Tải bản đầy đủ

Tuần 15 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

TUẦN 15:
Thứ hai ngày10 tháng 12 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
HAI ANH EM
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai
anh em
- Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ
của nhân vật trong bài. Chú ý các từ: để cả, nghĩ,...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
*THGDBVMT: Anh em cùng một nhà nên yêu thương, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau
trong mọi hoàn cảnh.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao

tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-TBVN bắt nhịp bài:Anh em một nhà
- HS hát tập thể
- Cho học sinh nêu nội dung bài hát.
-HS nêu
- Giáo viên đưa tranh vẽ và đàm thoại: Tranh vẽ -Học sinh trả lời
cảnh gì?
- Giới thiệu kết nối nội dung ghi bài: Hôm nay - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
chúng ta tìm hiểu tiếp về tình cảm anh em trong sách giáo khoa.
gia đình qua bài “Hai anh em”
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: lấy lúa, trong, ôm chầm, để cả, nghĩ,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: công bằng, kì lạ,...
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp
GV:

1 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.


- Lưu ý giọng đọc cho học sinh.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
-Tổ chức cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng
câu trong bài.
* Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng: lấy
lúa, trong, ôm chầm, để cả, nghĩ,...
+ Chú ý phát cách phát âm của HS đối với phụ
âm l/n, ch/tr , dấu ?/~

Năm học 2018 - 2019

- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
-Trưởng nhóm điều hành HĐ
chung của nhóm
+ HS đọc nối tiếp câu trong
nhóm.
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
-HS chia sẻ đọc từng câu trước
lớp (2-3 nhóm)
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trong bài trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
từ và luyện đọc câu khó
+ Đặt câu có từ công bằng
- Học sinh hoạt động theo cặp,
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Học sinh chia sẻ cách đọc
+
+

c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: công bằng, kì lạ,...
- Giáo viên hướng dẫn cách ngắt hơi câu dài và
cách đọc với giọng thích hợp:
*Dự kiến một số câu:
+ Ngày mùa đến,/ họ gặt rồi bó lúa/ chất thành
hai đống bằng nhau,/ để cả ở ngoài đồng.// Nếu
phần lúa của mình/ bằng phần lúa của anh/ thì
thật không công bằng.//
+ Thế rồi/ anh ra đồng/ lấy lúa của mình/ bỏ
thêm vào phần của em. //
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối
tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Các nhóm thi đọc
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
đọc tốt.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe.
nhóm
g. Đọc toàn bài.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc lại
- Yêu cầu học sinh đọc.
toàn bộ bài tập đọc.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu ý nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh
em
*Cách tiến hành:

GV:

2 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
-YC trưởng nhóm điều hành chung
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2
µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước
lớp.
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ

Năm học 2018 - 2019

- HS nhận nhiệm vụ
- Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo:
* Dự kiến ND chia sẻ:
- Lớp đọc thầm đoạn 1, 2
- Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi:
+ Ngày mùa đến họ đã chia nhau lúa + Chia lúa thành hai đống bằng nhau.
như thế nào?
+ Họ để lúa ở ngoài đồng.
+ Họ để lúa ở đâu?
+ Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu
+ Người em có suy nghĩ như thế nào?
phần lúa của mình cũng bằng của anh thì
thật không công bằng.
+ Ra đồng lấy phần lúa của mình bỏ
+ Nghĩ vậy và người em đã làm gì?
thêm vào phần lúa của anh.
+ Tình cảm của người em đối với anh + Rất yêu thương, nhường nhịn anh.
như thế nào?
+ Người anh vất vả hơn em ở điểm nào? +Còn phải nuôi vợ con.
- Lớp đọc thầm theo
- Yêu cầu đọc đoạn 3, 4 trả lời câu hỏi:
+ Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần
+ Người anh bàn với vợ điều gì?
của ta bằng phần của chú ấy thì thật
không công bằng.
+ Lấy lúa của mình bỏ vào phần lúa của
+ Người anh đã làm gì sau đó?
người em.
+ Hai đống lúa ấy vẫn bằng nhau.
+ Điều kì lạ gì đã xảy ra?
+ Theo người anh thì người em vất vả + Em phải sống một mình.
hơn mình ở chỗ nào?
+ Người anh cho thế nào là công bằng? + Phải chia cho em nhiều hơn.
+ Những từ ngữ nào cho thấy hai anh + Họ xúc động ôm chầm lấy nhau.
em rất yêu quý nhau?
+ Tình cảm của hai anh em đối với nhau + Hai anh em rất thương yêu nhau / Hai
anh em luôn lo lắng cho nhau / Tình cảm
như thế nào?
hai anh em thật cảm động ...
*THGDBVMT: Anh em cùng một nhà - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện.
nên yêu thương, lo lắng, đùm bọc lẫn
nhau trong mọi hoàn cảnh.
µGV kết luận...
- Giáo dục học sinh sự quan tâm chia
sẻ,...
4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần
thiết.
*Cách tiến hành:
GV:

3 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

- Giáo viên đọc mẫu lần hai
- Hướng dẫn học sinh giọng đọc các
nhân vật.
- Chia lớp thành các nhóm, học sinh tự
phân vai thi đọc toàn truyện.

Năm học 2018 - 2019

- Lớp theo dõi
- Học sinh lắng nghe.

- HS của mỗi nhóm tự chọn vai (Người
anh, người em, người chị dâu, ...) lên thi
đọc toàn truyện.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất,
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
tuyên dương bạn.
Lưu ý:
- Đọc đúng:M1,M2
- Đọc hay:M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? - Anh em phải biết yêu thương đùm bọc
lẫn nhau.
- Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh:
Anh em cùng một nhà nên yêu thương, - Lắng nghe
lo lắng, đùm bọc lẫn nhau trong mọi
hoàn cảnh.
+ Giáo dục học sinh: Giáo dục tình cảm
đẹp đẽ của anh em trong nhà.
- Giáo viên chốt lại những phần chính
trong tiết học.
6.HĐ sáng tạo (2 phút)
- Sắm vai nhân vật anh, em ,...để thể hiện tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc và chuẩn bị bài: “Bé Hoa.”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….

TOÁN:
TIẾT 71: 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong dạng: 100 trừ đi một số có một
hoặc hai chữ số.
- Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
GV:

4 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, 10 bó 1 chục que tính.
- Học sinh: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng Toán.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3phút)
- TBHT điều hành trò chơi:
- Học sinh tham gia chơi.
Đoán nhanh đáp số:
- ND chơi: TBHT đưa ra phép tính cho học sinh
nêu kết quả tương ứng: 35 - 8; 81 – 45; 94 - 36; - Lắng nghe.
45 - 9
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Học sinh mở sách giáo khoa,
sinh tích cực.
trình bày bài vào vở.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng:
100 trừ đi một số
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong dạng: 100 trừ đi một số có
một hoặc hai chữ số.
*Cách tiến hành: Làm việc cả lớp.
Việc 1: Phép tính 100 – 36:
- Nêu bài toán: Có 100 que tính bớt đi 36 que - Quan sát và lắng nghe và phân
tính. Còn lại bao nhiêu que tính?
tích đề toán.
- Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như - Thực hiện phép tính trừ 100 –
thế nào?
36
- Viết lên bảng 100 - 36
- Học sinh quan sát.
- Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính tìm kết quả.
- Đặt tính và tính:
- Yêu cầu lớp tính vào nháp (không dùng que
100 + Viết 100 rồi viết 36
tính).
- 36 xuống dưới.
064 6 thẳng cột với 0 ( đơn
vị).
+ Viết 3 thẳng cột với
0 (chục).
+ Viết dấu trừ và vạch
kẻ ngang
- Ta bắt đầu tính từ đâu?
- Trừ từ phải sang trái. 0 không
- Hãy nêu kết quả từng bước tính?
trừ được 6 lấy 10 trừ 6 bằng 4.
GV:

5 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

Viết 4, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 0
không trừ được 4 lấy 10 trừ 4
bằng 6, viết 6 nhớ 1.
1 trừ 1 bằng 0 , viết 0.
- Vậy 100 trừ 36 bằng bao nhiêu?
- 100 trừ 36 bằng 64.
- Yêu cầu nêu lại cách đặt tính và thực hiện - Nhiều em nhắc lại cách trừ 100
phép tính 100 - 36.
- 36.
Việc 2: Phép tính 100 – 5:
- Yêu cầu lớp không sử dụng que tính.
- Học sinh thực hiện:
- Đặt tính và tính ra kết quả.
100 +Viết 100 rồi viết 5
- 5 xuống dưới, 5 thẳng cột
- Mời 1 em lên bảng làm.
95 với 0 (đơn vị). Viết dấu
- Yêu cầu lớp làm vào nháp.
trừ và vạch kẻ ngang.
Trừ từ phải sang trái. 0
không trừ được 5 lấy 10
trừ 5 bằng 5. Viết 5, nhớ
1. 0 không trừ được trừ
1 lấy 10 trừ 1 bằng 9,
viết 9.Vậy 100 trừ 5
bằng 95.
- Yêu cầu lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi một số - Lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
một số
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai
chữ số.
- Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp
- HS tự làm bài
- HS chia sẻ kết quả
100
100
100
- 4
- 22
- 69
96
78
39
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Yêu cầu nêu rõ cách làm 100 - 4 và 100 - 69. - HS nêu
- Giáo viên nhận xét đánh giá chung.
Bài 2: Làm bài cá nhân – chia sẻ trước lớp
- Tính nhẩm.
- Mời một em nêu bài mẫu.
- Một em đọc mẫu: 100 trừ 20
bằng 80.
- 100 là bao nhiêu chục?
- 100 là 10 chục.
- 20 là mấy chục?
- 20 là 2 chục.
- 10 chục trừ 2 chục bằng mấy chục?
- Bằng 8 chục.
- Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu?
- Vậy 100 trừ 20 bằng 80.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu kết quả các - Tự nhẩm và ghi kết quả vào vở.
GV:

6 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

phép tính còn lại.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT
µBài tập PTNL (M3, M4):
Bài tập 3 (Cá nhân)
- HS đàm thoại và báo cáo KQ với GV
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo với
giáo viên.

Năm học 2018 - 2019

- Chia sẻ kết quả trước lớp

- Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.
- Học sinh tự làm bài vào vở
Buổi chiều cửa hàng bán được là:
100 – 24 = 76 (hộp sữa)
Đáp số: 76 hộp sữa

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
-Trò chơi: Bắn tên
+ ND chơi: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy
5. HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán: Một cửa hàng.Một cửa hàng buổi sáng bán
được 100 l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 42 l dầu. Hỏi...... lít dầu?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Tìm số trừ
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

...........................................................................
TNHX:
EM CẦN LÀM GÌ KHI Ở NHÀ (Tiết 2)
(VNEN)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
TRƯỜNG HỌC
(Chương trình hiện hành)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
GV:

7 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

- Nói được tên, địa chỉ và kể một số phòng học phòng làm việc sân chơi,
vườn trường của em.
- Nói được ý nghĩa của của tên trường em : Tên trường em là tên danh nhân
hoặc tên của xã, phường...
2. Kỹ năng: Học sinh
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy logic, NL quan sát,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh ảnh phóng to trong sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- - Giáo viên tổ chức trò chơi: Hái hoa dân chủ
- Học sinh tham gia chơi
-TBHT điều hành
-Nội dung chơi:
+ Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc?
+ Khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc ta phải làm
thế nào?
- Giáo viên tổng kết trò chơi.
- Lắng nghe.
- Giáo viên kết nối nội dụng bài: Trong lớp ta có bạn - Học sinh trả lời.
nào thuộc bài hát về trường học không?
- Mời cả lớp hát.
- Cả lớp hát.
- Hỏi: Bài hát mà các em vữa trình bày có ý nghĩa gì? - Học sinh phát biểu.
Nói về ai?
- Giáo viên nói: Để giúp cho các em biết trong trường - Học sinh lắng nghe.
có cơ sở vật chất gì? Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các
em học bài: Trường học.-> Giáo viên ghi tựa bài lên
bảng.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết quan sát và mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường mình.
Biết một số hoạt động thường diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống,
phòng y tế.
- Học sinh biết sử dụng vốn từ riêng để giới thiệu trường học của mình.
*Cách tiến hành:

GV:

8 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Việc 1: Quan sát trường học: Làm việc cả lớp – Làm
việc theo cặp
*Mục tiêu: Biết quan sát và mô tả một cách đơn giản
cảnh quan của trường mình.
*Cách tiến hành:
Bước 1:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đi tham quan trường
học để khai thác các nội dung sau: Tên trường và ý
nghĩa của tên trường.
- Giáo viên tập trung học sinh trước cổng trường, yêu
cầu học sinh đọc tên trường trước biển trường, nói địa
chỉ của trường và gợi ý cho học sinh trao đổi về ý nghĩa
của tên trường + Các lớp học.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đứng ở sân để quan
sát các lớp học và phân biệt được từng khối lớp.
- Mời học sinh nói tên và chỉ vị trí của từng khối lớp và
các phòng khác.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tham quan các phòng
làm việc của ban giám hiệu, phòng hội đồng, thư viện.
- Sân trường và vườn trường: Giáo viên tổ chức cho
học sinh quan sát sân trường, vườn trường và nhận xét
chúng rộng hay hẹp, ở đó trồng những cây gì...
Bước 2: Trong lớp.
- Giáo viên tổng kết buổi tham quan giúp học sinh nhở
lại cảnh quan giúp học sinh nhớ lại cảnh tham quan của
trường.
Bước 3: Giáo viên yêu cầu học sinh nói với nhau
theo cặp về cảnh quan của trường mình:
- Giáo viên mời 1, 2 học sinh nói trước lớp về cảnh
quan.
- Giáo viên kết luận: Trường học thường có sân, vườn
và nhiều phòng như: Phòng làm việc của Ban Giám
hiệu, phòng hội đồng... và các phòng học.
Việc 2: Làm việc với sách giáo khoa: Làm việc theo
cặp – Làm việc cả lớp
*Mục tiêu: Biết một số hoạt động thường diễn ra ở lớp
học, thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 3, 4, 5 ở
trang 33 sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau với
bạn.
+ Ngoài các phòng học, trường của bạn còn có những
phòng nào?
+ Nói về hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng
GV:

Năm học 2018 - 2019

- Học sinh lắng nghe, ghi
nhớ và thực hiện
- Học sinh xếp hàng đi
tham quan trường học.

- Học sinh phát biểu.
- Học sinh tham quan các
phòng, nhận xét.

- Học sinh lắng nghe.

- 1, 2 học sinh tập nói.
- Học sinh theo dõi.

- Học sinh quan sát các
hình ở sách giáo khoa,
thảo luận và trả lời các
câu hỏi.

9 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

truyền thống, phòng y tế trong các hình.
+ Bạn thích phòng nào? Tại sao?
Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Giáo viên gọi một số học sinh trả lời câu hỏi trước - Học sinh chia sẻ.
lớp.
- Giáo viên kết luận: Ở trường, học sinh học tập trong - Học sinh lắng nghe.
lớp học hay ngoài sân trường, vườn trường, ngoài ra
các em có thể đến thư viện để đọc và mượn sách, đến
phòng y tế để khám bệnh khi cần thiết,...
Việc 3: Trò chơi: Hướng dẫn viên du lịch: Làm việc
cả lớp
*Mục tiêu: Biết sử dụng vốn từ riêng để giới thiệu
trường học của mình.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Mời một số học sinh tự nguyện tham gia trò
chơi.
- Giáo viên phân vai và cho học sinh nhập vai:
- Học sinh tập đóng vai.
+ 1 học sinh đóng vai hướng dẫn viên du lịch: Giới - Đại diện nhóm lên chia
thiệu trường học của mình.
sẻ.
+ 1 học sinh đóng làm nhân viên thư viện giới thiệu - HS NX, bổ sung.
hoạt động diễn ra ở thư viện.
+ 1 học sinh đóng vai bác sĩ ở phòng y tế: Giới thiệu
hoạt động diễn ra ở phòng y tế.
+ Một số học sinh đóng vai là khách tham quan nhà
trường hỏi một số câu hỏi.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Mời 1 học sinh lên diễn trước lớp.
- Học sinh diễn trước lớp.
- Cả lớp, giáo viên theo dõi, nhận xét, góp ý.
- Học sinh lắng nghe.
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ trường lớp thêm xanh, sạch, đẹp và an
toàn .
5. HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Dặn học sinh giữ sạch môi trường xung quanh lớp học,... và cùng phát động
phong trào 5 phút sạch: sạch trường, sạch lớp,...
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Các thành viên trong
nhà trường.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

GV:

10Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018
KỂ CHUYỆN
HAI ANH EM
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh em
- Kể lại được từng phần câu chuyện theo gợi ý (BT1); nói lại được ý nghĩ của hai an
hem khi gặp nhau trên đồng (BT2). Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện
(BT3) (M3, M4)
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
*THGDBVMT: Anh em cùng một nhà cần yêu thương, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau
trong mọi hoàn cảnh.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Năng lực tự học, NL giao
tiếp – hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy – lập luận logic, NL quan sát, ...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa từng đoạn câu chuyện. Bảng phụ viết lời gợi ý
tóm tắt câu chuyện.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- GV tổ chức cho 2 đội lên tham gia thi đóng vai - Học sinh tham gia thi đóng vai.
và kể lại câu chuyện Câu chuyện bó đũa.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết kể lại từng phần câu chuyện.
- Nói lại được ý nghĩ của hai anh em khi găp nhau trên đồng.
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện. (M3, M4)
*Cách tiến hành:
GV:

11Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

Việc 1: Hướng dẫn kể từng đoạn: Làm việc
theo nhóm – Chia sẻ trước lớp
*TBHT điều hành:
*Dự kiến ND tương tác:
Bước 1: Kể lại từng đoạn:
- Treo tranh minh họa mời một em nêu yêu cầu. - Quan sát và lần lượt kể lại từng
phần của câu chuyện.
- Yêu cầu quan sát và nêu nội dung từng bức - Lắng nghe và ghi nhớ nội dung
tranh, kể lại từng phần của câu chuyện
câu chuyện.
- Nhận xét sửa từng câu cho học sinh.
Bước 2: Kể theo nhóm:
- Chia lớp thành 3 nhóm
- 3 em kể từng phần trong nhóm.
- Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm.
- Các bạn trong nhóm theo dõi và
Bước 3: Kể trước lớp:
bổ sung.
- Yêu cầu học sinh kể trước lớp.
- Đại diện các nhóm lên kể
chuyện. Mỗi em kể một đoạn của
câu chuyện
- Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể.
- Nhận xét các bạn bình chọn bạn
(Có thể gợi ý bằng các câu hỏi):
kể hay
+ Câu chuyện xảy ra ở đâu?
+ Ở một làng nọ.
+ Lúc đầu hai anh em chia lúa như thế nào?
+ Chia thành hai đống bằng
nhau.
+ Người em đã nghĩ gì? Làm gì?
+ Thương anh vất vả nên bỏ lúa
của mình cho anh.
+ Người anh đã nghĩ gì? Làm gì?
+ Thương em sống một mình nên
bỏ lúa của mình cho em.
+ Câu chuyện kết thúc ra sao?
+ Hai anh em gặp nhau khi mỗi
người đang ôm một bó lúa họ rất
xúc động.
Việc 2: Nói ý nghĩ hai anh em khi gặp nhau
trên đồng: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước
lớp
- Gọi một em đọc yêu cầu bài 2.
- Đọc yêu cầu bài tập 2
- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn 4 của câu chuyện. - 2 em đọc lại đoạn 4, lớp đọc
thầm.
- Câu chuyện kết thúc khi hai anh em ôm nhau - Người anh: Em tốt quá! Em đã
trên đồng. Mỗi người trong họ có một ý nghĩ. bỏ lúa cho anh/ Em luôn lo lắng
Các em hãy đoán thử mỗi người nghĩ gì.
cho anh, anh hạnh phúc quá!
- Người em: -Ôi! anh đã làm việc
này./ Mình phải yêu thương anh
hơn.
Việc 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện: Chia sẻ
trước lớp
- Yêu cầu 4 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện. - 4 em kể tiếp nhau đến hết câu
chuyện.
- Cho học sinh nhận xét.
- Nhận xét theo yêu cầu.
GV:

12Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

- Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện.
- 1 em kể lại câu chuyện.
- Nhận xét cách kể của từng em.
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh em
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước
lớp
- GV giao nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện theo YC
- YC trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
-Đại diện các nhóm chia sẻ
- CT.HĐTQ điều hành HĐ chia sẻ
- Câu chuyện kể về việc gì?
- Học sinh trả lời.
- Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên?
- Học sinh trả lời.
*THGDBVMT: Anh em cùng một nhà cần yêu - Lắng nghe, ghi nhớ.
thương, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau trong mọi
hoàn cảnh.
Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả
lời CH2
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút)
- Hỏi lại tên câu chuyện.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Khi kể chuyện ta phải chú ý điều gì?
(Kể bằng lời của mình. Khi kể phải thay đổi nét mặt, cử chỉ, điệu bộ).
- Giáo dục học sinh: Anh em cùng một nhà cần yêu thương, lo lắng, đùm bọc lẫn
nhau trong mọi hoàn cảnh.
5. HĐ sáng tạo: (2phút)
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe bằng lời kể của người anh hoặc
bằng lời kể của người em.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................../................

CHÍNH TẢ: (Tập chép)
HAI ANH EM
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

GV:

13Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời diễn tả ý nghĩ
nhân vật trong ngoặc kép. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả
- Làm được bài tập 2, bài tập 3a
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng viết đúng, viết đẹp. Rèn cho học sinh các quy
tắc chính tả: ai/ay, s/x, ât/âc.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài tập 3a.
- Học sinh: Vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Tuần qua em đã làm gì để chữ viết được tiến - Học sinh trả lời.
bộ hơn?
- Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước,
khen em viết tốt.
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát bài: Anh em một - Học sinh hát tập thể
nhà.
-ND bài hát muốn nói điều gì?
- Học sinh trả lời
- GV kết nối vơí nội dung bài - Ghi đầu bài lên - Mở sách giáo khoa.
bảng.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Yêu cầu 3 em đọc lại bài cả lớp đọc thầm - 3 em đọc lại bài, lớp đọc thầm
theo.
tìm hiểu bài
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý
* Dự kiến ND chia sẻ:
+ Đoạn văn này kể về ai?
+ Đoạn văn kể về người em.
+ Người em đã nghĩ gì và làm gì?
+ Anh mình còn phải nuôi vợ con
GV:

14Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

nếu phần lúa của mình cũng bằng
phần lúa của anh thì thật không
công bằng, và lấy lúa mình bỏ
vào cho anh.
+ Đoạn văn có mấy câu?
- Có 4 câu.
+Ý nghĩ của người em được viết như thế nào?
- Trong dấu ngoặc kép.
+ Những chữ nào được viết hoa?
- Các chữ: Đêm, Anh, Nếu, Nghĩ
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học
con: nghĩ, nuôi, công bằng
sinh viết trên bảng lớp.
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- Quan sát.
- Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu.
sai.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh viết lại chính xác một đoạn trong bài: Hai anh em.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở
lệnh của giáo viên)
Lưu ý:
- Tư thế ngồi: Trung, Tuệ,
- Cách cầm bút: Kì Anh, My
- Tốc độ: Trâm Anh, Bảo Trâm, Hiếu A
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình,
trong sách giáo khoa.
dùng bút chì gạch chân lỗi viết
sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng
bút mực.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Rèn cho học sinh các quy tắc chính tả: ai/ay, s/x, ât/âc.
*Cách tiến hành:
Bài 2: Hoạt động cá nhân – Chia sẻ trước lớp
GV:

15Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

- Gọi một em nêu bài tập 2
- Mời 1 em lên bảng

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
- Yêu cầu lớp đọc các từ vừa tìm được.
- Cho học sinh ghi vở các từ tìm được.
- Nhận xét chung.
Bài 3a : Hoạt động theo nhóm – Chia sẻ
trước lớp
- Gọi một em nêu bài tập 3.
- Treo bảng phụ đã chép sẵn.
- Yêu cầu lớp làm việc theo 4 nhóm.
- Mời 4 em đại diện lên làm trên bảng.

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
- Yêu cầu lớp đọc các từ trong bài sau khi điền.

Năm học 2018 - 2019

- Đọc yêu cầu đề bài.
- 1 Học sinh lên bảng tìm các từ.
*Dự kiến KQ:
- chai - trái - tai - hái - mái,...
- chảy - trảy - vay - máy, tay,...
- Học sinh lắng nghe.
- Đọc lại các từ khi đã điền xong.
- Ghi vào vở các từ vừa tìm
được.
- Đọc yêu cầu đề bài.
- Học sinh quan sát.
- 4 em làm trên bảng.
*Dự kiến KQ:
- bác sĩ - sáo - sẻ - sơn ca - xấu mất - gật - bậc.
- Lớp thực hiện vào vở.
- Học sinh lắng nghe.
- Đọc lại các từ sau khi điền
xong

6. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Học sinh nhắc lại các quy tắc chính tả: ai/ay, s/x, ât/âc.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem.
7. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau. Học thuộc các quy tắc chính tả: ai/ay, s/x, ât/âc.
- Viết tên một số sự vật có phụ âm s/x
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem
trước bài chính tả sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

TẬP ĐỌC:
BÉ HOA
I . MỤC TIÊU:
GV:

16Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Hoa rất yêu thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rõ thư của bé Hoa trong
bài.Chú ý các từ: Nụ, lớn lên, nắn nót, ngoan,...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung để hướng dẫn học sinh luyện đọc,
sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- GV kết hợp HĐTQ tổ chức trò chơi: Hộp quà - HS chủ động tham gia trò chơi
bí mật.
+ ND bài “Hai anh em”; Nội dung câu hỏi ở
SGK bài tập đọc.
+ Gv đánh giá, tổng kết TC, kết nối bài học.
- Học sinh lắng nghe.
- Giáo viên đưa ra bức tranh và hỏi: Bức tranh - Vẽ một người chị đang ngồi
viết thư bên một người em đang
vẽ gì ?
- Người chị đang viết thư và viết những gì? ngủ.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: “Bé Hoa”
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
-Gv kết nối với ND bài ->Ghi bài lên bảng
sách giáo khoa.
“ Bé Hoa”.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: Nụ, lớn lên, nắn nót, ngoan,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: đen láy,...
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
a. GV đọc mẫu cả bài .
-Học sinh lắng nghe
- Lưu ý học sinh cách đọc.
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
-HS đọc nối tiếp câu trong nhóm.
- Đọc đúng từ: Nụ, lớn lên, nắn nót, ngoan,...
- Luyện đọc đúng
* Đọc từng đoạn :
GV:

17Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

- YC đọc từng đoạn trong nhóm
- Giảng từ mới: đen láy...
+ Đặt câu với từ : đen láy
(HS M3, M4)
(Chú ý ngắt câu đúng: HS M1)
- GV trợ giúp, hướng dẫn đọc những câu dài
- Luyện câu:
+ Hoa yêu em/ và rất thích đưa võng/ ru em
ngủ.//
+ Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn
chưa về.//

Năm học 2018 - 2019

- HS đọc nối tiếp đoạn trong
nhóm.
-*Dự kiến ND giải nghĩa từ và
đặt câu:
+...
- Luyện đọc ngắt câu, cụm từ

(Nhấn giọng ở các từ được gạch chân và từ:...)
* GV kết hợp HĐTQ tổ chức chia sẻ bài đọc
- Đọc bài, chia sẻ cách đọc
trước lớp.
- Đại diện nhóm thi đọc
- Đọc từng đoạn theo nhóm
-Thi đua giữa các nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc
- GV nhận xét, đánh giá.
hay.
* Cả lớp đọc
- Đọc đồng thanh cả bài
Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu ý nghĩa: Hoa rất yêu thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
* GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
*YC HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi -Thực hiện theo sự điều hành của
=> Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
*TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
* Đại diện nhóm chia sẻ
- Các nhóm khác tương tác
- Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi:
- HS đọc theo YC-> Lớp đọc
thầm bài
+ Em biết những gì về gia đình bé Hoa?
+ Gia đình Hoa có 4 người. Bố
Hoa đi làm xa, mẹ Hoa, Hoa và
em nụ mới sinh.
+ Em Nụ có những nét gì đáng yêu?
+ Môi đỏ hồng, mắt mở to và đen
láy
+ Tìm từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em bé?
+ Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa
võng ru em.
+ Hoa đã làm gì để giúp mẹ?
+ Ru em ngủ và trông em giúp
me.
+ Hoa thường làm gì để ru em ngủ?
+ Hát.
+ Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và mong + Hoa kể rằng em Nụ rất ngoan,
GV:

18Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

ước điều gì?

Hoa đã hát hết các bài hát ru em
và mong ước bố về sẽ dạy em
thêm nhiều bài hát nữa .
+ Theo em, Hoa đáng yêu ở điểm nào?
+ Còn nhỏ đã biết giúp mẹ, rất
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt yêu thương em
ý (HS M3, M4)).
- Giáo viên rút nội dung.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Học sinh nhắc lại.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 2
-Lắng nghe
- Hướng dẫn cách đọc
- Cho các nhóm tự phân vai đọc bài.
- HS thực hiện theo yêu đọc bài
- Các nhóm tự phân vai đọc lại
bài
- Cho HS thi đọc
- Đại diện một số nhóm thi đọc.
-Yêu cầu học sinh nhận xét.
- HS bình chọn cặp đọc tốt
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình
chọn học sinh đọc tốt nhất.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2; Đọc hay: M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Nội dung bài nói gì?
- Hoa ngoan như thế nào?
=> Biết giúp đỡ mẹ và rất yêu thương em
- Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
=> Học sinh kể: Quét nhà, trông em, rửa bát, gấp quần áo,...
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học.
6. Hoạt động sáng tạo(2 phút)
- Đọc diễn cảm bài cho cả nhà cùng nghe.
- Về nhà giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức với bản thân
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài Con chó nhà hàng xóm.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN:
TIẾT 72: TÌM SỐ TRỪ
GV:

19Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x - a = b; (với a,b là các số có không quá
hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của pháp tính (biết
cách tìm số trừ khi biết hiệu và số bị trừ).
- Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.
- Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán dạng tìm số trừ chưa
biết.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,2), bài tập 2 (cột 1,2,3), bài tập 3.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, hình vẽ trong sách giáo khoa phóng to.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Ai nhanh ai đúng: - Học sinh tham gia chơi.
-ND chơi: tổ chức cho 2 đội tham gia chơi thi
tìm nhanh kết quả của phép tính dạng: 100 trừ đi
một số. Đội nào đúng và xong trước là đội thắng
cuộc.
- Lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,
Tìm số trừ
trình bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x - a = b; (với a,b là các số có không quá hai chữ
số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của pháp tính (biết cách
tìm số trừ khi biết hiệu và số bị trừ).
- Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.
*Cách tiến hành: Làm việc cả lớp
- Bài toán 1: Có 10 ô vuông sau khi bớt đi một - Học sinh lắng nghe, quan sát.
số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông. Hỏi đã bớt đi
bao nhiêu ô vuông?
GV:

20Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

- Lúc đầu có bao nhiêu ô vuông?
- Phải bớt đi bao nhiêu ô vuông?

- Có 10 ô vuông.
- Chưa biết phải bớt đi bao nhiêu
ô vuông.
- Gắn thanh thẻ ghi tên gọi.
- Quan sát.
- Gọi số ô vuông chưa biết là x.
- Học sinh lắng nghe, tương tác
- Còn lại là bao nhiêu ô vuông?
- Còn lại 6 ô vuông.
- 10 ô vuông bớt đi x ô vuông còn lại là 6 ô - Phép tính: 10 - x = 6
vuông, hãy đọc phép tính tương ứng.
- Ghi bảng: 10 - x = 6.
- Muốn biết số ô vuông chưa biết ta làm như thế - Thực hiện phép tính 10 - 6
nào?
- Ghi bảng: x = 10 - 6
- Học sinh quan sát.
x= 4
- Yêu cầu đọc thành phần trong phép tính 10 - x - Học sinh đọc:
= 6.
10
x =
6
SBT

ST

H

- Vậy muốn tìm số trừ x ta làm như thế nào?
- Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- Gọi nhiều em nhắc lại.
- Nhiều em nhắc lại quy tắc.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x - a = b; (với a,b là các số có không quá hai chữ
số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của pháp tính (biết cách
tìm số trừ khi biết hiệu và số bị trừ).
- Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.
- Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết.
*Cách tiến hành:
Bài 1 (cột 1, 2): Làm việc cá nhân – chia sẻ
cặp đôi – chia sẻ trước lớp.
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm sao?
- Ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu.
-Yêu cầu 4 em chia sẻ kết quả trước lớp
- 4 em nêu kết quả
15-x=10
32-x=14
x=15-10
x=32-14
x=5
x=18
15-x=8
32-x=18
x=15-8
x=32-18
x=7
x=14
- Giáo viên nhận xét chung.
- Nhận xét bài bạn.
Bài 2 (cột 1,2,3): Làm việc cá nhân – Kiểm
tra chéo – chia sẻ trước lớp.
- Muốn tính số trừ ta làm như thế nào?
- HS tự tìm hiểu và làm bài
- Muốn tính hiệu ta làm sao?
- Trao đổi cặp đôi.
- Yêu cầu 3 HS chia sẻ kết quả của 3 cột tính
- Nêu lại cách tính từng thành
phần.
GV:

21Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

- *Dự kiến ND chia sẻ:

- Nhận xét bài làm học sinh.
Bài 3: Cá nhân – chia sẻ trước lớp
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Muốn tính số ô tô rời bến ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả bài giải

Số bị trừ 75 84 58
Số trừ
36 24 24
Hiệu
39 60 34
- Học sinh lắng nghe. Nhận xét
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Có 35 ô tô. Sau khi rời bến còn
lại 10 ôtô
- Hỏi số ô tô đã rời bến?
- Thực hiện phép tính 35 - 10.
- 1 Học sinh chia sẻ
-Hs tương tác -> thống nhất:
Bài giải:
Số ô tô đã rời bến là:
35 - 10 = 25 (ô tô)
Đáp số: 25 ô tô.

- GV nhận xét bài làm
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT
µBài tập PTNL:
- Học sinh trình bày bài vào vở,
Bài tập 1 (cột 3) (M3)
báo cáo với giáo viên:
- Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo cáo với 42-x=5
x-14=18
giáo viên.
x=42-5
x =18+14
x=37
x =32
- Học sinh làm bài và báo cáo với
giáo viên:
Bài tập 2 (cột 4,5) (M4)
Số bị trừ 72 55
- Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo với
Số trừ
53 37
giáo viên.
Hiệu
19 18
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Giáo viên nhắc lại nội dung tiết học.
+ Cách tìm x trong các bài tập dạng: x - a = b bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa
thành phần và kết quả của pháp tính ,...
+ Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.
+Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết.
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực
4.HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Lớp 2C có 35 học sinh, sau khi chuyển đi một số học sinh đến các lớp học khác
thì lớp 2C còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đi lớp học
khác?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Đường thẳng
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

GV:

22Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018
THỂ DỤC:
ĐI THƯỜNG THEO NHỊP. TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”.
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh
- Ôn đi thường theo nhịp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính
xác, đều và đẹp.
- Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò
chơi theo vần điệu ở mức ban đầu.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ bản
và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
- Học sinh chạy một vòng trên sân tập
- Thành vòng tròn đi thường……...bước Thôi
- Ôn bài thể dục phát triển chung, mỗi động tác
thực hiện 2x8 nhịp
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước.
- Giáo viên nhận xét.
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Đi thường theo nhịp
- Phân tích đồng thời kết hợp thị phạm cho học
GV:

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
*
*
*
*

26p
16p

*
*
*
*

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

Đội hình
* * * * * * * *

23Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

nắm được cách đi
- Sau đó mời THTDTT điều khiển cho học sinh
thực hiện
- Quan sát, nhắc nhở, trợ giúp học sinh M1
- Giáo viên nhận xét chung.
(Chú ý theo dõi: My, Trung, Tuấn Anh…)
Việc 2: Trò chơi Vòng tròn

Năm học 2018 - 2019

* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV
10p
2-3 lần

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
-Học sinh chủ động tham gia trò chơi vui vẻ, an
toàn.
- Giáo viên nhận xét
(Khích lệ tham gia tích cực: Tú, Hiếu A…)
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã
học.

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số từ ngữ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật (thực hiện
3 trong số 4 mục của BT1, toàn bộ BT2).
- Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào? (thực hiện
3 trong số 4 mục ở BT3).
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đặt câu.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
GV:

24Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2

Tuần 15

Năm học 2018 - 2019

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
+ Tranh minh họa bài tập 1, dưới mỗi tranh viết các từ trong ngoặc đơn.
+ 3 tờ giấy to kẻ thành bảng.
+ Phiếu học tập theo mẫu của bài tập 3 phát cho từng học sinh.
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, thảo
luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện: Tổ - Học sinh tham gia chơi.
chức cho học sinh nối tiếp nhau thi đặt câu Ai
làm gì?
- Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên - Lắng nghe
dương học sinh.
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng: Từ - Học sinh mở sách giáo khoa và
chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Nêu được một số từ ngữ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật (thực hiện 3
trong số 4 mục của BT1, toàn bộ BT2).
- Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào? (thực hiện 3
trong số 4 mục ở BT3).
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Treo từng bức tranh và yêu cầu học sinh quan - Tìm 3 từ nói về đặc điểm tính
sát
chất.
- Yêu cầu trả lời với mỗi bức tranh.
- Tự làm bài, mỗi em nói 1 câu.
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Em bé rất xinh/ Em bé rất đẹp/
Em bé rất dễ thương.// Con voi
rất khỏe/ Con voi rất to
- Quyển vở này màu vàng/
Quyển vở kia màu xanh// Cây
cau rất cao/ Cây cau thật xanh
tốt.
- Cho học sinh đọc câu vừa tìm được
- Nối tiếp nhau đọc các câu vừa
tìm được.
- Nhận xét bình chọn em có câu đúng và hay
- Học sinh lắng nghe.
Bài 2: Làm việc theo nhóm
- Mời một em đọc nội dung bài tập 2
- Một em đọc đề lớp đọc thầm.
GV:

25Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×