếu học tập.
- Học sinh: Vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể

- Học sinh hát bài: Lớp chúng ta
đoàn kết
- Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe
khen em viết tốt.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng: Hôm - Mở sách giáo khoa.
nay các em sẽ viết đúng, viết đẹp đoạn tóm tắt
trong bài “Tìm ngọc” và các tiếng có vần ui/uy
và âm: r/ d/ gi.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
GV:

14 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:

- Học sinh lắng nghe giáo viên
đọc.
- Học sinh trả lời từng câu hỏi
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý:
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ
* Dự kiến ND chia sẻ:
+ Đọan văn này nói về những nhân vật nào?
+ Có các nhân vật: Chó , Mèo ,
chàng trai.
+ Ai tặng cho chàng trai viên ngọc?
+ Long Vương.
+ Nhờ đâu chó và mèo lấy được viên ngọc quí? + Nhờ sự thông minh và nhiều
mưu mẹo.
+ Chó và mèo là những con vật thế nào?
+ Rất thông minh và tình nghĩa.
+ Đoạn văn có mấy câu?
- Có 4 câu.
+ Trong bài có chữ nào cần viết hoa? Vì sao?
+ Các tên riêng và các chữ cái ở
đầu câu.
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học
con: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, thông sinh viết trên bảng lớp.
minh
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- Quan sát.
- Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu:…
sai.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh nghe – viết chính xác bài tóm tắt câu chuyện Tìm Ngọc
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài.
- Học sinh viết bài vào vở
Lưu ý:
- Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của
các đối tượng M1.
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân

GV:

15 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

- Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi.

Năm học 2087 - 2019

- Học sinh xem lại bài của mình,
dùng bút chì gạch chân lỗi viết
sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng
bút mực.

- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc chính tả ui/uy, r/d/gi
*Cách tiến hành:
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Treo bảng phụ. Gọi 1 em đọc yêu cầu
- Điền vào chỗ trống ui hay uy.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
- Mời 3 em làm bài trên phiếu học tập
- Ba em lên bảng làm bài.
*Dự kiến nội dung chia sẻ:
+ Chàng trai xuống thủy cung,
được Long Vương tặng viên
ngọc quí.
+ Mất ngọc chàng trai ngậm
ngùi. Chó và Mèo an ủi chủ.
+ Chuột chui vào tủ , lấy viên
ngọc cho Mèo. Chó và Mèo vui
lắm.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
- Các em khác nhận xét chéo.
- Yêu cầu lớp đọc các từ vừa tìm được.
Bài 3a: TC Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- Treo bảng phụ. Tổ chức cho 2 đội học sinh lên - Học sinh thi đua điền:
bảng thi đua điền từ.
*Dự kiến KQ:
+ Lên rừng, dừng lại, cây giang.
rang tôm.
- Tổ chức cho học sinh nhận xét.
- Các em khác nhận xét, chọn đội
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng, tuyên thắng cuộc.
dương học sinh.
- Yêu cầu lớp đọc các từ vừa tìm được.
- Học sinh đọc.
6. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Đọc lại các quy tắc chính tả: ui/uy, r/d/gi
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem.
7. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau. Học thuộc các quy tắc chính tả: ui/uy, r/d/gi
- Viết tên một số đồ vật có phụ âm, r/d/gi hoặc vần: ui/uy
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem
GV:

16 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

trước bài chính tả sau: Gà “tỉ tê” với gà
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

TẬP ĐỌC:
GÀ “ TỈ TÊ” VỚI GÀ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Loài gà cũng có tình cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yêu
thương như con người
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu
phẩy, giữa các cụm từ. Chú ý các từ: Gõ mỏ, phát tín hiệu, dắt bầy con
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ, sách giáo khoa, tranh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, …
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát bài: Đàn gà con
- Học sinh hát tập thể
- Bài hát nói về con gì?
- Con gà
- Giáo viên nhận xét.
- Đúng rồi! Bài hát này nói về con gà. Hôm nay - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
chúng ta sẽ tìm hiểu bài Gà “tỉ tê” với gà để sách giáo khoa.
xem gà nói gì với nhau.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: Gõ mỏ, phát tín hiệu, dắt bầy con
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
GV:

17 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

a. GV đọc mẫu cả bài .
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc giọng tâm tình, chậm rải, ...
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
- Đọc đúng từ: Gõ mỏ, phát tín hiệu, dắt bầy
con
* Đọc từng đoạn :
- YC đọc từng đoạn trong nhóm
- Giảng từ mới: tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn
hở.
+ Đặt câu với từ : tỉ tê, hớn hở,..
(HS M3, M4)
(Chú ý ngắt câu đúng: HS M1)
- GV trợ giúp, hướng dẫn đọc những câu dài
- Luyện câu:
+ Từ khi gà con đang nằm trong trứng,/ gà mẹ
đã nói chuyện với chúng/ bằng cách gõ mỏ vỏ
trứng,/ còn chúng/ thì phát tín hiệu/ nũng níu
đáp lời mẹ.//
(Nhấn giọng ở các từ được gạch chân và từ:...)
* GV kết hợp HĐTQ tổ chức chia sẻ bài đọc
trước lớp.
- Đọc từng đoạn theo nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm

Năm học 2087 - 2019

-Học sinh lắng nghe

-HS đọc nối tiếp câu trong nhóm.
- Luyện đọc đúng
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn theo nhóm kết hợp giải
nghĩa từ và luyện đọc câu khó.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến lời mẹ .
+ Đoạn 2: Khi mẹ ... đến mồi đi.
+ Đoạn 3: Gà mẹ vừa bới ... nấp
mau
+ Đoạn 4: Phần còn lại.
-*Dự kiến ND giải nghĩa từ và
đặt câu:
+...

- Luyện đọc ngắt câu, cụm từ
- Đọc bài, chia sẻ cách đọc
- Đại diện nhóm thi đọc
-Thi đua giữa các nhóm
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc
hay.
- Đọc đồng thanh cả bài

- GV nhận xét, đánh giá.
* Cả lớp đọc
Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu nội dung: Loài gà cũng có tình cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yêu thương
như con người
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
* GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
*YC HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi -Thực hiện theo sự điều hành của
=> Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
*TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
* Đại diện nhóm chia sẻ
+ Các nhóm khác tương tác
+ Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi:
+ HS đọc theo YC-> Lớp đọc
thầm bài
GV:

18 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

- Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào?
- Từ khi còn nằm trong trứng.
- Gõ mỏ lên vỏ trứng.
- Gà mẹ nói chuyện với con bằng cách nào?
- Phát tín hiệu nũng nịu đáp lại.
- Gà con đáp lại mẹ thế nào?
- Từ ngữ nào cho thấy gà con rất yêu mẹ?
- Nũng nịu.
- Gà mẹ báo cho con biết không có chuyện gì - Kêu đều đều “cúc ... cúc ... cúc”
nguy hiểm bằng cách nào?
- Cúc ... cúc ... cúc.
- Gọi một em bắt chước tiếng gà?
- Khi mẹ “cúc ... cúc ... cúc” đều.
- Khi nào gà con lại chui ra?
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt - Lắng nghe, ghi nhớ.
ý (HS M3, M4)).
- Học sinh nhắc lại.
- Giáo viên rút nội dung.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 2
-Lắng nghe
- Hướng dẫn cách đọc
- Cho các nhóm đọc bài.
- HS thực hiện theo yêu đọc bài
- Các nhóm luyện đọc lại bài
theo YC
- Cho HS thi đọc
- Đại diện một số nhóm thi đọc.
-Yêu cầu học sinh nhận xét.
- HS bình chọn HS đọc tốt
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình
chọn học sinh đọc tốt nhất.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2; Đọc nâng cao: M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Qua câu chuyện em hiểu điều gì?
=> Mỗi loài vật đều có tình cảm riêng giống như con người/ Gà cũng biết nói bằng
thứ tiếng riêng của nó.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học: Loài gà cũng có tình cảm yêu
thương đùm bọc như con người.
6. Hoạt động sáng tạo(2 phút)
- Đọc diễn cảm bài cho cả nhà cùng nghe. Tìm các văn bản có chủ đề trên để luyện
đọc thêm.
- GD HS yêu quý, chăm sóc các con vật trong gia đình,...
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

GV:

19 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................

TOÁN:
TIẾT 82: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiếp theo)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 (a,c), bài tập 4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, T/C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện:
- Học sinh tham gia chơi.
+ND cho học sinh nối tiếp nhau đưa ra phép
tính cộng hoặc trừ và nêu kết quả tương ứng.
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe.
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
-Học sinh mở sách giáo khoa,
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Ôn trình bày bài vào vở.
tập về phép cộng và phép trừ (Tiếp theo)
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
*Cách tiến hành:
GV:

20 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp

- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
và làm bài.
- Yêu cầu chia sẻ kết quả theo hình thức truyền - HS thực hiện
điện.
- Theo dõi nhận xét bài bạn.
*Dự kiến KQ:
- Nhận xét bài làm học sinh.
+) 12 – 6 = 6
6 + 6 = 12
+) 9 + 9 = 18
13 – 5 = 8 (…)
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
-Làm việc cá nhân –> Chia sẻ
-GV giao nhiệm vụ (HS làm bài)
trước lớp
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
+ Bài toán yêu cầu ta làm gì?
- Đặt tính rồi tính.
+ Khi đặt tính em cần chú ý điều gì?
- Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn
vị, hàng chục thẳng cột hàng
chục.
+ Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu?
- Thực hiện từ phải sang trái.
- Yêu cầu 3 HS nêu cách thực hiện các phép - HS nêu (…)
tính: 90 - 32; 56 + 44; 100 - 7.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Nhận xét chung.
Bài 3 (a,c) : Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước
lớp.
-GV cùng HS tương tác
- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
và làm bài.
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Điền mấy vào ô trống?
- Điền 14 vì 17 - 3 = 14 và điền 8
vì 14 - 6 = 8
- Ở đây ta phải thực hiện liên tiếp mấy phép trừ? - Thực hiện liên tiếp 2 phép trừ,
Thực hiện từ đâu đến đâu?
thực hiện từ trái sang phải.
- Viết 17 - 3 - 6 = ? Yêu cầu nhẩm to kết quả
- 17 trừ 3 bằng 14, 14 trừ 6 bằng
- Viết 17 - 9 = ? Yêu cầu học sinh nhẩm kết quả 8
=>GV Kết luận: 17 - 3 - 6 = 17 - 9 Vì khi trừ - HS nối tiếp nhan chia sẻ kết
đi một tổng ta có thể thực hiện liên tiếp các số quả
hạng của tổng.
17 – 3 – 6 = 8 16 – 9 = 7
17 - 9 = 8
16 – 6 – 3 = 7
- GV nhận xét chung.
- Em khác nhận xét bài của bạn
Bài 4: Làm việc cá nhân – Cặp đôi – chia sẻ + HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
trước lớp.
và làm bài.
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
-HS làm bài theo YC của GV
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- HS chia sẻ bài làm của mình
- Bài toán cho biết gì?
- Thùng lớn đựng 60 lít nước,
thùng bé đựng ít hơn thùng lớn
22 lít nước
- Bài toán hỏi gì?
- Thùng bé đựng được bao nhiêu
lít nước?
- Bài toán có dạng gì?
- Dạng toán về ít hơn.
GV:

21 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

- Mời 1 em đọc kết quả
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT

Năm học 2087 - 2019

Bài giải:
Số lít thùng bé đựng là:
60 - 22 = 38 (l)
Đáp số: 38 lít
- Nhận xét bài bạn.

- GV chốt kết quả.
µBài tập chờ:
Bài tập 3 (b,d) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh trình bày bài vào P.HT
và báo cáo với giáo viên:
bài và báo cáo kết quả với giáo viên.
15 - 4 11 - 2 9
15 – 6 = 9
14 – 8 = 6
14 – 4 – 4 = 6
Bài tập 5 (M4): Yêu cầu học sinh tìm và sau đó - Báo cáo kết quả với giáo viên.
báo cáo với giáo viên.
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Giáo viên nhắc lại nội dung tiết học.
-T/C: Truyền điện
+Nội dung đọc thuộc một số phép tính của bảng cộng, trừ trong phạm vi 100
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực
4.HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Về nhà giải bài toán về ít hơn.
+ Buổi sáng cửa hàng bán được 74 lít nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi
sáng 18 lít nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài ôn tập tiếp theo.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018
THỂ DỤC:
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA, NHÓM BẢY”
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn 2 trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy.
Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, đúng luật.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
GV:

22 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

Năm học 2087 - 2019

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ
bản và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp –
hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
- Học sinh chạy một vòng trên sân tập
- Thành vòng tròn,đi thường….bước
Thôi
- Học sinh vừa đi vừa hít thở sâu
- Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác
thực hiện 2x8 nhịp
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho học sinh
chơi
+GV cho HS chơi nháp-> chơi thật
-Học sinh chủ động tham gia chơi T/C
- Nhận xét, đánh giá
Việc 2: Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
*
*
*
*

*
*
*
*

1 lần

26p
13p

13p

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho học sinh
chơi
+GV cho HS chơi nháp-> chơi thật
-Học sinh chủ động tham gia chơi T/C
- Nhận xét, tuyên dương
GV:

23 Trường Tiểu học :......

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*


Giáo án lớp 2

Tuần 17

(Khích lệ học sinh nhút nhát tham gia tích
cực).
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã
học.

Năm học 2087 - 2019

5p
Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật trong tranh (BT1).
- Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có
hình ảnh so sánh (BT2, BT3)
2. Kỹ năng: Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ và rèn kĩ năng viết câu.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Thẻ từ ở bài 1, bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3 .
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo cặp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện: Tổ - Học sinh tham gia chơi.
chức cho học sinh nối tiếp nhau đặt câu về từ
chỉ đặc điểm của sự vật.
- Lắng nghe
- Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên
dương học sinh.
- Học sinh mở sách giáo khoa và
GV:

24 Trường Tiểu học :......


Giáo án lớp 2

Tuần 17

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng.

Năm học 2087 - 2019

vở Bài tập

2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật trong tranh (BT1).
- Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh
so sánh (BT2, BT3)
*Cách tiến hành:
+GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài
+CTHĐTQ điều hành HĐ chia sẻ
Bài 1: Làm việc cá nhân – cả lớp
- Treo bức tranh lên bảng.
- Lớp quan sát tranh minh họa .
- Gọi một em đọc đề bài, đọc cả mẫu
- Một em đọc đề, lớp đọc thầm
theo.
- Mời 4 em lên bảng nhận thẻ từ.
- 4 em lên bảng gắn thẻ từ dưới
mỗi bức tranh.
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Yêu cầu lớp tự tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, 1. Trâu khỏe 2. Thỏ nhanh
ca dao nói về các loài vật.
3. Rùa chậm 4. Chó trung thành
+ Khỏe như trâu.
(GV trự giúp HS hạn chế hoàn thành BT)
+ Nhanh như thỏ.
+ Chậm như rùa.
+ Đen như cuốc ( ...)
- Cho học sinh nhận xét.
- Nhận xét bài bạn trên bảng.
- Nhận xét bài làm học sinh.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
và làm bài.
- Mời học sinh nói câu so sánh
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Đẹp như tiên, cao như sếu,
khỏe như voi, nhanh như gió,
chậm như rùa, hiên như bụt,
trắng như tuyết, xanh như lá cây,
đỏ như máu.
- GV nhận xét chung.
- Lớp nhận xét
Bài 3: Làm việc cá nhân – chia sẻ cặp đôi Chia sẻ trước lớp
- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài
và làm bài cá nhân.
- Yêu cầu các cặp chia sẻ kết quả trước lớp
- Chia sẻ trong cặp.
- HS chia sẻ kết quả
- GV nhận xét chung.
- Lớp nhận xét
Theo dõi, giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Nêu một số từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật (...)
GV:

25 Trường Tiểu học :......


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×