Tải bản đầy đủ

Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

TUẦN 11:
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
BÀ CHÁU
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả
lời được câu hỏi 4 (M3, M4)
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu
phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng. Chú ý các
từ: làng, nuôi nhau, lúc nào, sung sướng.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

*THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- TBVN bắt nhịp bài: Bà ơi bà!
- Học sinh tập thể
- Cho học sinh nêu nội dung bài hát.
- Học sinh trả lời.
- Giới thiệu kết nối nội dung ghi bài và tựa bài: - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
Bà cháu
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: làng, nuôi nhau, lúc nào, sung sướng.
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: đầm ấm, màu nhiệm.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
-Trưởng nhóm điều hành HĐ
GV:

1

Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

-Tổ chức cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng
câu trong bài.
* Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng: làng,
nuôi nhau, lúc nào, sung sướng.
+ Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế

chung của nhóm
+ HS đọc nối tiếp câu trong
nhóm.
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
-HS chia sẻ đọc từng câu trước
lớp (2-3 nhóm)
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trong bài trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
từ và luyện đọc câu khó
- Học sinh hoạt động theo cặp,
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Học sinh chia sẻ cách đọc
+
+

c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: đầm ấm, màu nhiệm.
- Giáo viên hướng dẫn cách ngắt hơi câu dài và
cách đọc với giọng thích hợp:
*Dự kiến một số câu:
+ Ba bà cháu/ rau cháo nuôi nhau,/ tuy vất vả/
nhưng cảnh nhà/ lúc nào cũng đầm ấm.//
+ Hạt đào vừa reo xuống đã nảy mầm,/ ra lá,/
đơm hoa,/ kết bao nhiêu là trái vàng, trái bạc./
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Các nhóm thi đọc
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
đọc tốt.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe.
nhóm
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu học sinh đọc.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc lại
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
toàn bộ bài tập đọc.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc,
châu báu.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
- HS nhận nhiệm vụ
-YC trưởng nhóm điều hành chung
- Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 - HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm
lớp.
- Đại diện nhóm báo cáo
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ
- Dự kiến ND chia sẻ:
- Bà và hai anh em.
- Hỏi: Gia đình em bé có những ai?
- Trước khi gặp cô tiên cuộc sống của ba - Sống rất nghèo khổ/ sống khổ cực, rau
cháo nuôi nhau.
bà cháu ra sao?
- Tuy sống vất vả nhưng không khí - Rất đầm ấm và hạnh phúc.
GV:

2

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

trong gia đình như thế nào?
- Cô tiên cho hai anh em vật gì?
- Cô tiên dặn hai anh em điều gì?

- Một hạt đào.
- Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà, các
cháu sẽ được giàu sang sung sướng.
- Những chi tiết nào cho thấy cây đào - Vừa gieo xuống, hạt đào nảy mầm, ra
phát triển rất nhanh?
lá, đơm hoa, kết bao nhiêu là trái.
- Cây đào này có gì đặc biệt?
- Kết toàn trái vàng, trái bạc.
- Hỏi: Sau khi bà mất cuộc sống của hai - Trở nên giàu có vì có nhiều vàng bạc.
anh em ra sao?
- Thái độ của hai anh em thế nào khi đã - Cảm thấy ngày càng buồn bã hơn
trở nên giàu có?
- Vì sao sống trong giàu sang sung - Vì nhớ bà./ Vì vàng bạc không thay
sướng mà hai anh em lại không vui?
được tình cảm ấm áp của bà.
- Hai anh em xin bà tiên điều gì?
- Xin cho bà sống lại.
- Hai anh em cần gì và không cần gì?
- Cần bà sống lại và không cần vàng bạc,
giàu có.
- Câu chuyện kết thúc ra sao?
- Bà sống lại, hiền lành, móm mém,
dang rộng hai tay ôm các cháu, còn
µGV kết luận...
ruộng vườn, lâu đài, nhà của thì biến
- Giáo dục tình bà cháu, ca ngợi tình mất.
cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu - Học sinh lắng nghe.
báu.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần
thiết.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên đọc mẫu lần hai
- Lớp theo dõi
- Hướng dẫn học sinh giọng đọc các - Học sinh lắng nghe.
nhân vật.
- Chia lớp thành 4 nhóm, học sinh tự - 3 em của mỗi nhóm tự chọn vai (Thầy
phân thi đọc toàn truyện.
giáo, bố Dũng, người dẫn chuyện) lên thi
đọc toàn truyện.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất,
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
tuyên dương bạn.
Lưu ý:
- Đọc đúng:M1,M2,...
- Đọc hay:M3, M4,...
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Học sinh trả lời
+ Qua câu chuyện này, em rút ra được + Tình cảm là thứ của cải quý nhất./
điều gì?
Vàng bạc không qúy bằng tình cảm con
người.
- Giáo dục học sinh: Giáo dục tình cảm - Lắng nghe
GV:

3

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

đẹp đẽ đối với ông bà.
- Giáo viên chốt lại những phần chính
trong tiết học.
6.HĐ sáng tạo (2 phút)
- Sắm vai nhân vật bà và cháu đểthể hiện sự kính trọng bà yêu quý của mình.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc và chuẩn bị bài: “Cây xoài của ông em.”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….

TOÁN:
TIẾT 51: LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.
- Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15.
- Biết tìm số hạng của một tổng.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31– 5.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính, tìm số hạng của một tổng và giải bài toán có một
phép trừ dạng 31– 5.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1, 2), bài tập 3 (phần a), bài tập 4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Que tính, bảng gài, sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa, que tính.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
GV:

4

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

*TBHT điều hành trò chơi: Đoán nhanh đáp số
+ND chơi: đọc các phép tính dạng 51 – 15, …
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học
sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng:
Luyện tập
2. HĐ thực hành: (23 phút)
*Mục tiêu:
- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.
- Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15.
- Biết tìm số hạng của một tổng.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31– 5.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – cả lớp
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- GV QS HS, trợ giúp HS hạn chế
- Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi kết quả.

- Giáo viên nhận xét.
Bài 2 (cột 1, 2): Làm việc cá nhân
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
- Khi đặt tính phải chú ý điều gì?

- Học sinh tham gia chơi.
- Lắng nghe.
- Học sinh mở sách giáo khoa,
trình bày bài vào vở.

- Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Tính nhẩm.
- Học sinh làm bài sau đó nối
tiếp nhau đọc kết quả từng phép
tính:
11 – 2 = 9
11 – 6 = 5
11 – 3 = 8
11 – 7 = 4
11 – 4 = 7
11 – 8 = 3
11 – 5 = 6
11 – 9 = 2
- Học sinh lắng nghe.

- Đặt tính rồi tính
- Phải chú ý sao cho đơn vị viết
thẳng cột với đơn vị, chục thẳng
cột với chục
- Yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm bài. Cả lớp - Làm bài cá nhân. Sau đó nhận
làm bài vào vở.
xét bài bạn trên bảng về đặt tính,
thực hiện tính
41
51
71
38
- 25
- 35
- 9
+ 47
16
16
62
85
- Yêu cầu học sinh nêu rõ cách đặt tính và thực - 3 học sinh lần lượt trả lời. Lớp
hiện các phép tính sau: 71 – 9; 51 – 35; 29 + 6
nhận xét.
- Giáo viên chấm, chữa bài.
Bài 3 (phần a): Làm việc cá nhân
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm
- Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc về tìm số - Muốn tìm 1 số hạng ta lấy tổng
hạng trong 1 tổng rồi cho các em làm bài.
trừ đi số hạng kia.
a) x + 18 = 61
x = 61- 18
x = 43
GV:

5

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Gọi học sinh khác nhận xét.
- Học sinh tương tác, thống nhất
- Giáo viên nhận xét.
Bài 4: Làm việc cá nhân-cả lớp
- Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài, gọi 1 học sinh - 1 học sinh đọc to, cả lớp đọc
lên bảng tóm tắt.
thầm.
Tóm tắt

: 51 kg
Bán đi
: 26 kg
Còn lại
: . . .kg ?
- Bán đi nghĩa là thế nào?
- Bán đi nghĩa là bớt đi, lấy đi.
- Muốn biết còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo ta - Thực hiện phép tính: 51 – 26.
phải làm gì?
- Yêu cầu học sinh trình bày bài giải vào vở rồi
Bài giải
gọi 1 học sinh đọc chữa bài.
Số ki-lô-gam táo còn lại là:
51 – 26 = 25 ( kg)
Đáp số: 25 kg
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập PTNL:
Bài tập 3 (phần b, c) (M3): Yêu cầu học sinh - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo
kết quả với giáo viên:
tự làm bài rồi báo cáo với giáo viên.
-Dự kiến KQ của HS:
b) 23 + x = 71
x = 71 – 23
x = 48
c) x + 44 = 81
x = 81 – 44
x = 37
Bài tập 5 (M4):
- Giáo viên hướng dẫn mẫu: 9 … 6 = 15 và hỏi:
- Điền dấu + vì 9 + 6 = 15
Cần điền dấu gì, + (cộng) hay – (trừ)? Vì sao?
- Có điền dấu – được không?
- Không vì 9 – 6 = 3, không bằng
- Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo với 15 như đầu bài yêu cầu.
- Làm bài sau đó báo cáo với
giáo viên.
Lưu ý: Có thể cho học sinh nhận xét để thấy giáo viên:
16 – 10 = 6
rằng: Ta luôn điền dấu + vào các phép tính có 9 + 6 = 15
10 – 5 = 5
các số thành phần nhỏ hơn kết quả. Luôn điền 11 – 6 = 5
8 + 6 = 14
dấu – vào phép tính có ít nhất 1 số lớn hơn kết 11 – 2 = 9
11 – 8 =3
quả.
8 + 8 = 16
7 + 5 = 12
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Trò chơi: Kiến tha mồi
GV:

6

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Chuẩn bị: Một số mảnh bìa hoặc giấy hình hạt gạo có ghi các phép tính chưa có
kết quả hoặc các số có 2 chữ số.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy
5.HĐ sáng tạo, (1 phút)
-Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán: Mẹ thu hoạch được 51 kg khoai lang. Mẹ đã
bán 36 kg khoai lang. Hỏi ...............................?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: 12 trừ đi một số: 12 - 8
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................
TNHX:
PHIẾU KIỂM TRA 1: CHÚNG EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ
TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE?
(VNEN)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
GIA ĐÌNH
(Chương trình hiện hành)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể được một số công việc hằng ngày của từng ngưòi trong gia đình (Nêu tác dụng
các việc làm của em đối với gia đình).
- Biết được các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ công việc nhà.
2. Kỹ năng: Học sinh
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy logic, NL quan sát ,...
II. CHUẨN BỊ:
GV:

7

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh ảnh phóng to trong sách giáo khoa, PHT.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Giáo viên tổ chức trò chơi Gọi thuyền
-TBHT điều hành
-Nội dung chơi:
- Học sinh chủ động
+ Tại sao phải ăn uống sạch sẽ?
tham gia chơi
+ Làm thế nào để phòng bệnh giun?
- Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên hỏi: Trong lớp ta có bạn nào thuộc bài hát về - Học sinh phát biểu.
gia đình không?
(Cả nhà thương nhau).
- Mời 1 học sinh lên hát cùng cả lớp.
- Học sinh hát.
- Bài hát mà bạn cùng các em vừa trình bày có ý nghĩa - Học sinh lắng nghe.
gì? Nói về những ai?
- Để giúp các em biết trong nhà bố mẹ, các con có những -Mở sách giáo khoa, 1
công việc gì thì hôm nay các em sẽ học bài “Gia đình”. vài học sinh nhắc lại tên
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
bài.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút)
*Mục tiêu:
-Nhận biết những người trong gia đình bạn Mai và việc làm của từng người.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Thảo luận nhóm Làm việc theo nhóm nhỏ ->
Chia sẻ trước lớp
Mục tiêu: Nhận biết những người trong gia đình bạn
Mai và việc làm của từng người.
Cách tiến hành:
*Làm việc theo nhóm nhỏ:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 - Học sinh làm việc theo
trong sách giáo khoa trang 24, 25 và tập đặt câu hỏi:
nhóm.
+ Gia đình Mai có những ai?
- Học sinh ghi câu hỏi ,
+ Ông của Mai đang làm gì? (hình 1)
ý kiến thảo luận vào
+ Ai đi đón em bé? (hình 2)
P.HT.
+ Bố của Mai đang làm gì? (hình 3)
+ Mẹ của Mai đang làm gì? Mai giúp mẹ làm gì? (hình
4)
+ Hình nào mô tả cảnh nghỉ ngơi trong gia đình Mai?
GV:

8

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

(hình 5)
- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các nhóm làm việc.
- Giáo viên nhận xét.
*Làm việc cả lớp:
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.
=> Kết luận:
+ Gia đình Mai gồm: ông, bà, bố, mẹ và em trai của Mai.
+ Các tranh có thấy mọi người trong gia đình Mai ai
cũng tham gia làm việc nhà tùy theo sức và khả năng của
mình.
+ Mọi người trong gia đình phải thương yêu, quan tâm,
giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình.
Việc 2: Nói về công việc thường ngày của những
người trong gia đình mình.
Làm việc cá nhân -> Làm việc nhóm
-> Chia sẻ trước lớp
Mục tiêu: Chia sẻ với các bạn trong lớp về người thân
và việc làm của từng người trong gia đình của mình.
Cách tiến hành:
*Yêu cầu từng em nhớ lại những việc làm thường
ngày trong gia đình mình.
*Trao đổi nhóm nhỏ: Từng học sinh kể với các bạn về
công việc ở nhà mình và ai thường làm công việc đó.
- Giáo viên gơị ý: Ai thường làm các việc đánh thức các
con dậy đi học, chuẩn bị bữa ăn, đi chợ, nấu cơm, dọn
mâm bát, rửa bát, bế em, quét dọn nhà cửa, thăm hỏi ông
bà, tưới cây, làm vườn, trồng rau hay trồng hoa sửa chữa
những đồ dùng trong nhà, làm các việc khác.
*Trao đổi với cả lớp:
- Sau khi học sinh nghe giáo viên gợi ý. Giáo viên mời
một số em chia sẽ với cả lớp.
- Giáo viên kẻ bảng làm đôi ghi tất cả công việc mà các
em đã kể vào bảng lớp xem ai thường làm việc đó.
Những người trong gia đình
Ông

Bố
Mẹ
Anh hoặc chi (nếu có)
Tên học sinh

GV:

- Học sinh lắng nghe.
- Đại diện nhóm lên
trình bày.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh lắng nghe.

-Học sinh nhận nhiệm
vụ.
-Học sinh lắng nghe

- Học sinh ghi vào giấy
những việc làm của
mình.
- Học sinh kể với bạn
trong nhóm.
- Học sinh kể.

Những công việc ở gia đình

9

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Giáo viên hỏi: Điều gì xảy ra nếu bố mẹ hoắc những
người khác trong gia đình không làm tròn trách nhiệm
của mình.
- Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu về trách nhiệm
và bổn phận của từng người trong gia đình nhằm góp
phần xây dựng gia đình vui vẻ, hòa thuận.
- Tiếp theo giáo viên yêu cầu học sinh nói về những lúc
nghỉ ngơi trong gia đình. Dưới đây là một số câu hỏi gợi
ý.
+ Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong
gia đình thường có những hoạt động giải trí nào?
+ Vào những ngày nghỉ, ngày lễ em thường được bố mẹ
đưa đi chơi những đâu?
=>Kết luận:
- Mỗi người đều có một gia đình.
- Tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách
nhiệm của từng người trong gia đình.
- Mỗi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan
tâm giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình
góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
- Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình nếu có
kế hoạch nghỉ ngơi như.
+ Họp mặt vui vẻ.
+ Thăm hỏi người thân.
+ Du lịch dã ngoại.
+ Mua sắm đồ dùng sinh hoạt.

- Học sinh trả lời.

- Hoạt động nhóm theo
câu hỏi.

- Học sinh theo dõi.

4. HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- Kể tên và công việc chính của các thành viên trong gia đình em cho các bạn biết?
- Vào những lúc nhàn rỗi, em nên làm gì để cả nhà được vui vẻ?
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
5. HĐ sáng tao (2 phút)
- Cùng người thân của em tạo ra những kỉ niệm đẹp trong ngày lễ
- Giáo viên giáo dục học sinh: Luôn giúp bố, mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức của
mình.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Đồ dùng trong gia đình
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

GV:

10

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

.......................................................................................................................................
.
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
KỂ CHUYỆN:
BÀ CHÁU
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu.
Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện bà cháu. Một số học sinh biết kể
lại toàn bộ câu chuyện (BT2) (M3, M4).

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
4. Năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư
duy – lập luận logic, NL quan sát ,...
*THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa nội dung câu chuyện trong sách giáo khoa. Viết
sẵn dưới mỗi bức tranh lời gợi ý.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- GV tổ chức cho 5 học sinh đóng lại câu - Học sinh tham gia đóng vai.
chuyện theo vai: người dẫn chuyện, bé Hà, bố
bé Hà, ông, bà.
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét học sinh - Học sinh nhận xét.
đóng vai tốt.
- GV kết nối giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên - Lắng nghe, quan sát.
bảng
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện.
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện. (M3, M4)
*Cách tiến hành: Thảo luận trong nhóm -> Chia sẻ trước lớp
Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện
- Học sinh thảo luận nhóm kể từng đoạn câu - Thảo luận nhóm, đại diện nhóm
chuyện theo tranh.
nêu nội dung bức tranh.
GV:

11

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

+ Kể lại từng đoạn chuyện theo gợi ý
*Dự kiến ND chia sẻ:
- Khi học sinh kể giáo viên có thể đặt câu hỏi
gợi ý nếu học sinh lúng túng.
+ Tranh 1
- Trong tranh vẽ những nhân vật nào?
- Ba bà cháu và cô tiên
- Bức tranh vẽ ngôi nhà trông như thế nào?
- Ngôi nhà rách nát
- Cuộc sống của ba bà cháu ra sao?
- Rất khổ cực, rau cháo nuôi
nhau nhưng căn nhà rất ấm cúng.
- Ai đưa cho hai anh em hột đào?
- Cô tiên
- Cô tiên dặn hai anh em điều gì?
- Khi bà mất nhớ gieo hạt đào lên
mộ, các cháu sẽ được giàu sang,
sung sướng.
+ Tranh 2
- Hai anh em đang làm gì?
- Khóc trước mộ bà
- Bên cạnh mộ có gì lạ?
- Mọc lên một cây đào
- Cây đào có đặc điểm gì kì lạ?
- Nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết
toàn trái vàng, trái bạc
+ Tranh 3
- Cuộc sống của hai anh em ra sao sau khi bà - Tuy sống trong giàu sang
mất?
nhưng càng ngày càng buồn bã
- Vì sao vậy?
- Vì thương nhớ bà.
+ Tranh 4
- Hai anh em lại xin cô tiên điều gì?
- Đổi lại ruộng vườn, nhà cửa để
bà sống lại.
- Điều kì lạ gì đã đến?
- Bà sống lại như xưa và mọi thứ
của cải đều biến mất.
Việc 2: Kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện.
- Yêu cầu học sinh kể nối tiếp
- Gọi học sinh nhận xét.
-Tổ chức cho HS thi kể chuyện
-GV đánh giá
- Yêu cầu học sinh kể toàn bộ câu chuyện.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
Lưu ý:
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo
lớp
-GV giao nhiệm vụ
-YC trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
-CT.HĐTQ điều hành HĐ chia sẻ
GV:

12

- HS kể cá nhân
- 4 học sinh kể nối tiếp. Mỗi học
sinh kể 1 đoạn
- Nhận xét bạn theo các tiêu chí
đã chỉ dẫn.
- HS chủ động tham gia thi kể
-Bình chon bạn kể tốt nhất
- 1 đến 2 học sinh kể
- Lắng nghe.

luận trong cặp -> Chia sẻ trước
- Học sinh thực hiện theo YC
-Đại diện các nhóm chia sẻ
-Dự kiến KQ chia sẻ:

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Câu chuyện kể về việc gì?

+Kể về lòng hiếu thảo của 2 cậu
bé với bà của mình.
+Tình cảm bà cháu quý hơn vàng
- Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên?
bạc, châu báu.
=>Gv kết luận: Ông bà, cha mẹ là người đã - Lắng nghe, ghi nhớ.
sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta nên
người. Các con cần thể hiện tấm lòng kính yêu,
hiếu thảo tới ông bà, cha mẹ của mình.
Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả
lời CH2
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút)
- Hỏi lại tên câu chuyện.
- Khi kể chuyện ta phải chú ý điều gì?
(- Kể bằng lời của mình. Khi kể phải thay đổi nét mặt, cử chỉ, điệu bộ).
- Giáo dục học sinh: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà.
5.HĐ sáng tạo (2 phút)
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe bằng lời kể của người cháu
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị: Sự tích cây vú
sữa.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

CHÍNH TẢ: (Tập chép)
BÀ CHÁU
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chép chính xác, trình bày đúng đoạn trích trong bài Bà cháu trong sách giáo
khoa. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả
- Làm được bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4 (phần a)
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả gh/g, rèn kĩ năng phân biệt s/x.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
GV:

13

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung đoạn viết, bnagr phụ viết sẵn nội dung
bài tập 4.
- Học sinh: Vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát bài: Cháu yêu bà
- Học sinh hát tập thể
+ Tuần qua em đã làm gì để rèn cho chữ của - Học sinh báo cáo
mình đẹp hơn?
- Giáo viên nhận xét, khen những em tích cực.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc -Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh đọc đoạn - 2 học sinh lần lượt đọc đoạn
cần chép.
văn cần chép.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý:
* Dự kiến ND chia sẻ:
+ Đoạn văn ở phần nào của câu chuyện?
+ Phần cuối
+ Câu chuyện kết thúc ra sao?
+ Bà móm mém, hiền từ sống lại
còn nhà cửa, lâu đài, ruộng vườn
thì biến mất.
+ Tìm lời nói của hai anh em trong đoạn?
+ “Chúng cháu chỉ cần bà sống
lại”
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ 5 câu
+ Lời nói của hai anh em được viết với dấu câu + Đặt trong dấu ngoặc kép và sau
nào?
dấu hai chấm
=>GV kết luận: Cuối mỗi câu phải có dấu - Học sinh nghe
chấm. Chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học
con: sống lại, màu nhiệm, ruộng vườn, móm sinh viết trên bảng lớp.
mém, dang tay.
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
GV:

14

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- Quan sát.
- Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu.
sai.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh viết lại chính xác đoạn trích trong bài Bà cháu
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở
lệnh của giáo viên)
Lưu ý:
- Tư thế ngồi: Tuấn Anh, Trâm Anh, Trung
- Cách cầm bút: Tuệ, Thảo,Hoàng
- Tốc độ: Trâm Anh, Bảo Trâm, Kiệt
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Cho học sinh đổi chéo vở chấm cho nhau.
- Học sinh đổi vở chấm cho
nhau.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả gh/g, rèn kĩ năng phân biệt s/x.
*Cách tiến hành:
Bài 2: Hoạt động cá nhân-cả lớp
- Tìm những tiếng có nghĩa để
- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
điền vào các ô trống trong bảng
dưới đây.
- Gọi 2 học sinh đọc mẫu.
- ghé, gò
- Dán bảng gài và phát thẻ từ cho học sinh ghép - 3 học sinh lên bảng ghép từ:
chữ.
ghi / ghì; ghê / ghế; ghé / ghe /
ghè/ ghẻ / ghẹ; gừ; gờ / gở / gỡ;
ga / gà / gá / gả / gã / gạ; gu / gù
/ gụ; gô / gò / gộ; gò / gõ.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn.
- Nhận xét Đúng/Sai
- Giáo viên nhận xét, chốt đáp án.
- Lắng nghe.
Bài 3: Hoạt động cả lớp
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Đọc yêu cầu trong sách giáo
GV:

15

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

khoa.
- Trước những chữ cái nào em chỉ viết gh mà - Viết gh trước chữ: i, ê, e.
không viết g?
- Ghi bảng: gh + e, i, ê.
- Học sinh quan sát.
- Trước những chữ cái nào em chỉ viết g mà - Chỉ viết g trước chữ cái: a, ă, â,
không viết gh?
o, ô, ơ, u, ư
- Ghi bảng: g + a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư.
- Học sinh quan sát.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Lắng nghe.
Bài 4 (phần a): TC trò chơi: Ai nhanh - Ai
đúng
- Treo bảng phụ và gọi 2 học sinh lên bảng thi - Học sinh tham gia chơi:
làm. Dưới lớp cổ vũ.
a) nước sôi; ăn xôi; cây xoan;
siêng năng.
b) vươn vai; vương vãi, bay
lượn; số lượng.
- Học sinh cổ vũ và làm ban
giám khảo.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, chốt đáp án, tuyên - Học sinh lắng nghe.
dương học sinh.
6. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chính tả gh/g.
- Tổ chức cho HS chơi TC Gọi thuyền với nội dung : Tìm những từ chứa tiếng có
phụ âm gh/g
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học
7. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau.
- Viết tên một số sự vật có phụ âm s/x
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Dặn
dò về nhà ghi nhớ quy tắc chính tả g/gh. Xem trước bài chính tả sau: Cây xoài của
ông em.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................
GV:

16

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

TẬP ĐỌC:
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của 2 mẹ
con bạn nhỏ.
- Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 4
(M3, M4).
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu câu; bước đầu
biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.Chú ý các từ: lẫm chẫm, đu đưa,
xoài tượng, nếp hương.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc.
*THGDBVMT: Nhờ có tình cảm đẹp đẽ với ông, bạn nhỏ thấy yêu quý cả sự vật
trong môi trường đã gợi ra hình ảnh người thân...
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp - hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ của bài tập đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ
viết sẵn những câu cần hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- GV kết hợp HĐTQ tổ chức trò chơi: Gọi - HS chủ động tham gia trò chơi
thuyền
+ ND bài “Bà cháu”; Nội dung câu hỏi ở SGK - Nhận xét
bài tập đọc
+ Gv đánh giá, tổng kết TC, kết nối bài học
- Lắng nghe
- Đưa bức tranh hay quả xoài thật và hỏi: Đây là - Quả xoài
quả gì?
-Gv kết nối với ND bài: Xoài là một loại hoa
quả rất thơm và ngon. Nhưng mỗi cây xoài lại
có đặc điểm và ý nghĩa khác nhau. Chúng ta
cùng học bài Cây xoài của ông em để hiểu thêm
về điều này.
-Ghi đầu bài vào vở
- Ghi bài lên bảng.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: lẫm chẫm, đu đưa, xoài tượng, nếp hương.
GV:

17

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy (trẩy).
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
a. GV đọc mẫu cả bài .
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
-HS đọc nối tiếp câu trong nhóm.
- Đọc đúng từ: lẫm chẫm, đu đưa, xoài tượng, - Luyện đọc đúng
nếp hương.
* Đọc từng đoạn :
+ YC đọc từng đoạn trong nhóm
- HSđọc nối tiếp đoạn trong
nhóm.
+ Giảng từ mới: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, - Giải nghĩa từ và đặt câu
trảy (trẩy).
+...
+ Đặt câu với từ : lẫm chẫm, đậm đà (HS M3, +...
M4)
(Chú ý ngắt câu đúng: HS M1)
- GV trợ giúp, hướng dẫn đọc những câu dài
- Luyện câu:
+ Mùa xoài nào,/ mẹ em cũng chọn những quả - Luyện đọc ngắt câu, cụm từ
chín vàng/ và to nhất,/ bày lên bàn thờ ông.//
+ Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em
trồng,/ kèm với xôi nếp hương,/ thì đối với em /
không thứ quả gì ngon bằng.//
(Nhấn giọng ở các từ được gạch chân và từ: lẫm
chẫm, nở trắng cành, quả to, đu đưa, càng
nhớ ông, dịu dàng, đậm đà, đẹp, to.)
* GV kết hợp HĐTQ tổ chức chia sẻ bài đọc
trước lớp.
- Đọc bài, chia sẻ cách đọc
- Đọc từng đoạn theo nhóm
- Đại diện nhóm thi đọc
- Thi đọc giữa các nhóm
-Thi đua giữa các nhóm
- GV nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc
hay
* Cả lớp đọc
- Đọc đồng thanh cả bài
Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu ý nghĩa: Tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của 2 mẹ con
bạn nhỏ.
*Cách tiến hành:

GV:

18

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

* GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
*YC HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi -Thực hiện theo sự điều hành của
=> Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
*TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Đại diện nhóm chia sẻ
- Các nhóm khác tương tác
- Cây xoài ông trồng thuộc loại xoài gì?
- Xoài cát
- Những từ ngữ hình ảnh nào cho thấy cây xoài - Hoa nở trắng cành, từng chùm
cát rất đẹp?
quả to đu đưa theo gió mùa hè.
- Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế - Có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt
nào?
đậm đà, màu sắc vàng đẹp.
- Vì sao mùa xoài nào mẹ cũng chọn những quả - Để tưởng nhớ, biết ơn ông đã
xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?
trồng cây cho con cháu có quả ăn
- Vì sao nhìn cây xoài bạn nhỏ lại càng nhớ - Vì ông đã mất.
ông?
- Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà - Vì xoài cát rất thơm ngon, bạn
mình là thứ quà ngon nhất.
đã ăn từ nhỏ. Cây xoài lại gắn
với kỉ niệm về người ông đã mất.
*THGDBVMT: Bạn nhỏ nghĩ như vậy vì mỗi - Lắng nghe.
khi nhìn thứ quả đó, bạn lại nhớ ông. Nhờ có
tình cảm đẹp đẽ với ông, bạn nhỏ thấy yêu quý
cả sự vật trong môi trường đã gợi ra hình ảnh
người thân...
- Gọi 2 học sinh nói lại nội dung bài, vừa nói - 2 học sinh lên bảng thực hiện
vừa chỉ vào tranh minh họa.
yêu cầu của giáo viên.
=>Bài tập đọc nói lên điều gì?
- Tình cảm thương nhớ của hai
mẹ con đối với người ông đã mất
*GV kết luận: Chúng ta phải luôn nhớ và biết - Lắng nghe, ghi nhớ.
ơn những người đã mang lại cho mình những
điều tốt lành.
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt
ý ở câu hỏi cuối (HS M3, M4)).
- Giáo viên rút nội dung.
- Học sinh nhắc lại.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 2
-Lắng nghe
- Hướng dẫn cách đọc
- 2 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài
- HS thực hiện theo yêu đọc bài
- Cho HS thi đọc
- 2 cặp HS thi đọc.
- GV nhận xét, đánh giá
- HS bình chọn cặp đọc tốt
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Thứ quả ngon nhất trong bài đối với cậu bé là gì?
- Qua bài đọc này, em học được điều gì?
GV:

19

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: Chúng ta phải luôn nhớ và biết ơn những
người đã mang lại cho mình những điều tốt lành.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học:
6. Hoạt động sáng tạo(2 phút)
- Ở nhà em có những loại cây gì? Em thích cây gì nhất?
-Cùng gia đình (ông bà, cha mẹ,..) chăm sóc cây cối trong vườn thường ngày bằng
những việc làm thiết thực để cuộc sống thêm tươi đẹp hơn.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài Sự tích cây vú sữa
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN:
TIẾT 52: 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12 - 8
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng 12 trừ đi một số.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12 – 8.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép trừ
dạng 12 – 8.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1 (phần a), bài tập 2, bài tập 4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
GV:

20

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện
- Học sinh tham gia chơi.
- Tổ chức cho học sinh truyền nhau nêu phép
tính và kết quả của phép tính dạng 51 – 15 hoặc
dạng 36 + 15, (…).
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe.
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 12 - Học sinh mở sách giáo khoa,
trừ đi một số: 12 - 8
trình bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng 12 trừ đi một
số.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Phép trừ 12 – 8 Làm việc cả lớp ->
Làm việc cá nhân – cả lớp -> Làm việc cá
nhân
Nêu vấn đề:
- Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại - Nghe và nhắc lại bài toán.
bao nhiêu que tính?
- Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế - Thực hiện phép trừ: 12 – 8.
nào?
- Viết lên bảng: 12 – 8
- Theo dõi.
Đi tìm kết quả:
- Yêu cầu học sinh sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác trên que tính. Trả lời:
quả.
12 que tính, bớt 8 que tính, còn
lại 4 que tính.
- Yêu cầu học sinh nêu cách bớt
- Đầu tiên bớt 2 que tính. Sau đó
tháo bỏ que tính và bớt đi 6 que
nữa (vì 2 + 6 = 8). Vậy còn lại 4
que tính
- 12 que tính bớt 8 que tính còn lại mấy que - Còn lại 4 que tính
tính?
- Vậy 12 trừ 8 bằng bao nhiêu?
- 12 trừ 8 bằng 4
Đặt tính và thực hiện phép tính:
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng đặt tính và thực _ 12
hiện phép tính.
8
4
- Yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính và thực - Viết 12 rồi viết 8 xuống dưới
hiện phép tính.
thẳng cột với 2. Viết dấu – và kẻ
vạch ngang. 12 trừ 8 bằng 4 viết
4 thẳng cột đơn vị.
Việc 2: Bảng công thức: 12 trừ đi một số Làm
việc cá nhân – cả lớp
- Cho học sinh sử dụng que tính tìm kết quả các - Thao tác trên que tính, tìm kết
phép tính trong phần bài học. Yêu cầu học sinh quả và ghi vào bài học. Nối tiếp
thông báo kết quả và ghi lên bảng.
nhau đọc kết quả của từng phép
GV:

21

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

tính.
12 – 3 = 9
12 – 7 = 5
12 – 4 = 8
12 - 8 = 4
12 – 5 = 7
12 – 9 = 3
12 – 6 = 6
- Xóa dần bảng công thức 1 trừ đi một số cho - Học thuộc lòng bảng công thức
học sinh học thuộc.
12 trừ đi một số.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12 – 8.
*Cách tiến hành:
Bài 1 (phần a): Làm việc cá nhân
- Nêu yêu cầu của bài 1
- Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Tính nhẩm.
- Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi kết quả
- Làm bài vào vở
- Gọi học sinh đọc chữa bài
- Đọc chữa bài. Cả lớp tự kiểm
tra bài mình
9 + 3 = 12
8 + 4 = 12
3 + 9 = 12
4 + 8 = 12
12 – 9 = 3
12 – 8 = 4
12 – 3 = 9
12 – 4 = 8
7 + 5 = 12
6 + 6 = 12
5 + 7 = 12
12 – 6 = 6
12 – 7 = 5
12 – 5 = 7
- Yêu cầu học sinh giải thích vì sao kết quả 3+9 - Vì khi đổi chỗ các số hạng
và 9+3 bằng nhau
trong tổng thì tổng không đổi.
- Yêu cầu giải thích vì sao khi biết 9 + 3 = 12 có - Vì khi lấy tổng trừ đi số hạng
thể ghi ngay kết quả của 12 – 3 và 12 – 9 mà này sẽ được số hạng kia. 9 và 3
không cần tính
là các số hạng, 12 là tổng trong
phép cộng 9+3=12
Bài 2: Làm việc cá nhân
- Cho học sinh nêu yêu cầu.
- HS nêu yêu cầu của bài: Tính
- Học sinh làm bài, 2 em ngồi
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài
cho nhau.
12
12
12
12
- 5
- 6
-8
-7
7
6
4
5
- Giáo viên chốt kết quả, nhận xét chung.
Bài 4: Làm việc cá nhân
- Gọi học sinh đọc đề bài.
GV:

22

- Đọc đề
- Bài toán cho biết có 12 quyển
Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Bài toán cho biết gì?

vở, trong đó có 6 quyển bìa đỏ
- Tìm số vở có bìa xanh
- Bài toán hỏi gì?
Bài giải
- Mời 1 học sinh lên bảng tóm tắt và giải, cả lớp
Số quyển vở bìa xanh là:
làm bài vào vở.
12 – 6 = 6 (quyển)
- Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số học
Đáp số: 6 quyển vở
sinh.
- Học sinh nhận xét
- Cho học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Giáo viên nhận xét chung.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT
µBài tập PTNL:
- Học sinh tự làm bài rồi báo cáo
Bài tập 1 (phần b) (M3):
- Yêu cầu học sinh tự làm bài và giải thích vì kết quả với giáo viên.
- Vì 12 = 12 và 9 = 2 + 7
sao 12–2– 7 có kết quả bằng 12 – 9
- Học sinh làm bài, báo cáo với
Bài tập 3 (M4):
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách tìm hiệu khi đã giáo viên.
12
12
12
biết số bị trừ rồi làm bài.
-7
-3
- 9
5
8
3
- Yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính và thực - Học sinh trả lời.
hiện các phép tính trong bài.
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng công thức 12 trừ đi một số.
-Gv chốt KT bài học
4.HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Bài toán: Có 22 quả trứng, trong đóc có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt. Hỏi có
bao nhiêu quả trứng vịt?
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: 32 - 8
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………………………............................……………………………………………………………………..…………

Thứ tư ngày 14 tháng11 năm 2018
THỂ DỤC:
GV:

23

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

ĐI THƯỜNG THEO NHỊP.
TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”.
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước
chân phải).
- Ôn trò chơi Bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào chơi tương đối chủ
động.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ bản
và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi, 1 khăn.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Học sinh chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn, đi thường….bước. Thôi !
*Trò chơi: Có chúng em
-HS tham gia chơi vui vẻ, an toàn
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
* Ôn bài thể dục phát triển chung: Do cán sự
lớp điều khiển.
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Đi thường theo nhịp
- GV điều khiển cho lớp tập.
- Cán sự điều khiển, gv theo dõi sửa sai cho
từng hs.
- Chia tổ tập luyện.
Việc 2: Trò chơi Bỏ khăn

GV:

24

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC

*
*
*
*
1 lần,
2x8 nhịp
26p
16p

10p

Trường Tiểu học

*
*
*
*

*
*
*
*

Đội hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Đội hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*


Giáo án lớp 2

Tuần 11

Năm học 2018- 2019

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
- Giáo viên nhận xét
(Khích lệ tham gia tích cực: Hằng, Kì Anh…)
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã
học.

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG
VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong
trang (BT1); tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ
thẻ (BT2)
2. Kỹ năng: Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập 1 trong sách giáo khoa.
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
GV:

25

Trường Tiểu học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×