Tải bản đầy đủ

Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

TUẦN 10:
Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông, bà thể hiện
tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông, bà.
- Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu
phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ:
sáng kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, hiếu thảo, điểm 10.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
*THGDBVMT: Giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong
gia đình.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

-- Đố học sinh trả lời câu hỏi về tên của các - Học sinh trả lời.
ngày 1 - 6; 1- 5; 8 - 3; 20 -11,...
- Giáo viên nhận xét.
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài và tựa bài: Sáng kiến của bé - Học sinh nhắc lại tên bài và mở

sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: sáng kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, hiếu thảo, điểm 10
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> Nhóm -> Cả lớp
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh.
Họ tên GV:......

1

Tiểu học .......
Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
-Tổ chức cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng
câu trong bài.
* Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng: sáng
kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, hiếu thảo, điểm 10.
Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: cây sáng kiến, lập đông, chúc
- Giáo viên hướng dẫn cách ngắt hơi câu dài và
cách đọc với giọng thích hợp:
*Dự kiến một số câu:
+ Bố ơi,/ sao không có ngày của ông bà,/ bố
nhỉ?//
+ Hai bố con bàn nhau/ lấy ngày lập đông
hàng năm/ làm ngày “ông bà”,/ vì khi đó trời
bắt đầu rét,/ mọi người cần chăm lo sức khỏe/
cho các cụ già.//
+ Món quà ông thích nhất hôm nay/ là chùm
điểm mười của cháu đấy.//
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các
nhóm
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu học sinh đọc.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

-Trưởng nhóm điều hành HĐ
chung của nhóm
+ HS đọc nối tiếp câu trong
nhóm.
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
-HS chia sẻ đọc từng câu trước
lớp (2-3 nhóm)
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trong bài trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
từ và luyện đọc câu khó
- Học sinh hoạt động theo cặp,
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Học sinh chia sẻ cách đọc
+
+

- Các nhóm thi đọc
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
đọc tốt.
- Lắng nghe.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc lại
toàn bộ bài tập đọc.

TIẾT 2:

3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông,
bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông, bà.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
- HS nhận nhiệm vụ
-YC trưởng nhóm điều hành chung
- Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 - HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
µTBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm
lớp.
- Đại diện nhóm báo cáo
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ
Họ tên GV:......

2

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

- Đoạn 1:
+ Bé Hà có sáng kiến gì?

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Dự kiến ND chia sẻ:
+ Chọn một ngày làm ngày lễ cho ông
bà.
+ Ngày lập đông. Vì khi trời bắt đầu rét
mọi người cần chú ý chăm lo cho sức
khỏe của các cụ già.
+ Bé Hà rất yêu quí và kính trọng ông bà
của mình.

+ Hai bố con bé Hà quyết định chọn
ngày nào làm ngày lễ của ông bà? Vì
sao?
+ Sáng kiến của bé Hà đã cho thấy, bé
Hà có tình cảm như thế nào đối với ông
bà?
- Chuyện gì đã khiến bé Hà băn khoăn. - Học sinh nghe
Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài.
- Đoạn 2, đọan 3:
- 1 học sinh đọc to, cả lớp đọc thầm và
trả lời câu hỏi:
+ Bé Hà băn khoăn điều gì?
+ Bé băn khoăn vì không biết tặng ông
bà cái gì.
+ Nếu là em , em sẽ tặng ông bà cái gì? + Trả lời theo suy nghĩ.
+ Bé Hà đã tặng ông bà cái gì?
+ Bé tặng ông bà chùm điểm mười.
+ Ông bà nghĩ sao về món quà của bé + Ông bà thích nhất món quà của Hà.
Hà?
*THGDBVMT: Muốn cho ông bà vui + Cần chăm học, chăm ngoan, vâng lời
lòng các em nên làm gì?
ông bà, cha mẹ,...
µGV kết luận: …
- Lắng nghe, ghi nhớ.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần
thiết.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên đọc mẫu lần hai.
- Lớp theo dõi.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc.
- Học sinh lắng nghe.
- Cho các nhóm (5 em) tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài.
bài.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp -HS bình chọn học sinh đọc tốt nhất,
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
tuyên dương bạn.
Lưu ý:
- Đọc đúng:M1,M2,...
- Đọc hay:M3, M4,...
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
- Em có muốn chọn một ngày cho ông bà mình không? Đó là ngày nào?
- Liên hệ thực tiễn, giáo dục học sinh: Cần chăm học, chăm ngoan, vâng lời ông bà,
cha mẹ để ông bà, cha mẹ được vui lòng.
6.HĐ sáng tạo (2 phút)
- Sắm vai nhân vật trong truyện để đọc lại cho người thân nghe
Họ tên GV:......

3

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc và chuẩn bị bài: “Bưu thiếp”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.
......................................................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có
không quá hai chữ số)
- Biết giải bài toán có một phép trừ.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép trừ.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1, 2), bài tập 4, bài tập 5.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Trò chơi Ai nhanh ai đúng:
- HS chủ động tham gia chơi trò
chơi
Số hạng 14 9
13
16
Số hạng 7
34 28 29
Tổng
45 65
48 62
+ Giáo viên phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò + Lắng nghe.
chơi gồm 2 đội, mỗi đội 6 em. Lần lượt từng
Họ tên GV:......

4

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

em trong mỗi đội sẽ nối tiếp nhau suy nghĩ
thật nhanh và tìm đáp án để ghi kết quả với
mỗi phép tính tương ứng. Mỗi một phép tính
đúng được thưởng 1 bông hoa. Đội nào có
nhiều hoa hơn sẽ là đội thắng cuộc.
+ Tổ chức cho học sinh tham gia chơi.
+ HStham gia chơi, dưới lớp cổ vũ.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Lắng nghe.
thắng cuộc.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, trình
Luyện tập
bày bài vào vở.
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không
quá hai chữ số)
- Biết giải bài toán có một phép trừ.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân - cả lớp
- Gọi học sinh nêu yêu cầu.
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập
- Gọi 3 học sinh lên bảng giải.
- 3 học sinh giải trên bảng lớp:
a) x +8=10
c)30+=5
x =10-8 x b) x +7=10 8
x =10-7
x =58-30
=2
x =3
x =28
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Học sinh làm bài -> chia sẻ
- YC HS tương tác, nhận xét bài học sinh trên - Học sinh nhận xét.
bảng
- Gọi học sinh nêu cách tính.
- Học sinh nêu.
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
- Học sinh quan sát.
Bài 2 (cột 1, 2): Làm việc cá nhân - cặp đôi
- Cho học sinh tính nhẩm và ghi kết quả vào - Học sinh đọc đề bài.
bài.
- Học sinh làm bài xong đổi chéo
vở với nhau để kiểm tra.
- Nếu biết 9+1=10 ta có thể ghi ngay kết quả - Nếu biết 9+1=10 ta có thể ghi
10-9 và 10-1 được không? Vì sao?
ngay kết quả 10-9 và 10-1 được vì
9 và 1 đều là số hạng trong phép
cộng 9+1=10. Lấy tổng trừ đi số
hạng này ta được số hạng kia.
Bài 4: Làm việc cá nhân - cả lớp
- Cho học sinh đọc bài toán.

- 1 học sinh đọc bài toán, cả lớp
đọc thầm.
- Cam và quýt có 45 quả, trong đó
có 25 quả cam.
- Bài toán hỏi có bao nhiêu quả
cam.

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
Họ tên GV:......

5

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Gọi 1 học sinh lên bảng giải, dưới lớp làm - Học sinh thực hiện theo yêu cầu.
vào vở.
*Dự kiến KQ bài làm của HS:
- Chấm nhanh bài làm của một số em.
Bài giải:
Có số quả quýt là:
45 – 25 = 20 (quả)
Đáp số: 20 quả
- Tổ chức cho học sinh nhận xét bài làm của - Học sinh nhận xét, sửa sai.
bạn trên bảng.
- Giáo viên nhận xét chung, chữa bài.
- Học sinh lắng nghe.
Bài 5: HĐ cả lớp (TC: Đoán nhanh đáp số)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Cho HS đoán nhanh kết quả, kèm theo giải - HS thực hiện, nêu cách tìm.
thích
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Học sinh nhận xét.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành - C. x = 0
BT
µBài tập PTNL:
Bài tập 2 (cột 3) (M3, M4) :Yêu cầu học - Học sinh tự làm bài vào vở, báo
cáo kết quả với giáo viên:
sinh ghi kết quả của từng phép tính vào vở.
3+7=10
10-3=7
10-7=3
Bài tập 3 (M4): Yêu cầu học sinh ghi kết quả - Học sinh tự làm bài vào vở, báo
cáo kết quả với giáo viên:
của từng phép tính vào vở.
10-1-2=7 10-3-4=3 19-3-5=11
10-3=7
10-7=3
19-8=11
3.HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Nêu kết quả tính: 17 – 4 – 3
17 – 7 10 – 5 – 2 =
10 – 2 – 3
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
4.HĐ sáng tạo: (2 phút)
-Viết tiếp câu hỏi rồi giải toán: Lớp 2C có 35 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ.
Hỏi ...............................?
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Số tròn chục trừ đi một
số
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TNHX:
VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI ĂN UỐNG SẠCH SẼ (Tiết 2)
(VNEN)
Họ tên GV:......

6

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
(Chương trình hiện hành)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Khắc sâu kiến thức về các hoạt động của cơ quan vận động, tiêu hóa.
- Biết sự cần thiết và hình thành thói quen ăn sạch uống sạch và ở sạch.
- Nêu tác dụng của 3 sạch để cơ thể khỏe mạnh và chóng lớn.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng nói.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết giữ gìn sức khoẻ của mình,...
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy logic, NL quan sát ,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa trong sách giáo khoa, phiếu bài
tập.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Giáo viên tổ chức trò chơi “Thi ai nói - Học sinh tham gia chơi
nhanh”: Giáo viên yêu cầu học sinh nói
lại tên 5 bài đã học về chủ đề con người
và sức khỏe. Bài học hôm nay cô sẽ
hướng dẫn các em học bài: “Ôn tập: - Lắng nghe.
Con người và sức khỏe”.
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa, 1 vài học sinh nhắc
lại tên bài.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh xem tranh nói được tên các cơ xương và khớp xương.
Họ tên GV:......

7

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

-Học sinh nói được về cơ quan tiêu hóa và vận động
*Cách tiến hành:
Việc 1: HĐ cá nhân - Nhóm 4 - cả lớp
Trò chơi xem cử động, nói tên các cơ
xương và khớp xương.
Mục tiêu: Học sinh xem tranh nói được
tên các cơ xương và khớp xương.
Cách tiến hành:
*Hoạt động theo nhóm: Tổ chức cho học
sinh chơi trò chơi: “Con voi”.
- Giáo viên yêu cầu học sinh hát và làm - Học sinh vừa hát vừa múa minh họa.
theo lời bài hát: “Trông đằng xa kia có
cái con chi to ghê. Vuông vuông giống
như xe hơi lăn lăn bánh xe đi chơi. À thì
ra con voi. vậy mà tôi nghĩ ngợi hoài.
Đằng sau có một cái đuôi và một cái
đuôi trên đầu”.
*Thi đua giữa các nhóm thực hiện trò - Đại diện mỗi nhóm lên thực hiện một
chơi “Xem cử động nói tên các cơ số động tác, cả lớp theo dõi.
xương và khớp xương”
- Giáo viên theo dõi nhận xét sau mỗi - Học sinh lắng nghe.
lần học sinh chơi xong. Sau đó tổng kết
phát thưởng.
Việc 2: HĐ nhóm 4 - cả lớp
Trò chơi “Thi hùng biện”.
Mục tiêu: Học sinh nói được về cơ quan
tiêu hóa và vận động
Cách tiến hành:
*Giáo viên chuẩn bị sẵn một số thăm ghi - Học sinh lắng nghe phổ biến luật chơi.
các câu hỏi.
- Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm
cùng một lúc.
- Câu hỏi được đưa về nhóm để cùng
chuẩn bị, sau đó nhóm cử một bạn lên
trình bày.
*Các học sinh được cử lên trình bày sẽ - Học sinh thi hùng biện.
cùng lên ngồi trước lớp.
- Mỗi nhóm sẽ cử đại diện vào ban giám
khảo để chấm xem ai trả lời đúng và
hay.
- Giáo viên làm trọng tài để đưa ra nhận
xét cuối cùng, nhóm nào có nhiều lần
thắng cuộc sẽ được khen thưởng.
Câu hỏi gợi ý:
- Học sinh trả lời.
- Chúng ta cần ăn uống và vận động như
Họ tên GV:......

8

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

thế nào để khỏe mạnh và chóng lớn?
- Tại sao phải ăn uống sạch sẽ?
- Làm thế nào để phòng bệnh giun?
*GV kết luận:
- Giáo viên hỏi lại các kiến thức đã học - Học sinh nêu.
trong chương sức khỏe và con người.
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
- Để cơ thể được khoẻ mạnh em cần làm những điều gì?
5. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Cùng gia đình có thói quen ăn sạch uống sạch và ở sạch.
-Về nhà cùng gia đình thực hiện nghiêm túc việc tập thể dục buổi sáng hằng ngày
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Gia đình
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

……………………................................................................................................
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018
KỂ CHUYỆN:
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông, bà thể hiện tấm
lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông, bà.
- Dựa vào các ý cho trước, kể lại được từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của
bé Hà. Một số học sinh biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
*THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ trong cuộc sống xã hội.
4. Năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp – hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư
duy – lập luận logic, NL quan sát ,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ viết lời gợi ý mỗi bức tranh.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành.
Họ tên GV:......

9

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Tổ chức cho 2 học sinh lên bảng thi kể, mối - 2 học sinh lên bảng thi kể, dưới
em kể 2 đoạn của câu chuyện: Người mẹ hiền
lớp cổ vũ.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Học sinh quam sát.
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện.
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện. (M3, M4)
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Trao đổi trong cặp -> Chia sẻ trước lớp
Việc 1: Kể từng đoạn câu chuyện dựa vào các
ý chính
*GV giao nhiệm vụ cho các nhóm
-HĐ nhóm 4
- Giáo viên YC.HS nêu yêu cầu của bài.
- Nêu yêu cầu của bài tập 1.
- Giáo viên mở bảng phụ viết những ý chính của - Học sinh lắng nghe.
từng đoạn.
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến nội dung chia sẻ:
- Hướng dẫn kể mẫu đoạn 1 theo gợi ý.
- Gọi 1 học sinh kể đoạn 1.
- 1 học sinh kể đoạn 1.
+ Bé Hà vốn là 1 cô bé như thế nào?
+ Học sinh trả lời
+ Bé Hà có sáng kiến gì?
+ Chọn một ngày làm ngày lễ
cho ông bà.
+ Bé Hà giải thích vì sao phải có ngày lễ của + Học sinh trả lời.
ông, bà?
+ Hai bố con chọn ngày nào làm ngày lễ của - Ngày lập đông. Vì khi trời bắt
ông, bà? Vì sao?
đầu rét mọi người cần chú ý
chăm lo cho sức khỏe của các cụ
già.
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh, kể trong - Kể chuyện theo nhóm 3. Học
nhóm và nhận xét cho nhau.
sinh tiếp nối nhau kể từng đoạn
của câu chuyện trong nhóm. Hết
1 lượt lại quay lại từ đoạn 1 thay
đổi người kể. Học sinh nhận xét
cho nhau về nội dung – cách diễn
đạt cách thể hiện của mỗi bạn
trong nhóm mình.
- Kể chuyện trước lớp:
+ Các nhóm cử đại diện lên thi kể trước lớp.
+ Các nhóm cử đại diện thi kể
trước lớp.
+ Nhận xét bình chọn học sinh kể hay.
+ Học sinh nhận xét, bình chọn
cá nhân, nhóm kể hay.
Họ tên GV:......

10

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh kể hay.
Việc 2: kể lại toàn bộ câu chuyện
- Gọi học sinh nêu yêu cầu.
- Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Thi kể nối tiếp giữa các nhóm.
- Các nhóm mỗi nhóm 3 em thi kể
tiếp nối.
- Yêu cầu 1 học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện. - 1 học sinh kể.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét bình chọn.
- Lắng nghe.
Lưu ý
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước
lớp
-GV giao nhiệm vụ
-HĐ cá nhân -> N2 -> cả lớp
GV trợ giúp HS còn lúng túng
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
-HS chia sẻ, thống nhất
+ CH1: Câu chuyện kể về việc gì?
- Kể về bé Hà nghĩ ra sáng kiến
tổ chức ngày lễ của ông, bà.
- Học sinh trả lời: Cần kính yêu,
+ CH2: Em học tập được điều gì từ câu chuyện quan tâm tới ông, bà.
trên?
Kết luận: Ông bà, cha mẹ là người đã sinh - Lắng nghe, ghi nhớ.
thành, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta nên người.
Các con cần thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan
tâm tới ông bà, cha mẹ của mình.
Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả
lời CH2
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút)
- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
=> Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông, bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự
quan tâm tới ông, bà.
- Giáo dục học sinh: Ông bà, cha mẹ là người đã sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ
chúng ta nên người. Các con cần thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông
bà, cha mẹ của mình.
5. HĐ sáng tạo (2 phút)
-HS kể lại câu chuyện bằng lời kể của Hà cho ông bà, bố mẹ nghe
- Giáo viên nhận xét tiết học .
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Họ tên GV:......

11

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

CHÍNH TẢ: (Tập chép)
NGÀY LỄ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả trong sách giáo khoa. Bài viết
không mắc quá 5 lỗi chính tả.
- Làm được bài tập 2, bài tập 3 (phần a).
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng phân biệt c/k, l/n
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài viết. Bảng phụ chép sẵn bài tập 2; 3a.
- Học sinh: Vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Hát.

- Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết
càng ngoan
+ Tuần qua em đã làm gì để rèn cho chữ của - Học sinh báo cáo
mình đẹp hơn?
- GV nhận xét, khen những thành viên tích cực - Lắng nghe.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: HĐ cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý:
Họ tên GV:......

12

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

* Dự kiến ND chia sẻ:
+ Đoạn văn nói đến những ngày lễ nào?
+ 8/3, 1/5, 1/6, 1/10.
- Hãy đọc những chữ viết hoa trong bài?
- Học sinh đọc.
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học
con: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Lao sinh viết trên bảng lớp.
động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Quốc tế
Người cao tuổi.
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- Quan sát.
- Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu.
sai.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh viết lại chính xác bài: Ngày lễ
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe.
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở.
lệnh của giáo viên)
Lưu ý:
- Tư thế ngồi: Tuấn Anh, Trâm Anh, Trung
- Cách cầm bút: Tuệ, Thảo,Tuấn Anh
- Tốc độ: Trâm Anh, Bảo Trâm, Hiếu B
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi
- Cho học sinh đổi chéo vở chấm cho nhau.
- Học sinh đổi vở chấm cho
nhau.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt c/k, l/n.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp
Bài 2:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.
- Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Điền vào chỗ trống c hay k:
- Âm c; k viết trước những nguyên âm nào?
- Học sinh trả lời.
- Yêu cầu học sinh lên bảng làm.
- 1 học sinh lên bảng làm, lớp
Họ tên GV:......

13

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

làm vào vở: con cá, con kiến, cây
cầu, dòng kênh.
- Học sinh lắng nghe.

- Nhận xét, chữa bài.
Bài 3 (a): Điền vào chỗ trống l hay n
- Cho học sinh đọc yêu cầu.
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.
- 1 học sinh lên bảng làm, lớp
làm vào vở: Lo sợ, ăn no, hoa
lan, thuyền nan.
- Học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.

- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại đáp án.
- Gọi một số HS đọc lại kết quả
(chú ý phát âm: Nhung B, Q. Anh)
5. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Tổ chức cho HS chơi TC Gọi thuyền với nội dung : Tìm những từ chứa tiếng có
phụ âm c/k; l/n
6. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau.
- Viết tên các thành viên trong gia đình, tên bạn bè của có phụ âm c/k; l/n
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem
trước bài chính tả sau: Ông và cháu
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

.....................................................................
TẬP ĐỌC:
BƯU THIẾP
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu tác dụng của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, phong bì thư.
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu
phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ:
bưu thiếp năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận, Vĩnh Long.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết làm bưu thiếp trong một số ngày lễ tặng người
thân,….
Họ tên GV:......

14

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp - hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: , Sách giáo khoa, tranh minh họa, bảng phụ ghi sẵn nội dung hai
bưu thiếp và phong bì trong bài.
- Học sinh: Sách giáo khoa, mỗi học sinh chuẩn bị 1 bưu thiếp, 1 phong bì.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
-TBHT điều hành:
+ HS đọc và nêu nội dung bài Sáng kiến của bé - Hs thực hiện theo YC
Hà.
-TBVN cho lớp hát bài: Mồng 8 tháng 3
- Học sinh hát tập thể
+Nội dung bài hát nói lên điều gì?
- HS nêu
- GV kết nối với nội dung bài: > Ghi đầu bài - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
lên bảng: Bưu thiếp
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: bưu thiếp năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận,
Vĩnh Long.,…
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: bưu thiếp .
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
a. GV đọc mẫu cả bài .
- HS lắng nghe
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
-HS đọc nối tiếp câu trong nhóm.
- Đọc đúng từ: : bưu thiếp năm mới, nhiều - Luyện đọc đúng
niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận, Vĩnh
Long.
* Đọc từng đoạn :
- HS đọc nối tiếp đoạn trong
- GV trợ giúp, hướng dẫn đọc những câu dài:
nhóm.
+ Người gửi:// Trần Trung Nghĩa/ Sở Giáo dục - Luyện đọc ngắt câu, cụm từ
và Đào tạo Bình Thuận.//
+ Người nhận:// Trần Hoàng Ngân/ 18/ đường
Võ Thị Sáu// thị xã Vĩnh Long/ tỉnh Vĩnh Long.//
+ Giảng từ mới trong SGK: Bưu thiếp
- HS đọc chú giải
+ Đặt câu với từ: Bưu thiếp,... ( HS M3, M4)
(Chú ý ngắt câu đúng: HS M1)
+HS đặt câu:....
Họ tên GV:......

15

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

* GV kết hợp HĐTQ tổ chức chia sẻ bài đọc
- Đọc bài, chia sẻ cách đọc
trước lớp.
- Đại diện nhóm thi đọc
- Đọc từng đoạn theo nhóm
-Thi đua giữa các nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc
- GV nhận xét, đánh giá.
hay
* Cả lớp đọc
- Đọc đồng thanh cả bài
Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu tác dụng của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, phong bì thư.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
-YC HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi -Thực hiện theo sự điều hành của
=>Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
-TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Đại diện nhóm chia sẻ
Bưu thiếp 1:
- Học sinh đọc bưu thiếp 1, cả
lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
+ Bưu thiếp đầu là của ai gửi cho ai? Gửi để làm + Của cháu gửi cho ông bà. Để
gì?
chúc mừng ông bà nhân dịp năm
mới.
Bưu thiếp 2:
- 1 học sinh đọc bưu thiếp 2.
+ Bưu thiếp thứ hai là của ai gửi cho ai? Gửi để + Của ông bà gửi cho cháu. Để
làm gì?
báo tin ông bà đã nhận được bưu
thiếp của cháu và chúc tết cháu.
- Bưu thiếp dùng để làm gì?
- Để chúc mừng, thăm hỏi, thông
báo vắn tắt tin tức.
- Em có thể gửi bưu thiếp cho người thân vào - Năm mới, sinh nhật, ngày lễ
những ngày nào?
lớn.
- Yêu cầu học sinh đọc bì thư.
- Học sinh đọc bì thư.
- Khi gửi bưu thiếp qua đường bưu điện em phải - Phải ghi địa chỉ người gửi,
chú ý điều gì để bưu thiếp đến tay người nhận? người nhận rõ ràng, đầy đủ.
- Gọi 1 học sinh đọc câu hỏi 4.
- 1 học sinh đọc to: Hãy viết bưu
thiếp chúc…
- Hướng dẫn học sinh viết bưu thiếp và phong bì - Thực hành viết bưu thiếp và
thư.
phong bì thư.
- Gọi học sinh đọc bài làm.
- Vài học sinh đọc bài làm.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét.
*GV kết luận: rút nội dung.
- HS lắng nghe, nhắc lại.
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt
ý ở câu hỏi cuối (HS M3, M4).

Họ tên GV:......

16

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV chia 4 nhóm, yêu cầu học sinh đọc lại bưu - HS thực hiện theo yêu
thiếp và phong bì.
+Đọc cá nhân- cặp đôi -nhóm
- Cho HS thi đọc
- 2 cặp HS thi đọc.
- Bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.
- HS bình chọn cặp đọc tốt
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Bưu thiếp dùng để làm gì?
- Giáo dục học sinh biết làm bưu thiếp trong một số ngày lễ tặng người thân,…
6. Hoạt động sáng tạo(1 phút)
- HS về bưu thiếp theo ý tưởng của em nhân ngày 20/10, 20/11, 22/12,....
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về chuẩn bị bài Bà cháu
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN:
SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ là
số tròn chục, số bị trừ là số có một hoặc 2 chữ số.
- Biết giải bài toán có một phép trừ (số tròn chục trừ đi một số).
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép trừ
(dạng số tròn chục trừ đi một số).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 3.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
Họ tên GV:......

17

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, P.HT.
- Học sinh: Sách giáo khoa
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3 phút)

Hoạt động học

- Trò chơi: Đoán nhanh đáp số
- HS tham gia chơi
(GV đọc các phép tính: 10 trừ đi 1 số)
- Lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên
dương những HS tích cực.
+ Các số bị trừ trong các phép trừ chúng ta vừa - Đều bằng 10
đi tìm kết quả có đặc điểm gì?
- GV giới thiệu về số tròn chục
- Ghi đầu bài lên bảng: Số tròn chục trừ đi một - Học sinh mở sách giáo khoa,
số
trình bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị
trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc 2 chữ số.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - cả lớp
Việc 1: Giới thiệu phép trừ 40 – 8:
*Nêu vấn đề:
- Nêu bài toán: có 40 que tính, bớt đi 8 que - Học sinh chú ý lắng nghe.
tính, còn lại bao nhiêu que tính?
- Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm - Học sinh trả lời.
thế nào?
- Viết 40-8
* Đi tìm kết quả:
- Hướng dẫn học sinh thực hiện thao tác trên - Học sinh thao tác trên que tính
que tính để tìm ra kết quả.
và trả lời có: 32 que tính.
- Gọi học sinh nêu cách làm của mình
- Học sinh nêu.
- Theo dõi học sinh thực hiện, hướng dẫn lại
cách bớt.
- Vậy 40 trừ đi 8 bằng bao nhiêu?
- Học sinh trả lời: 40 – 8 = 32
- Viết 40-8 = 32
*Đặt tính và tính:
Việc 2: Giới thiệu phép trừ 40 - 18
- Hướng dẫn học sinh tương tự như trên để rút
ra cách trừ.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
Họ tên GV:......

18

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ là số tròn
chục, số trừ là số có một hoặc 2 chữ số.
- Biết giải bài toán có một phép trừ (số tròn chục trừ đi một số).
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cả lớp
- Nêu yêu cầu của bài 1.
- Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Tính.
- Gọi 2 học sinhlàm P.HT. Cả lớp làm vào vở.
- 2 học sinh làm P.HT; cả lớp làm
vào vở.
60
50
90
9
5
2
51
45
88
80
30
80
17
11
54
63
19
26
- Tổ chức cho học sinhchia sẻ.
- Học sinh chia sẻ, tương tác.
- Giáo viên nhận xét và hỏi học sinh cách thực - Theo dõi, lắng nghe.
hiện bài tính.
- Giáo viên nhận xét chung, chốt kết quả.
- Lắng nghe.
Bài 3: Làm việc cá nhân - chia sẻ cặp đôi
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
- 1 học sinh đọc; cả lớp đọc thầm
- Hướng dẫn học sinh tóm tắt; phân tích đề.
- Học sinh trả lời.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
- Học sinh làm vào vở
- Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số học *Dự kiến nội dung chia sẻ:
sinh.
Bài giải
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
2 chục = 20
Số que tính còn lại là:
20 – 5 = 15 (que tính)
-Giúp đỡ để học sinh hạn chế hoàn thành bài
Đáp số: 15 que tính
tập:
µBài tập PTNL:
- Học sinh trình bày bài vào
Bài tập 2 (M3, M4):
PHT.
-GV trợ giúp HS còn lúng túng
- Báo cáo kết quả với giáo viên:
a) x =21 b) x =15 c) x =41

3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Trò chơi: Đoán đúng - Đoán nhanh:
+ Yêu cầu học sinh trả lời nhanh các phép tính: 50-16; 40 - 9; 80-49,…
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
4. HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Em mua 20 quyển vở, em đã viết 8 quyển vở. Em còn lại bao nhiêu quyển vở?
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: 11 trừ đi một số: 11 - 5
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Họ tên GV:......

19

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2018
THỂ DỤC:
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài,
thực hiên động tác tương đối chính xác,theo thứ tự.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ bản
và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp – hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Giậm chân …giậm
Đứng lại ……đứng
- Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước.
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Ôn bài thể dục phát triển chung
- Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
*Lần 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện
tập.
- Giáo viên nhận xét.
Họ tên GV:......

20

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
*
*
*
*

*
*
*
*

26p
18p

Tiểu học .......

*
*
*
*

*
*
*
*

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

Đội hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

*Các tổ tổ chức luyện tập
- Trưởng nhóm điều hành chung
- Giáo viên theo dõi góp ý.
- Nhận xét.
*Các tổ trình diễn bài thể dục:
- Giáo viên và học sinh tham gia góp ý.
- giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
(Chú ý theo dõi:HS Thảo, Tuấn Anh, Trâm Anh,
…)
Việc 2: Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
-HS tham gia chơi vui vẻ, an toàn
- Giáo viên nhận xét
(Khích lệ tham gia tích cực: Hoàng, Hằng,…)
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã
học.

GV

8p

5p
Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VÔN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG.
DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình, họ hàng (BT1, BT2); xếp
đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào hai nhóm họ nội, họ ngoại
(BT3).
- Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống (BT4).
2. Kỹ năng: Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ của mình, rèn kĩ năng dùng dấu câu:
dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Họ tên GV:......

21

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, 4 tờ giấy roki, bút dạ, bảng phụ ghi nội dung bài
tập 4.
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện
- Học sinh tham gia chơi.
+Nội dung: Kể tên những người có quan hệ họ -HS nhận xét
hàng với mình
- Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên - Lắng nghe.
dương học sinh.
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng: Mở - Học sinh mở sách giáo khoa và
rộng vôn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, vở Bài tập
dấu chấm hỏi
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình, họ hàng (BT1, BT2); xếp đúng
từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào hai nhóm họ nội, họ ngoại
(BT3).
- Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống (BT4).
*Cách tiến hành:
Bài tập 1 (miệng): Làm việc cả lớp
- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện Sáng kiến - Học sinh nêu: bố, ông, bà, con,
của bé Hà tìm và viết ra giấy nháp những từ chỉ mẹ, cụ già, cô, chú, con cháu,
người trong họ hàng gia đình.
cháu.
- Giáo viên ghi bảng những từ học sinh nêu.
- Quan sát.
- Giáo viên nhận xét.
- Lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại.
- Học sinh nhắc lại.
Bài tập 2: Làm việc cá nhân - cặp đôi - cả
lớp
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập.
- 1 học sinh nêu yêu cầu của bài
-Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi thời gian 2’ - Học sinh thảo luận cặp đôi và
ghi ra bảng phụ.
- Học sinh đính bảng phụ lên
bảng.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét bổ sung.
- Học sinh đọc kết quả đúng.
Họ tên GV:......

22

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

(cụ, ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, cô, dì, thím,
cậu, mợ, con dâu, con rễ, cháu chắc,...)
Bài tập 3: Làm việc cá nhân - nhóm 4 - cả lớp
- Cho học sinh đọc yêu cầu.
- Họ nội là những người họ hàng về đằng bố.
- Họ ngoại là những người họ hàng về đằng mẹ.
Khuyến khích học sinh tìm từ.

- Nêu yêu cầu của bài tập 3.
- Lắng nghe.
- Học sinh thảo luận nhóm 4 thời
gian 3’. Sau đó 3 nhóm lên bảng
thi tiếp sức.

- Cả lớp và giáo viên nhận xét, kết luận nhóm
thắng cuộc.
- Yêu cầu học sinh đọc lại kết quả đúng.
- Học sinh đọc kết quả đúng.
Bài tập 4: Làm việc cá nhân - cả lớp
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Đọc yêu cầu và truyện vui.
- Giáo viên phát giấy khổ to cho 3 học sinh.
- Học sinh làm bài cá nhân vào
giấy, vào vở.
- Những học sinh làm giấy dán
lên bảng.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài 3 học sinh trên bảng. - Cả lớp nhận xét bổ sung.
- Gọi học sinh đọc lại truyện vui.
- 2 học sinh đọc lại truyện vui.
- Truyện này buồn cười ở chỗ nào?
- Học sinh nêu.
Theo dõi, giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
+ Gia đình em gồm những ai? Em trai của bố thì em gọi thế nào?
+Gia đình ông bà ngoại em gồm những ai? Chị gái của mẹ thì em gọi thế nào?
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.
4. HĐ sáng tạo: (2 phút)
-Viết một đoạn văn khoảng 3 – 5 câu ( chủ đề về gia đình, có một câu hỏi trong
đoạn văn)
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, kể lại truyện vui cho người thân
nghe.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

TOÁN:
11 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 11 - 5
I . MỤC TIÊU:
Họ tên GV:......

23

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

1. Kiến thức:
- Biết thực hiện phép trừ dạng 11 – 5, lập được bảng 11 trừ đi một số.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11- 5.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán có một phép trừ dạng 11- 5.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1 (phần a), bài tập 2, bài tập 4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng gài, que tính, sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa, que tính.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3phút)
- CT.HĐTQ điều hành trò chơi Truyền điện
- Học sinh tham gia chơi.
+Nội dung trò chơi: Nêu kết quả của các phép - HS tương tác cùng bạn
tính số tròn chục trừ đi một số.
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và - Lắng nghe.
tuyên dương những học sinh trả lời đúng và
nhanh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, trình
11 trừ đi một số: 11 - 5
bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ dạng 11 – 5, lập được bảng 11 trừ đi một số.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Làm việc cả lớp
Giới thiệu phép trừ 11 - 5
- Lắng nghe.
- Giáo viên nêu bài toán: Có 11 que tính, bớt
đi 5 que tính nữa. Hỏi còn lại mấy que tính?
- Phép trừ: 11 – 5.
- Muốn biết còn lại mấy que tính em làm phép
tính gì?
- Thao tác trên que tính và đưa ra
- Yêu cầu học sinh thực hiện trên que tính.
kết quả là: 6 que tính.
- Bằng 6.
- Vậy: 11 - 5 = ?
- Học sinh nêu cách đặt tính và
- Hướng dẫn học sinh nêu cách đặt tính và tính:
tính.
11
- 5
6
Họ tên GV:......

24

Tiểu học .......


Giáo án lớp 2

Tuần 10

Năm học 2018 - 2019

- Yêu cầu học sinh nhắc lại.
Việc 2: Làm việc cá nhân -> cặp đôi -> chia
sẻ trước lớp
Lập bảng trừ “11 trừ đi một số”
- Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả các
phép trừ trong phần bài học.
- Mời 2 em lên bảng lập công thức 11 trừ đi
một số.
- Yêu cầu đọc đồng thanh và đọc thuộc lòng
bảng công thức.

- Vài học sinh nhắc lại.

- Tự lập công thức:
11-2=9
11-5=6
11-8=3
11-3=8
11-6=5
11-9=2
11-4=7
11-7=4
11-10=1
- Lần lượt các tổ đọc đồng thanh
các công thức, cả lớp đọc đồng
thanh theo yêu cầu của giáo viên.
- Xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu - Đọc thuộc lòng bảng công thức
học thuộc lòng.
11 trừ đi một số.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép trừ dạng 11 – 5.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11- 5.
*Cách tiến hành:
Bài 1 (phần a): Làm việc cá nhân - cả lớp
Tính nhẩm:
- Cho học sinh đọc yêu cầu.
- Học sinh nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu học sinh nhẩm nhanh ra kết quả.
- Học sinh nối tiếp nhau nêu kết
quả nhẩm.
- Yêu cầu học sinh nhận xét về 9+2 và 2+9; - Học sinh nhận xét.
mối quan hệ giữa phép cộng 2+9 và phép trừ
11–9, 11-2.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Lắng nghe.
Bài 2: Làm việc cá nhân - cặp đôi - cả lớp
Tính
- Yêu cầu 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Học sinh nêu yêu cầu.
- Em thực hiện tính kết quả theo thứ tự nào?
- Trừ từ phải sang trái.
- Gọi học sinh lên bảng làm.
- 3 học sinh lên bảng, dưới lớp làm
vào vở.
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm.
- Học sinh nêu cách tính.
- Nhận xét chung.
- Lắng nghe.
Bài 4: Làm việc cá nhân - cả lớp
- Yêu cầu 1 học sinh đọc bài toán.
- 1 học sinh đọc bài toán.
- Gọi 2 học sinh lên bảng.
- 2 học sinh lên bảng, 1 em tóm tắt,
1 em giải toán.
- Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số *Dự kiến ND bài giải của HS:
học sinh.
Số quả bong của Bình còn lại là:
- Tổ chức cho học sinh nhận xét bài làm trên
11 – 4 = 7 (quả)
bảng.
Đ/S: 11 quả bóng
- Giáo viên nhận xét chung.
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
Họ tên GV:......

25

Tiểu học .......


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×